Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 24 września 2008 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

Priorytety Parlamentu Europejskiego do programu legislacyjnego i prac Komisji na 2009 r. (debata)
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, w imieniu grupy ALDE. – (DE) Panie przewodniczący, pani wiceprzewodnicząca! Nadchodzący 2009 rok jest w istocie bardzo ważnym rokiem dla Unii Europejskiej. W tym właśnie roku mają odbyć się wybory europejskie i, ogólnie rzecz biorąc, należy znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości Unii Europejskiej.

Wiemy, że odbędą się wybory. Nie wiemy jednak jeszcze, na jakiej dokładnie podstawie będziemy pracować po wyborach. Całkiem słusznie nasi obywatele oczekują odpowiedzi na to pytanie dość . W jaki sposób powinniśmy postrzegać przyszłość Europy z perspektywy instytucji europejskich?

Program legislacyjny i prac Komisji stanowi oczywiście okazję do udzielenia szczegółowej odpowiedzi na to pytanie. Dlatego właśnie my, jako Parlament, postanowiliśmy najpierw określić nasze własne wymagania odnośnie do programu pracy Komisji, zanim dokument zostanie nam przedstawiony, a my będziemy musieli się do niego ustosunkować.

Unia Europejska mierzy się z poważnymi wyzwaniami bezpośrednio przekładającymi się na jej przyszłość. Co zatem przyszłość nam przyniesie? Tak wiele wydarzeń światowych w tym samym czasie ma bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli. Dotyczy to na przykład rosnących cen energii i kryzysu finansowego. W tym właśnie miejscu oczekujemy od Europy jasnych deklaracji, jak Unia Europejska zamierza zareagować. W tym celu potrzebujemy przekonania i przywództwa.

Z tego względu istotne jest, aby Komisja Europejska bardzo precyzyjnie określiła, jak zamierza zmierzyć się z kryzysem, i dokładnie wskazała w programie pracy obszary priorytetów politycznych.

W tym kontekście, z naszego punktu widzenia, Komisja musi pamiętać o konkurencyjności Unii Europejskiej. Na coraz bardziej globalnym rynku musimy uznać ten aspekt za jeden z naszych nieustannych priorytetów politycznych.

Inne równie istotne aspekty to poprawa i ochrona praw obywatelskich, rozszerzenie zakresu badań oraz rozwiązanie problemu zmiany klimatu. Przez wiele lat tematy te były uznawane w Izbie za bardzo ważne. Komisja powinna zdefiniować te obszary, a przede wszystkim powinna dopilnować, aby to Europie przypadło uznanie za wszystkie sukcesy. Często bowiem dzieje się tak, że państwa członkowskie przypisują sobie zasługi za osiągnięcia, które całkowicie pokrywają się z interesami i dobrobytem obywateli. Chciałabym, aby w przyszłości Komisja zwróciła większą uwagę na tę kwestię.

Z tego względu bardzo cieszę się z pani dzisiejszej tutaj obecności, pani wiceprzewodnicząca. Kilku naszych kolegów posłów musiało pogodzić się z faktem, że przewodniczący Komisji Barroso miał dziś inne zajęcia. Ja natomiast cieszę się, że pani wiceprzewodnicząca jest tutaj, ponieważ jest pani odpowiedzialna za usprawnianie komunikacji w Unii Europejskiej. Może to być zatem okazja, aby dzisiejszy temat, to jest program prac Komisji, został w całości przedyskutowany w parlamentach krajowych, dzięki czemu będziemy mogli korzystać z tego rodzaju wzajemnego oddziaływania od początku. W niemieckim Bundestagu jest on właśnie omawiany w większości komisji, lecz bez wątpienia powinien stać się punktem porządku obrad plenarnych we wszystkich parlamentach narodowych w Europie.

Nadszedł czas Europy: to oczywisty fakt. Stajemy w obliczu globalnych wyzwań, a Europa nie ma innego wyjścia, jak wspólnie się z nimi zmierzyć.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności