Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 24 september 2008 - Bryssel EUT-utgåva

Situationen inom det internationella finansiella systemet och dess effekter på den europeiska ekonomin (debatt)
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, för ALDE-gruppen. (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Den globala finanskrisen har spridit sig genom marknaderna med oförutsägbara följder. Vissa människor kanske känner en viss tillfredsställelse vid anblicken av bankdirektörer som faller i onåd och förlorar jobbet. Men det är väldigt kortsynt eftersom de verkliga förlorarna inte är företagsledarna eller börshandlarna. Det är vanliga familjer som drabbas hårdast av kreditkrisen och raset i värdet av aktier och besparingar. Det är deras finansiella säkerhet som slås i spillror när värdet av pensioner och besparingar hotas.

Därför är det nödvändigt att göra en noggrann analys av finanskrisen och dess orsaker för att se till att den inte upprepas, och det gläder mig att det är vad vi gör i dag. Martin Schulz använde sin talartid till att smäda marknaderna. Mot bakgrund av hans förutsägelser i november förra året, som han var vänlig nog att påminna oss om, kanske han nu kan få chansen att tjäna lite extra som orakel. Men det är pengar som driver marknaderna, inte tomma ord, och det behöver han inse.

Den lämpliga reaktionen på den nuvarande krisen är inte att vända sig bort från den fria företagsamheten. Det är företagsamhet som skapar jobb och välstånd. Behöver finansmarknaderna verkligen mer reglering? Ludwig Erhard, det tyska ekonomiska miraklets fader, sammanfattade det snyggt. Han sa att staten bör fastställa reglerna för ekonomin och finanssystemet, men precis som en fotbollsdomare bör den inte själv delta i spelet. Detta betyder förstås att den måste ingripa mot fula tacklingar och regelbrott.

Regler är lämpliga och nödvändiga för att undvika överdrifter, men det är inte marknadsekonomin som har skulden för krisen – de skyldiga är de som vägrar att hålla sig till regelverk och bestämmelser. Experter har varnat i åratal för högrisklån, krediter utan säkerhet och en bubbla som kommer att brista i finans- och fastighetsmarknaderna. Vi behöver gemensamma och öppna regler för EU som helhet och för världen. Ja, vi behöver internationella kontroller, men med en känsla för proportion. Det hjälper ingen om vi hindrar kapitalrörelserna med fler bestämmelser och utlöser en ekonomisk nedgång.

Framför allt måste vi återupprätta förtroendet för en fri och öppen marknad. Den ekonomiska stabiliteten för Europas och världens medborgare är beroende av att vi visar att vi kan agera. Men de internationella marknaderna kommer inte att stanna upp och vänta på besluten i EU, och de kommer inte heller att vänta på att parlamentet uttalar sig.

Herr kommissionsledamot, minister Jouyet! Min grupp förväntar sig att ni vidtar snabba, rationella och framgångsrika åtgärder och att ni gör det nu.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy