Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 23. září 2008 - BruselVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení (předložení): viz zápis
 4.Boj proti terorismu – Ochrana osobních údajů (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Statistika Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a zrušení nařízení Rady (A6-0267/2008, Helmuth Markov) (hlasování)
  5.2.Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (A6-0314/2008, Miroslav Ouzký) (hlasování)
  5.3.Statistické vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (A6-0258/2008, Georg Jarzembowski) (hlasování)
  5.4.Evropský rok tvořivosti a inovace (2009) (A6-0319/2008, Katerina Batzeli) (hlasování)
  5.5.Změna nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství (A6-0339/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)
  5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2008 – výkonné agentury (A6-0353/2008, Kyösti Virrankoski) (hlasování)
  5.7.Kroky v návaznosti na konferenci v Monterrey z roku 2002 o financování rozvoje (A6-0310/2008, Thijs Berman) (hlasování)
  5.8. Hodnotící zpráva o vnitřním trhu (A6-0272/2008, Charlotte Cederschiöld) (hlasování)
  5.9.Zlepšování kvality vzdělávání učitelů (A6-0304/2008, Maria Badia i Cutchet) (hlasování)
  5.10.Boloňský proces a mobilita studentů (A6-0302/2008, Doris Pack) (hlasování)
  5.11.Přizpůsobení právních aktů novému rozhodnutí o komitologii (legislativní iniciativa) (A6-0345/2008, József Szájer) (hlasování)
  5.12.Zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy (A6-0338/2008, Poul Nyrup Rasmussen) (hlasování)
  5.13.Transparentnost institucionálních investorů (A6-0296/2008, Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  5.14.Změna nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (A6-0279/2008, Gyula Hegyi) (hlasování)
  5.15.Statistika odpadů (A6-0282/2008, Johannes Blokland) (hlasování)
  5.16.Přizpůsobení určitých aktů regulativnímu postupu s kontrolou, nařízení „omnibus“, druhá část (A6-0100/2008, József Szájer) (hlasování)
  5.17.Využívání a prodej přírodních minerálních vod (přepracované znění) (A6-0298/2008, József Szájer) (hlasování)
  5.18.Barviva určená pro léčivé přípravky (přepracované znění) (A6-0280/2008, József Szájer) (hlasování)
  5.19.Potraviny určené pro zvláštní výživu (přepracované znění) (A6-0295/2008, József Szájer) (hlasování)
  5.20.Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (A6-0299/2008, József Szájer) (hlasování)
  5.21.Extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin a jejich přísad (přepracované znění) (A6-0284/2008, József Szájer) (hlasování)
  5.22.Boj proti terorismu (A6-0323/2008, Roselyne Lefrançois) (hlasování)
  5.23.Ochrana osobních údajů (A6-0322/2008, Martine Roure) (hlasování)
  5.24.Zpráva o jednáních Petičního výboru v roce 2007 (A6-0336/2008, David Hammerstein) (hlasování)
  5.25.Situace a perspektivy zemědělství v horských oblastech (A6-0327/2008, Michl Ebner) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel – Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy – Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod – Státní přístavní inspekce (přepracované znění) – Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) – Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) (rozprava)
 10.Přivítání
 11.Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel – Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy – Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod – Státní přístavní inspekce (přepracované znění) – Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) – Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) (pokračování rozpravy)
 12.Pirátská činnost na moři (rozprava)
 13.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Radě)
 14.Migrace na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) – Migrace na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (rozprava)
 15.Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006 – Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006 (rozprava)
 16.Řízení před Soudním dvorem (Změna článku 121) (rozprava)
 17.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (763 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1650 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí