Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2008. gada 23. septembris - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, (iesniegšana) (sk. protokolu)
 4.Terorisma apkarošana – Personas datu aizsardzība (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Kopienas statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (A6-0267/2008, Helmuth Markov) (balsošana)
  5.2.Regulas (EK) Nr. 338/97 grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (A6-0314/2008, Miroslav Ouzký) (balsošana)
  5.3.Statistikas pārskati attiecībā uz autopārvadājumiem (A6-0258/2008, Georg Jarzembowski) (balsošana)
  5.4.Eiropas Radošuma un inovācijas gads (2009) (A6-0319/2008, Katerina Batzeli) (balsošana)
  5.5.Grozījumu izdarīšana Regulā (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 549/69, ar ko nosaka Eiropas Kopienu ierēdņu un citu darbinieku kategorijas, uz kurām attiecas Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 12. pants, 13. panta otrā daļa un 14. pants (A6-0339/2008, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsošana)
  5.6.Budžeta grozījuma Nr. 6/2008 projekts (A6-0353/2008, Kyösti Virrankoski) (balsošana)
  5.7.Turpmākais darbs saistībā ar 2002. gada Monterrejas konferenci par attīstības finansēšanu (A6-0310/2008, Thijs Berman) (balsošana)
  5.8.Iekšējā tirgus progresa ziņojums (A6-0272/2008, Charlotte Cederschiöld) (balsošana)
  5.9.Skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošana (A6-0304/2008, Maria Badia i Cutchet) (balsošana)
  5.10.Boloņas process un studentu mobilitāte (A6-0302/2008, Doris Pack) (balsošana)
  5.11.Tiesību aktu saskaņošana ar jauno Komitoloģijas lēmumu (A6-0345/2008, József Szájer) (balsošana)
  5.12.Riska ieguldījumu fondi un privātā kapitāla fondi (A6-0338/2008, Poul Nyrup Rasmussen) (balsošana)
  5.13.Ieguldītājinstitūciju darba pārredzamība (A6-0296/2008, Klaus-Heiner Lehne) (balsošana)
  5.14.Regulas (EK) Nr. 999/2001 grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (A6-0279/2008, Gyula Hegyi) (balsošana)
  5.15.Statistika attiecībā uz atkritumiem (A6-0282/2008, Johannes Blokland) (balsošana)
  5.16.Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (otrā daļa) (A6-0100/2008, József Szįjer) (balsošana)
  5.17.Dabisko minerālūdeņu ieguve un realizācija (pārstrādāta versija) (A6-0298/2008, József Szájer) (balsošana)
  5.18.Zālēm pievienojamās krāsvielas (pārstrādāta versija) (A6-0280/2008, József Szájer) (balsošana)
  5.19.Īpašas diētas pārtikas produkti (pārstrādāta versija) (A6-0295/2008, József Szájer) (balsošana)
  5.20.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates (pārstrādāta versija) (A6-0299/2008, József Szájer) (balsošana)
  5.21.Ekstrakcijas šķīdinātāji, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā (pārstrādāta versija) (A6-0284/2008, József Szájer) (balsošana)
  5.22.Terorisma apkarošana (A6-0323/2008, Roselyne Lefrançois) (balsošana)
  5.23.Personas datu aizsardzība (A6-0322/2008, Martine Roure) (balsošana)
  5.24.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2007. gadā (A6-0336/2008, David Hammerstein) (balsošana)
  5.25.Lauksaimniecības stāvoklis un perspektīvas kalnu reģionos (A6-0327/2008, Michl Ebner) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma - Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē - Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras - Ostas valsts kontrole (pārstrādāta versija) - Kopīgi noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) - Kopīgi noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) (debates)
 10.Apsveikšana
 11.Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma - Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē - Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras - Ostas valsts kontrole (pārstrādāta versija) - Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta Direktīvas versija) - Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta regulas versija) (debašu turpināšana)
 12.Pirātisms jūrās (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 14.Migrēšana uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) – Migrēšana uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (debates)
 15.2006. gada starptautiskais nolīgums par tropiskajiem mežiem – 2006. gada Starptautiskais tropu kokmateriālu nolīgums (debates)
 16.Prasības iesniegšana Eiropas Kopienu Tiesā (Reglamenta 121. panta grozīšana (debates))
 17.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem: (sk. protokolu)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība: (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (769 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1528 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika