Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2056(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0272/2008

Rozpravy :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0421

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 23. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

6. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Katerina Batzeli (A6-0319/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Paní předsedající, v souvislosti s touto zprávou bych chtěl zmínit město Liverpool, které se nachází v mém volebním obvodě. Těžilo z toho, že bylo městem kultury, a v této roli si vedlo výborně, přičemž jeho obyvatelé na tuto skutečnost reagovali perfektně. Ačkoliv jsou v této zprávě mnohé cíle Evropského roku hodné chvály, musíme vzít v úvahu dopad na rozpočet, který je s tím spojen.

Nadměrná byrokracie a důraz na státem vedené úsilí o podporu toho, čemu se říká „tvořivost a inovace“, nejsou tím, co bychom měli vítat. Existovaly by mnohem lepší způsoby využití peněz daňových poplatníků, pokud bychom zrušili tyto propagační činnosti a zaměřili se na to, aby si lidé mohli opravdu vybrat.

 
  
  

– Zpráva: Thijs Berman (A6-0310/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Paní předsedající, máme se divit tomu, že některé členské státy vyjadřují únavu z poskytování pomoci – abych doslova citoval z této zprávy? Myslím, že ne. Stále více států a jiných dárců má již dost toho, aby nadále pumpovali prostředky do všech možných zkorumpovaných režimů, které si opravdu nedělají starosti s řádnou správou věcí veřejných nebo prosperitou vlastních občanů.

Přibližně před rokem jsme se z důvěryhodného zdroje, agentury Oxfam, dozvěděli, že války v Africe stály již zhruba tolik stovek milionů eur jako rozvojová pomoc, kterou tento kontinent obdržel v několika posledních letech. Je nejvyšší čas, aby Afrika především významným způsobem pokročila v oblasti demokracie, řádné správy věcí veřejných a boje proti korupci. Pouze pak můžeme hovořit o cílené rozvojové pomoci. Pokud budeme jako dogma pouze obhajovat zvyšování rozvojové pomoci bez jakýchkoliv podmínek a uvádět všechna možná čísla, bude to naprosto nezodpovědné, a proto jsem hlasoval proti této zprávě.

 
  
  

– Zpráva: Maria Badia i Cutchet (A6-0304/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Paní předsedající, je to klišé, ale mladí lidé jsou naše budoucnost, a já jsem první, kdo by přiznal, že kvalita našich vyučujících a vzdělávání učitelů jsou nesmírně důležité. Otázkou samozřejmě je, zda to má být Evropský parlament, kdo o tom má poučovat členské státy. Je to Parlament, kdo se má vyjadřovat ke složení pedagogického sboru na všech úrovních vzdělávání v členských státech? Musí vzdělávání v členských státech nutně odpovídat „multikulturní společnosti“ – víme, co je tím míněno – a musí vzdělávání v členských státech zohledňovat otázku rovných příležitostí mužů a žen, ať je tím myšleno cokoliv?

Musí být toto všechno povinné při vzdělávání učitelů, protože to přikazuje Evropa? Pokud jde o mě, Parlament si může myslet, co chce, ale v této oblasti nemá žádné pravomoci. Vzdělávání spadá do pravomoci členských států a podle mého názoru by to tak mělo zůstat. Říká se tomu subsidiarita a tu je třeba respektovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Paní předsedající, chtěla bych se v několika slovech vyjádřit k této zprávě, kterou vypracovala paní Badiaová i Cutchetová, o zlepšování kvality vzdělávání učitelů, kterou považuji za vynikající.

Je pravda, že vzdělávání učitelů z velké části spadá do pravomoci vlád jednotlivých států, a tak by to mělo být. Ale vzhledem k tomu, že naším společným cílem je podpora schopností, znalostí a inovací v celé Evropské unii a rozvoj Evropského hospodářského prostoru, potřebujeme určitá společná pravidla.

Proto potřebujeme širší formy spolupráce při výměně osvědčených postupů v oblasti vzdělávání učitelů, neboť v současné době, jak všichni víme, existují v členských státech rozdíly mezi úrovní vzdělávání učitelů, které jsou prostě podle průzkumu OECD v rámci PISA příliš velké. Tuto propast je třeba zmenšit a my potřebujeme mechanismus, otevřený koordinační systém na úrovni Evropské unie, aby se všem dětem a mladým lidem dostalo přiměřeného základního vzdělání.

V tomto ohledu je tato zpráva vynikající. Chtěla bych vyzvat všechny, kdo dosud nečetli vynikající zprávu paní Badiaové i Cutchetové, aby tak učinili. Děkuji.

 
  
  

– Zpráva: Doris Pack (A6-0302/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajce za zprávu o Boloňském procesu a jeho dopadu na mobilitu studentů. Zavedení harmonizace třístupňového systému vysokoškolského vzdělávání v zemích Evropské unie, zajištění kvality a především uznávání kvalifikací je základním cílem této mezivládní iniciativy.

Při dnešním hlasování jsem jednoznačně podpořil zprávu Doris Packové, ve které zpravodajka klade důraz na partnerský přístup a spolupráci při tvorbě a provádění Boloňského procesu. Tato iniciativa je příkladem dynamické spolupráce, a to nejen mezi zeměmi EU. Souhlasím také s názorem, že vzájemné uznávání kvalifikací by mělo být dále zjednodušováno a Boloňský proces by měl být na úrovni jednotlivých členských států jednotný. Podpora mobility studentů je základním předpokladem pro vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

 
  
  

– Zpráva: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008)

 
  
MPphoto
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, Rasmussenova zpráva se nazývá „zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy“. Podíváme-li se blíže na obsah této zprávy, nemá ve skutečnosti již nic společného se zajišťovacími fondy a soukromými kapitálovými fondy, ale zcela správně se zabývá finančními institucemi a finančními hráči obecně. To je důležité. Navrhli jsme seznam bodů pro regulaci finančních trhů a zabránění chaosu na těchto trzích. Těší mě, že pan Rasmussen při jednáních s námi z velké části přijal náš postoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Paní předsedající, Evropská unie je, pokud hledáme problém, řešením. Ať zní otázka jakkoliv, odpovědí je vždy větší regulace, a tak se tyto nedávné události na finančních trzích, jak se dalo předpokládat, staly ospravedlněním pro další bruselská pravidla.

Připomíná mi to situaci, která nastala pro útocích z 11. září 2001, kdy byla řada návrhů na harmonizaci v oblasti justice a vnitra, které zde již existovaly před tím, označena za protiteroristická opatření a v horečné atmosféře, která po těchto strašlivých útocích následovala, nikdo nestál o to, aby byl přistižen, jak hlasuje proti.

Podobně se nyní označuje řada právních předpisů, které nejsou pro řešení problému ve skutečnosti potřeba, za opatření pro finanční stabilitu, a pouze odvážný poslanec Evropského parlamentu by se odvážil riskovat, že bude vnímán jako kamarád spekulantů, jak jsme to viděli dnes při hlasování.

Musím říct, že podíváme-li se na základní příčiny nedávných finančních problémů, zdá se mi, že právě „příliš mnoho regulace“ je problémem a nikoliv řešením. Úrokové míry byly udržovány po příliš dlouhou dobu příliš nízko a to byl v Evropě, Spojených státech a Japonsku problém. Bylo-li problémem příliš mnoho regulace, je těžké pochopit, jak můžeme tento problém vyřešit další regulací na úrovni Bruselu.

 
  
  

– Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Paní předsedající, pokud jde o zprávu pana Lehneho, v zásadě bych jen opakoval připomínky svého dobrého přítele a kolegy, pana Hannana, protože zpráva pana Lehneho je jen dalším pokusem stanovit pro trhy právní předpisy a regulovat je. Neměli bychom se zde ukvapovat.

Ukvapovat bychom se neměli ani v případě zavádění regulace a předpisů, pokud jde o trhy v Evropě, obecně. Trhy jsou ve své podstatě různé. Různé jsou trhy v Evropě, různé jsou trhy v různých zemích, a proto bychom neměli usilovat o jednotnou regulaci zahrnující všechny trhy.

To, co si musí Evropa a Evropská unie pamatovat v první řadě a vždy, je, že žijeme v globálním prostředí. Evropa a její jednotlivé národy soutěží se světem, a pokud si postavíme bariéry, poškodíme naše zájmy a zájmy lidí, které reprezentujeme.

 
  
  

– Zpráva: Roselyne Lefrançois (A6-0323/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, mluvím zde také jménem delegace rakouské strany lidové. Hlasovali jsme pro tuto zprávu jednoduše proto, že musíme udělat vše, co je možné, abychom včas bojovali proti terorismu.

Rád bych však upozornil na jednu věc, proti které bychom se rozhodně postavili, neboť jsem toho názoru, že Parlament udělal chybu. Neměli bychom si plést trestný čin „veřejné výzvy ke spáchání teroristického trestného činu“ s trestným činem „podnícení ke spáchání teroristického trestného činu“, a to z prostého důvodu, neboť podnícení nelze prokázat, dokud se čin skutečně nestal, tedy dokud lidé skutečně nezemřeli. Podporujeme možnost včasného zásahu i v případě, že teroristický čin ještě nebyl spáchán – tedy předem – aby tak bylo možné zachránit životy.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Paní předsedající, já samozřejmě podporuji účinný boj s terorismem, a toto téma – boj proti terorismu – považuji za téma, které vyžaduje velmi intenzivní přeshraniční spolupráci v Evropě.

Z tohoto důvodu v tomto případě málo souhlasím – lze říct, že nesouhlasím – s hlasy euroskeptiků. Zdá se mi, že v této oblasti příliš hrají na notu národní suverenity.

Nyní bychom měli mít odvahu mluvit ještě jasněji – například i v této zprávě. V Evropě vychází terorismus od extrémní levice nebo z islámu. Z těchto zdrojů vychází i podněcování k terorismu a platí to přinejmenším pro některé mešity, které nejsou nikomu odpovědné a které nyní v Evropě rostou jako houby po dešti. Zde je jádro problému Evropy 21. století. Islám se neslučuje s našimi západními hodnotami a svobodami a já se bojím, že budeme jednou hořce litovat naší politiky otevřených dveří a otevřených hranic.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Paní předsedající, toto je závažná věc. Je to pravděpodobně jeden z nejvážnějších problémů, kterým dnes na Západě čelíme – hrozba mezinárodního terorismu. Pravděpodobně se trochu odchyluji od své strany v tom, že se domnívám, že pokud máme platit cenou občanských svobod, abychom chránili skutečnou svobodu našich občanů – a to jejich zdraví, bezpečnost a blaho – pak tuto cenu musíme zaplatit.

V mé zemi byla během druhé světové války přijata opatření, která nebyla v souladu s občanskými svobodami proto, aby bylo obyvatelstvo chráněno před vnějšími hrozbami. Lidé to akceptovali. V Evropě a civilizovaném světě dnes čelíme hrozbě, kterou představují ti, kteří nejsou civilizovaní a kteří nepovažují lidský život za posvátný a za něco, co je třeba chránit. Proto, pokud potřebujeme zákony, které jim zabrání v jejich podlých činech, měli bychom je přijmout a přijmout je rychle.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Po útocích na Světové obchodní centrum v roce 2001 si celý svět uvědomil, jak velkou hrozbou jsou organizovaná teroristická hnutí. Díky přístupu k moderním technologiím mají tyto skupiny v rukách dříve nedostupné komunikační prostředky, které z nich spolu s černými trhy se zbraněmi dnes činí nepřítele číslo jedna demokratického světa. Navzdory přijatým přísným opatřením se Evropské unii nepodařilo ochránit se před takovými událostmi. Uznávám, že je třeba jednat, abychom občanům Evropské unie zajistili bezpečnost. Chtěl bych říci, že nejlépe je možné bojovat proti organizovaným teroristickým skupinám pomocí nadnárodní spolupráce mezi orgány zodpovědnými za bezpečnost. Společná zahraniční a bezpečnostní politika pro ni vytvořila dobrý základ a její rozvíjení je v zájmu nás všech.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Paní předsedající, hlasoval jsem pro zprávu paní Lefrançoisové. Není samozřejmě dokonalá, ale alespoň se věnuje problému islamistů, kteří vyzývají k násilí a vyzývají muslimy k džihádu. Všichni víme, že je zde nesčetné množství mešit, které jsou semeništěm fundamentalismu, kde jsou mladí lidé najímáni teroristickými organizacemi a kde jsou věřící denně vyzýváni ke svaté válce proti evropským hodnotám.

Je nejvyšší čas, abychom dali povel k přijetí opatření také proti těm, kteří teroristům napomáhají.

 
  
  

– Zpráva: Martine Roure (A6-0322/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Paní předsedající, hlasoval jsem pro tuto zprávu prostě proto, že musíme přijmout veškerá opatření k tomu, abychom zajistili účinnou koordinaci přeshraniční policejní a justiční spolupráce. K tomu potřebujme nejen výměnu údajů, ale musíme také zajistit, aby v této oblasti platily v Evropě jednotné normy.

Co mě znepokojilo – a proti čemu jsme chtěl hlasovat – ale nedošlo k oddělenému hlasování – byl pozměňovací návrh 10. Paní Roureová zde nechtěla, aby tímto rámcovým rozhodnutím, nebyly dotčeny podstatné zájmy národní bezpečnosti. Naopak, já bych přirozeně také chtěl, aby tímto rámcovým rozhodnutím nebyly dotčeny podstatné zájmy národní bezpečnosti, které se týkají vnitřní bezpečnosti země a které přirozeně umožňují jednat nezávisle. To považuji pro jednotlivé členské státy za naprosto zásadní.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Paní předsedající, tato sněmovna právě velkou většinou rozhodla poté, co tak učinil výbor, že při zpracování osobních údajů nemohou být za žádných okolností zpracovávány údaje o rasovém nebo etnickém původu a řada dalších údajů.

Dle mého názoru byl původní článek 7 návrhu Rady uvážlivý a vyvážený, ale Parlament, jehož politická korektnost je legendární, jej samozřejmě pozměnil. Parlament tím udělal chybu. Nejen pro boj s trestnou činností, ale také pro řádnou správu věcí veřejných jsou zapotřebí některé základní údaje a v tomto ohledu to mohou být údaje o etnickém nebo národním původu. To nemá nic společného s rasismem nebo diskriminací.

Nikdy mě nepřestane udivovat, jak se ti poslanci Evropského parlamentu, kteří stalinistickým způsobem volají po zákazu veřejného vystupování pro pravicové extremisty nebo po trestu odnětí svobody pro ně či pro to, aby byli zbaveni poslanecké imunity, třesou strachy a jak vás označí, i když se jedná o běžné zpracovávání údajů v boji proti terorismu.

 
  
  

– Zpráva: David Hammerstein (A6-0336/2008)

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (PSE). - Paní předsedající, dnešní hlasování bylo pro občany bojující za svá práva, za svá evropská práva, významným okamžikem. Vlády jednotlivých států často zapomínají na své občany a odmítají jejich oprávněné požadavky. Evropští občané mohou peticemi volat své vlády k odpovědnosti. Konečně se jim dostalo spravedlnosti, kterou si zaslouží. Ale není to jen významný okamžik pro lidi v Evropě: je to zásadní okamžik i pro Evropský parlament.

Evropský parlament dnes svým hlasováním ve prospěch Hammersteinovy zprávy ukázal, že je připraven chránit a hájit evropské občany. Evropský parlament má dnes příležitost získat alespoň část důvěry, kterou v něj někteří lidé v Evropě ztratili. Mnoho našich spoluobčanů muselo tvrdě pracovat, aby se dostali do EU, ale členství neznamená jen povinnosti – přináší s sebou i práva. Jsme zde, abychom ukázali svou připravenost vybudovat Evropu, kterou od nás naši občané očekávají.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Paní předsedající, Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance využila hlasování o Hammersteinově zprávě, aby do něj tajně propašovala otázku sídla Evropského parlamentu, i když to ve skutečnosti se zprávou jako takovou nesouvisí.

Rád bych vysvětlil, proč jsem hlasoval pro tento pozměňovací návrh předložený Zelenými, protože souhlasím s tím, že tento cestovní cirkus, kterým Evropský parlament je, již tak dost plýtvá penězi našich daňových poplatníků i bez každoměsíčního migrování z Bruselu do Štrasburku. Proto i já podporuji – a vyjádřil jsem to svým hlasováním – jedno sídlo a jedno pracoviště v Evropě. Aby to bylo jasné, chtěl bych dodat, že pokud jde o mě, přivítal bych otevřenou diskusi a jediné sídlo nemusí být nutně v Bruselu. Přítomnost evropských orgánů v tomto městě a tomto regionu s sebou konec konců přináší sociální, politické a lidské náklady, o kterých musíme diskutovat a které nesmíme podceňovat.

 
  
  

– Zpráva: Michl Ebner (A6-0327/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Hory jsou významnou oblastí biologické rozmanitosti, útočištěm pro mnohá zvířata a místem, kde rostou jedinečné rostlinné druhy. Často se jim také říká vodárenské věže, neboť zde pramení řeky. Jejich krajinu a prostředí obdivují turisté z celého světa. Život těch, kteří zde žijí a pracují v zemědělství na zdejší půdě, však vůbec není jednoduchý.

Ve většině horských oblastí Evropské unie jsme svědky procesu vylidňování, poklesu aktivity lidí, kteří zde žijí, a ukončování zemědělské produkce. To platí zejména pro zapomenuté venkovské oblasti, které jsou méně přitažlivé pro turisty. Problémem je značná vzdálenost od měst, tvrdé klimatické podmínky, ztížená komunikace, vyšší náklady na produkci a nedostatečný přístup ke službám všech druhů, včetně škol a zdravotní péče. Rozdíly mezi horskými oblastmi a nížinami jsou zcela zjevné.

Naléhavě proto potřebujeme zvláštní podporu pro zemědělce v horských oblastech, kteří nejenom pěstují plodiny, které jsou přínosem pro životní prostředí, produkují zdravé potraviny a udržují kulturu a tradice. Tyto oblasti by měly být více podporovány ze společné zemědělské politiky zrovna tak, jako lidé, kteří v nich žijí a bojují s problémy.

 
  
  

– Zprávy: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008), Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). - Paní předsedající, není slepějších než těch, kteří nevidí. Všiml jsem si, že pánové Hannan a Sumberg bohužel již opustili tento sál, ale každý, kdo si myslí, že zde není finanční krize, by si měl přečíst noviny nebo se podívat na televizi. Popíralibychom pravdu, pokud bychom věřili, že zprávy pana Rasmussena a Lehneho nejsou ničím jiným než pokusem o sdělení, že potřebujeme jednat a že je třeba přijmout předpisy kolektivně; popírali bychom tím existenci globálního hospodářství. Upřímně řečeno, někteří lidé uleví svému svědomí, budou-li sedět doma, ale to lidem nepomůže splatit hypotéku, udržet si domov, ani udržet lidi ve službách a v průmyslu. Pouze prostřednictvím Evropské unie a regulace, což nám opravdu jde, s tím budeme moci něco udělat.

Je pravda, že trhy neočekávají, že se budeme chovat citlivě, ale na druhou stranu ani neočekávají reflexní reakci. Ale skutečností je, že pokud neuděláme nic, pokud ustrneme a nic neřekneme, pak budeme obviněni ze zbabělosti tváří v tvář zmatku a krizi.

 
  
  

– Zpráva: Roselyne Lefrançois (A6-0323/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Paní předsedající, plně podporuji cíl zprávy paní Lefrançoisové, ale v této souvislosti bych chtěla podat vysvětlení – zprávu jsem podpořila, ale nemohu o ní hovořit, - a naléhavě požádat komisaře Tajaniho, aby urychlil uzavření dvoustranných dohod týkajících se bezpečnosti na letištích s letištními orgány třetích zemí, které byly pozastaveny v důsledku teroristických incidentů, a to zejména zejména dvoustranných dohod týkajících se bezcelních nákupů tekutin. Možná se jedná s ohledem na hlavní problém, kterému globálně čelíme, o nevýznamnou otázku, ale v Evropě si musíme získat srdce i mysl našich občanů pro to, co děláme. Toto léto byli lidé při návštěvě svých příbuzných v zahraničí nebo příbuzní z Austrálie a USA či jiných míst při návštěvě Irska, Spojeného království, Německa a Francie konfrontováni opět s tím, že jim byly při přestupu na hlavních evropských letištích odebrány tekutiny koupené bezcelně, o kterých se domnívali, že byly řádně koupeny. Je to maličkost – ti z nás, kteří cestují každý týden, si nechají líbit ten nesmysl, že jim jsou odebírány rtěnky, a já jsem si jistá, že to obrovsky pomůže v boji proti terorismu. Nechci bagatelizovat velmi závažný problém, ale požaduji, aby bylo do tohoto problému vneseno trochu rozumné, racionální a bilaterální spolupráce, aby naši občané – naši voliči – pochopili, co a proč děláme.

 
  
  

– Zpráva: David Hammerstein (A6-0336/2008)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Paní předsedající, pokud jde o Hammersteinovu zprávu, hlasovala jsem v souladu s linií skupiny PPE-DE, a proto jsme hlasovala proti návrhu Zelených, který se týkal dvou sídel Parlamentu. Ráda bych vysvětlila, proč jsem tak učinila. Není to proto, že souhlasím s těmito cestami do Štrasburku každý měsíc a někdy dokonce dvakrát do měsíce. Chápu, proč jsme z historického hlediska v situaci, v jaké jsme. Chápu, že 12 cest do Štrasburku ročně je zakotveno ve Smlouvě, která je závazná, proto musíme jednat klidně a racionálně. Ti z nás, kteří mají vážné obavy, obtíže při práci a jsou nuceni převážet všechny naše spisy, spisy našeho personálu, personálu výborů, personálu Parlamentu, personálu skupin na čtyři dny 12x v roce do Štrasburku, věří, že tyto enormní výdaje nejsou opodstatněné.

Je to krásná budova a myslím si, že až vyřešíme všechny problémy, můžeme pro tuto budovu najít jiné odpovídající využití. Štrasburk a Francie si nezaslouží nic menšího než významnou instituci, která bude mít sídlo v této budově. Ale pokud se od nás očekává, že máme pracovat účinně, pokud jde o lidské zdroje a náklady, nemůžeme obhajovat tyto poutě do Štrasburku, proto jsem svým hlasováním podpořila ty, kteří chtějí pro plenární zasedání jedno sídlo, ale prosím o racionální a nikoliv polarizovanou politickou diskusi.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

− Zpráva: Helmut Markov (A6-0267/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro zprávu Výboru pro mezinárodní obchod vypracovanou mým německým kolegou, panem Markovem, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.

Vítám rozhodnutí Komise přijímat jasnější, jednodušší a transparentnější právní předpisy, přizpůsobit systém statistiky obchodu mimo Společenství změnám, které budou zavedeny do postupů týkajících se celního prohlášení, zvýšit význam, přesnost, včasnost a srovnatelnost statistik zahraničního obchodu a zřídit systém pro hodnocení kvality, podporovat propojení statistik obchodu s podnikovými statistikami, reagovat na potřeby uživatelů sestavováním dodatečných statistik obchodu s pomocí informací, které jsou k dispozici v celních prohlášeních a v souladu s Kodexem evropské statistiky kontrolovat přednostní přístup k citlivým údajům o zahraničním obchodě. Podporuji pozměňovací návrhy, jejichž cílem je používat postup komitologie s kontrolou.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. − (RO) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, neboť návrh nařízení představuje právní rámec pro zlepšení kvality a transparentnosti systému EXTRASTAT (statistika zahraničního obchodu mezi členskými státy a třetími zeměmi) tím, že zavádí jednotné celní prohlášení v celním řízení, aby tak došlo ke zjednodušení postupů při podávání zpráv. Účinné uplatňování tohoto nařízení umožní ve větší míře srovnávat statistiky o zahraničním obchodě a posílit kontrolu přístupu k důvěrným informacím o citlivých otázkách zahraničního obchodu.

 
  
  

− Zpráva: Katerina Batzeli (A6-0319/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − Často jsme si kladli otázku, zda má cenu věnovat celý rok určitému tématu. Účelem je, aby toto téma bylo viditelné. Tímto způsobem se přitahuje pozornost k určitému tématu. To nemůže škodit.

Tato myšlenka se stala tak populární, že musíme být při výběru tématu velmi uvážliví. Často je to otázka priorit.

Tvořivost a inovace jsou ideálním tématem, protože se dotýkají samotné podstaty toho, čím Evropa je a jakou cestou se má vydat.

Tvořivost a inovace nelze hodnotit ve vakuu. Musí být hodnoceny podle toho, co mohou přinést. Úplně nejdůležitější jsou v oblasti výroby. Význam tvořivosti a inovací je však třeba hodnotit i s ohledem na služby.

Pouze díky tvořivým a inovativním myšlenkám může Evropa zůstat konkurenceschopná. Některá odvětví v EU mohou přežít pouze díky tomu, že budou o krok napřed. Do určité míry Evropa uznala, že je třeba značně investovat do výzkumu a vývoje, což odpovídá současné myšlence tvořivosti a inovací.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro zprávu své řecké kolegyně paní Batzeliové, kterou se schvaluje návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku tvořivosti a inovace (2009).

Podporuji řadu pozměňovacích návrhů, jejichž základním cílem je vysvětlení cílů návrhu a jejich zestručnění. Pokud jde o financování, souhlasím s vypuštěním všech odkazů na program celoživotního učení, aby bylo možné použít tam, kde to bude vhodné, i další programy a politiky v jiných oblastech, například v kultuře, komunikacích, podnikatelské sféře, soudržnosti, rozvoji venkova, výzkumu, vývoji a informační společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Batzeliové o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku tvořivosti a inovace (2009), protože si myslím, že tvořivost a inovace jsou pro konkurenceschopnost Evropy v globalizovaném světě zásadní.

Tvořivost je klíčová pro inovaci jak z hospodářského, tak sociálního hlediska. Evropský rok tvořivosti a inovace podnítí politickou diskusi, upozorní veřejnost na význam tvořivosti a inovace a bude šířit informace o osvědčených metodách v Unii. Věřím, že je také třeba, aby měl Parlament v této oblasti spolurozhodovací pravomoc, která mu umožní, aby zde posílil svůj vliv.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. – (SV) Dříve jsme kritizovali různé kampaně - Evropské roky – věnující se různým tématům, například mezikulturnímu dialogu či tvořivosti a inovaci. Tyto „evropské roky“ jsou financovány z rozpočtu Evropské unie, tedy daňovými poplatníky, ale ve skutečnosti mají jen nepatrný dopad.

Existuje-li poptávka po „evropských rocích“, měly by být financovány soukromými sponzory a nikoliv daňovými poplatníky. Proto jsme se rozhodli hlasovat proti předložené zprávě, i když obsahovala pouze detailní pozměňovací návrhy k návrhu Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písemně. (ES) Hlasoval jsem pro, protože se Komise zavázala k inovacím ve všech oblastech. Během roku tvořivosti a inovace by se měly inovace rozšířit do všech organizací a institucí jak veřejných, tak soukromých, ziskových či neziskových, a do všech oblastí života; zejména by měly být podporovány sociální inovace a inovace na podporu udržitelného životního prostředí. Měli bychom vzít v úvahu také nestátní orgány, které hrají v této oblasti klíčovou úlohu. Dále je třeba podporovat pojetí otevřených inovací. Inovace, které jsou založeny na vnitřních schopnostech, do sebe včleňují všechny možné zdroje – uživatele, dodavatele, sítě apod. – ty inovace, které se jdou dál než jen do oblasti výrobků a technologií, zahrnují nehmotné a rozmanité aspekty vytváření hodnot. Potřebujeme rozšířit kulturu spolupráce, práce ve skupinách a používání nástrojů a metod zaměřených na rozvíjení dynamických schopností těchto skupin, což umožní těmto skupinám vyvíjet se a vyvíjet špičkový výzkum s viditelnými výsledky, pokud jde o konkurenceschopnost a vytváření hodnot pro společnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasoval jsem pro zprávu paní Batzeliové o Evropském roku tvořivosti a inovace (2009).

Považuji informační a propagační kampaně, události a iniciativy na evropské, celostátní a místní úrovni na podporu tvořivosti a inovací za nesmírně důležité. Tvořivost je také významným faktorem při rozvíjení osobních a sociálních dovedností. Tento rok mají být podporovány evropská tvořivost a schopnost inovací, abychom byli schopni čelit problémům, které s sebou přináší globalizace.

Tato zpráva podtrhuje význam tvořivosti a inovací. Vnímám tento rok jejich podpory jako velkou příležitost pro šíření informací o tvořivých postupech a různých praktikách.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji zprávu Kateriny Batzeliové o prohlášení roku 2009 Evropským rokem tvořivosti a inovace. Tato zpráva nejen, že tuto iniciativu blíže vymezuje, ale také správně poukazuje na nebezpečí, aby se evropské roky nestaly propagačním cvičením.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) V oblastech, ve kterých se lidé musí vypořádat s těžkými základními podmínkami, musí tito lidé jednat tvořivě a inovativně, aby vůbec přežili. Lidé v Evropě se proto mohou podívat zpět do historie na významné vynálezy. Firmy plné specialistů jsou v celém světě kvůli svému bohatství myšlenek žádány.

Evropa je však také považována za kulturní pevnost a zvláštní pozornost je třeba v této souvislosti věnovat Evropskému roku tvořivosti a inovace (2009). Kromě litevského Vilniusu se na svou roli Evropského města kultury 2009 připravuje Linz. Projekty tvořivosti a inovace, pokud se do nich zapojí vedlejší regiony, přinesou nesmírné kulturní zážitky.

Je třeba přivítat, pokud má město tento prestižní titul a celé městské obvody září obnovenou krásou a začínají práce na nových budovách a projektech – pokud v tomto procesu nezapomeneme na udržitelnost. V Evropské unii je třeba klást důraz na to, aby bylo zajištěno, že prostředky nebudou použity na jednorázovou akci a vybudované struktury nezmizí ihned poté, co rok skončí. Projekt hlavního města kultury bude úspěšný a inovativní pouze tehdy, pokud bude kultura v daném městě stále přítomna. Tomuto konkrétnímu aspektu se měla zpráva věnovat více, proto jsem se zdržel hlasování.

 
  
  

− Zpráva: Augustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0339/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písemně. – Hlasoval jsem pro zprávu svého španělského kolegy, pana Díaze de Mera Garcíi Consuegry, kterou se schvaluje návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství. Rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (Europol), které stanoví, že Europol bude financován z rozpočtu Společenství, nabude účinnosti také 1. ledna 2010 nebo dnem, kdy nabude účinnosti návrh, kterým se mění nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, pokud toto datum nastane později.

Abychom zajistili, že rozhodnutí o Europolu nabude účinnosti dnem 1. ledna 2010, bylo třeba včas změnit nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví, že se právní imunita nevztahuje na zaměstnance Europolu, kteří se účastní společných vyšetřovacích týmů zřízených z podnětu alespoň dvou členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), písemně. − Tento pozměňovací návrh omezuje nestíhatelnost úředníků Europolu, ale pouze tehdy, pokud se účastní společných vyšetřovacích týmů. Má to vypadat, že imunita úředníků Europolu bude, až budou po roce 2010 rozšířeny pravomoci Europolu, omezena, avšak imunita jeho úředníků bude mnohem širší. Nemyslím si, že by úředníci Europolu měli být jakkoliv nestíhatelní, a proto jsme hlasoval proti tomuto pozměňovacímu návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Zpráva Augustína Díaze de Mera Garcíi Consuegry o postavení personálu, pokud jde o jeho výsady a imunity, má vysvětlit stávající linie v této oblasti. Hlasoval jsem proto pro tuto zprávu.

 
  
  

− Zpráva: Kyösti Virrankoski (A6-0353/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro zprávu svého finského kolegy pana Virrankoskiho, která navrhuje schválit návrh č. 6/2008, kterým se mění rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2008, který zahrnuje následující body: posílení rámcových programů pro konkurenceschopnost a inovaci - podnikání a inovace zvýšením prostředků na závazky o 3,9 milionu EUR; zvýšení prostředků na závazky o 2,24 milionů EUR, které se mají mimo jiné vztahovat na pronájem budovy „Arc“ pro Eurojust a s tím související náklady; úpravu mnoha položek tří výkonných agentur; vytvoření nezbytných rozpočtových struktur pro provádění plánu společného podniku pro palivové články a vodík, což je pátý společný podnik, který má být zřízen podle Sedmého rámcového programu, a vyčlenění 30 milionů EUR na prostředky na závazky a 1,9 milionů EUR na prostředky na platby. Plně souhlasím se stanoviskem zpravodaje, že podle čl. 179 odst. 3 finančního nařízení by měl být Evropský parlament jakožto jeden z rozpočtových orgánů informován o projektu budovy Europolu, neboť tato skutečnost má na rozpočet značný dopad.

 
  
  

− Zpráva: Thijs Berman (A6-310/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro zprávu z vlastního podnětu vypracovanou mým nizozemským kolegou, poslancem Bermanem, o opatřeních následujících po konferenci o financování rozvoje v Monterrey v roce 2002. Neustále musíme potvrzovat závazek Parlamentu usilovat o vymýcení chudoby, udržitelný rozvoj a dosažení rozvojových cílů tisíciletí, neboť to je jediný způsob, jakým lze dosáhnout sociální spravedlnosti a zlepšení kvality života pro miliardu lidí na celém světě, kteří žijí v extrémní chudobě. Evropská unie je největší mezinárodní dárce v oblasti rozvoje a poskytuje téměř 60 % oficiální rozvojové pomoci na světě. Podporuji návrh otevřít přístup malým podnikatelům k mikroúvěrům, zejména zemědělcům, neboť to bude znamenat zvýšení produkce potravin a udržitelné řešení potravinové krize. Vítám také návrh vyzvat Evropskou investiční banku, aby zřídila fond na podporu mikroúvěrů a rizikových zajišťovacích fondů, který odpoví na potřeby místních producentů potravin v nejchudších rozvojových zemích, ale tento návrh má smysl pouze pod mandátem Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písemně. (FR) V roce 2001 přijala EU velký závazek: věnovat v roce 2015 na rozvoj 7 % svého příjmu.

V roce 2007 se Evropa k tomuto závazku obrátila zády a drasticky polevila ve svém kolektivním úsilí.

To dělá 1,7 miliardy EUR, které nejchudší lidé na této planetě nedostanou.

1,7 miliardy EUR, která by mohla být použita na zdravotní péči pro tisíce dětí, neboť 11 milionů lidí umírá každý rok, neboť se jim nedostane zdravotní péče.

1,7 miliardy EUR, která by mohla být použita na to, aby mělo přibližně 114 milionů dětí přístup k základnímu vzdělání.

Základní odpovědností Evropské unie je, aby pokud jde o mezinárodní solidaritu, dodržela své slovo.

Evropská unie však musí pro zlepšení situace těch nejchudších zabezpečit účinnost své pomoci.

Konference v Monterrey v roce 2002 připravila plán, zejména, pokud jde o ukončení „vázané pomoci“, urychlení oddlužení a zavedení inovovaných finančních plánů, například „Tobinova daň“.

I po šesti letech má před sebou Evropská unie dlouhou cestu. Konference v Dohá by za několik týdnů měla umožnit pohnout se vpřed. Polovina lidstva na to spoléhá …

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. – (SV) Zpráva OSN o rozvojových cílech tisíciletí na rok 2008 uvádí, že mezinárodní společenství musí být stále připraveno převzít značnou zodpovědnost za řešení problémů, kterým lidstvo čelí. Extrémní chudoba a hlad, dětská úmrtnost, špatný zdravotní stav matek, HIV/AIDS, malárie a jiné choroby a nedostatek základního vzdělání dostupného všem jsou pouze některými z problémů, které si zaslouží pozornost a uznání všech zemí na světě.

Tato zpráva, která odráží postoj Junilistanu, uvádí, že tyto výzvy v mnoha případech vyžadují mezinárodní koordinaci. Junilistan však má za to, že spolupráci tohoto typu je třeba usměrňovat prostřednictvím organizací s větší mezinárodní legitimitou a dlouhodobými zkušenostmi, například OSN, nikoliv EU. Junilistan také nesouhlasí s pasážemi uvedenými ve zprávě, které nestoudně obhajují přímou kontrolu dvoustranných plánů pomoci jednotlivých členských států. Podpora musí zůstat věcí jednotlivých států. Z tohoto důvodu hlasoval Junilistan proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Kromě mých otázek a připomínek k obsahu zprávy (včetně toho, co neobsahuje) a odsouzení obsahu oficiální rozvojové pomoci je třeba také poukázat na tyto části zprávy:

- „… bere na vědomí alarmující pokles pomoci EU z 47,7 miliard EUR v roce 2006 (…) na 46,1 miliard v roce 2007 ...“;

- „podotýká, že EU poskytne v období let 2005 – 2010 o 75 miliard EUR méně, než bylo přislíbeno, pokud bude pokračovat současný trend“;

- „vyjadřuje vážné obavy, že většina členských států (18 z 27, zejména Lotyšsko, Itálie, Portugalsko, Řecko a Česká republika) nebyla schopna v letech 2006 a 2007 zvýšit svou úroveň oficiální rozvojové pomoci a že došlo k dramatickému snížení o více něž 10 % v řadě zemí, například v Belgii, Francii a Spojeném království; …“;

- „podotýká, že pokles úrovně podpory v roce 2007 je přičítán v některých případech umělému zvýšení podpory v roce 2006 prostřednictvím odpuštění dluhů; …“;

- „má za to, že rozdíl mezi častými závazky ke zvýšení podpory a značně nižšími částkami, které jsou skutečně rozděleny, je naprosto nepřijatelný …“;

Hovoří to samo za sebe …

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písemně. (PL) Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Financování rozvojové pomoci není jednoduché. Není jednoduché vysvětlit evropským daňovým poplatníkům, proč jsou jejich peníze vynakládány tak daleko od jejich země „původu“. Na druhou stranu je zde velká poptávka po zdrojích pomoci, která vyplývá jak z touhy uskutečnit rozvojové cíle tisíciletí, tak ze slibů, které jsme v minulosti dali.

Postoj některých států se v EU stává opravdu problémem. Některé členské státy, například Francie a Velká Británie, snížily svou oficiální rozvojovou pomoc. Není moc těžké si představit, jak to velmi odrazuje země, které jsou méně bohaté než tyto, které s rozvojovou pomocí teprve začínají.

Potřebujeme také pořádně prozkoumat, jak se vypracovávají statistiky o pomoci. Každá země by chtěla přidělit co nejvíce výdajů na rozvojovou pomoc. To vede v konečném důsledku ke směšným situacím. V mé zemi, Polsku, byla minulý týden zveřejněna zpráva o pomoci za rok 2007. Z ní vyplývá, že největším příjemcem polské pomoci je Čína. To není tím, že by byla Čína nejchudší zemí světa ani tím, že by byla Čína pro Polsko prioritní zemí, pokud jde o rozvojovou pomoc. Čína se stala největším příjemcem polské rozvojové pomoci prostě proto, že obchodní vývozy do této země byly zahrnuty do rozvojové pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Pokud jde o účinnost, transparentnost a flexibilitu způsobu, jakým byla rozvojová pomoc financována před konferencí v Dohá o financování a rozvoji, která se konala minulý rok v listopadu, potřebujeme společný evropský postoj. Zpráva Thijse Bermana se trochu tomuto cíli přibližuje. Souhlasím s tím, že reforma je pro zajištění většího zastoupení rozvojových zemí u MMF a Světové banky potřebná. A dále souhlasím s výzvou zpravodaje, aby členské státy odpovídajícím způsobem připravily časový harmonogram pro dosažení cíle, kterým je 0,7 % evropského HDP, které půjde v roce 2015 na rozvojovou pomoc. Hlasoval jsem proto pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), písemně. – (NL) Členové Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) v Evropském parlamentu hlasovali pro Bermanovu zprávu a jedním z důvodů bylo, že obsahuje užitečné připomínky k možné roli Evropské investiční banky v rozvojových zemích. Členové Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) se však distancují od cíle 0,7 % rozvojové spolupráce stanoveného v této zprávě. To, co je důležité, není množství, ale kvalita rozvojové spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písemně. − Bouře na globálním finančním trhu dostala vlády členských států pod obrovský tlak. Například estonská vláda sváděla po několik měsíců boj o vyrovnaný rozpočet na rok 2009.

Ačkoliv jsem podpořil zprávu Thijse Bermana, mám vážné pochybnosti o dosažení úrovně oficiální rozvojové pomoci v několika příštích letech. Vzhledem k tomu, že ohledně rozvojové pomoci nemá Evropská unie k dispozici žádný příkaz či donucovací opatření, bylo by naivní očekávat od členských států, že značně zvýší své příspěvky, když zažívají finanční nejistotu.

 
  
  

− Zpráva: Charlotte Cederschiöld (A6-0272/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Evropský vnitřní trh je jedním z nejvýznamnějších úspěchů procesu evropské integrace. Pouze dobře fungující vnitřní trh může být zárukou konkurenčních podmínek podnikatelské činnosti a napomoci rozvoji evropského hospodářství. Hodnotící zpráva o vnitřním trhu je nástrojem, který umožňuje sledovat pokrok v zavádění, přejímání a správnému uplatňování směrnic týkajících se vnitřního trhu.

Analýza údajů obsažených v hodnotící zprávě o vnitřním trhu poskytuje některé výjimečně zajímavé informace o činnosti členských států při zavádění právních předpisů EU. Je to typicky politický nástroj, který by však neměl být brán na lehkou váhu, ale měl by sloužit jako nástroj pro povzbuzení odpovědných jednotlivců k rychlejšímu a řádnému přejímání. To se týká zejména nových členských států, kde je deficit ohledně přejímání právních předpisů často větší než cíle stanovené hlavami států a předsedy vlád. Hodnotící zprávu o vnitřním trhu bychom měli také častěji využívat v diskusích o stavu vnitřního trhu. Je proto zásadní, abychom přišli s přístupnější formou hodnotící zprávy, kterou by mohli využívat i občané zajímající se o otázky vnitřního trhu.

Zpravodajka upozornila na skutečnost, že některé směrnice, například směrnice o službách, jsou důležitější pro účinné fungování vnitřního trhu než jiné. Toto stanovisko zpravodajky sdílím, a proto si myslím, že by si Evropská komise měla všimnout ukazatelů, které lépe odrážejí význam směrnic pro podniky a občany.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písemně. − (RO) Tím, že jsme hlasoval pro tuto zprávu o hodnotící zprávě o vnitřním trhu, jsem vyjádřil podporu včasného a přesného provádění směrnic týkajících se vnitřního trhu do vnitrostátního práva, protože tyto směrnice jsou základním předpokladem pro účinné fungování vnitřního trhu, podporu konkurenceschopnosti a také pro sociální a hospodářskou soudržnost v Evropské unii. Tyto dvě hodnotící zprávy – pro vnitřní trh a pro spotřebitelský trh – společně přispívají k zlepšení vnitřního trhu, který je přínosem pro spotřebitele.

Hodnotící zpráva by měla podpořit včasné a přesné provádění směrnic, ale zároveň by se měla stát i nástrojem pro ty, kteří rozhodují, pro identifikaci bariér a oblastí, které vyžadují nové podněty. Doufám, že výsledek dnešního hlasování povede k posílení sítě SOLVIT a že členské státy podpoří služby této sítě ve prospěch spotřebitelů. Členské státy musí také zajistit, aby měla střediska sítě SOLVIT k dispozici dostatek vhodného personálu, aby tak bylo možné zkrátit dobu, která je třeba k vyřízení stížnosti.

 
  
  

− Zpráva: Maria Badia i Cutchet (A6-0304/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. – Prioritou všech ministerstev školství musí být nábor nejlepších kandidátů do učitelského povolání. Toto povolání musí být dostatečně atraktivní. Učitelé musí být odměňováni tak, jak to odpovídá významu jejich povolání pro společnost.

Investice do vzdělání nejsou nikdy vynaloženy zbytečně. Více je třeba vynakládat na odbornou přípravu učitelů. Tato profese je musí naplňovat a musí být vnímána jako dobré povolání.

Podpora vzdělávání učitelů z programu celoživotního učení je zásadní. Svěží vítr sem přinášejí programy výměny učitelů mezi školami v různých zemích.

Místo učitele je ve třídě. Byrokracie projevující se ve formě větší administrativy a papírování vede k tomu, že učitelé tráví s žáky méně času.

Dalším problémem je násilí na školách. Agresivita žáků a jejich rodičů roste. Je třeba vynaložit veškeré úsilí k zastavení násilí a agrese ve školách.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro tuto zprávu z vlastního podnětu vypracovanou mou španělskou kolegyní, paní Badiaovou i Cutchetovou o zlepšení kvality vzdělávání učitelů a zcela podporuji závěr, že „vyšší kvalita vzdělávání učitelů vede k významnému zlepšení výsledků dosahovaných studenty“. Plně souhlasím s tím, že zajištění rozsáhlejšího a kvalitnějšího vzdělávání učitelů společně s uplatňováním politiky usilující o to, aby byli pro povolání učitele získáni nejlepší kandidáti, by mělo být klíčovou prioritou pro všechna ministerstva školství. Naléhavě potřebujeme podpořit mobilitu a výuku cizích jazyků. Měli bychom však také podporovat výuku mateřského jazyka, neboť to umožní žákům osvojit si znalosti snadněji. Pokud jde o pořádání výměn mezi školami (žáků i učitelů), bude užitečná veškerá spolupráce založená na stávajícím programu Erasmus pro studenty bez ohledu na úroveň studia.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písemně. – (NL) Jako bývalý učitel ve škole v Antverpách, která byla známa problémy s multikulturním prostředím, nemohu než přivítat obavy paní zpravodajky o kvalitu vzdělávání učitelů v Evropské unii.

Jsou to však jednotlivé členské státy a nikoliv Evropská unie, kdo se má starat o kvalitu vzdělávání učitelů. Existuje-li jedna oblast, kde musí být uplatněna zásada subsidiarity a respektovány rozdílné kultury, je to jistě vzdělávání. Vzdělávání nesmí být multikulturní, jak se uvádí v této zprávě, pouze musí být kvalitní. Například podle mých zkušeností z Flander, kde jsem často viděl multikulturní školy – školy s vysokým podílem dětí přistěhovalců –, jsou tyto školy méně kvalitní. Ideologické klapky na očích to nemůžou napravit.

Hlasoval jsem proto z celého svého přesvědčení proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Badiaové i Cutchetové o zlepšení kvality vzdělávání učitelů, protože věřím, že zlepšení jejich vzdělávání v Evropské unii je klíčem k podpoře vysoce kvalitního vzdělání a odborné přípravy, což na oplátku přispívá v souladu s cíli Lisabonské strategie k vytváření pracovních míst a podpoře konkurenceschopnosti Evropy a jejího růstu.

Pokud jde o násilí na školách, chtěla bych zdůraznit, že je třeba se více zabývat doporučením zpravodajky, abychom vytvořili nástroje a postupy pro řešení tohoto jevu, například spoluprací mezi učiteli a rodiči.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. – (SV) Rozhodli jsme se hlasovat při závěrečném hlasování proti této zprávě. Je to nesmírně důležitá otázka – tak důležitá, že za ni musí nadále politicky odpovídat členské státy a jejich příslušné orgány.

Členské státy musí mít výlučnou zodpovědnost za organizaci vzdělávání a obsah odborné přípravy. Toto je dalším pokusem Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu plést se do věcí, které v současné době nespadají do pravomoci Unie, ale u kterých někteří chtějí, aby pro dobro nás všech, do jejích pravomocí spadaly.

Tato zpráva z vlastního podnětu je plýtváním penězi daňových poplatníků a Evropský parlament s tím zde nic nezmůže.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Zpráva paní Badiaové si zaslouží z velké části pochvalu. Kvalita vzdělávání učitelů přímo a významným způsobem ovlivňuje vzdělávání našich dětí a celoevropskou spolupráci pro zajištění vysokého standardu vzdělávání učitelů je třeba podpořit. Domnívám se však, že rozhodování o obsahu osnov a řízení škol by mělo v rámci kulturního a politického kontextu spadat do pravomoci členských států. Na některých místech má zpráva paní Badiaové tendenci předepisovat něco na úrovni EU, a proto jsem se nakonec zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Zpráva paní Marie Badiaové i Cutchetové má moji podporu. Abychom zachovali vysokou kvalitu jednotlivých vzdělávacích systémů, potřebujeme učitele s dobrým vzděláním. Vzdělávání učitelů musí jít ruku v ruce s požadavky moderních tříd a já věřím, že tato zpráva tuto skutečnost bere v potaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. Zpráva paní Badiaové i Cutchetové o zlepšování kvality vzdělávání učitelů se dotýká některých významných otázek.

Tato zpráva správně poukazuje na potřebu dostatečného odměňování učitelů a na potřebu vhodného vzdělávání a pomůcek.

V konečném důsledku je však věcí vlád jednotlivých států, které financují vzdělávací systémy, starat se o vzdělávání našich dětí. Ještě dnes jsou děti v Irsku vyučovány v prefabrikovaných, a nikoliv v pořádných a bezpečných budovách. Počet žáků na učitele je stále vysoký na to, aby umožnil našim dětem to nejlepší vzdělání. Tyto problémy je třeba řešit V Irsku v první řadě prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých investic.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. − (SK) V souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií se v současnosti zvyšují nároky na profesi učitelů, protože oblast vzdělávání je stále komplexnější a různorodější.

Hlasovala jsem pro zprávu zpravodajky Badiaové i Cutchetové, která se zabývá sdělením Komise nazvaným „Zlepšování kvality vzdělávání učitelů“. Sdělení hodnotí aktuální situaci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy učitelů v Evropské unii. Zpráva se zamýšlí nad možnými opatřeními členských států EU.

V rámci Unie existuje více než 27 různých systémů odborné přípravy učitelů, avšak problémy, kterým učitelé čelí, jsou v zásadě ve všech členských státech stejné.

Od učitelů se vyžaduje kvalitní příprava, která má přímý vliv nejen na úroveň znalostí žáků, ale též na formování jejich osobnosti, a to především během prvních let jejich školní docházky. Učitelé jsou zároveň vystaveni obrovské psychické zátěži, která jim bere sílu na to, aby se dále vzdělávali.

V minulosti byla profese učitele respektovaná a ceněná. V dnešní době není povolání učitele atraktivní. Učitelům, z nichž většinu tvoří ženy, se nedostává odpovídajícího společenského uznání, postavení a hlavně ohodnocení. Například v mé zemi, na Slovensku, je plat učitelů hluboko pod průměrnou mzdou v národním hospodářství.

Věřím, že zpráva upoutá pozornost členských států, které zajistí, že bude povolání učitele adekvátně oceněno.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písemně. (PL) Dnes hlasujeme o dvou zprávách, které se, jak se zdá, doplňují: zprávě paní Packové o Boloňském procesu a zprávě paní Badiaové i Cutchetové o zlepšení kvality vzdělávání učitelů.

Cílem těchto dvou iniciativ je zlepšit konkurenceschopnost evropského vzdělávání a tím zvýšit možnosti a konkurenceschopnost celé Evropské unie.

Kladení důrazu na vzdělávání je výborný způsob, jak jít dál, ale jeho zanedbávání je snadné. V mnoha zemích se setkáváme s hříchy v systémech vzdělávání učitelů. Chybí pobídky a motivace nejlepších absolventů rozhodnout se pro povolání učitele (zejména v případě základního a středoškolského vzdělávání) je velmi nízká, učitelé jsou špatně placeni a chybí investice do jejich rozvoje. Vztah mezi kvalitou vzdělávání učitelů a kvalitou vzdělávání a následně úrovní znalostí žáků je zřejmý. Přehlížení této oblasti proto může mít katastrofální důsledky, a to nejen kulturní ale i hospodářské.

Doporučení obsažená v této zprávě se zdají správná, přičemž těmito doporučeními jsou: zaměstnání nejlepších uchazečů, zlepšení postavení učitele, uznání a odměňování, investice do odborné přípravy ve všech stádiích, výměna osvědčených postupů mezi 27 vzdělávacími systémy v Evropské unii a posílení pravomocí škol.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. (PL) Vysoká úroveň vyučování je základním prvkem kvalitního vzdělávání, které by mělo být základním prvkem pro dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy a její schopnost vytvářet pracovní místa.

Z analýzy Komise vyplývá, že:

• zácvik na pracovišti je povinný pouze v 11 členských státech (Rakousku, Belgii, Německu, Estonsku, Finsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku, Maltě a Spojeném království),

• tam, kde existuje zácvik na pracovišti, trvá obvykle méně než 20 hodin ročně a nikdy nepřekračuje pět dní ročně,

• pouze polovina evropských států nabízí novým učitelům nějakou formu systematické pomoci během prvních let jejich zaměstnání (například uvedení do profese, výcvik, pedagogickou péči).

Mají-li být žáci řádně připraveni pro život v EU, mělo by být povinné, aby učitelé používali nejnovější metody vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání učitelů může zajistit, že bude mít Evropská unie vysoce kvalifikované pracovníky, které potřebuje, aby mohla čelit problémům 21. století.

 
  
  

− Zpráva: Doris Pack (A6-0302/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro zprávu z vlastního podnětu své dobré německé kolegyně, paní Packové o Boloňském procesu a mobilitě studentů. Sdílím názor své kolegyně, že zvýšení mobility studentů a kvalita různých systémů vzdělávání by měly být po roce 2010 prioritou Boloňského procesu, jehož cílem je zřízení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Na podporu mobility studentů je třeba přijmout celou řadu opatření, neboť otázka mobility zdaleka přesahuje sféru vysokoškolského vzdělávání a dotýká se i sociální sféry, financí a přistěhovalecké a vízové politiky. Studentům ze znevýhodněných společenských skupin se musí dostat zvláštní pomoci například nabídkou levného a slušného ubytování. Je třeba umožnit studentům získání slev na ubytování, kulturu a dopravu, proto podporuji zavedení jednotného evropského průkazu studenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), písemně. − Cílem Boloňského procesu, který byl zahájen v červnu roku 1999 v Boloni, je vytvořit do roku 2010 Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Hlavním cílem tohoto procesu jsou reforma systému vysokoškolského vzdělávání a odstranění bariér mobility studentů a učitelů.

Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť souhlasím s tím, že naše vysoké školy potřebují inovativní a metodickou reformu osnov, která by lépe podporovala mobilitu studentů a přesun kvalifikací. Také podporuji doporučení zpravodaje, abychom získali spolehlivé statistiky o mobilitě studentů a jejich sociálně-ekonomickém profilu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Desáté výročí podpisu Boloňského prohlášení příští rok je signálem pro přezkoumání cílů Boloňského procesu.

Nové stanovení cílů bude vyžadovat přezkoumání, jak členské státy Boloňský proces prováděly. Budeme muset přezkoumat, zda politika, kterou jsme uskutečňovali ve jménu Boloňského procesu, skutečně vedla k žádoucí konsolidaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, který bude v celosvětovém měřítku konkurenceschopný.

Podporuji tuto iniciativu – je to hmatatelný příspěvek k identifikaci problémů a výzev, které vyvstaly za deset let provádění procesu, na jedné straně, a otázek, které zůstávají, na straně druhé. To je případ mobility studentů, která je základním kamenem bohatšího a konkurenceschopnějšího vzdělávání a základním příspěvkem k pojetí evropského občanství.

Je důležité, abychom vyzvali členské státy, aby vyhodnotily dopad tohoto procesu na zajištění přiměřené kvalifikace a přípravy mladých lidí. Jak podotýká paní zpravodajka, nesmíme ztrácet ze zřetele cíle tohoto procesu a to, že v centru všech otázek týkajících se vzdělávání jsou studenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Packové o Boloňském procesu a mobilitě studentů, neboť věřím, že vysoce kvalitní, účinné a inovativní evropské vysokoškolské vzdělávání, ke kterému má každý evropský občan přístup, je pro to, aby byla Evropská unie nadále tváří v tvář globalizaci konkurenceschopná a úspěšná, zásadní.

Uvědomíme-li si to, věřím, že opatření na podporu vzájemnosti, pokud jde o výměnu studentů, pokračující odborné přípravy učitelů v rozličných oblastech studia a rozvoje prostředků pro financování mobility studentů jsou pro dosažení cílů Boloňského procesu zásadní.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Ačkoliv zpravodajka uvádí, že má starost zejména o mobilitu studentů v Evropské unii a má za to, že členské státy by měly být podporovány v úsilí o modernizaci a inovaci reforem vysokoškolských systémů, je skutečností, že se celá tato zpráva zabývá touto otázkou pouze v souvislosti s Boloňským procesem, přičemž k tomu, abychom čelili problémům globalizace, je absolutně nezbytné, aby se tento proces prohloubil. Nesouhlasíme s touto analýzou, proto jsme se hlasování zdrželi.

Souhlasíme však s tím, že je čas na reflexi a diskusi o Boloňském procesu, zejména na to, abychom zjistili, jak se vzdělávací systémy změnily a jaký měly tyto změny a tento vývoj dopad na vysokoškolské vzdělávání v jednotlivých členských státech.

Všichni evropští občané musí mít možnost přístupu k vysokoškolskému vzdělání bez ohledu na státní příslušnost nebo zemi či místo narození. Mobilita navíc může působit nesmírně pozitivně, nejen pokud jde o jednotlivce, ale i pokud jde o vysokoškolské instituce a společnost jako celek. Navíc nesmíme zapomínat na sociální rozměr, jako tomu bylo dosud.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. – (SV) Tato zpráva z vlastního podnětu Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu překračuje jako obvykle pravomoc tohoto výboru při předkládání nových myšlenek, jak by se měla Evropská unie více zapojit do oblasti vzdělávání. Toto je oblast, která spadá do pravomoci členských států a my si myslíme, že by to tak mělo zůstat.

Tato zpráva mimo jiné navrhuje zavedení jednotného průkazu studenta v Evropské unii. Těžko můžeme věřit, že by tyto návrhy samy o sobě zvýšily mobilitu studentů: spíše zvýší byrokracii spojenou se studiem. Zpravodajka ve vysvětlujícím prohlášení také uvádí, že potřebujeme právní rámec pro studenty na úrovni EU.

Tyto návrhy se snaží obejít úpravu dohodnutou v Evropské unii, pokud jde o politickou zodpovědnost za různé oblasti. Hlasovali jsme proto proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), písemně. (PT) Desáté výročí podpisu Boloňského prohlášení příští rok je signálem pro přezkoumání cílů Boloňského procesu.

Přezkoumání těchto cílů bude vyžadovat zamyšlení nad tím, jak členské státy Boloňský proces prováděly. Musíme přezkoumat, zda politiky sledované v rámci Boloňského procesu skutečně vedly k žádoucí konsolidaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, který může v celosvětovém měřítku čelit problémům konkurenceschopnosti.

Podporuji tuto iniciativu – je to hmatatelný příspěvek k identifikaci problémů a výzev, které vyvstaly za deset let provádění procesu, na jedné straně, a otázek, které zůstávají, na straně druhé. To je případ mobility studentů, která je základním kamenem bohatšího a konkurenceschopnějšího vzdělávání a základním příspěvkem k pojetí evropského občanství.

Je důležité, abychom vyzvali členské státy k tomu, aby vyhodnotily dopad tohoto procesu na zajištění přiměřené kvalifikace a přípravy mladých lidí. Jak podotýká paní zpravodajka, nesmíme ztrácet ze zřetele cíle tohoto procesu a to, že v centru všech otázek týkajících se vzdělávání jsou studenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Cílem Boloňského procesu je zřídit do konce roku 2010 Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Jeho cílem je mimo jiné pomoci studentům vybrat si správně z pestré nabídky vzdělávacích kurzů. Zavedení třístupňového systému, zajištění kvality vzdělání a uznávání kvalifikací a doby studia jsou pro fungování tohoto prostoru zcela zásadní.

Atraktivita Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání bude jistě tím větší, čím lepší a rovnoměrněji rozložená bude kvalita vzdělávání v jednotlivých členských státech. Je proto nezbytné podpořit členské státy v jejich úsilí o modernizaci a reformu jejich systému vysokoškolského vzdělávání. Všichni evropští občané musí mít možnost přístupu k vysokoškolskému vzdělání bez ohledu na státní příslušnost nebo zemi či místo narození.

Zvýšení mobility studentů je jedním z očekávaných přínosů Boloňského procesu. Mobilita má pozitivní dopad nejen na jednotlivce, ale i na vysokoškolské instituce. Výměna názorů, různorodost a čerpání ze zkušeností jiných jsou všechno složky akademických zkušeností. Neměli bychom ani zapomínat na sociální rozměr: mobilita znamená získávání cenných a bohatých zkušeností v oblasti vědy, kultury a sociální rozmanitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písemně. − (RO) Ačkoliv jsem hlasovala pro tuto zprávu, chtěla bych poukázat na dvě otázky, které musí Komise náležitě zanalyzovat a upravit.

Za prvé se potřebujeme podívat na geografické rozložení stipendií udělovaných dle programu celoživotního učení. Většina vysokých škol, které těží z výměny studentů, se nachází ve starých členských státech. počet studentů v nových členských státech je zároveň mnohem nižší. Komise by měla urychleně zasáhnout, například udělením akreditace většímu počtu vysokých škol, které by se mohly účastnit programů akademické výměny, a tak by se zvýšila atraktivita nových členských států jako cíle studentů z celé Evropy. Komise musí také zajistit, aby možnost získat evropské stipendium mělo poměrné množství studentů z každého členského státu.

Za druhé, věřím, že článek 11 zprávy by se měl vztahovat na všechny členské státy bez ohledu na to, co je doporučováno. Toto období akademické mobility, ať už se bude jednat o semestr nebo celý rok, může značně přispět jak k získání znalostí, tak k osobnímu rozvoji mladých Evropanů. Musím však dodat, že přijetí tohoto ustanovení by měla doprovázet odpovídající finanční podpora členským státům.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písemně. (ES) Různá odvětví, která se staví k Boloňskému procesu kriticky, se domnívají, že změna povede k tomu, že se vysokoškolské vzdělání stane elitním. Tato zpráva volá po zvláštní pomoci studentům ze znevýhodněných sociálních skupin například tím, že jim bude nabídnuto levné a slušné ubytování a bude zohledněno, že často po příjezdu potřebují zvláštní podporu. Ačkoliv jsem předložil pozměňovací návrh, aby se podpora vztahovala na všechny výdaje, jinými slovy, aby se podpora neomezovala na ubytování, myslím, že je tato zpráva založena na myšlence vzdělání pro všechny.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. (PL) Při hlasování o zprávě paní Packové o Boloňském procesu a mobilitě studentů jsem tuto zprávu podpořil. Je to dobrá zpráva napsaná v obchodním stylu. V Evropské unii jsme svědky nepřiměřených výdajů na vědecký výzkum a akademické vzdělávání. Boloňská myšlenka, která je již devět let stará, (a v současné době spojuje 46 zemí) by měla v roce 2010 vést ke vzniku Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Základní zásady tohoto procesu lze rozdělit do tří prioritních oblastí činnosti. Těmi jsou: třístupňový vzdělávací cyklus (zahrnující bakalářské, magisterské a doktorandské cykly), poskytnutí vysoce kvalitního vzdělávání a uznávání kvalifikací a doby vysokoškolského studia. Dále jsou potřeba rozmanitá a soudržná opatření přijatá všemi členskými státy týkající se vysokých škol.

Systémy hodnocení ve formě bodů evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a odbornou přípravu by měly být jasné, srozumitelné a jednotné. To nám umožní získat potenciál pro flexibilní a mobilní vzdělávání mladých lidí v různých akademických střediscích a zcela nezbytnou výměnu profesionálního personálu. Ačkoliv vysokoškolské vzdělávání nespadá do pravomoci Evropské unie, musíme usilovat o užší spolupráci a koordinaci, ale zároveň musíme zachovat nezávislost členských států v této oblasti. Musíme mít také na paměti, že občané musí mít stejnou příležitost k co nejvyšší úrovni vzdělání, což si vyžádá jak organizační změny ve vzdělávacích systémech, tak nezbytné finance.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Zpráva Doris Packové o Boloňském procesu a mobilitě studentů je konstruktivním příspěvkem k rozpravě o mobilitě studentů. Možnost studentů pohybovat se volně po celé Evropské unii bez hranic musí zůstat základním kamenem Boloňského procesu. Studenti ze všech společenských vrstev by měli mít příležitost využívat bohatství kulturních a intelektuálních příležitostí, které jim Evropská unie nabízí. Hlasoval jsem proto pro doporučení uvedená v této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Cíl, kterým je usnadnit studentům vybrat si jako součást Boloňského procesu ze široké nabídky vysoce kvalitních kurzů, je samozřejmě třeba přivítat. Evropská unie také klade patřičný důraz na mobilitu studentů a nadále chce zlepšit vzájemné uznávání odborné přípravy.

Skutečnost, že ne vše probíhá v tomto ohledu hladce, je mimo jakoukoliv pochybnost. Jsou zde nejen závažné problémy s uznáváním, ale některé kurzy převedené na bakalářské a magisterské programy jsou údajně tak specializované, že změna místa studia – ať již doma nebo v zahraničí – již není možná, což je v rozporu s tímto cílem Evropské oblasti vysokoškolského vzdělávání a zvýšené mobility. Kritici si také myslí, že správa evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a odbornou přípravu probíhá v jednotlivých zemích tak odlišně, že jeho úspěchy lze jen těžko srovnávat. V tomto ohledu bude přínosem záměr upravit prozatím tuto otázku, proto jsem hlasoval pro tuto zprávu..

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písemně. − (RO) Hlasoval jsem pro zprávu o Boloňském procesu a mobilitě studentů z několika důvodů: Boloňský proces byl jedním z nejrevolučnějších prvků na světovém trhu vzdělávání a odborné přípravy. Sám trh práce nebyl na takovou změnu připraven. Stále plně nepřijal třístupňový systém vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorandské) ve struktuře 3-2-3; na druhou stranu podniky často přijímaly studenty s nedostatečným vzděláním, dokud neexistoval tento systém.

Dalším pokrokem byla mobilita studentů evropských škol a společný systém hodnocení, který byl umožněn evropským systémem kreditů pro odborné vzdělávání a odbornou přípravu. Tendence nejvýznamnějších vysokých škol převést studenty do několika zeměpisných oblastí, zejména tam, kde mají starší pobočky, prokázala, že tento mechanismus byl úspěšný.

Dalším revolučním návrhem je, že evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu má převést, uznat a shromáždit výsledky vzdělání dosaženého formálně i neformálně jednotlivcem, aby získal kvalifikaci bez ohledu na dobu, po kterou tyto vědomosti a znalosti získával. Je to celosvětový trend.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písemně. (PL) Paní Packové je třeba poděkovat za její příspěvek k rozvoji Boloňského procesu a za tvořivé zamyšlení, jakým tato iniciativa, která umožňuje studentům v Evropě vybrat si vlastní cestu vzdělávání a životní dráhy, aniž by byli omezeni státními hranicemi, je. Tato iniciativa, která zvyšuje konkurenceschopnost evropského systému vzdělávání, obohacuje národy kulturně i vědecky.

Otázka obsahu vzdělávání a zlepšení jeho kvality je jednoznačně v rukou členských států. Zde před námi leží ještě mnoho práce. Mobilita a její zvyšování na evropské úrovni, která je základním motivem zprávy paní Packové, se projevuje v Polsku například tak, že dochází k odlivu kvalifikované pracovní síly, kterou často nelze nahradit. Souhlasím s myšlenkou zprávy, která říká, že nejdůležitější je, aby mobilitu studentů doprovázel systém pobídek a podpor, aby mladí lidé mohli využít příležitost studovat, kde chtějí.

Velmi důležitá je jedna věc: aby se plně vzdělaní lidé vrátili do své země původu a využili tak svůj potenciál tam. Pro nové členské státy to je jistě problém, ale myslím, že krokem tímto směrem je obezřetné pokračování Boloňského procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Sjednocená Evropa není jen jednotná měna, volný pohyb osob a společný trh se zbožím a službami, Je to také nebo spíše především intelektuální, kulturní a sociální rozměr Evropy.

Mezivládní iniciativa nazvaná Boloňský proces, který začal právě před deseti lety, se zaměřuje především na to, aby studentům usnadnil vybrat si co nejkvalitnější kurz. Jedním z nejdůležitějších prvků myšlenky zřízení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání je zvýšit mobilitu studentů a kvalitu vzdělávání, neboť to je to, co vytváří příležitost pro osobní, sociální a vědecký rozvoj.

Myslím, že v úsilí o zlepšení kvality a atraktivity vzdělávání je důležité, aby byla opatření přijímána jak na evropské úrovni (Evropský parlament považuje mobilitu za prioritní otázku), tak na vnitrostátní úrovni.

Musíme mít na paměti, že vysokoškolské vzdělávání v Evropské unii nespadá mezi pravomoci Komise. Obsah a organizace studia zůstává věcí jednotlivých členských států, a proto je jejich úloha stejně jako úloha samotných vysokých škol obrovská. Měly by klást důraz na potřebu vytvářet evropské osnovy pro doktorandské studium a usilovat o poskytnutí zvláštní pomoci studentům ze společenských vrstev, které jsou v nepříznivé situaci.

Dalším důležitým aspektem je dialog a vzájemná výměna zkušeností mezi podniky a vysokými školami, aby tak mohly vysokoškolské instituce posílit spolupráci se soukromým sektorem a prozkoumaly tak nové a účinné mechanismy pro spolufinancování mobility studentů.

 
  
  

− Zpráva: József Szájer (A6-0345/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro zprávu z vlastního podnětu vypracovanou mým maďarským kolegou, panem Szájerem, která obsahuje doporučení Evropské komisi o přizpůsobení právních aktů novému rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech. Abychom měli kvalitní předpisy, stává se čím dál tím více nezbytné, aby byly Komisi svěřeny nikoliv zásadní a spíše technické aspekty právních předpisů a jejich úprava, která bere v úvahu technický pokrok a hospodářské změny. Toto přenesení pravomocí však musí umožnit to, aby měl zákonodárce institucionální prostředky pro kontrolu výkonu těchto pravomocí. Je třeba poznamenat, že současné přizpůsobování acquis postupu komitologie dosud neskončilo, neboť stále existují právní nástroje poskytující prováděcí opatření, na které by se měl nový regulační postup s kontrolou vztahovat. Abychom zajistili, že každý postup komitologie mezi třemi orgány bude fungovat uspokojivě, podporuji – a dle mého názoru je to pro evropskou demokracii zásadní – poskytnutí dalších prostředků v Evropském parlamentu na všechny postupy komitologie při přípravě na eventualitu, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost i na všechny postupy komitologie během současného přechodného období.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písemně. (ES) Souhlasím se zprávou v tom, že z důvodu kvality právních předpisů je stále nezbytnější přenést na Komisi aspekty, které nejsou zásadní, ale jsou technické povahy, i možnost rychlé úpravy, abychom vzali v úvahu technický pokrok a hospodářské změny. Toto přenesení pravomocí však musí umožnit to, aby měl zákonodárce institucionální prostředky pro kontrolu výkonu těchto pravomocí. Parlament by měl být strážcem této kontroly, což dosud nebylo navzdory mnohaletým diskusím zcela vyřešeno. Stále ještě existují parlamentní výbory, kterým chybí informace při rozhodování podle postupu komitologie. Parlament proto musí zůstat velmi obezřetný.

 
  
  

− Zpráva: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), písemně.(NL) Je nezbytné, abychom dále zkoumali, jak lze zlepšit v Evropské unii struktury dohledu. Zpráva pana Rasmussena však obsahuje doporučení Evropské komisi, která se týkají zajišťovacích fondů.

Z procesních důvodů nepodporuji pozměňovací návrhy předložené k bodům odůvodnění Skupinou Zelených/Evropské svobodné aliance. Body odůvodnění neslouží k vypracování stanoviska k současné situaci na finančních trzích.

Hlasoval jsem dnes ráno proti pozměňovacím návrhům 6 až 10 (včetně) ne proto, že bych byl proti evropskému dohledu nad finančními trhy, ale proto, že tato zpráva není vhodná pro tuto iniciativu.

Byl bych pro to, aby Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti jednal o dohledu nad finančními trhy a možnosti jeho posílení na evropské úrovni. Pokud bude v této oblasti předložena dobrá zpráva, je velmi pravděpodobné, že ještě budu moci podpořit tuto iniciativu Zelených.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas (PSE), písemně. (HU) Finanční krize, která začala minulý rok v Americe a která byla vyvolána neregulovanými, spekulativními finančními procesy, navzdory očekáváním, že bude ustupovat, nyní otřásá celým světem,včetně Evropy.

Současná krize vyžaduje, aby ti, kteří v Evropě rozhodují, změnili dlouhodobé vzory ve dvou oblastech, aby v budoucnu nejen snížili riziko vzniku finanční krize, ale také podpořili stabilní hospodářský růst.

Vývoj v Americe ukázal, že sám trh není schopen vyrovnat se s touto či podobnou krizí. Je proto třeba, abychom co nejdříve vytvořili na evropské úrovni dozorčí orgán, což minulý rok navrhovali Maďaři a poté se tímto návrhem začalo zabývat francouzské předsednictví, což by mimo jiné pomohlo stanovit podmínky pro riskantní a spekulativní transakce v bankovním a finančním sektoru. To by bylo předpokladem pro to, aby Evropa postupně převzala od Ameriky její úlohu ve světě financí.

Aby evropské hospodářství, které bylo také zasaženo současnou krizí, znovu začalo co nejdříve růst, potřebujeme dostat do popředí zájmu financování hospodářství a nikoliv riskantní a spekulativní transakce v bankovním a finančním sektoru. Základním předpokladem ovšem je, že Evropská centrální banka se nebude jako dosud zaměřovat pouze na odrážení inflace, ale skutečně podpoří pomocí preferenčních úrokových sazeb obnovu hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě, neboť bez ohledu na podivná symbolická gesta a kritiku, pokud jde o finanční krizi, neobsahuje žádná konkrétní opatření pro účinný boj s rostoucí financializací hospodářství a neregulovanými spekulacemi, ani opatření proti šíření finančních nástrojů a produktů pro zajištění ještě větších spekulativních zisků, ani nerozhoduje o ukončení daňových rájů či bankovního tajemství.

Jak jsme uvedli během rozpravy, budou to vždy titíž lidé, kteří ponesou následky: pracovníci, kteří ztratí zaměstnání, a lidé, kteří musí platit vyšší úroky i zde v Evropské unii, zejména v zemích se slabým hospodářstvím, což je případ Portugalska, kde činí zadluženost přibližně 120 % HDP, přičemž dluh domácností činí přibližně 130 % dosahovaných příjmů.

Zdůrazňujeme proto jako prioritu podporu vytváření zaručených pracovních míst, produkce, vyřešení chudoby, zvýšení kupní síly pracovníků a důchodců, kvalitní veřejné služby a úvěry s nízkými úrokovými sazbami pro mikropodniky a malé a střední podniky.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. – (SV) Zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy jsou vysoce rizikové investice. K obnovení důvěry investorů, veřejnosti a v neposlední řadě také orgánů dohledu se musí na tyto transakce vztahovat transparentní a uspokojivé právní předpisy.

Junilistan vítá mnoho připomínek a návrhů obsažených ve zprávě.

Navzdory tomu jsme se rozhodli hlasovat proti zprávě jako celku. A to proto, že zpráva dává přednost opatřením na úrovni Evropské unie, ačkoliv by mělo být každému v této situaci zřejmé, že možná rizika spojená s těmito prostředky, jakými jsou zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy, by měla být především hledána na globální úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Je škoda, že zpráva pana Rasmussena o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech byla po kompromisních jednáních tří největších skupin Parlamentu smetena ze stolu. Je také škoda, že při hlasování v plénu nebyly přijaty pozměňovací návrhy předložené Zelenými a Skupinou konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, které byly převzaty přímo z Rasmussenovy zprávy. Například jeden z odstavců, který byl ve srovnání s původním návrhem oslaben, zdůrazňoval potřebu zvýšit vůči veřejnosti, investorům a orgánům dohledu nutnou úroveň transparentnosti, včetně zřízení nového orgánu dohledu v Evropské unii v budoucnosti. Navzdory této skutečnosti jsme se rozhodli tuto zprávu při závěrečném hlasování podpořit. A to z toho důvodu, že naléhavě a nutně potřebujeme odpovědět na škodlivé finanční spekulace a nestabilitu na trzích. Z tohoto hlediska lze zprávu vnímat jako krok správným směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Rasmussenova zpráva přichází právě včas, v týdnu, který následuje po finančním zmatku, ve kterém nejstarší skotskou banku obětovali, slovy skotského premiéra, „hochštapleři a spekulanti“. Regulační orgány Spojeného království hluboce zklamali skotský finanční sektor, a proto podporuji přísnější regulaci trhu. Hlasoval jsem pro zprávu, která obsahuje řadu doporučení, která si zaslouží pozornost, a já se těším na den, kdy budou nezávislé skotské regulační orgány spolupracovat v této oblasti s partnery z EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. − Jak globální, tak místní finanční trhy rozvíjejí komplexní finanční nástroje, a ztěžují tak finančním institucím přijímání vhodných regulačních opatření a dohled nad systémy. Následkem toho existují možnosti pro opatření, která nejsou transparentní a pro spekulace účastníků finančního trhu, což vede k jejich narušování. V tomto ohledu podporuji pozměňovací návrh 2 předložený Skupinou Zelených, který vyzývá k podstatnému posílení evropského regulačního a systematického rámce pro zachování finanční stability.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. − Je škoda, že zpráva pana Rasmussena o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech byla po kompromisních jednáních tří největších skupin Parlamentu smetena ze stolu. Je také škoda, že při hlasování v plénu nebyly přijaty pozměňovací návrhy předložené Zelenými a Skupinou konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, které byly převzaty přímo z Rasmussenovy zprávy. Navzdory této skutečnosti jsme se rozhodli tuto zprávu při závěrečném hlasování podpořit. A to z toho důvodu, že naléhavě a nutně potřebujeme odpovědět na škodlivé finanční spekulace a nestabilitu na trzích. Z tohoto hlediska lze zprávu vnímat jako krok správným směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) , písemně.(FR) Hlasovala jsem pro těžce dosažený kompromis vyjednaný třemi politickými skupinami tohoto Parlamentu a těší mě, že obsah zprávy je komplexní a vyvážený. Zpravodaj se pokusil přenést břemeno finanční krize na zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy, ale tyto produkty nejsou ani příčinou ani katalyzátorem současné krize a já gratuluji panu zpravodaji k tomu, že to uznal a vyslovil.

Naše doporučení Komisi jsou myšlena tak, aby se vztahovala na všechny dotčené činitele a účastníky finančního trhu a aby vyplnila mezery ve stávajících předpisech, abychom mohli tyto praktiky, které přispěly ke kolapsu trhu nemovitostí ve Spojených státech a následně ke globální finanční krizi, řešit a bojovat proti nim.

Hlavními příčinami finanční krize, ve které se v současnosti nacházíme, jsou špatná správa rizik, nedostatek transparentnosti některých investičních produktů a střet zájmů v případě některých ratingových agentur, což jsou problémy, kterými se zabýváme.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vážení kolegové, současná finanční krize má mnoho obětí, z nichž jednou je HBOS, kterou minulý týden převzala Lloyds TSB. Pohled na tak významné oběti není destabilizující jen pro světové hospodářství ale i pro ty, kteří těmto společnostem svěřují své peníze a svou budoucnost. To, co se svět dozvěděl v posledních několika týdnech je to, že náš přístup k regulaci trhů je zastaralý. K regulaci globálního finančního systému jsou zapotřebí globální opatření.

Evropská unie a Evropský parlament musí hrát při řešení příčin zásadní úlohu a musí jednat zodpovědně a hlasovat pro zprávu pana Rasmussena. Při podporování zajišťovacích fondů a soukromých kapitálových fondů, aby byly obezřetnější a transparentnější ve svých transakcích, pomůže Evropská unie vytvořit pevný rámec, který napomůže k obnovení tolik žádoucí stability finančního sektoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. − Je škoda, že zpráva pana Rasmussena o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech byla po kompromisních jednáních tří největších skupin Parlamentu smetena ze stolu. Je také škoda, že při hlasování v plénu nebyly přijaty pozměňovací návrhy předložené Zelenými a Skupinou konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, které byly převzaty přímo z Rasmussenovy zprávy. Navzdory této skutečnosti jsme se rozhodli tuto zprávu při závěrečném hlasování podpořit. A to z toho důvodu, že naléhavě a nutně potřebujeme odpovědět na škodlivé finanční spekulace a nestabilitu na trzích. Z tohoto hlediska lze zprávu vnímat jako krok správným směrem.

Pro prosazení těchto myšlenek je třeba silnější ruky. Tajnůstkářství mnoha zajišťovacích fondů je nepřijatelné, neboť tak, jak je systém nyní nastaven, nejsou fondy pro veřejnost transparentní. Je proto těžké zhodnotit povahu zajišťovacích fondů a jejich schopnost přispět k udržitelné sociální soudržnosti a hospodářské stabilitě, kterou nelze zajistit.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Obavy vyjádřené v této zprávě doplněné uznáním důležitosti dotyčných finančních produktů mě vedly k tomu, abych s touto zprávou jako celkem souhlasil. Uvědomíme-li si, že procházíme obdobím turbulencí na finančních trzích, je třeba jednat tvrdě, ale také v klidu a se znalostí skutečností. Hospodářský úspěch Evropy, Spojených států a rychle rostoucích ekonomik v minulých desetiletích přinesla hlavně činnost finančních trhů. Pokud jde o potřebu korekcí, je třeba řešit kořeny krize, ale nesmíme zapomínat na přínos systému. Takto musí Evropská komise rozumět tomuto volání po opatřeních ze strany Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. – (SV) Úloha Evropského parlamentu ve struktuře Evropské unie spočívá v tom, že je hlasem lidí. Tento hlas je posílen zejména činností Petičního výboru, který se zabývá otázkami vzešlými z iniciativ občanů. Dobrým příkladem je kampaň za jedno sídlo – přesun sídla Evropského parlamentu ze Štrasburku do Bruselu – o které se díky úsilí tohoto výboru formálně diskutuje.

Některá doporučení členským státům jsou jistě dost extrémní a některé návrhy jsou nedomyšlené. Práce Petičního výboru je však v činnosti Evropské unie jménem občanů zásadní, což pro mě bylo hlavním důvodem pro podporu této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně.(NL) Finanční trh se otřásá v základech. Obyčejní američtí daňoví poplatníci platí cenu záchranného plánu (700 miliard amerických dolarů), zatímco ti, kteří tyto problémy způsobili, z toho vyjdou bez trestu. Rasmussenova zpráva dala Evropskému parlamentu nástroj pro zlepšení kontroly v některých oblastech finančního sektoru: v případě zajišťovacích fondů a soukromých kapitálových fondů. Současná krize nám dává příležitost vyzvat Evropskou komisi k zavedení přísnějších předpisů. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance proto předložila k této zprávě různé pozměňovací návrhy, ale protože byly Parlamentem odmítnuty, hlasovali jsme proti této zprávě. Chceme, aby existovala evropská instituce, která by dohlížela na finanční sektor, aby existovaly předpisy pro registraci zajišťovacích fondů a dohled nad nimi, aby existovala omezení pro soukromé investiční společnosti. V týdnu, kdy je kapitalistický systém na pokraji propasti, propásl Evropský parlament svou příležitost. My Zelení dáváme na vědomí, že budeme nadále usilovat o omezení volného trhu, jehož jediným cílem jsou spekulace, které, jak se zdá, jsou nejrychlejším způsobem zisku pro malé skupinky lidí. To je ze sociálního a hospodářského hlediska nezodpovědné.

 
  
  

− Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně.(LT) Vždy jsem byla pro liberalizaci trhu, neboť ta je dle mého názoru základním předpokladem pro konkurenci mezi účastníky trhu, která je vždy pro spotřebitele přínosem, neboť jim umožňuje vybrat si a nakupovat zboží za nejnižší možné ceny.

Avšak při hlasování o transparentnosti institucionálních investorů jsem podpořila zpravodaje, pana Lehneho, který žádá, aby Komise navrhla určité normy, které by zabránily investorům „okrádat“ společnosti (v případě částečného prodeje společností) a zneužívat svou finanční moc, aby se společnosti dostaly v budoucnosti do problémů, což není v zájmu ani společností samých ani jejich zaměstnanců, věřitelů a obchodních partnerů.

Dle mého názoru by měla Evropská komise přezkoumat opatření členských států určená na zabránění částečného prodeje obchodních společností.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Obecně podporuji přístup zprávy pana Klause-Heinera Lehneho o transparentnosti institucionálních investorů. Nedávné události na finančních trzích ukázaly, že je třeba pro zlepšení regulace trhů jednat globálně. Předpokladem pro dobře fungující trhy je respektování transparentnosti a tato zpráva je krokem správným směrem. Hlasoval jsem pro tato doporučení.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně.(EL) Současná akutní krize kapitalismu ve stylu kasina zatěžuje americké daňové poplatníky a celé světové hospodářství kvůli spekulativním hrám některých společností. Potřebujeme radikální změnu regulačního právního rámce upravujícího kontroly a audit. Komise musí jednat okamžitě a navrhnout komplexní rámec pro společný model transparentnosti. Politika menší regulace krutě selhala.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Transparentnost by měla být vůdčí zásadou pro fungování trhů, zejména finančních. Neměla by však být jediným hlediskem pro případ, že by se tato zásada stala pravidlem, to by vedlo jen ke zaměnění žádoucího cíle (zdravé a účinné finanční trhy) s navrhovanými prostředky pro jeho dosažení (dostatečně regulované a kontrolované trhy). V souvislosti se současnou politickou a hospodářskou rozpravou o finančních trzích je důležité, aby si Komise toto doporučení takto vyložila a zavázala se k ochraně kvality evropských finančních trhů. Nezapomínejme, že naše společnost má největší užitek z hladkého a v zásadě svobodného fungování těchto trhů.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. – (SV) Transparentnost je pro obnovení důvěry ve finanční trhy zásadní. Uplynulé měsíce ukázaly, jaké problémy se mohou vyskytnout na komplexních a rychle se vyvíjejících trzích, pokud nemáme zároveň možnost porozumět pokročilým produktům. Určitě existovaly problémy v případě trhu s mimoburzovními produkty, ale transparentní musí být také ostatní oblasti finančního trhu. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý problém, jsem se rozhodl zdržet se hlasování, neboť pozměňovací návrhy, které by zprávu dostatečně rozšířily, nebyly přijaty.

 
  
  

− Zpráva: Gyula Hegyi (A6-0279/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro zprávu svého maďarského kolegy, pana Hegyie, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi, o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. Podporuji předložené pozměňovací návrhy, jejichž cílem je zavést pro přijímání některých opatření týkajících se produktů živočišného původu odvozených od materiálu z přežvýkavců nebo tento materiál obsahujících regulativní postup s kontrolou. Totéž platí pro hodnocení, zda úroveň ochrany odpovídá, pokud jde o opatření uplatňovaná členským státem v případě zjištění přítomnosti přenosné spongiformní encefalopatie, nařízení (ES) č. 999/2001.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasovali jsme pro tuto zprávu, neboť přenosná spongiformní encefalopatie, běžně označovaná jako nemoc šílených krav, je vážnou hrozbou pro naše zdraví.

Jak víme, tato smrtelná infekční nemoc se šíří bílkovinou, která se nachází v infikovaném mase a která způsobuje degeneraci lidského mozku. Díky přísným evropským předpisům se podařilo tuto epidemii omezit.

Zpravodaj v této zprávě staví na práci předchozího zpravodaje tím, že požaduje, aby se regulativní postup s kontrolou vztahoval i na další oblasti.

Souhlasíme proto s tím, aby byl návrh Komise pozměněn tak, aby zajistil, že nebude sníženo množství kontrol. Musíme být velmi opatrní, abychom zajistili, že regulační opatření s kontrolou nezpomalí provádění opatření pro boj s touto činností. Pokud členským státům povolujeme odchylky, musíme se také vyvarovat vytváření mezer v právních předpisech. V tom je zpráva důležitá. Doufejme, že to má Evropská komise na mysli. Po známých skandálech s tuto nemocí veřejnost v členských státech tuto transparentnost potřebuje a zaslouží si ji.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Zpráva pana Gyuly Hegyiho o změně nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi, usiluje o navržení změny úpravy přenosné spongiformní encefalopatie – smrtelné nemoci šířené nakaženým masem. Aktualizace regulačního postupu v této otázce, která vyžaduje větší zapojení Evropského parlamentu, je pozitivní krok. Zprávu jsem proto podpořil.

 
  
  

− Zpráva: Johannes Blokland (A6-0282/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Evropská unie se každý rok musí vypořádat s dvěma miliardami odpadu, z nichž 40 milionů tun představuje nebezpečný odpad. Množství odpadních produktů z domácností pravděpodobně představuje spolu s průmyslovým odpadem největší část odpadu, i když průmyslový odpad je samozřejmě nesrovnatelně nebezpečnější. To všechno ukazují statistiky, což je důvod, proč si Evropská unie stanovila za cíl snížit do roku 2010 množství odpadu o 20 %.

V každém případě musíme doufat, že se zemědělci v odvětví odpadu ze zemědělství , například, když budou chtít získat statistické údaje, nebudou setkávat s byrokracií. Vzhledem k tomu, že jsem v této zprávě o tom nikde nenašel ani náznak, hlasoval jsem pro ni.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. − (RO) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože tento nový legislativní návrh, nařízení o statistice o odpadech, se přizpůsobuje komitologii, tedy regulaci s kontrolou.

Usnesení Evropského parlamentu také vyzývá Komisi, aby včas předložila hodnotící zprávu o pilotních studiích, abychom se vyhnuli dvojímu vypracovávání zpráv o údajích o statistice odpadů.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písemně. − (RO) Nedostatek údajů o vytváření odpadu a nakládání s ním brání Evropské unii, aby, pokud jde o odpad, uplatňovala harmonizovanou politiku. Statistické nástroje jsou nezbytné pro hodnocení zásady dodržování prevence zhoršování životního prostředí jako důsledku využívání odpadu a sledování odpadu při jeho vytváření a zpracování. Členské státy uznaly, že statistické údaje jsou nedostatečné a že definice obsažené v této zprávě nepostačují k tomu, aby přinesly ohledně států srovnatelné výsledky. Proto lze údaje v souladu se zásadou subsidiarity snadněji shromažďovat na úrovni Společenství.

Pokud jde o statistiky v oblasti zemědělství, rybolovu a lesnictví, měli bychom vzít v úvahu míru, v jaké se tato zpráva vztahuje na zacházení se zemědělským a biologickým odpadem. Existuje proto několik zásadních okruhů otázek, které si zaslouží naši zvláštní pozornost, abychom zajistili přesnost údajů a následně i harmonizaci statistických údajů na úrovni Společenství.

 
  
  

− Zpráva: József Szájer (A6-0298/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. – (LT) Spektrum podobně jako jiné přírodní zdroje (slunce, voda, vzduch), je veřejným statkem. Samy tržní mechanismy, ačkoliv jsou účinným prostředkem pro vytváření optimálních hodnot (jak v soukromém, tak veřejném sektoru) nemohou chránit veřejné zájmy a vytvářet hodnoty, které jsou pro vytvoření informační společnosti nezbytné. Je proto nutná koordinace politických a tržních opatření.

Lepší koordinace a větší míra flexibility jsou pro plné využití omezených zdrojů nezbytné. Ale je také třeba zachovat rovnováhu mezi flexibilitou a harmonizací, abychom v případě spektra dosáhli přidané hodnoty pro vnitřní trh.

Spektrum neuznává hranice států. Abychom umožnili členským státům účinně využívat spektrum, potřebujeme v Evropské unii dosáhnout lepší koordinace, zejména v oblasti rozšíření evropských služeb a vyjednávání o mezinárodních smlouvách.

Ačkoliv správa spektra spadá do pravomoci členských států, jsou to zásady Evropské unie, které mohou zajistit, že její zájmy budou chráněny po celém světě.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), písemně. (PL) Podporuji další ochranu hospodářských zájmů v oblastech, kde jsou minerální vody čerpány, jak to zaručuje směrnice Evropského parlamentu o využívání a prodeji přírodních minerálních vod.

Příjmy regionů a podniků, zejména v regionu Małopolsko, značně přispívají k rozvoji regionu a jeho atraktivitě jako lázní a turistického cíle.

Je třeba poznamenat, že se jedná často o zemědělské oblasti, které mají málo příležitostí pro vytváření příjmů, neboť leží v horách, ačkoliv pod povrchem ukrývají velmi hodnotné minerální a pramenité vody, které mají léčivé účinky.

 
  
  

− Zpráva: József Szájer (A6-0280/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně.(LT) Dokument Evropské unie o minerálních vodách stanoví celoevropské normy pro přírodní minerální vody.

Toto nařízení určuje podmínky, za kterých lze uznat přírodní minerální vody jako takové a stanoví pravidla pro využívání zdrojů minerálních vod. Jeho ustanovení také stanoví zvláštní pravidla pro uvádění minerálních vod na trh. Rozdíly v právních předpisech narážejí na volný pohyb přírodních minerálních vod, vytvářejí rozdílné podmínky hospodářské soutěže, což má přímý dopad na fungování společného trhu s tímto produktem.

Platí to především o stávajících překážkách, které by mohly odstranit členské státy, pokud by souhlasily s uznáním minerálních vod uznaných jinými členskými státy na svém území, pokud by byla stanovena obecná pravidla pro splnění mikrobiologických požadavků na tyto produkty, které by určily název některých značek minerálních vod.

Základním cílem jakékoliv legislativní úpravy v oblasti minerálních vod je ochrana zdraví spotřebitelů a zabránění tomu, aby se ke spotřebitelům dostávaly zavádějící informace o produktech, a aby tak byl zajištěn korektní obchod.

 
  
  

− Zpráva: József Szájer (A6-0299/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − Netřeba říkat, že technické kontroly motorových vozidel jsou základním předpokladem pro bezpečnost řidičů, spolujezdců a chodců. Jsou významné také v boji proti změně klimatu, pokud jde o emise CO2.

Na druhou stranu je povinností vlády vytvořit rámec pro zlepšení bezpečnosti řidičů, spolujezdců a chodců.

Na Maltě a Gozu je jedna z nejvyšších hustot soukromých aut na hlavu. Auta na Maltě jsou vzhledem k vysokému poplatku za registraci nesmírně drahá. Proto je pro občany velmi obtížné, aby vyměnili svá auta za hospodárnější. Vláda musí okamžitě vyřešit otázku registrace aut a měla by tak učinit při rozhodování o příštím rozpočtu.

Lidé používají soukromá auta, neboť situace ve veřejné dopravě je nepřijatelná. Je čas, aby veřejná doprava prošla celkovou rekonstrukcí.

Stav mnoha našich silnic je navíc otřesný. Příspěvek ze Strukturálních fondů Evropské unie na ně pro roky 2007 až 2013 činí 53 %. Podle možností musí být všechny hlavní silnice uvedeny do souladu s normami.

 
  
  

− Zpráva: Roselyne Lefrançois (A6-0323/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth, Nigel Farage a Jeffrey Titford (IND/DEM), písemně. − UKIP považuje terorismus za zásadní problém. Prostě nevěříme, že by to měla být EU, kdo bude rozhodovat o přijetí opatření pro boj s terorismem. Domníváme se, že jednotlivé státy jsou nejlépe připraveny pro přijetí vhodných bezpečnostních opatření na úrovni mezivládní spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci podpořili tuto zprávu, ačkoliv k ní mají některé výhrady, pokud jde o nutnost zapojení Evropské unie do této oblasti, neboť zde již existuje úmluva Rady Evropy, která se zabývá stejným problémem. Podporujeme úzkou spolupráci mezi členskými státy, ale jako součást globálního přístupu k válce s terorismem. Nejsme však přesvědčeni o účinnosti jednotného přístupu na evropské úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), písemně. (IT) Hlasoval jsem proti návrhu, aby byl do evropského práva prostřednictvím úmluvy Rady Evropy zaveden nový trestný čin podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, protože věřím, že definice navrhovaná Komisí je příliš vágní a je založená čistě na subjektivním posouzení, a ohrožuje tak v Evropě lidská práva a základní svobody, zejména svobodu projevu.

Ve skutečnosti by mohly být považovány za podněcování ke spáchání teroristického trestného činu a za trestný čin na evropské úrovni jakýkoliv výrok pronesený na veřejnosti nebo ve sdělovacích prostředcích nebo jakékoliv sdělení poslané internetem, které by nějak mohly – ať už přímo či nepřímo na základě „úmyslu“, a pokud bude existovat „nebezpečí, že takové trestné činy by mohly být spáchány“. Deklarovaným cílem je potlačit „teroristickou propagandu“ na internetu. Zpravodajka se pokusila znění Evropské komise vysvětlit, aby více respektovalo lidská práva a vedlo k větší právní jistotě. Navzdory tomu si myslím, že bychom měli tento návrh odmítnout, zčásti i proto, abychom vyslali jasný signál Komisi a Radě, které již oznámily, že nechtějí návrhy Parlamentu akceptovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. – (SV) Švédský zákon o svobodě tisku uznává základní hodnoty švédské společnosti. Nemůžeme akceptovat právní předpisy o boji proti terorismu, které odporují švédské ústavě. Existuje mnoho jiných způsobů a možností, jak lze dosáhnout stejného cíle.

Návrhy, o kterých jsme dnes hlasovali, neskýtají možnost odchylek, které by nám ve Švédsku umožnily ponechat si naše předpisy.

Podporujem vylepšení, která navrhl Evropský parlament, ale nemůžeme podpořit tento návrh jako celek. Vzhledem k tomu, že v Radě bylo dosaženo souladu se švédskou ústavou, rozhodli jsme se zdržet hlasování a nikoliv hlasovat proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písemně.(NL) Zpráva paní Lefrançoisové navrhuje řadu dobrých opatření ke zlepšení účinnosti a koordinace boje proti terorismu v Evropské unii. Proto jsem pro ni hlasoval. Útoky ETA, ke kterým došlo před několika dny, a vražedný útok v Islámabádu ukázaly, že nikdy nebudeme schopni být v tomto boji dostatečně ostražití a akceschopní. Přeshraniční spolupráce v boji proti terorismu, který má nyní původ hlavně v islámu, je pro dosažení výsledků naprosto nezbytná.

Nemůžeme však ani zcela opomíjet chyby, kterých jsme se dopustili v minulosti. Schengenský prostor koneckonců představoval po léta pro potenciální teroristy a pachatele ideální místo pro často beztrestné uskutečňování jejich plánů. Evropa naléhavě potřebuje přemýšlet o své politice otevřených hranic a o tom, jaké má tato politika, pokud jde o přistěhovalectví, kriminalitu a islámský extremismus, zhoubné důsledky. Pokud to neudělá, bude i tento právní rámec bezcenný.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Lefrançoisové o návrhu rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu, neboť věřím, že nástroje pro boj s terorismem musíme přizpůsobit novým informačním a komunikačním prostředkům, které mají teroristé k dispozici.

Přepracování rámcového rozhodnutí EU umožní, že se pojem terorismu bude vztahovat na určité přípravné činnosti, jakými jsou nábor pro terorismus a výcvik k terorismu a podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, které budou trestné ve všech členských státech. Je také třeba připomenout významné pozměňovací návrhy, které předložila Skupina socialistů v Evropském parlamentu, jejichž cílem je zaručit základní svobody: svobodu slova a sdružování.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Současný mezinárodní právní rámec a právní rámec Společenství obsahuje řadu nástrojů, které jsou více než nezbytné pro boj se skutečným terorismem a organizovanou, násilnou a nadnárodní trestnou činností, která je s ním spojena.

Cílem tohoto návrhu je zpřísnit řadu bezpečnostních opatření, která pod záminkou událostí z 11. září 2001, ohrozila práva, svobody a záruky občanů .

Tento návrh, jak podotýká sama zpravodajka, obsahuje matoucí definice, které nezaručují respektování základních svobod.

Podobně jako v rámcovém rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu – s jeho definicí terorismu – existuje zde opět možnost uplatnění bezpečnostních opatření proti jedincům či skupinám, kteří hovoří nebo píší o státním terorismu, a jejich kriminalizace.

Tento návrh nemá žádnou přidanou hodnotu v boji proti skutečnému terorismu a s tím spojené nadnárodní trestné činnosti a ve skutečnosti představuje pro bezpečnost a základní svobody občanů členských států skutečnou hrozbu.

Jak jsme uvedli, spíše než bezpečnostní opatření musíme řešit skutečné příčiny, které stojí za terorismem.

Jak jsme již uvedli, „nevyměníme svobodu za bezpečnost“, protože ji stejně nebudeme mít. Hlasovali jsme proto proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. (FR) V sobotu 20. září vyhodil v centru pákistánského hlavního města před hotelem Marriott sebevražedný bombový útočník do povětří nákladní auto a způsobil, že se z hotelu stala ohořelá ruina a bylo zabito nejméně 60 lidí.

Tento útok byl připisován pákistánskému Talibanu, který má spojení na Al-Kajdu.

V neděli 20. a v pondělí 21. září byla na řadě ETA, baskická separatistická organizace, která ve třech útocích prolévala krev. Existují domněnky, že tyto útoky byly připravovány ve Francii.

Terorismus nezná hranice a Schengenský prostor skýtá dokonalou příležitost pro nábor, indoktrinaci a logistické přípravy útoků.

Francouzská ministryně vnitra Michèle Alliot-Marieová k tomuto uvedla, že „francouzské věznice jsou semeništěm pro nábor radikálních islamistů“. Upřímné přiznání! Skutečností je, že příčin terorismu je mnoho, ale dnes je příčinou hlavně ozbrojený boj radikálních islamistů. Kupodivu neexistuji právní předpisy, jejichž cílem je odhalit nábor ve věznicích nebo takzvaných „citlivých“ sousedstvích a zabránit mu.

Evropská unie má v úmyslu přijmout balík právních předpisů pro boj s terorismem.

(Vysvětlení hlasování bylo přerušeno podle článku 163 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasoval jsem pro zprávu paní Lefrançoisové, neboť vůdčí myšlenkou boje proti terorismu musí být zabránění teroristickým trestným činům.

Podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, nábor pro terorismus a výcvik k terorismu jsou tři druhy přípravných činností, které je třeba také považovat za trestné činy. Zároveň ale musíme stále chránit základní práva. Hlasoval jsem proto pro použití pojmu „podněcování“ a nikoliv „vyzývání“, protože je přesnější a nedává takovou volnost při výkladu. Je třeba zasáhnout na internetu, který působí jako virtuální výcvikový tábor, neboť nové informační a komunikační technologie umožňují, aby se šíření teroristické propagandy stávalo stále snadnějším.

Evropská unie musí čelit terorismu jasně a rozhodně a zavedení tří nových trestných činů je významným krokem vpřed. Svoboda tisku, svoboda projevu a právo na respektování soukromí a korespondence a telekomunikační tajemství, které zahrnuje i e-maily a jiné druhy elektronické komunikace, by však neměly být omezovány, a proto podporuji pozměňovací návrhy paní Lefrançoisové.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Jistě máme v Evropské unii spící organizace, které se mohou stát kdykoliv aktivními Neměli bychom však zapomínat na to, že teroristé se neobjevují odnikud, ale přicházejí do země a vyrůstají v prostředí, které je této zemi nepřátelské. Pokud chce Evropská unie skutečně účinně bojovat s terorismem, musí přijmout opatření pro to, aby zabránila vytváření a šíření paralelních společností místo toho, aby šmahem odsuzovala ty, kteří poukazují na problémy soužití s přistěhovalci. Boj s terorismem by zrovna tak neměl vést k zastíranému omezování práv občanů, na což nedávno poukázal i Evropský soudní dvůr, ani k tomu, že v důsledku posedlosti terorismem polevíme v boji s trestnou činností.

Uvědomíme-li si, že muslimští fanatici jsou na počátku hrozby terorismu, propásli jsme dávno příležitost zasáhnout na evropské úrovni proti islámským kazatelům, kteří šíří nenávist, a výcvikovým táborům. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro zprávu paní Lefrançoisové.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písemně. − (RO) Nedávné útoky v Baskicku opět ukazují, že terorismus je denní realita a že k boji proti němu potřebujeme účinné nástroje. Nové rámcové rozhodnutí Rady o boji proti terorismu je jistě krokem vpřed a já jeho přijetí vítám.

Překvapuje mě, že připomenutí 7. výročí teroristických útoků v New Yorku z 11. září 2001 prošlo Parlamentem bez povšimnutí. Měli bychom se snažit, abychom na oběti těchto útoků nezapomněli, a měli jsme zdůraznit, že transatlantické vztahy jsou v každodenní činnosti Evropského parlamentu prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Právní srozumitelnost právního rámce pro boj s terorismem je stejně důležitá jako srozumitelnost v celém tomto ohledu. V tomto smyslu jsou pochopitelné obavy Komise týkající se mechanismu, prostředků a metod náboru teroristů, zejména těch, jejichž nábor probíhá v evropských zemích a kteří se zde často narodili a vyrostli. Potřebujeme zde zajistit, aby policejní orgány a státy měly nezbytné prostředky, aby mohly jednat pokud možno tak, aby tomu zabránily. Jsou důležité také akce namířené na boj s tímto jevem, do kterých nejsou zapojeny policejní či justiční orgány. Je to otázka toho, jak zajistit, aby spolu s reakcí právního systému existoval i ostražitý a pozorný politický systém, který může buď posílit integraci, podpořit hlas umírněné většiny, nebo řešit marginalizaci spojenou s nedovoleným přistěhovalectvím. Ze všech těchto důvodů musí být politické orgány obezřetné a aktivní. Ačkoliv není možné zabránit všem teroristickým činům, je možné zabránit vytváření prostředí, které vznik terorismu podporuje, vyvolává nebo dává terorismu sílu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Jedním z hlavních cílů Evropské unie v rámci politiky společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva je zajistit bezpečnost pro 500 milionů občanů. K dosažení tohoto cíle se musí Evropská unie a její členské státy postavit modernímu terorismu.

Nejkontroverznějším problémem v obsahu návrhu na přepracování rámcového rozhodnutí Rady o boji proti terorismu je požadavek na zavedení definice veřejného podněcování ke spáchání teroristického trestného činu.

Mezi svobodou slova a porušením zákona vede jen velmi tenká linie. Nemůžeme dovolit situaci, kdy bezpečnostní opatření budou omezovat práva a svobody občanů.

Z tohoto důvodu zastávám názor, že je nezbytné zajistit pro projednávané rámcové rozhodnutí co nejvyšší možnou právní úroveň, a toho je možné dosáhnout především pomocí definování pojmu veřejného podněcování ke spáchání teroristického trestného činu. Nově vytvořený dokument musí být z právního hlediska jasný a harmonický, aby se stal účinným nástrojem v boji proti terorismu a zároveň zajistil vysokou ochranu lidským právům a základním svobodám.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. (PL) Útoky na Madrid a Londýn nám ukázaly, jak velkým problémem je pro Evropskou unii terorismus.

Rok 2008 byl na útoky nesmírně bohatý, začalo to 1. února útokem na pohřeb v Bagdádu, který si vyžádal 30 mrtvých, a skončilo 20. září útokem na hotel Marriott v Islámabádu, který si vyžádal více než 60 mrtvých a přes 250 zraněných. V roce 2008 došlo celkem k 49 útokům. Pro srovnání bych dodal, že k takovému množství útoků došlo v letech 2002 až 2007 (včetně).

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak bojovat proti terorismu, je vymýtit jeho příčiny.

Proto si myslím, že by Evropská unie měla učinit vše pro to, aby bojovala proti terorismu v globálním měřítku a zároveň dodržovala lidská práva. Evropská unie by měla z Evropy učinit bezpečnější místo tím, že umožní svým občanům požívat svobodu, bezpečnost a spravedlnost, což z velké části závisí na vůli členských států.

 
  
  

− Zpráva: Martine Roure (A6-0322/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písemně.(NL) Hlasoval jsem proti této zprávě z čistého přesvědčení. Zpráva paní Roureové ukazuje právě včas, jak je Evropa zaslepena politickou korektností. Je zcela zřejmé, že v boji s trestnou činností a proti terorismu má vláda právo shromažďovat co nejvíce údajů o případných podezřelých, včetně údajů o etnickém původu. I paní zpravodajka to přiznává.

Proč by však neměly státní orgány zpracovávat i údaje v jiných oblastech, pokud budou respektovat soukromí jednotlivců a pokud to zajistí řádnou správu věcí veřejných? Proč by například italská vláda neměla nelegálním přistěhovalcům snímat otisky prstů, pokud je to jediný možný způsob, jak zjistit jejich totožnost?

Původní návrh Rady v této věci byl dostatečně vyvážený. Podobně jako levice, zásah proti disidentům v Evropě s plnohodnotným policejním myšlením – jako Vlám o tom vím dost – záměrem je zde působit jako hlídací pes občanských svobod. Je to naprosto směšné.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) S ohledem na to, že se zde jedná o případ „konzultace“ Evropského parlamentu Radou, chtěli bychom zdůraznit, že ačkoliv jsme podpořili pozměňovací návrhy předložené Evropským parlamentem, i když oslabují dříve přijatý postoj, máme za to, že tento návrh zdaleka není pro ochranu osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech dostatečný.

Kromě jiných zásadních aspektů, proč tento návrh hodnotíme negativně, upozorňuji na to, že nevylučuje, i když stanovuje (pseudo) podmínky pro „zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení nebo o členství v odborových organizacích, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života“, což je nepřijatelné!

Jak jsme již uvedli během rozpravy, jedná se o návrh založený na nejmenším společném jmenovateli pro otázku takového významu, jako je zajištění práv, svobod a záruk pro občany jednotlivých členských států, přičemž tento jmenovatel je na nižší úrovni než to, co již stanoví jiné právní nástroje, zejména právní nástroje Rady Evropy.

Zajištění ochrany osobních údajů je naléhavá a podstatná otázka. Ochrany nelze dosáhnout právním nástrojem, který nebude kvůli svým mezerám a nedostatkům chránit před možností nedodržení či neexistence ochrany.

Proto jsme se zdrželi hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasoval jsem pro zprávu paní Roureové, která je zárukou vysoké úrovně ochrany údajů při jejich zpracovávání.

K boji s terorismem by nemělo docházet na úkor základních práv občanů, což je důvodem, proč je tak důležité zajistit ochranu osobních údajů. Dohoda s Radou má některé nedostatky, a proto tuto ochranu nemůže zajistit. Tato zpráva nedostatky napravuje a mění dohodu s Radou v tom smyslu, že použití a šíření osobních údajů bude přísněji regulováno. Tato zpráva upřesňuje proporcionalitu a účel zpracování osobních údajů, zavádí přísnější kontroly předávání údajů do třetích zemí a požaduje, aby byla zřízena skupina odborníků, jejíž funkcí bude jak dohlížet na zpracování, tak jej řídit.

Zdlouhavé diskuse v evropských institucích ukazují, jak je toto téma sporné a citlivé. Dosažení shody v této otázce je složité, ale nemělo by to vést k tomu, že výsledek bude povrchní nebo že ochrana údajů v Evropské unii bude oslabena. S osobními údaji je třeba vždy zacházet nesmírně obezřetně a se všemi zárukami.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. − Ačkoliv opatření navržená Komisí v tomto rámcovém rozhodnutí nesplnila to, co bych očekávala, podpořila jsem obecnou zásadu stanovení minimální úrovně ochrany osobních údajů.

Parlamentní Výbor pro občanské svobody odvedl při vylepšení návrhu dost dobrou práci a já doufám, že to bude vzato v úvahu.

Sinn Féin podporuje co nejvyšší úroveň ochrany údajů o občanech a nadále bude podporovat všechna opatření, která zlepší soukromí a práva občanů v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně. (EL) Návrh Rady nelze v žádném případě v současné formě přijmout. Toto odnímání ochrany osobních údajů je nepřijatelné. Potřebujeme komplexní právní rámec, abychom zajistili řádnou ochranu těchto údajů a to, aby státy či jednotlivci na mezinárodní či vnitrostátní úrovni tyto údaje nezpracovávali. Kritika návrhu Rady a doporučení ze strany Evropského parlamentu jsou obecně krokem správným směrem, ale samy o sobě nestačí.

 
  
  

− Zpráva: David Hammerstein (A6-0336/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. – (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme se rozhodli hlasovat pro pozměňovací návrh 1 ke zprávě o jednáních petičního výboru v průběhu parlamentního roku 2007 (A6-0336/2008). Důvodem je, že si myslíme, že sám Evropský parlament by měl být schopen rozhodnout o svém sídle. Myslíme si však, že v zájmu zlepšení našeho prostředí a z hospodářských důvodů by měl mít Evropský parlament jedno sídlo: v Bruselu.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písemně. − Petiční výbor Evropského parlamentu prokázuje občanům Evropské unie neocenitelnou službu tím, že o jejich obavách informuje Komisi, dotazuje se celostátních, regionálních a místních orgánů na nesrovnalosti při uplatňování práva EU a zabývá se některými případy porušení občanských práv.

Prudký nárůst počtu peticí adresovaných Evropskému parlamentu v minulém roce ukazuje, jak rostoucí povědomí občanů o tom, jak jim může Parlament sloužit, tak to, že tento výbor potřebuje dostatečné finance a personál.

Nejméně 65 peticí se v roce 2007 týkalo Irska, a do země se dostavila kvůli porušování směrnic EU v oblasti vody a životního prostředí zjišťovací mise Komise.

Jsem přesvědčena, že zásadní úloha Petičního výboru je být útočištěm pro občany, kteří čelí porušováním pravidel, a mostem mezi nimi a všemi úrovněmi veřejné správy v Evropské unii prostřednictvím jimi zvolených poslanců.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písemně.(NL) Tato zpráva si zasloužila, abychom se zdrželi hlasování. Samozřejmě je dobře, že evropští občané mohou úřadům – včetně těch evropských – podávat petice, ale mrzí mě federalistický podtón této zprávy. Jedním příkladem je naprosto zbytečný způsob, jakým velebí Listinu základních práv včleněnou do Lisabonské smlouvy. Dalším příkladem je volání po větší efektivnosti – rozumějte „vměšování“ do záležitostí členských států ze strany Komise.

Způsob, jakým byla tato zpráva využita k obhajobě jednoho sídla Evropského parlamentu v Bruselu mě také znepokojuje. Pochopitelně už máme dost plýtvání penězi způsobeného tím, že Evropský parlament má dvě sídla, ale toto jediné sídlo by také mohlo být zrovna tak umístěno ve Štrasburku.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. – (SV) Tato zpráva je ve skutečnosti zprávou o činnosti Petičního výboru Evropského parlamentu. Ale protože tato zpráva na několika místech zmiňuje Lisabonskou smlouvu oslavně a v naději, že bude brzy ratifikována, rozhodli jsme se hlasovat proti celé této zprávě.

V zásadě se domníváme, že Lisabonská smlouva byla odmítnuta, neboť voliči v jednom členském státě a v jednom referendu řekli Smlouvě ne. Je zde ale mnoho jiných států, ve kterých by bezpochyby většina voličů Lisabonskou smlouvu odmítla, kdyby tu možnost měli.

To, jak Evropský parlament a jeho petiční výbor ignorují ve zprávě nejrůznější témata, nemůžeme podporovat.

Pokud jde o otázku jediného sídla Evropského parlamentu, podporujeme zásadu, že je věcí členských států, aby o ní rozhodly, ale také si myslíme, že je vhodné, aby se k této otázce vyjádřil i Evropský parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro pozměňovací návrh 1 pana Hammersteina k jeho vlastní zprávě. Dnes jsme zjistili, že příští měsíc se Evropský parlament zase vydá na každoměsíční cestu do Štrasburku za miliardy eur od daňových poplatníků. Musíme tento cestovní cirkus zastavit a Parlament sám se musí zapojit do diskuse o této otázce.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. (PL) Hlasoval jsem pro zprávu pana Hammersteina o jednáních petičního výboru v průběhu parlamentního roku 2007, neboť transparentním způsobem představuje pozitivní účinky činnosti tohoto výboru.

Sám výbor pod předsednictvím pana Libického svou činností ukázal, že petice jsou potřebné. Umožňuje občanům EU podat petici v případě, že orgány členských států poruší jejich občanská práva. Článek 191 jednacího řádu Evropského parlamentu stanoví, že „každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činnosti Evropské unie a která se jich dotýká“.

Považuji zřízení databáze ePetition za významný úspěch práce tohoto výboru. Díky této databázi máme nyní online přístup ke všem dokumentům týkajícím se každé petice. Je třeba také zmínit značný nárůst počtu peticí podaných elektronickou cestou. Minulý rok činil jejich počet 42 %. Při podávání vysvětlení spolupracuje Petiční výbor úspěšně s příslušnými útvary Evropské komise a Evropským veřejným ochráncem práv, ale též s příslušnými zástupci členských států a regionálních a místních orgánů. Zjišťovací mise zástupců tohoto výboru jeho práci velmi pomáhají. Dobře fungující sekretariát dělá také pro zlepšení efektivity jeho práce mnoho.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. – (LT) Na podporu celoevropské iniciativy občanů vyzývající k tomu, aby Evropský parlament měl jedno stálé sídlo, byly shromážděny podpisy více než 1 milionu občanů Evropské unie. To dalo lidem právo předložit Petičnímu výboru petici, aby rozhodl o stálém sídle Parlamentu. Dle mého názoru je stávající systém práce Evropského parlamentu neefektivní a přináší s sebou zbytečné výdaje. Penězi daňových poplatníků se plýtvá místo toho, aby byly využívány na vytváření hodnot pro občany. V roce 2005 jsem během přípravy zprávy o rozpočtu Evropského parlamentu navrhla, aby Evropský parlament měl jedno pracoviště, a ušetřilo se tak cestovné, což by Parlamentu umožnilo ušetřit na cestách poslanců a zaměstnanců. Přesto při dnešním hlasování nepodpořím pozměňovací návrh předložený Skupinou Zelených/Evropskou svobodnou aliancí týkající se stálého sídla Evropského parlamentu v Bruselu. Domnívám se, že není správné, aby se Brusel stal automaticky výlučným sídlem Evropského parlamentu. Tato věc spadá do pravomoci členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám, že tato zpráva uznala rostoucí význam Petičního výboru. Ve srovnání s rokem 2006 byl zaznamenán 50% nárůst přijatých peticí. I já sdílím obavy zpravodaje týkající se doby, po kterou Komise a Soudní dvůr řeší případy postoupené výboru. Hlasoval jsem pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. − Vítám dnešní Hammersteinovu zprávu o Petičním výboru.

Zejména vítám, že se zpráva zabývá na mnoha místech irskou vládou. Rozhodnutí irské vlády pokračovat ve stavbě silnice M3 v srdci jednoho z našich nejvýznamnějších historických oblastí je neomluvitelné. Tento projekt bychom měli v zájmu ochrany našich národních památek opustit nebo přepracovat.

Abychom si byli jisti, že se tak stane dříve, než bude příliš pozdě, o což se vláda snaží, musí kampaň pokračovat jak v Irsku, tak v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně.(EL) Hlasoval jsem pro zprávu pana Hammersteina o práci Petičního výboru. Podporuje práci tohoto výboru, který je jedním z hlavních komunikačních kanálů mezi občany a evropskými orgány. Přínos Petičního výboru při jednáních o věcech občanů a jejich podpoře je třeba zlepšit posílením jeho institucionální role a dalším zlepšením jeho spolupráce s Evropskou komisí, Evropským veřejným ochráncem práv a orgány členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − To, že Parlament nepodpořil pozměňovací návrh 1 týkající se otázky jednoho sídla, je zklamáním. Toto je druhé Štrasburské zasedání, které se konalo v Bruselu, přičemž se ukázalo, že se můžeme klidně scházet a hlasovat v Bruselu. Nepotřebujeme již konat zasedání ve Štrasburku. Vyzývám kolegy, aby podepsali písemnou deklaraci 75 vyzývající Parlament, aby zasedal v Bruselu a přestal zasedat ve Štrasburku.

 
  
  

− Zpráva: Michl Ebner (A6-0327/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. – (SV) My, švédští sociální demokraté jsme se rozhodli hlasovat proti zprávě, neboť jsme proti zavedení zvláštní podpory určené zemědělcům v horských oblastech ve formě prémie na dojnice. Ačkoliv vítáme komplexní strategii pro horské oblasti, zvýšená podpora odvětví mléka není správná cesta. Pokud je cílem snížit podíl společné zemědělské politiky v rozpočtu celé Evropské unie, nejsou vhodným řešením ani přesuny z prvního do druhého pilíře.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písemně.(EL) Zpráva o situaci a výhledech zemědělství v horských oblastech poukazuje, byť jen útržkovitě, na problém, kterému čelí zemědělství a chov zvířat v těchto oblastech. Jedná se mimo jiné o špatnou přístupnost, vysoké náklady na dopravu, nepříznivé půdní podmínky apod. Zpráva však neuvádí nic o odpovědnosti členských států a Evropské unie za nedostatečnou infrastrukturu a zásadní nedostatek cílených opatření. Tato opatření by měla směřovat k minimalizaci přirozených nevýhod těchto oblastí, pokud jde o produkci zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, a k řádnému využití komparativních výhod.

Evropská unie používá v dobrém úmyslu vágní formulace a prázdná slova. Ať se přijmou jakákoliv opatření, ukáže se, že jsou neúčinná a neschopná zastavit vylidňování těchto oblastí. Stejný neproduktivní postoj zastává tato zpráva, která se snaží vymazat politiku Společenství. Neobsahuje žádnou zmínku o pokračujícím snižování financování zemědělství ze strany Evropské unie, rozpočtech a negativním vlivu společné zemědělské politiky.

Evropská unie se naopak obrací pouze k přijímaní stejných starých opatření, která se snaží včlenit do rámce budoucí kontroly stavu společné zemědělské politiky.

Základní podmínkou pro zlepšení životních podmínek a zvýšení příjmů v zemědělství v horských oblastech je to, že se sami zemědělci postaví proti společné zemědělské politice a budou žádat zvláštní financování pro horské oblasti za účelem zlepšení infrastruktury a podpory procesu zemědělské výroby.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. – (SV) Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova chce uspokojit všechny zvláštní zájmy, které v tomto odvětví jsou. Pokud je nyní třeba přijmout zvláštní opatření pro zemědělce v horských oblastech, nabízí se otázka, zda není třeba přijmout zvláštní opatření pro ochranu zemědělství v Norrlandu.

Ze zásady nesouhlasíme s touto zprávou. Junilistan znovu připomíná, že Evropský parlament naštěstí nemá spolurozhodovací pravomoc v oblasti zemědělské politiky Evropské unie. Pokud by ji měl, dostala by se Unie do pasti protekcionismu a nákladných subvencí pro všemožné skupiny činné v zemědělství.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), písemně.(NL) Členové Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) hlasovali v Evropském parlamentu pro Ebnerovu zprávu, přičemž jedním z důvodů bylo, že názorně ukazuje zvláštní problémy zemědělství v horských oblastech. Členové Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) však nesouhlasí s ustanoveními zprávy, která požadují postup spolurozhodování, pokud jde o kontrolu stavu společné zemědělské politiky, zejména požadavek 20% vnitrostátních rezerv.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písemně. − Tato zpráva zdůrazňuje klíčovou roli, kterou hrají horské oblasti, pokud jde o životní prostředí a zemědělství, ale též, pokud jde o kulturu a cestovní ruch. Nejdůležitější je, že uznává, že tyto oblasti jsou pro zachování biologické rozmanitosti a provádění strategie v lesnictví zcela zásadní.

Tyto jedinečné oblasti však mohou lidem, kteří v nich žijí a pracují, přinášet značné problémy, zejména pokud jde o infrastrukturu, komunikace a vysoké výrobní náklady. Z tohoto důvodu si tyto oblasti zaslouží koordinovanou a integrovanou strategii podobně jako pobřežní oblasti Evropské unie.

Samozřejmě, že zemědělství v těchto oblastech je nerozlučně spjato s chovem ovcí, a je třeba uznat, že pastevectví je pro stabilitu životního prostředí obzvlášť důležité. Avšak ačkoliv toto odvětví v současné době čelí mnoha problémům, Komise svým návrhem na elektronické značkování situaci ještě zhoršila. A ačkoliv chovatelé ovcí naléhavě potřebují zvláštní pomoc, nezdá se, že by byla na obzoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), písemně. − Spolu se svými britskými konzervativními kolegy vítám důraz, který tato zpráva klade na zemědělství v horských oblastech, které potřebuje zvláštní opatření pro to, aby mohly být v těchto oblastech nadále používány postupy prospěšné pro životní prostředí.

Ebnerova zpráva bohužel požaduje přijetí řady opatření především dle prvního pilíře, včetně zavedení prémie na dojnice v horských oblastech a zvýšení horní hranice pro zdroje podle článku 69 na 20 %.

Nepodporujeme zavedení nových dvojích subvencí v prvním pilíři. Neslučují se s probíhajícími reformami zemědělské politiky a nejsou dobrou investicí pro evropské daňové poplatníky. Problémy, kterým tyto oblasti čelí, lze nejlépe vyřešit financováním rozvoje venkova v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky.

Z tohoto důvodu nepodpoříme tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. − (SK) Hlasovala jsem pro zprávu pana Ebnera, protože ji považuji za důležitý signál Evropského parlamentu horským oblastem Evropy. Mám s tím osobní zkušenost, neboť bydlím v horské oblasti na severovýchodě Slovenska, na úpatí Vysokých Tater. Vypracovala jsem několik studií týkajících se atraktivity života v horských oblastech. Děkuji zpravodaji, že do zprávy zapracoval mé pozměňovací návrhy, které jsem předložila ve Výboru pro regionální rozvoj a které získaly podporu při hlasování výboru k tomuto stanovisku.

Horské oblasti umožňují kvalitní zemědělskou produkci a větší rozmanitost zemědělských produktů na evropském trhu, proto je potřeba lépe koordinovat rozvoj venkova a strukturální pomoci za účelem rozvoje společných programů a zachování dalších činností, například využívání biomasy a agroturistika, které umožní zvýšení příjmů místních obyvatel.

Horské oblasti neustále potřebují trvale udržitelné, modernizované a multifunkční zemědělství. Udržitelné využívání lesů umožní vyrábět energii z odpadu ze dřeva. Zachování určitých rostlinných a živočišných druhů, ochrana tradic, ekologická činnost a cestovní ruch přispívají v boji proti změnám klimatu prostřednictvím ochrany biologické rozmanitosti a zachycováním CO2 trvalými travními plochami a lesním porostem.

Jsem přesvědčena o tom, že horské oblasti potřebují nové nástroje pro ochranu území před povodněmi a důraz na prevenci povodní, přičemž zemědělci a lesníci by mohli protipovodňová opatření zabezpečovat prostřednictvím přímých plateb na plochu, které dostávají v rámci společné zemědělské politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Podporuji tuto zprávu, která usiluje o podporu udržitelného rozvoje horských oblastí.

Posun k tržněji orientované společné zemědělské politice znamená, že na horské oblasti, ve kterých je zemědělská výroba méně konkurenceschopná, čekají nejen nové problémy, ale věřím, že též nové příležitosti.

Horské oblasti možná nemají takovou schopnost přizpůsobit se snadno podmínkám soutěže a možná k tomu, aby mohly produkovat konkurenceschopné produkty za nízké ceny, vyžadují vyšší náklady, ale je třeba se zaměřit na využívání dostupných zdrojů, včetně krásné přírody, abychom přilákali turisty a využili potenciál konkurenčních výhod těchto oblastí, včetně řady regionálních a tradičních výrobků, bohatství tradičních znalostí a výrobních procesů, které činí tyto výrobky konkurenceschopnými.

Rozcházím se zde trochu s názory kolegů zde v Evropském parlamentu v tom, že nevěřím, že řešením problémů, kterým čelí horské oblasti, je poskytnutí více peněz těmto oblastem v rámci společné zemědělské politiky. Věřím, že tam, kde je zřejmé, že podpora zemědělství v horských oblastech bude obecně přínosná, například pro životní prostředí, by bylo vhodnější poskytovat prostředky z veřejných zdrojů podle pilíře o rozvoji venkova.

Klíčem k udržitelnému rozvoji horských oblastí je využití jejich potenciálu, nikoliv to, že jim budou poskytovány prostředky z veřejných zdrojů.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí