Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 24. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

Situace světového finančního systému a její vliv na evropské hospodářství (rozprava)
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, jménem skupiny ALDE.(DE) Paní předsedající, dámy a pánové, na trhy se rozšířila celosvětová finanční krize, která má nepředvídatelné důsledky. Někteří lidé mohou při pohledu na krachující banky a bankéře přicházející o místo pociťovat uspokojení. Je to však velmi krátkozraké, protože skuteční poražení nejsou šéfové podniků nebo obchodníci. Úvěrová krize a zhroucení hodnot akcií a úspor má nejhorší dopad na obyčejné rodiny. Když je vystavena riziku hodnota důchodů a úspor, je porušená jejich finanční bezpečnost.

Proto je nejdůležitější provést přesnou analýzu finanční krize a jejích důvodů, aby se zajistilo, že se to nebude opakovat, a jsem ráda, že právě to dnes děláme. Martin Schulz využil svou řeč k tomu, aby mohl vystoupit proti trhům. Vzhledem k předpovědím pana Schulze z loňského listopadu, které nám tak laskavě připomenul, by mohl pan Schulz získat nějaké peníze navíc za věštbu. Trhy však řídí peníze, ne horký vzduch, a to by měl uznat.

Vhodnou odpovědí na současnou krizi není odklon od svobodného podnikání. Pracovní místa a prosperitu vytváří podnikání. Opravdu potřebují finanční trhy další regulaci? Původce německého hospodářského zázraku Ludwig Erhard to elegantně shrnul. Řekl, že stát má stanovit pravidla pro hospodářství a finanční systém, ale jako rozhodčí se nemá sám zapojovat do hry. To pochopitelně znamená, že je nutné přijmout opatření proti nečistým praktikám a porušování pravidel.

Regulování je vhodné a nutné, aby se zabránilo excesům, ale za krizi nemůže tržní hospodářství; krize je spojena s těmi, kdo se odmítají řídit rámci a pravidly. Experti byli celé roky varováni před vysoce rizikovými půjčkami, nezajištěnými úvěry a bublinou, která hrozí prasknutím na finančním a realitním trhu. Pro Evropu jako celek i pro celý svět potřebujeme společná transparentní pravidla. Ano, potřebujeme mezinárodní kontroly, ale se smyslem pro proporce. Pro nikoho není dobré, když zastavíme pohyb kapitálu pomocí většího počtu pravidel a spustíme ekonomický pokles.

Především potřebujeme obnovit důvěru ve svobodný a otevřený trh. Hospodářská stabilita občanů Evropy a světa závisí na tom, zda se ukážeme akceschopní. Mezinárodní trhy se však nezastaví a nebudou čekat na rozhodnutí v Evropě, ani nebudou čekat, až Parlament vydá své stanovisko.

Pane komisaři, pane ministře Jouyete, moje skupina očekává, že přijmete rychlé, racionální a správné rozhodnutí a že tak učiníte nyní.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí