Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 23 d. - BriuselisTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 3.Žodiniai klausimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)
 4.Kova su terorizmu – Asmens duomenų apsauga (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Bendrijos statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (A6-0267/2008, Helmuth Markov) (balsavimas)
  5.2.Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga kontroliuojant jų prekybą (A6-0314/2008, Miroslav Ouzky) (balsavimas)
  5.3.Krovinių vežimo keliais statistinės ataskaitos (A6-0258/2008, Georg Jarzembowski) (balsavimas)
  5.4.Europos kūrybiškumo ir naujovių metai (2009 m.) (A6-0319/2008, Katerina Batzeli) (balsavimas)
  5.5.Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijos, kurioms taikomos bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų nuostatos (A6-0339/2008, Agustin Diaz de Mera Garcia Consuegra) (balsavimas)
  5.6.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 6/2008 - vykdomosios įstaigos (A6-0353/2008, Kyösti Virrankoski) (balsavimas)
  5.7.Tolesni veiksmai po 2002 m. Monterėjaus vystymosi finansavimo konferencijos (A6-0310/2008, Thijs Berman) (balsavimas)
  5.8.Vidaus rinkos rezultatų suvestinė (A6-0272/2008, Charlotte Cederschiöld) (balsavimas)
  5.9.Mokytojų rengimo kokybės gerinimas (A6-0304/2008, Maria Badia i Cutchet) (balsavimas)
  5.10.Bolonijos procesas ir studentų judumas (A6-0302/2008, Doris Pack) (balsavimas)
  5.11.Teisės aktų derinimas su naujuoju sprendimu dėl komitologijos (A6-0345/2008, József Szįjer) (balsavimas)
  5.12.Rizikos draudimo fondai ir privatus kapitalas (A6-0338/2008, Poul Nyrup Rasmussen) (balsavimas)
  5.13.Institucinių investuotojų skaidrumas (A6-0296/2008, Klaus-Heiner Lehne) (balsavimas)
  5.14.Reglamento (EB) Nr. 999/2001 nuostatų, susijusių su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, pakeitimas (A6-0279/2008, Gyula Hegyi) (balsavimas)
  5.15.Atliekų statistika (A6-0282/2008, Johannes Blokland) (balsavimas)
  5.16.Kai kurių teisės aktų suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu, „Omnibuso“ reglamento antroji dalis (A6-0100/2008, József Szįjer) (balsavimas)
  5.17.Natūralaus mineralinio vandens naudojimas ir prekyba (nauja redakcija) (A6-0298/2008, József Szįjer) (balsavimas)
  5.18.Dažikliai, kuriuos galima dėti į vaistus (nauja redakcija) (A6-0280/2008, József Szįjer) (balsavimas)
  5.19.Specialios paskirties maisto produktai (nauja redakcija) (A6-0295/2008, József Szįjer) (balsavimas)
  5.20.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra (nauja redakcija) (A6-0299/2008, József Szįjer) (balsavimas)
  5.21.Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje naudojami ekstrahentai (nauja redakcija) (A6-0284/2008, József Szįjer) (balsavimas)
  5.22.Kova su terorizmu (A6-0323/2008, Roselyne Lefrancois) (balsavimas)
  5.23.Asmens duomenų apsauga (A6-0322/2008, Martine Roure) (balsavimas)
  5.24.Peticijų komiteto svarstymai (2007 m.) (A6-0336/2008, David Hammerstein) (balsavimas)
  5.25.Žemės ūkio kalnų regionuose padėtis ir perspektyvos (A6-0327/2008, Michl Ebner) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 9.Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema – Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai - Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju – Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) – Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bei atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės (nauja redakcija) – Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) (diskusijos)
 10.Oficialus pasveikinimas
 11.Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema - Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai – Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju – Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) – Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bei atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės (nauja redakcija) – Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) (diskusijų tęsinys)
 12.Piratavimo jūroje atvejai (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 14.Perėjimas į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (sprendimas) – Perėjimas į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (reglamentas) (diskusijos)
 15.2006 m. Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos – 2006 m. Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos (diskusijos)
 16.Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio pakeitimas (diskusijos)
 17.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 19.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (745 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1566 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika