Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 24. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän tila ja sen vaikutukset Euroopan talouteen (keskustelu)
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, ALDE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, maailmanlaajuinen rahoituskriisi on levinnyt markkinoille odottamattomin seurauksin. Jotkut saattavat tuntea tyydytystä nähdessään pankkialan toimijoiden joutuvan epäsuosioon ja menettävän työpaikkansa. Tämä on kuitenkin erittäin lyhytnäköistä, sillä todellisia häviäjiä eivät ole yritysjohtajat tai sijoittajat. Luottolamasta sekä osakkeiden ja säästöjen arvon romahtamisesta kärsivät eniten tavalliset perheet. Niiden taloudellinen turvallisuus romuttuu, kun eläkkeiden ja säästöjen arvo vaarantuu.

Siksi on välttämätöntä analysoida rahoituskriisi ja sen syyt tarkasti, jotta se ei varmasti pääse toistumaan, ja olen iloinen siitä, että teemme niin tänään. Martin Schulz käytti puheenvuoronsa markkinoiden parjaamiseen. Martin Schulz muistutti meitä ystävällisesti viime marraskuussa tekemistään ennusteista, joiden perusteella hänellä saattaisi olla mahdollisuus lisätuloihin ennustajana. Hänen on kuitenkin myönnettävä, että markkinoita ohjaa raha eivätkä suuret puheet.

Yritysvapaudesta luopuminen ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu nykyiseen kriisiin. Juuri yritykset luovat työpaikkoja ja vaurautta. Tarvitaanko rahoitusmarkkinoilla oikeastaan lisäsääntelyä? Saksan talousihmeen luoja Ludwig Erhard tiivisti asian lyhyesti ja ytimekkäästi. Hän totesi, että valtion on laadittava säännöt taloudelle ja rahoitusjärjestelmälle, mutta erotuomarin tavoin sen ei pitäisi itse osallistua peliin. Näin ollen sen on tietenkin puututtava virheisiin ja sääntöjen rikkomiseen.

Sääntely on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista väärinkäytösten välttämiseksi, mutta markkinatalous ei ole syypää kriisiin, vaan syy on niiden, jotka kieltäytyvät noudattamasta järjestelmiä ja sääntöjä. Asiantuntijat ovat jo vuosia varoittaneet riskialttiista lainoista, vakuudettomista luotoista ja rahoitus- ja kiinteistömarkkinoilla puhkeamaisillaan olevasta kuplasta. Tarvitsemme yhteiset ja avoimet yleiseurooppalaiset säännöt ja maailmanlaajuiset säännöt. Tietenkin tarvitsemme kansainvälistä valvontaa, mutta kohtuuden rajoissa. Kukaan ei hyödy siitä, että pysäytämme pääomanliikkeet lisäsäännöillä ja aiheutamme taloudellisen taantuman.

Meidän on ennen kaikkea palautettava luottamus vapaisiin ja avoimiin markkinoihin. Euroopan ja koko maailman asukkaiden taloudellinen vakaus riippuu siitä, osoitammeko toimintakykymme. Kansainväliset markkinat eivät kuitenkaan pysähdy odottamaan EU:ssa tehtäviä päätöksiä, eivätkä ne myöskään odota parlamentin julkilausumia.

Arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri Jean-Pierre Jouyet, ryhmäni odottaa teidän toteuttavan nopeita, järkiperäisiä ja onnistuneita toimia, ja tekevän sen heti.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö