Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 24. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Stav svetového finančného systému a jeho vplyv na európske hospodárstvo (rozprava)
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, v mene skupiny ALDE. (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, globálna finančná kríza zasiahla trhy a dôsledky sú nepredvídateľné. Niektorí ľudia môžu cítiť určité uspokojenie pri pohľade na bankárov, ktorí padajú zo svojich piedestálov a strácajú prácu. Je to však veľmi krátkozraké, pretože skutočnými obeťami nie sú šéfovia podnikov či obchodníci. Sú to obyčajné rodiny, ktoré najťažšie zasiahla znížená úverová schopnosť bánk a prepad hodnoty úspor a akcií. Je to ich finančná bezpečnosť, ktorá je otrasená, keď je v ohrození hodnota dôchodkov a úspor.

Preto je nevyhnutné urobiť presnú analýzu finančnej krízy a jej príčin, aby sme predišli jej opakovaniu, a teším sa, že to dnes robíme. Martin Schulz využil svoju reč na to, aby kritizoval trhy. Predpovede pána Schulza z minulého novembra, ktoré nám láskavo pripomenul, mu môžu zabezpečiť akurát vedľajší príjem z veštenia. Trhmi však nehýbu reči, ale peniaze, a tento fakt by si mal uvedomiť.

Ústup od slobodného podnikania nie je vhodnou reakciou na súčasnú krízu. Podnikanie vytvára pracovné miesta a prosperitu. Potrebujú finančné trhy naozaj viac regulácie? Ludwig Erhard, autor nemeckého hospodárskeho zázraku, to zhrnul presne. Povedal, že štát by mal vytvoriť pravidlá pre hospodárstvo a finančný systém, ale rovnako ako rozhodca by nemal vstupovať do hry. To pravdaže znamená, že musí zakročiť proti faulom a porušeniam pravidiel.

Regulácia je vhodná a nutná na vylúčenie extrémov, ale nemali by sme viniť za krízu trhové hospodárstvo. Vinní sú tí, čo odmietajú rešpektovať pravidlá a systém. Experti roky varovali pred vysokorizikovými pôžičkami, nekrytými úvermi a bublinou na finančných trhoch a trhoch s nehnuteľnosťami, ktorá raz spľasne. Potrebujeme spoločné a transparentné pravidlá pre Európu ako celok a pre svet. Áno, potrebujeme medzinárodné kontrolné opatrenia, ale s citom pre mieru. Nikomu neprospeje, ak zbytočnými pravidlami zastavíme pohyb kapitálu a spustíme hospodársku recesiu.

Predovšetkým musíme obnoviť dôveru v slobodný a otvorený trh. Hospodárska stabilita občanov Európy a sveta závisí od toho, či budeme schopní konať. V každom prípade, medzinárodné trhy sa nezastavia a nebudú čakať na rozhodnutia Európy, nepočkajú ani na vyhlásenie Parlamentu.

Pán komisár, pán minister Jouyet, moja skupina očakáva, že prijmete rýchle, racionálne a úspešné opatrenia a urobíte to hneď.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia