Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2008. szeptember 23., Kedd - BrüsszelHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás): lásd a jegyzőkönyvet
 4.A terrorizmus elleni küzdelem - A személyes adatok védelme (vita)
 5.Szavazások órája
  5.1.A harmadik országokkal folyatott külkereskedelemre vonatkozó közösségi statisztika (A6-0267/2008, Helmuth Markov) (szavazás)
  5.2.A vadon élő állat- és növényfajok védelme kereskedelmük szabályozása révén (A6-0314/2008, Miroslav Ouzký) (szavazás)
  5.3.A közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés (A6-0258/2008, Georg Jarzembowski) (szavazás)
  5.4.A kreativitás és az innováció európai éve (2009) (A6-0319/2008, Katerina Batzeli) (szavazás)
  5.5.Az Európai Közösségeknek, a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról szóló 549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendelet módosítása (A6-0339/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (szavazás)
  5.6.6/2008. sz. költségvetési módosítás tervezet (A6-0353/2008, Kyösti Virrankoski) (szavazás)
  5.7.A 2002-ben Monterreyben megrendezett fejlesztésfinanszírozási konferencia nyomon követése (A6-0310/2008, Thijs Berman) (szavazás)
  5.8.Belső piaci eredménytábla (A6-0272/2008, Charlotte Cederschiöld) (szavazás)
  5.9.A tanárképzés minőségének javítása (A6-0304/2008, Maria Badia i Cutchet) (szavazás)
  5.10.A bolognai folyamat és a diákmobilitás (A6-0302/2008, Doris Pack) (szavazás)
  5.11.A jogi aktusok hozzáigazítása a komitológiáról szóló új határozathoz (A6-0345/2008, József Szájer) (szavazás)
  5.12.Fedezeti alapok és magántőke (A6-0338/2008, Poul Nyrup Rasmussen) (szavazás)
  5.13.Az intézményi befektetők átláthatósága (A6-0296/2008, Klaus-Heiner Lehne) (szavazás)
  5.14.A 999/2001/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosítása (A6-0279/2008, Gyula Hegyi) (szavazás)
  5.15.A hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosítás (A6-0282/2008, Johannes Blokland) (szavazás)
  5.16.Egyes jogi aktusok a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazítása - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás - Második rész (A6-0100/2008, József Szájer) (szavazás)
  5.17.A természetes ásványvizek kinyerése és forgalmazása (átdolgozás) (A6-0298/2008, József Szájer) (szavazás)
  5.18.A gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagok (átdolgozás) (A6-0280/2008, József Szájer) (szavazás)
  5.19.Különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek (átdolgozás) (A6-0295/2008, József Szájer) (szavazás)
  5.20.A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálata (átdolgozás) (A6-0299/2008, József Szájer) (szavazás)
  5.21.Az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerek (átdolgozás) (A6-0284/2008, József Szájer) (szavazás)
  5.22.A terrorizmus elleni küzdelem (A6-0323/2008, Roselyne Lefrançois) (szavazás)
  5.23.A személyes adatok védelme (A6-0322/2008, Martine Roure) (szavazás)
  5.24.A Petíciós Bizottság tanácskozásai (2007) (A6-0336/2008, David Hammerstein) (szavazás)
  5.25.A mezőgazdaság helyzete és kilátásai a hegyvidéki térségekben (A6-0327/2008, Michl Ebner) (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 9.A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer - A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása - A tengeri utasszállító vállalkozások baleseti felelőssége - A kikötő állam általi ellenőrzése (átdolgozás) - A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályai (átdolgozás) - A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályai és szabványai (átdolgozás) (vita)
 10.Köszöntés
 11.A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer - A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálása - A tengeri utasszállító vállalkozások baleseti felelőssége - A kikötő állam általi ellenőrzése (átdolgozás) - A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályai (átdolgozás) - A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályai és szabványai (átdolgozás) (a vita folytatása)
 12.Kalóztámadások a tengeren (vita)
 13.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 14.A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérés (határozat) - A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérés (rendelet) (vita)
 15.2006. évi nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról - A trópusi faanyagokról szóló, 2006. évi nemzetközi megállapodás (vita)
 16.Az eljárási szabályzat 121. cikkének módosítása (vita)
 17.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok: lásd a jegyzőkönyvet
 18.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 19.Az ülés berekesztése
Viták
HL kiadás (829 kb)
 
Viták
HL kiadás (1831 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat