Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0248(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0318/2008

Ingediende teksten :

A6-0318/2008

Debatten :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Stemmingen :

PV 24/09/2008 - 10.1
CRE 24/09/2008 - 10.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0452

Debatten
Woensdag 24 september 2008 - Brussel Uitgave PB

10.1. Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en consumentenbescherming (A6-0318/2008, Malcolm Harbour) (stemming)
PV
  

Standpunt van de Commissie over de amendementen van het Parlement

Verslag-Harbour (A6-0318/2008)

De Commissie kan de volgende amendementen aanvaarden:

- amendementen 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 20, 21, 32, 38, 41 (op de overwegingen)

- amendementen 43, 48, 51, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 77, 79, 88, 89, 90, 97, 100, 106, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 129, 137, 141, 143, 145, 149, 150, 151, 152 (op de artikelen)

- amendementen 191, 192, 167, 182 (ingediend in de plenaire vergadering)

De Commissie kan de volgende amendementen in beginsel of gedeeltelijk aanvaarden:

- amendementen 3, 6, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 37 (op de overwegingen)

- amendementen 44, 47, 53, 62, 67, 71, 74, 75, 76, 80, 82, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 99, 103, 105, 109, 114, 122, 127, 132, 134, 135, 136, 138, 139 (op de artikelen)

- amendementen 170,154, 171, 194, 189, 193, 188, 152, 159, 180, 181, 183, 185 (ingediend in de plenaire vergadering)

De Commissie kan de volgende amendementen niet aanvaarden:

- amendementen 1, 10, 17, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42 (op de overwegingen)

- amendementen 45, 46, 49, 50, 52, 57, 58, 59, 69, 78, 81, 83, 84, 85, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 107, 108, 113, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 133, 140, 142, 144, 146, 147, 148 (op de artikelen)

- amendementen 169, 153, 160, 177, 190, 176, 165, 178, 155, 172, 168, 173, 166, 157, 163, 174, 156, 158, 175, 179, 184, 186, 187 (ingediend in de plenaire vergadering)

 
  
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, rapporteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik weet dat ik mij niet populair maak door nu een lange toespraak te houden, maar mijn twee mederapporteurs, met wie ik als team zeer nauw heb samengewerkt, hebben korte verklaringen afgelegd en ik wil de teamgeest graag hoog houden.

Ik wil alleen zeggen dat mijn verslag meer amendementen bevat omdat mijn commissie ambitieuzer is geweest bij de verbeteringen die zij wilde aanbrengen in het voorstel van de Commissie. Ik vraag u nu om uw steun, zodat we kunnen zorgen voor goed voorgelichte consumenten die vertrouwen hebben in elektronische communicatie en die bovendien goed zijn beveiligd en weten dat hun persoonsgegevens worden beschermd.

Ik wil graag mijn dank betuigen aan alle collega's in de commissie die met mij hebben gewerkt aan het opstellen van enkele, echt grote compromisamendementen. Wij gaan die vandaag aannemen. Ik wil met name Alexander Alvaro en de Commissie burgerlijke vrijheden, met wie wij zeer nauw hebben samengewerkt, bedanken voor hun bijdrage aan de e-privacy-richtlijn. Ik zou graag willen dat u ons een reusachtige meerderheid voor deze richtlijn gaf, zodat wij in onze onderhandelingen met de Commissie en de Raad onze uiterste best kunnen doen voor de Europese consumenten.

 
  
  

Na de stemming

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteurs graag bedanken voor hun uitstekende werk. Dit was geen gemakkelijke kwestie: zij hebben wonderen verricht en verdienen hiervoor mijn respect. Ik wil ook graag de geachte leden van het Europees Parlement bedanken voor het sterke signaal dat zij hebben afgegeven met de stemming van vandaag. Dit is een signaal en een pleidooi voor een open en concurrerende interne markt, zowel voor telecombedrijven als voor 500 miljoen Europese consumenten.

Gisteren moest de Commissie nieuwe regels voorstellen om buitensporige kosten voor sms-berichten en dataroaming in de EU aan te pakken. Deze voorstellen zullen een snelle remedie bieden voor een van de duidelijkste symptomen van het gebrek aan interne markt voor telecommunicatie, waaronder zowel bedrijven als consumenten te lijden hebben. Het Europees Parlement heeft vandaag een belangrijke stap voorwaarts gezet door voor te stellen het probleem bij de wortel aan te pakken door eens en voor altijd een einde te maken aan de versnippering en door in regelgevend opzicht de weg vrij te maken voor een interne markt.

Ik ben met name blij dat het Europees Parlement na een intensief debat - en waarschijnlijk tot grote verrassing van vele waarnemers - heeft gestemd voor de oprichting van een efficiënte Europese regelgevende instantie voor telecommunicatie, waarin de nationale regelgevende instanties zijn ondergebracht, en voor een dialoog tussen de nationale regelgevende instanties en de Commissie. Dit is goed nieuws als het gaat om gelijke voorwaarden voor iedereen bij de levering en het gebruik van grensoverschrijdende telecomdiensten in Europa. Deze nieuwe Europese regelgevende instantie zal een krachtige bijdrage leveren aan de verbetering van de grensoverschrijdende concurrentie en de keuzemogelijkheden van consumenten.

Nu is, geachte afgevaardigden, het moment aangebroken om als Parlement, Raad en Commissie om de tafel te gaan zitten en ervoor te zorgen dat dit telecompakket tot 2010 volledig wordt geïmplementeerd. Daar hebben we niet veel tijd meer voor, en daarbij moeten we zorgvuldig te werk gaan; dat is wat we nu snel moeten doen. De Commissie zal al het mogelijke doen om vorderingen mogelijk te maken.

Ik ben ervan overtuigd dat het signaal dat het Parlement vandaag heeft afgegeven, verder gaat dan alleen Europa. Het is een signaal dat wereldwijd gehoord zal worden. Hiermee tonen wij aan dat de interne telecommarkt in Europa in het leven is geroepen in het belang van een sterk bedrijfsleven en een mondige consument. Bedankt en gefeliciteerd.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid