Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 24. september 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

Maailma rahandussüsteemi olukord ja selle mõju Euroopa majandusele (arutelu)
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, ALDE fraktsiooni nimel. (DE) Pr juhataja, daamid ja härrad, üleilmne finantskriis on levinud üle turgude, tuues kaasa ettenägematud tagajärjed. Mõned inimesed võivad tunda rahulolu nähes pankureid oma positsioonilt langemas ja töökohti kaotamas. Kuid see on äärmiselt lühinägelik, sest tegelikud kaotajad ei ole ettevõtete juhid või kauplejad. Tugevaim löök kriitilises olukorras, kus laenuraha on kättesaamatu ja aktsiate ja säästude väärtus langeb tabab tavalisi perekondi. Kaovad nende finantstagatised, kui löögi alla satub nende pensionite ja säästude väärtus.

Seetõttu on oluline võtta käsile täpne analüüs finantskriisist ja selle põhjustest, hoidmaks ära selle kordumise ning mul on hea meel, et me täna tegeleme sellega. Martin Schulz kasutas oma kõnet turgude teemal hädaldamisele. Hr Schulzi ennustuste valguses eelmisel novembril, mida ta meile lahkelt meenutas, võib anda talle võimaluse teenida lisasissetulekut oraaklina. Kuid raha on see, mis turge ergutab, mitte kuum õhk, ning tal tuleb seda fakti tunnistada.

Sobivaks vastuseks käesolevale kriisile ei ole vabast ettevõtlusest eemaldumine. See ettevõtlus loob töökohti ja jõukust. Kas finantsturge on tõesti vaja rohkem reguleerida? Saksamaa majandusime „isa” Ludwig Erhard võttis selle ilusasti kokku. Ta lausus, et riik peab kehtestama reeglid majandusele ja finantssüsteemile, kuid vahekohtunikuna ei peaks see ennast mängu segama. Loomulikult tähendab see seda, et tuleb tegutseda määruste vigade ja rikkumiste vastu.

Reguleerimine on kohane ja vajalik selleks, et vältida ekstsesse, kuid kriisis ei tule süüdistada turumajandust; see süü seondub nendega, kes keelduvad raamistikku ja reegleid järgimast. Aastaid on eksperdid hoiatanud kõrge riskiga laenude võtmise eest, tagatiseta krediidi eest ja lõhkemisvalmis mulli eest finants- ja kinnisvaraturgudel. Meil on tarvis Euroopale ja maailmale tervikuna ühiseid, läbipaistvaid määrusi. Meil on tarvis rahvusvahelist juhtimismehhanismi, kuid seda proportsioonitunnetusega. Kellelegi pole hea, kui me seiskame kapitali liikumise arvukamate määrustega ning anname majanduslangusele hoogu juurde.

Ennekõike on meil tarvis taastada usaldus vaba ja avatud turu suhtes. Euroopa majanduse ja maailma kodanike stabiilsus oleneb sellest, kas me näitame end tegutsemisvõimelistena. Kuigi rahvusvahelised turud ei seisku ja ei oota Euroopa otsust, ega oota need ka parlamendi otsuste vastu võtmist.

Volinik, minister Jouyet, minu fraktsioon ootab, et võtaksite otsekohe kasutusele kiired, ratsionaalsed ja tõhusad toimingud.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika