Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2007/0249(COD)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadien in Bezug auf das Dokument :

Eingereichte Texte :

A6-0316/2008

Aussprachen :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Abstimmungen :

PV 24/09/2008 - 8.1
CRE 24/09/2008 - 8.1
Erklärungen zur Abstimmung
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P6_TA(2008)0450

Ausführliche Sitzungsberichte
Mittwoch, 24. September 2008 - Brüssel Überprüfte Ausgabe

11. Stimmerklärungen
Video der Beiträge
Protokoll
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
  

− Relazioni: Carlos Coelho (A6-0351/2008 e A6-0352/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, uiteindelijk heb ik voor de beide verslagen over de modernisering van het Schengen-informatiesysteem gestemd. Ik wil er echter toch aan toevoegen dat ik van mening blijf dat de toepassing van die Schengen-akkoorden van onze grenzen een soort veredelde zeven heeft gemaakt, dat die veel onveiliger zijn geworden en minder gecontroleerd.

Sinds Schengen zijn wij absoluut allemaal even kwetsbaar als de zwakste schakel in de grenscontroles en dat leidt tot bijzonder grote problemen. Als het systeem dan echter tóch bestaat en toch blijft bestaan, is het natuurlijk mijn plicht op te komen voor een zo efficiënt mogelijke toepassing van alle controles en voor uitwisseling van informatie. Vandaar mijn ja-stem, die echter absoluut niet geïnterpreteerd mag worden als een instemming met de opengrenzenpolitiek van de Europese Unie.

 
  
  

– Relazioni: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008 e A6-0331/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). - Lamentablemente, y por causas ajenas a mi voluntad, ayer no pude participar en el debate de esta Directiva sobre las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi satisfacción por que haya sido aprobada por el Pleno del Parlamento con las recomendaciones de la Comisión de Transportes.

Había un par de aspectos que en la Posición Común adoptada por el Consejo de Ministros no estaban suficientemente claros ni convenientemente tratados. Uno era el que las organizaciones de clasificación de buques, cuando actúan en nombre de la administración —porque es responsabilidad de los Estados de pabellón garantizar la seguridad de los buques—, deben estar amparadas por las mismas garantías jurídicas legales que cuando quien actúa es la administración.

Y, en segundo lugar, creo que hemos aclarado convenientemente las responsabilidades financieras en caso de siniestro. La Posición Común del Consejo no distinguía claramente los tres casos posibles —que esos siniestros ocasionaran fallecimientos de personas, que ocasionaran daños corporales o que simplemente ocasionaran daños materiales— y el Parlamento ha puesto orden en esto y ha conseguido que se clarifique.

Espero que esto sea aceptado por el Consejo.

 
  
  

– Relazione: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Mr President, I voted in favour of this report, because I believe it will go a long way towards creating the competition that the European electronic communication industry really needs. For too long, British telecommunication companies have struggled in other parts of Europe against enterprises, because they are still effectively run as a monopoly. Spectrum trading has created a significant amount of revenue for the UK Government, which has been successfully reinvested, but the advantage of this report is that it introduces principles of service, technology and neutrality, which, by foregoing the practice of insisting on the service that spectrums are used for and the technological standards used, will go even further towards ensuring large companies do not dominate the market.

In the UK, BT has come a long way from nationalised telecommunication provider to a successful regulated company. However, within my own constituency, I still see problems associated with the dominance of large service providers. Particularly problematic are rural areas, where consumers suffer because they are deemed too commercially unviable to be given adequate broadband coverage. I hope the report’s determination to see these disparities solved will be put into practice.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE). - Je pravda, že absence fungujícího konkurenčního prostředí v telekomunikačním sektoru činí přijetí nového regulačního rámce žádoucím, ba nutným krokem. Za nepochybný přínos považuji zvolené řešení v oblasti funkční separace založené na principu dobrovolnosti. Každý členský stát se tak bude moci rozhodnout, zda s ohledem na místní podmínky k funkční separaci přistoupí či zda zachová status quo. Osobně se k funkční separaci stavím zdrženlivě, a to jednak z toho důvodu, že s ní nejsou dostatečné zkušenosti a jednak proto, že za důležitější než konkurenci v rámci jedné sítě považuji konkurenci mezi různými druhy sítí, k jejímuž podněcování by aktivity Unie měly směřovat. V některých případech však zachází regulace příliš daleko. Nemohu například souhlasit s tím, aby Evropská komise disponovala právem veta ve vztahu k nápravným opatřením přijatým národními regulátory v rámci svého trhu. Odporuje to principu dělby pravomocí, aby Komise zasahovala do záležitostí, které mají vnitrostátní, nikoli celoevropský rozměr. Přál bych si vyváženou legislativní úpravu odrážející potřeby operátorů i jejich zákazníků, v níž není místo pro samoúčelnou regulaci, ale jen pro takovou, která napomůže zvýšení kvality a dostupnosti telekomunikačních služeb.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Musím se přiznat, že jsem byla překvapena rozpory při projednávání pozměňovacího návrhu číslo 138, kdy část kolegů tento pozměňovací návrh nedokázala interpretovat v souladu s jeho textem. Jako spoluautorka chci zdůraznit, že ustanovení zaručuje, aby k odpojení uživatelů od internetu došlo jen na základě souhlasu justičních orgánů. Práva uživatelů však mohou být narušena, pokud je to nutné ve věci obecné bezpečnosti. Základní právo uživatelů na soukromí nebude narušeno blokováním či filtrováním obsahu bez souhlasu příslušných veřejných autorit. K tomuto návrhu dnes vedly, nebo mě přivedly ,příklady z Francie, kdy byly zablokovány stránky ministerstva pro evropské záležitosti a stránky vlakové rezervace na veřejné síti pařížské radnice pro mylné vyhodnocení jejich obsahu jako pornografického. Děkuji kolegům, že náš vyvážený návrh nakonec podpořili, a Francii, že se bude muset podřídit.

 
  
  

− Relazione: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Jako stínová zpravodajka jsem ráda, že Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací BERT ušetří na základě změn přijatých Evropským parlamentem evropským daňovým poplatníkům desítky milionů eur ročně. Oproti návrhu Komise se totiž zřizuje štíhlejší a flexibilnější instituce, která vytěží maximum z výhod jednotného trhu při zachování nezávislosti národních telekomunikačních úřadů. Jsem ráda, že díky mé iniciativě výrazně posílila pozice spotřebitelských organizací. Podpořila jsem i široký koncesus nad otázkou financování rozpočtu úřadu, znovu však upozorňuji i na rizika, která mohou pramenit z různé výše příspěvků členských států. To může vést k nevyváženému vlivu členských států, těch velkých, na rozhodování o přeshraniční regulaci jejich telekomunikací.

 
  
  

− Relazione: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - V prvom rade mi dovoľte poďakovať spravodajcovi za dlhoročnú prácu a konzistentný prístup v rámci legislatívneho balíka v oblasti elektronickej komunikácie. Na dnešnom hlasovaní som jeho správu podporil.

Telekomunikačný balík predstavuje potrebnú aktualizáciu súčasných právnych predpisov, a to najmä v oblasti ochrany súkromia jednotlivcov a ich osobných údajov. Táto otázka predstavovala jeden z hlavných cieľov návrhu, podporil som názor, podľa ktorého je nutné pojať aspekt ochrany údajov a bezpečnosti v širšom kontexte, než je európsky, keďže poskytovatelia komunikačných služieb a internetových systémov majú svoje sídla po celom svete a pracujú s osobnými údajmi v rámci rôznych právnych systémov.

Ďalej som sa stotožnil s návrhom o zlepšenie a posilnenie práva spotrebiteľov najmä zvýšením informovanosti a transparentnosti o cenách a podmienkach využívania telekomunikačných služieb. V neposlednom rade som uvítal návrh správy v oblasti uľahčenia a posilnenia prístupu k elektronickým komunikáciám pre zdravotne postihnutých spoluobčanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Pane předsedo, právě odhlasovaná zpráva navazuje na mou vlastní rok starou zprávu o důvěře spotřebitele v digitální prostředí, a proto kvituji, že se významně posilují práva koncových uživatelů a spotřebitelů. Zejména oceňuji, že jsme byli schopni dojít k takové věci, jako je přenositelnost čísla do jednoho dne, což rozhýbe strnulý trh mobilních operátorů, u tísňové linky 112 bude zase lokalizace volajícího, což zachrání více lidských životů. Rozšíří se celoevropské linky 116 i mimo oblast pohřešovaných dětí, nastane průlom v transparentnosti smluv a uváděných cen, bude jednodušší předčasně ukončit smluvní vztah, běžní uživatelé se snadněji dostanou k bezpečnostnímu softwaru, zdravotně postižení uživatelé budou mít zaručen rovnocenný přístup a spam bude definován přísněji a mnoho dalších zlepšení.

 
  
  

− Relazione: Caroline Lucas (A6-0313/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Milí kolegové, dovolte mi vyjádřit rozladění nad sporem, který se neuzavřel ani při včerejší debatě s Komisí, pokud jde o právní základ schvalování této mezinárodní dohody o udržitelné a legální těžbě tropického dřeva. Jsem přesvědčena, že by mělo jít o ratifikaci Parlamentem, a nikoliv jen o konzultaci. Smlouva je nedostatečná, ale zatím nic jiného nemáme, proto jsem ráda, že jsme ji dnes tak jednoznačně přijali. Stavíme se tím proti drancování tropických lesů, ale bojím se, že do Evropy budou dál proudit miliony tun tropického dřeva za dumpingové ceny, protože se nedaří prosadit environmentální požadavky do evropské obchodní politiky. Je to paradox, protože se pyšníme tím, že jsme vlajkou lodí pro snižování emisí CO2 na světě. Něco tady nehraje. Možná, že pravá ruka neví, co dělá ta levá, či naopak.

 
  
  

− Risoluzione: Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (RC B6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI). - Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o politickej stratégii na rok 2009, pre jeho celkovú kompetentnosť.

Zásadnú podporu opatrení Európskeho parlamentu na stabilizáciu finančných trhov v súčasnej finančnej kríze považujem za osobitne správne rozhodnutie. Som však presvedčený, že táto stratégia nezohľadňuje riziká potravinovej bezpečnosti, ktoré bude treba riešiť konkrétnymi opatreniami, a nielen vyjadrením poľutovania nad touto skutočnosťou.

Osobitne naliehavo sa pritom treba zamerať na využitie agrárneho potenciálu v nových členských štátoch, lebo súčasná diskriminujúca a spoločná poľnohospodárska politika kriticky prehlbuje úpadok poľnohospodárstva v týchto nových členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, de aanbevelingen die dit Parlement had opgesteld voor het werkprogramma 2009 van de Europese Commissie, waren alles welbeschouwd toch eigenlijk nogal straf. Men had toch mogen verwachten dat dit Parlement in de eerste plaats vanwege die politiek benoemde mandarijnen van de Europese Commissie respect had moeten eisen voor democratische rechtsorde in Europa.

Wat zou dit concreet betekenen? Ik geef maar twee voorbeelden. Ten eerste, respecteer in godsnaam de uitspraak van het Ierse volk, een uitspraak die ongetwijfeld de wil uitdrukt van een grote meerderheid van onze Europese burgers die niet eens de kans krijgen om zich uit te spreken tegen dat Verdrag van Lissabon. Weg dus met die vermomde Europese grondwet.

Tweede voorbeeld, zeer essentieel, stop die toetredingsonderhandelingen met Turkije waarvoor geen enkele democratische basis bestaat. Maar wij weten natuurlijk allang dat de eurocraten zich geen barst aantrekken van de wensen van de burgers, die nochtans hun prinselijke levenswandel met hun belastinggeld betalen.

 
  
  

– Risoluzione: Preparazione del Vertice UE-India (Marsiglia, 29 settembre 2008) (RC B6-0426/2008)

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Pęk (UEN). - Panie Przewodniczący! Podczas głosowania tej rezolucji doszło do skandalicznego przypadku odrzucenia wniosku ustnego i doszło do tego na wniosek jednego z głównych obrońców praw człowieka i zwolenników niedyskryminacji, pana Schulza. Włączył się do tego również pan Cohn-Bendit znany z obrony praw człowieka w szerokim spektrum. Tymczasem wszyscy wiemy, że w Indiach doszło do makabrycznych, krwawych wydarzeń, które dotyczyły właśnie chrześcijan. Zatem nie pojmuję skąd ten neorasizm w wydaniu czołowych polityków Unii Europejskiej, którzy odważają się tu, w Parlamencie Europejskim, którego fundamentem jest ponoć obrona praw człowieka i zasada niedyskryminacji, negować tak oczywisty wniosek w sprawozdaniu. Myślę, że ta sprawa powinna dać ludziom i członkom Parlamentu wiele do myślenia.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (PSE). - Herr Präsident! Ich habe gegen die Entschließung zum EU-Indien-Gipfel gestimmt, nicht weil ich gegen die Zusammenarbeit mit Indien wäre, im Gegenteil. Als Ko-Vorsitzender der Friends of India hier im Parlament bin ich für die Verstärkung der Zusammenarbeit. Aber diese Entschließung ist eine Shoppingliste von allen Themen, die uns zu diesem Riesenland einfallen.

Ich kann nur an Ziffer 29 erinnern, in der wir einen Bericht der Kommission über die Lage der Menschenrechte in Indien und über die Ergebnisse des Menschenrechtsdialogs EU-Indien fordern. Trotzdem haben wir viele Ziffern zu gewissen Bevölkerungsgruppen, wie z.B. die Christen in Orissa – und insofern ist der vorangegangene Redebeitrag völlig absurd, das wird sehr oft in dieser Entschließung erwähnt –, die Muslime in Kashmir und die Dalits in anderen Teilen.

Ich meine, alles zu seiner Zeit. Ich stelle mir vor, das indische Parlament macht eine Entschließung über die Roma in der Tschechischen Republik, die Ungarn in der Slowakei und die Russen in Estland und in Lettland. Wir sind nicht reif genug, uns auf die richtigen Punkte zu konzentrieren, sondern es wird immer eine lange Liste aller möglichen Themen erwähnt, und das schmälert wirklich unseren Einfluss. Ich weiß, dass wir nicht ernst genommen werden.

Deswegen habe ich dagegen gestimmt. Es ist schade. Dieser neunte Gipfel ist wichtig genug, und das Parlament muss bei seiner Reform auch einmal über die Reform solcher Entschließungstexte nachdenken.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
  

− Relazione: Costas Botopoulos (A6-0324/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Costas Botopoulos' report 'Amendment to Rule 121 of Parliament's Rules of Procedure on proceedings before the Court of Justice' deals with a minor modification of the rules to Parliamentary procedure. I therefore voted in favour of its recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania w sprawie zmian do artykułu 121 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, ponieważ jest ono wyrazem poszanowania zasady praworządności.

Ustęp trzeci artykułu 121 Regulaminu stanowi, iż Przewodniczący wnosi w imieniu Parlamentu skargę do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z zaleceniem właściwej komisji. Przepis ten odnosi się jednoznacznie wyłącznie do skarg wnoszonych do Trybunału. Nie można w tym przypadku zastosować wykładni rozszerzającej, w wyniku której norma ta obejmowałaby sprawy innego rodzaju toczące się przed Trybunałem. Stosuje się go jedynie w sytuacji wnoszenia skargi (na przykład o unieważnienie aktu prawnego) w przypadku wszczynania postępowania sądowego przez Parlament.

Kierując się chęcią zapewnienia pewności prawnej oraz kompletności, sprawozdawca słusznie zaproponował dodanie do artykułu 121 nowego ustępu, który stanowiłby usankcjonowanie ustalonej praktyki wnoszenia przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego uwag do Trybunału albo też występowania przed nim na zalecenie Komisji Prawnej. Zaproponowana zmiana ustanawia procedurę postępowania w przypadku różnic zdań pomiędzy Przewodniczącym a właściwą komisją. Dzięki tej zmianie praktykowana procedura będzie miała demokratyczne umocowanie prawne.

 
  
  

− Relazioni: Carlos Coelho (A6-0351/2008 e A6-0352/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), na piśmie. − Wyrażam niezadowolenie, że sprawa tak ważna dla obywateli UE jak SIS jest prowadzona w trybie konsultacji, w którym Parlament formułuje w zasadzie tylko swoje stanowisko, nie mające dla Rady wiążącego charakteru.

Wszak SIS (System informacyjny Schengen) to symbol „Europy bez granic” gwarantujący wewnątrz UE przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. SIS otworzył możliwość współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych starych państw członkowskich UE pozwalając na stworzenie unikatowej, europejskiej bazy danych o osobach i przedmiotach. Ma to decydujące znaczenie przy wydawaniu wiz i zezwoleń na pobyt. Wejście do UE nowej dwunastki wywołało potrzebę objęcia ich systemem SIS. Odpowiada na tę potrzebę dopiero SIS II jako system nowej generacji obejmujący już wszystkie państwa członkowskie UE i pozwalający na pełne gromadzenie danych (w tym: danych biometrycznych czy informacji o europejskich nakazach aresztowania).

Teraz Unię czeka delikatna operacja przetransportowania wszystkich danych do nowego systemu SIS II. To operacja niezwykle potrzebna, ale i skomplikowana. Dlatego apeluję o uwagę i rozwagę. Dane zgromadzone w „starym” systemie nie mogą wyciec, czy w inny sposób dostać się w niepowołane ręce. One muszą być bezpieczne, bo także od nich zależy bezpieczeństwo obywateli i państw-członków UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Porque pugnamos que seja assegurada uma efectiva liberdade de circulação de pessoas na Europa, consideramos que o "Espaço Shengen" (que não integra todos os países da UE e muito menos todos os países europeus), ao mesmo tempo e na mesma medida em que levanta barreiras entre os países que nele participam, reforça-as com outros países (nomeadamente, com países com que Portugal tem vínculos históricos).

Dito isto, não podemos escamotear que utilizando a "liberdade de circulação" se procura construir um sistema de informação e bases de dados que largamente ultrapassam este objectivo, procurando que este seja um dos instrumentos centrais de suporte (a "espinha dorsal") à ofensiva securitária (protagonizada pela UE) e à progressiva comunitarização da justiça e assuntos internos, áreas que estão no cerne da soberania dos Estados.

Isto é, não podemos aceitar o que a Presidência do Conselho da UE propõe: instale-se o sistema, que posteriormente definiremos as suas finalidades. Tanto mais, porque as finalidades desde há muito que têm vindo a ser apontadas (introdução do mandato de captura europeu, de dados biométricos, acesso por parte de novas entidades, incluindo a partilha de dados com países terceiros,...).

Medidas que, como afirmámos, comportam riscos para a salvaguarda de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – À la lecture de ce rapport, une question se pose: est-ce parce que le système Schengen "première génération" ne fonctionnait pas ou tout du moins était inefficace pour garantir la sécurité au sein de l'espace de Schengen, qu'une "deuxième génération", sensée pallier ces manques, est en cours de réalisation ?

Malheureusement non, car cette deuxième génération n'est qu'une version plus moderne d'un système déjà inopérant.

Selon les chiffres donnés par la Commission européenne, 400 000 clandestins passeraient, chaque année, les frontières de l'Union. À supposer même que des données biométriques soient prochainement disponibles et utilisables pour ficher et renvoyer les clandestins déjà enregistrés comme étant des immigrants illégaux, l'Union européenne serait dans l'incapacité, faute de contrôles aux frontières intérieures et extérieures des États membres, de mettre un terme à l'immigration massive qu'elle subit le long de ses côtes ou frontières terrestres.

Le système informatisé de Schengen ne sera toujours qu'un gadget inutile tant que les dangereux accords de Schengen existeront.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Schon beim SIS-II-Überwachungssystem musste die Einführung aufgrund technischer Schwierigkeiten mehrfach verschoben werden. Damals haben etwa die neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten angesichts gravierender Probleme an ihren Grenzen darauf gedrängt, ein „Lückenbüßer-Programm“ einzuführen. Das mag in der damaligen Situation sinnvoll gewesen sein, hat aber gewiss Mehrkosten verursacht.

Mittlerweile scheinen wir mit der aktuellen SIS-Variante gute Erfahrungen zu machen. Auf lange Sicht ist das Programm natürlich weiterzuentwickeln. Unausgereifte Zwischenlösungen aber können zu Sicherheitslücken führen, weshalb ich die geplante Einführung der unausgereiften Version als verfrüht abgelehnt habe.

 
  
  

− Raccomandazione per la seconda lettura: Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE), in writing. − In relation to RCVs 1, 3, 4, 5, 6, 7 on the Sterckx Report, I and my Irish EPP-ED colleagues voted against or abstained on these amendments, so as to demonstrate our concerns over issues relating to the power of the independent authority and the scope of the Directive which would undermine Member State competence in a number of areas. We fully support the general thrust of the Directive and wish to see a successful agreement reached between Parliament and Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – L'Europe veut se protéger contre les accidents maritimes et la pollution de ses mers et océans. Nous nous en félicitons. Les récents et funestes exemples des naufrages du Prestige ou de l'Erika sont là pour nous rappeler à notre devoir de précaution, de contrôle de la sécurité des navires, mais aussi de responsabilité en cas de catastrophe environnementale.

Une mention spéciale doit par ailleurs être décernée à la proposition de directive relative aux enquêtes après les accidents. Pour la première fois, il a été accepté de mettre en place une entité d'investigation, chargée de décider, en toute indépendance et impartialité, de l'opportunité d'ouvrir une enquête de sécurité pour déterminer les causes et les circonstances d'un accident. Les intentions sont bonnes, espérons seulement qu'elles ne resteront pas lettre morte face aux intérêts financiers énormes qui sont en jeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, présenté par mon collègue belge, Dirk Sterckx, sur la régulation du trafic maritime.

Depuis le naufrage de l'Erika en 1999 ou celui du Prestige en 2002, nous attendons, en vain, des solutions européennes pour que de telles catastrophes ne se reproduisent plus. Loin d'avoir décru, le risque augmente au contraire chaque jour : le trafic maritime devrait tripler dans les trente ans à venir.

En dépit de ce constat alarmant, une majorité d'Etats membres n'ont pas hésité à "couler" les principales avancées proposées par la Commission européenne, et défendues par les socialistes européens. Disparaît notamment l'idée d'une assurance qui, via une garantie financière, devait permettre aux victimes de catastrophes maritimes d'être indemnisées plus facilement.

Voter ce texte, c'est donc s'opposer au cynisme et à l'irresponsabilité des Etats. Le Parlement peut être fier de son unité, car par son vote d'aujourd'hui il affirme sans détour son engagement en faveur d'eaux européennes plus sures et moins polluées.

 
  
  

− Raccomandazione per la seconda lettura: Jaromír Kohliček (A6-0332/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE), in writing. − I and my Irish EPP-ED colleagues abstained on the report on the amendments to the Kohlicek Report. We did so due to concerns relating to the impact of the division of investigations into technical and criminal and the problems that this would create under Irish law. We support the general thrust of this and all the Maritime Reports adopted today in plenary.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Representing Scotland, I recognise the importance of maritime transport and believe that this sector is one which has immense potential for future development. It is vital that adequate measures are taken to maximise safety at sea and to prevent accidents; accordingly this package, which will serve to prevent repeat accidents occurring, is one which I welcome.

 
  
  

− Raccomandazione per la seconda lettura: Paolo Costa (A6-0333/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Costa report deals with important issues for all maritime regions. It is vital that the EU is serious about improving safety standards at sea whilst not placing unrealistic burdens on carriers. I fully support the notion that national authorities and port authorities play a vital role in identifying risks involved in this area and am on the whole satisfied with the measures adopted by this House today.

 
  
  

− Raccomandazione per la seconda lettura: Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE), in writing. − I and my Irish EPP-ED colleagues abstained on the vote on the Report on Port State Control due to concerns that the amendments as put forward would undermine and complicate the Paris MoU, and we feel that the issue of Flag States would be better dealt with in a separate Directive and that inclusion of such amendments would unnecessarily complicate this Directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), par écrit. – Par notre vote d'aujourd'hui, nous avons rappelé au Conseil que le paquet Erika III forme un tout et doit être examiné comme tel. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté que des amendements du rapport Savary soient repris dans mon rapport sur le contrôle par l'État du port. De plus, en revenant à nos positions de première lecture, nous avons refusé de suivre le Conseil dans l'abandon des deux propositions, importantes, sur le contrôle par l'État du pavillon et la responsabilité civile des armateurs, pour lesquelles nous n'avons pas reçu de positions communes.

La Présidence française, dont je veux saluer l'immense travail et le constant engagement pour trouver une solution à ce problème, a convaincu le Conseil de reprendre les travaux sur ces deux propositions manquantes. Je suis convaincue qu'elle parviendra à débloquer cette situation et que nous trouverons, en procédure de conciliation, un accord global sur le paquet Erika III. J'espère que cette procédure pourra être rapidement engagée afin que nous puissions arriver à une conclusion avant la fin de l'année. La sécurité maritime doit en effet rester une priorité de notre agenda politique européen et c'est avec cette volonté que je continuerai à défendre nos propositions.

 
  
  

− Raccomandazione per la seconda lettura: Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Moderaterna stöder i grunden förslaget till direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg, och röstade även för det vid första behandlingen i april 2007.

Inför andra behandlingen har transportutskottet beslutat att som en del av detta direktiv införliva stora delar av det av rådet förkastade förslaget till direktiv om flaggstatsförpliktelser.

Direktivet om flaggstatsförpliktelser är ett försök att utvidga EU:s kompetens på ett område där det redan finns FN-regler. Vi röstade emot denna utvidgning redan i första behandlingen i mars 2007, och stöder därför inte heller detta försök att bakvägen införa dessa regler som en del av direktivet om organisationer som utför inspektioner av fartyg. Därför har vi valt att rösta emot de Grandes Pascuals betänkande.

 
  
  

− Raccomandazione per la seconda lettura: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − I am in support of this report from the Parliament looking at Ship Inspections and Survey Organisations and I am in favour of the other Parliament reports which, along with this one, make up the Maritime Package.

The issue of the two ‘missing’ dossiers, on Civil Liability and Flag States, needs to be resolved by the Council one way or another, so it is important that Parliament keeps the pressure on by including them collectively in the Sterckx report on Vessel Traffic Monitoring, the Vlasto report on Port State Control and this report.

Much work has been done, and I feel that agreement on the five dossiers we have voted on today could be easily reached, However without Civil Liability and without Flag States we will not be able to move any further forward. The Council must find a solution to their internal stalemate or else we will not be able to deliver a safer Maritime sector to the citizens of the EU.

 
  
  

− Raccomandazioni per la seconda lettura: Dirk Sterckx (A6-0334/2008), Jaromír Kohliček (A6-0332/2008), Paolo Costa (A6-0333/2008), Dominique Vlasto (A6-0335/2008), Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008 - A6-0330/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), par écrit. – Au lendemain des naufrages des pétroliers Erika et Prestige, les socialistes européens ont mené le combat pour que l'UE se dote d'une législation "haut de gamme" sur la sécurité maritime.

Les sept rapports de ce "3e paquet sécurité maritime" constituent une étape décisive vers cet objectif, s'ils ne sont pas vidés de leur contenu par le Conseil!

Depuis 2007 et la 1ère lecture, le Conseil rejette la plupart des recommandations du Parlement sur les 5 autres.

Pour cette seconde lecture, et après un intense travail d'amendement, le Parlement réaffirme la priorité absolue qu'il accorde à la mise en place d'une politique maritime européenne à très haut niveau de protection sur:

- le contrôle de l'État du pavillon,

- le système communautaire de surveillance du trafic maritime,

- la responsabilité des transporteurs de passagers,

- les inspections sur les navires et les organismes d'enquête,

- la désignation d'une autorité indépendante compétente pour les navires en détresse,

- l'application du principe "pollueur-payeur" au secteur maritime.

Je soutiens avec force ce message adressé au Conseil.

Je lance un appel à Nicolas Sarkozy et à Dominique Bussereau, pour que la Présidence française établisse l'acte de naissance d'un espace maritime vertueux en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), i scríbhinn. − Tamall gairid ó shin bhí tionóisc ag bád seoltóireachta Éireannach, a chuaigh go tonn na farraige thart ar 30 ciliméadar amach ó chósta na Fraince. Bhí an t-ádh ar an gcriú agus ar na daoine faoi oiliúint a bhí ar bord, agus a tháinig as gan gortú. Ní raibh orthu brath ar an ádh amháin, áfach. Is le cabhair foirne tarrthála na Fraince a tháinig siad uilig slán, agus is as lámha a chéile atá aonaid imscrúdú mara na hÉireann agus na Fraince ag déanamh scrúduithe ar chúis na tubaiste.

Léiríonn cás Erika cad a fhéadfaidh tarlú nuair atá leisce ar fhoirne bád cabhair a lorg. Mar atá luaite ag údair na dtuarascálacha, níor cheart go dtarlódh sé riamh go gcuirfeadh criú báid, ar chúis ar bith, saol mhuintir an bháid nó folláine na timpeallachta i mbaol trí gan dul i dteagmháil leis an gcaladh nó leis an bhfoireann tarrthála is gaire dóibh ag am na timpiste.

Ar son sábháilteachta muirí tá géarghá le comhoibriú ar bhonn idirnáisiúnta. Mar sin, táim ag súil go mór gur féidir teacht ar réiteach ar Dhara Léamh an Phacáiste Muirí agus chuige sin bhíos sásta mo chuid tacaíochta a thabhairt do na tuarascálacha seo.

 
  
  

− Relazione: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. − Visų įstatymų dėl vaistų svarbiausias tikslas turi būti visuomenės sveikatos apsauga. Šis tikslas vis dėlto turi būti pasiektas tokiais būdais, kad netrukdytų pramonės plėtrai Bendrijoje arba prekybai vaistais. Nors ankstesnėmis direktyvomis buvo nustatytas maistinių dažiklių sąrašas, skirtingose šalyse yra skirtingi įstatymai dėl jų. Šie skirtumai gali trukdyti prekybai vaistais, kuriuose yra dažikliai, todėl direktyvai buvo būtina nauja redakcija; ji suteiks aiškumo ir palengvės daugelio institucijų darbas.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Esta proposta visa alterar o quadro regulamentar das comunicações electrónicas, de forma a melhorar a sua eficácia, tornar mais simples e mais eficiente o acesso às frequências disponíveis no espaço radioeléctrico, bem como reduzir os custos administrativos necessários para implementar a regulamentação.

Desta forma, os cidadãos europeus deverão poder beneficiar, onde quer que se encontrem na UE, de serviços de comunicações mais eficientes e menos dispendiosos, quer utilizem telemóveis, ligações em banda larga à Internet ou televisão por cabo.

O novo regime para o espectro radioeléctrico tem como objectivo a promoção do investimento em novas infra-estruturas e permitir a todos os cidadãos o acesso à banda larga.

Só poderá existir um mercado interno das comunicações a funcionar da forma mais correcta, bem como uma economia competitiva da sociedade da informação, em benefício dos consumidores e das empresas, caso exista uma aplicação coerente do quadro regulamentar das telecomunicações. Para esse efeito, deverá ser reforçado o papel de coordenação da Comissão, actuando em estreita cooperação com as ARN e com a nova autoridade europeia (BERT), de forma a melhorar a coerência tanto ao nível das decisões nacionais com impacto no mercado interno, como na imposição de remédios.

Apoio, deste modo este Relatório, bem como as alterações principais que procuram alargar a oferta aos consumidores através do reforço da concorrência.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei a favor do relatório Catherine Trautmann sobre as redes e serviços de comunicações electrónicas porque acho essencial melhorar o quadro legislativo relativo às comunicações electrónicas, proporcionando ao consumidor, mais escolha, melhor protecção, um serviço menos dispendioso e de melhor qualidade.

Juntamente com a criação de um novo organismo europeu de regulação das telecomunicações, este novo quadro legislativo permitirá proteger melhor os dados privados dos consumidores, aumentar a concorrência, proporcionar mais escolhas aos consumidores e tornar as condições contratuais mais claras. Cabe também destacar que o "pacote" irá facilitar o acesso de pessoas com deficiência aos serviços de telecomunicações.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Sabemos que, à semelhança de outros recursos naturais, o espectro é um bem público. Logo, esta é uma área que devia manter-se na gestão pública para assegurar que serve o interesse geral. Só assim seria possível oferecer bens públicos indispensáveis à concretização de uma sociedade da informação para todos. Daí a nossa discordância de base em relação à resolução tomada e o voto contra final.

A experiência já demonstrou que as abordagens ditas combinadas (políticas e de mercado) acabam sempre a servir mais os interesses de grupos económicos do que os interesses das populações. O mesmo se aplica na atribuição do espectro libertado pela transição para o digital, onde deve ser prioritário o valor social, cultural e económico (melhor serviço público, banda larga sem fios para áreas mal servidas, crescimento e emprego, etc.) e não o aumento das receitas públicas.

A gestão do espectro é competência exclusiva de cada Estado nacional, havendo, no entanto, um ou outro aspecto da resolução que merece a nossa concordância, sabendo-se que o espectro não conhece fronteiras e que é útil uma utilização eficiente do espectro nos Estados-Membros e uma coordenação a nível da UE, nomeadamente no desenvolvimento de serviços e na negociação de acordos internacionais. Mas discordamos que se utilize abordagem idêntica à da política comercial.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), în scris. − Pachetul Telecom este unul dintre cele mai importante pe care PE îl are în analiză în actuala sesiune parlamentară, având în vedere că unul dintre pilonii majori pe care sta globalizarea este comunicarea în timp real, în spaţiul naţional, dar şi în cel mondial. De aici şi mulţimea amendamentelor care a ţinut de abordarea diferită a realităţilor din spaţiile naţionale ale celor 27. Cu toate diferenţele de abordare apărute în cursul dezbaterilor, consider că raportul Trautmann reprezintă un pas înainte pentru întregul spaţiu european, chiar dacă amendamente precum 132 sau 138 au suscitat vii dezbateri. Consider că actuala formă adoptată de PE asigură atât o abordare comună a dezvoltării comunicării în spaţiul comun european, cât şi un control constructiv a ceea ce se poate întâmpla într-un spaţiu virtual al comunicării, legat de protecţia transferului de date sau crima organizată care se poate transmite pe calea internetului, a undelor, şi nu numai. De aceea, în calitatea pe care o am, de parlamentar al acestui Parlament, am votat pentru adoptarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruth Hieronymi (PPE-DE), schriftlich. Ich habe den Änderungsantrag 132 zum Bericht Trautmann auch im Namen der 40 Unterzeichner zurückgezogen, weil es nicht möglich war, im Europäischen Parlament bei der Beratung der Rahmenrichtlinie zum so genannten Telekom-Paket einen Kompromiss zur Stärkung des Grundrechts auf Schutz des geistigen Eigentums zu erreichen.

Ziel des Änderungsantrags 132 war es, neue Formen zu entwickeln, wie das Grundrecht auf freien Zugang zu Informationen/Internet und das Grundrecht auf Schutz des geistigen Eigentums angesichts der dramatisch zunehmenden Piraterie im Internet in ein ausgeglicheneres Verhältnis gebracht werden könnte.

Die Unterstützung der Fraktion der EVP-ED für diesen Antrag wurde zurückgenommen, nachdem die linken Fraktionen (SPE, Grüne/FEA, VEL/NGL) ihre Zustimmung zum Bericht del Castillo Vera (Europäische Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation) mit dieser Frage verbunden haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), par écrit. – Le marché des télécommunications évolue de façon tellement rapide qu'il était nécessaire d'en adapter le cadre législatif. Cependant, pour moi, il était élémentaire que ce cadre soit clair et précis et surtout qu'il ne freine pas les investissements des entreprises de télécommunications européennes qui sont en rude concurrence avec le marché américain et asiatique. Nos entreprises doivent pouvoir planifier et investir dans les nouvelles technologies sans délai.

Même s'il est bénéfique pour tous de renforcer le marché intérieur dans le secteur des télécoms, je suis ravie que la Commission n'ait pas réussi à nous imposer son Autorité, mais que le Parlement européen ait proposé l'ORET, une alternative crédible renforçant la coopération de nos régulateurs nationaux et évitant une nouvelle bureaucratie que l'institution de l'EECMA (l'Autorité européenne du marché des communications électroniques) aurait impliquée. Le marché des télécommunications luxembourgeois par exemple (4,7 % de la population active travaille directement ou indirectement dans ce secteur) nécessite un régulateur national puissant proche et au fait de la spécificité de notre marché. En l'occurrence, il est sage d'avoir appliqué le principe de subsidiarité.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The telecoms industry is rapidly evolving. Consequently, new measures are required to preserve and enhance consumer protection and the rights of the telecoms user. Catherine Trautmann's report on electronic communications networks and services aims to encourage the development of the next generation of telecommunications networks in Europe. I believe this to be a positive contribution to the advancement of telecoms regulation that will promote investment in new communications infrastructure and strengthen consumer rights. My vote reflects this view.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψήφισα τις τροπολογίες της Ευρωομάδας της Αριστεράς που εγγυώνται ουσιαστικότερη ελευθερία στο διαδίκτυο, διότι πρόκειται για μια από τις μορφές της ελευθερίας της έκφρασης τόση σημαντική για τη δημοκρατία όσο η ελευθερία του τύπου. Είναι θετικό ότι το Κοινοβούλιο, παρά την ογκώδη πίεση των λόμπι, εξέφρασε τις αντιρρήσεις του εναντίον αυτού του αυθαίρετου αποκλεισμού από το Διαδίκτυο, μη δεχόμενο τον αποκλεισμό πρόσβασης στο ίντερνετ για κανένα χρήστη.

Παρόλα αυτά, το τελικό ισοζύγιο της έκθεσης παραμένει αρνητικό. Η ΕΕ οφείλει να δώσει μεγάλη βαρύτητα στο δημόσιο διάλογο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ελευθερία της έκφρασης όσο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Det ska erkännas att telekompaketet är ett av de svåraste lagförslag jag sett sedan jag kom hit. Dels därför att det är tekniskt komplicerat med överlappande lagförslag, dels därför att balansen mellan integritet och säkerhet till sin natur kräver eftertanke. Jag valde en linje som utgick ifrån att internet förvisso inte kan vara helt oreglerat men att rättssamhällets regler samtidigt måste gälla fullt ut. Jag kan inte acceptera att rättskipningen privatiseras, vilket skulle bli konsekvensen av att enskilda företag tillåts gå in och censurera innehållet på nätet innan användarna fått ta ställning. Anser man att öppenhet bör vara en ledande princip är filtrering djupt problematiskt.

Samtidigt som det måste stå klart att övervakning av civila nätanvändare aldrig får tillåtas av kommersiella hänsyn vill jag förstås inte vara delaktig i lagstiftning som till exempel skulle förhindra polisen från att spåra barnpornografi eller på annat sätt riskerar att äventyra medborgarnas säkerhet. Det var viktigt att inte bidra till ett europeiskt, juridiskt ramverk som förhindrar teknikutveckling och begränsar nätets demokratiska, sociala och professionella förutsättningar och möjligheter.

Till slut ansåg jag att tillräckliga skyddsmekanismer fanns på plats för att kunna rösta ja till den i övrigt viktiga liberaliseringen av telekommarknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), par écrit. – J'ai souhaité voter en faveur du rapport de Catherine Trautmann car il consacre la valeur sociale, culturelle et économique des radiofréquences tout en organisant une meilleure gestion du spectre radioélectrique et ce, au bénéfice de l'ensemble des opérateurs et des consommateurs.

Cette première lecture permet également de proposer une alternative équilibrée à la proposition initiale de la Commission européenne en replaçant cette dernière en position d'arbitre et non de juge vis-à-vis du contrôle de la concurrence. Il importe en effet que les autorités de régulation nationales puissent continuer à jouer pleinement leur rôle.

Je regrette néanmoins l'adoption de l'amendement oral de Madame Trautmann. A priori consensuel, cet amendement introduit en pratique une hiérarchisation des droits fondamentaux au profit des utilisateurs finaux en interdisant toute action préventive sans une saisine préalable du juge s'agissant de la communication et de la distribution de contenus en ligne. Le drame survenu hier dans un collège finlandais et la diffusion d'images effroyables sur Internet doivent aujourd'hui, plus que jamais, nous inviter à mettre en place des mécanismes préventifs raisonnés et proportionnés. C'était tout l'enjeu de l'amendement de coopération que j'ai soutenu et je déplore par conséquent l'actuel statu quo au sein du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), în scris. − Ca raportor de opinie în cadrul IMCO pe acest raport, mă bucur să vad că eforturile depuse în ultimele luni de către colegii mei, de către noi toţi, s-au concretizat sub forma acestui raport echilibrat, care aduce îmbunătăţiri semnificative în sectorul comunicaţiilor electronice. Am încredere că aceste schimbări sunt în beneficiul consumatorilor, oferindu-le o gamă variată de alegeri şi că, totodată, vor susţine o piaţă competitivă.

Cred că menţinerea separării funcţionale ca o opţiune la îndemâna autorităţilor naţionale de reglementare va da acestora şansa de a promova competitivitatea în domeniu. Creşterea economică europeană, precum şi bunăstarea consumatorilor depind de un sector dinamic şi competitiv al telecomunicaţiilor. Pieţele competitive au la dispoziţie mai multă bandă largă (broadband), noii veniţi pe piaţă au adus viteze crescute şi servicii inovative.

Au fost atinse astfel obiectivele pe care noua directivă şi le-a propus: reformarea managementului spectrului, îmbunătăţirea consistenţei reglementărilor pieţei interne a comunicaţiilor electronice, precum şi creşterea nivelului de securitate şi integritate în beneficiul utilizatorilor acestor servicii.

 
  
  

− Relazione: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Iniciada em 2001, a liberalização das telecomunicações soltou as rédeas dos mercados europeus, hoje em dia mais competitivos, inovadores e com alta rentabilidade. Os consumidores europeus foram sem dúvida os principais beneficiários desta evolução, com mais e melhores serviços, formas e conteúdos, cada vez mais acessíveis. Foi uma (r)evolução tecnológica, económica e socio-cultural.

Apesar deste balanço francamente positivo, não podemos descansar à sombra dos louros conquistados.

Subsistem estrangulamentos que obstam à criação de um genuíno mercado integrado, essencialmente devidos às disparidades na aplicação da regulamentação europeia a cargo de cada Autoridade Reguladora Nacional (ARN).

Defendo assim a criação do BERT, órgão europeu de regulação das telecomunicações, como uma versão actualizada e reforçada do Conselho de Reguladores Europeus das redes e serviços de comunicações electrónicas (ERG), responsável pela aplicação mais coerente da regulamentação e que conta com a participação efectiva das ARN com uma preciosa experiência quotidiana no terreno. Ao instituir o BERT, promove-se uma abordagem reguladora coerente em toda a UE das medidas correctivas tomadas pelas ARN, com total independência em relação aos governos e à indústria.

O BERT também desempenhará funções em prol da consciencialização dos consumidores. Nessa senda, a UE já tem motivos de satisfação ao recordar a sua intervenção para a redução substancial do preço do roaming.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), raštu. − Europos telekomunikacijų rinkos liberalizavimas atnešė daug naudos visai Bendrijai, o didesnė konkurencija sektoriuje tapo pagrindiniu investicijų ir naujovių varikliu. Sutinku su Komisija, kad šiai rinkai vis dar reikalingas reguliavimas, kol telekomunikacijų rinka ims veikti pagal bendrus konkurencijos įstatymus.

Tačiau iš esmės negaliu sutikti su Komisijos siūlymu steigti dar vieną reguliavimo instituciją, kuri tik padidintų biurokratinę naštą ir būtų nutolusi nuo reguliuojamųjų rinkų valstybėse narėse. Balsuojant palaikiau Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui (ITRE) pakeitimus, siūlančius išplėsti dabar egzistuojančios Europos telekomunikacijų reguliuotojų instituciją (ETRI) funkcijas bei suteikti Europos Komisijai papildomas galias.

Nacionaliniai telekomunikacijų rinkos reguliuotojai turėtų glaudžiau bendradarbiauti su ETRI bei Europos Komisija. Manau, kad ITRE pasiūlymas leis ne tik efektyviau reguliuoti rinkos dalyvius, bet ir užtikrins veiksmingą nacionalinių reguliavimo institucijų dalyvavimą ir jų patirties panaudojimą Bendrijos lygiu. Taip pat padės išvengti netikslingo mokesčių mokėtojų pinigų švaistymo, įkuriant dar vieną biurokratinį aparatą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Pilar del Castillo's report on the European Electronic Communications Market Authority. The report's vision for a Board of European Regulators that acts as a bridge between both the Commission and National Regulatory Authorities is one that adequately accounts for the complexity of the market and its ever-expanding nature. This is reflected in my vote.

 
  
  

− Relazione: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. O objectivo desta proposta é o de promover uma acção coordenada a nível da UE, de forma a assegurar uma utilização eficaz do dividendo digital.

A transição da televisão terrestre analógica para a digital até ao final de 2012, em que o aumento da eficiência do espectro da televisão terrestre digital deverá permitir uma libertação considerável de espectro, deverá criar uma oportunidade única para a UE poder abrir caminho a novas possibilidades de crescimento dos mercados, expansão da qualidade e escolha dos serviços aos consumidores.

Espera-se, assim, que os EM possam libertar o mais rápido possível os seus dividendos digitais, de forma a permitir que os cidadãos europeus possam vir a beneficiar de todo um novo conjunto de serviços, inovadores e competitivos.

Cabe aos EM determinar a utilização do dividendo digital e garantir que todos esses tipos de serviços de comunicações electrónicas sejam oferecidos nas faixas de radiofrequência disponíveis, de acordo com o respectivo plano nacional de radiofrequências e os regulamentos da União Internacional das Telecomunicações.

Porém, é fundamental que exista uma abordagem comunitária coordenada, de forma a poder evitar uma interferência prejudicial entre EM, bem como entre EM e países terceiros. Deverá ainda permitir maximizar os benefícios da utilização desse espectro, garantindo uma utilização óptima sob o ponto de vista social e económico.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − Spectrum is a finite resource in the telecommunications industry. With Member States set to switch to entirely digital television broadcasts by 2012, more spectrum will become available. Consequently how we use it needs careful consideration. I believe Patrizia Toia's report on the Common approach to the use of spectrum released by the digital switchover recognises the competing demands for spectrum and accounts for the issues of service and technology neutrality when allocating new licences. I therefore voted in support of her recommendations.

 
  
  

− Relazione: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), per iscritto. − Come parlamentari europei radicali ci siamo oggi astenuti sull'approvazione della relazione Harbour, per rimarcare le occasioni perdute per incidere da subito e in modo vincolate a favore dell'inclusione dei disabili. Sebbene dei passi avanti siano stati compiuti, sono troppo pochi i provvedimenti obbligatori che ricadranno sulle autorità competenti e sui gestori di telecomunicazione a favore dell'inclusione dei disabili. Non è stato ad esempio tenuto conto delle proposte, elaborate insieme all'Associazione Luca Coscioni, per la sottotitolazione di tutti i programmi di servizio pubblico quali telegiornali e programmi di approfondimento, e i gestori di servizi non avranno l'obbligo di informare periodicamente gli utenti disabili dei servizi a loro dedicati e delle tariffe agevolate di cui possono godere.

Restano anche molte perplessità sulla garanzia della neutralità di internet e sulla salvaguardia dei diritti fondamentali dei suoi utenti. Si fa strada un controllo sempre più militarizzato della rete e, con la scusa della salvaguardia della sicurezza, si erodono ancora una volta le libertà degli utenti, le cui tutele e garanzie, di fronte alla possibilità del filtraggio sistematico del web, restano tutte da verificare.

 
  
MPphoto
 
 

  Kωvσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. – H Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο πακέτο προτάσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προωθεί μέτρα αστυνόμευσης-τρομοκράτησης των χρηστών του Ιντερνετ και όλων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με πρόφαση την δημόσια ασφάλεια και την προστασία δικαιωμάτων με την καθιέρωση συστημάτων "φιλτραρίσματος". Ταυτόχρονα ομογενοποιεί την εσωτερική ευρωενωσιακή αγορά τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου, παραγωγής και μετάδοσης εικόνας και ήχου, ραδιοτηλεοπτικών μέσων και δορυφορικών συνδέσεων υπό τον έλεγχο μίας ενισχυμένης "ανεξάρτητης" αρχής προς όφελος των μονοπωλιακών επιχειρήσεων.

H εξασφάλιση των κερδών και η ενίσχυση της θέσης των ευρωπαϊκών μονοπωλίων απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό κατοχυρώνεται μέσα από την διαδικασία απελευθέρωσης και ενοποίησης των αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που, μετά την πλήρη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση σε εθνικό επίπεδο, θα οδηγήσει σε νέες αναδιαρθρώσεις υπερσυγκέντρωσης των μέσων και συσσώρευσης κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων στον τομέα και των χρηστών.

Ο διαχωρισμός των υποδομών από την προσφορά υπηρεσιών και την εμπορία διατηρεί την χρηματοδότηση των υποδομών από το δημόσιο, ως μη επικερδείς για το κεφάλαιο δραστηριότητες, και ξεπουλά τις υπηρεσίες στους ιδιώτες.

H αποδοχή αυτών των προτάσεων από τις κεντροδεξιές και κεντροαριστερές δυνάμεις αποδεικνύει για άλλη μία φορά την θερμή υποστήριξή τους στις επιλογές του κεφαλαίου και επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα αλλαγής του συσχετισμού δύναμης υπέρ των εργαζομένων για μία ριζικά διαφορετική πολιτική που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες προς όφελος τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Przyjęte sprawozdawanie w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników korzystających z usług telekomunikacyjnych przyczyni się do poprawy pozycji konsumenta na rynku usług elektronicznych. Usługa powszechna powinna zapewniać użytkownikom dostęp do publicznej usługi telefonicznej po przestępnej cenie, gwarantując połączenia krajowe, międzynarodowe, jak i na numery alarmowe.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom prawa użytkownika zostaną zwiększone. Będzie miał on prawo do zmiany operatora telekomunikacyjnego z zachowaniem dotychczasowego numeru telefonicznego, a co ważniejsze – czas przeniesienia numeru nie powinien być dłuższy niż jeden dzień. Ograniczony zostanie także maksymalny czas, na jaki przedsiębiorstwo telekomunikacyjne będzie mogło zawierać z abonentami umowy, wynoszący 24 miesiące, ale operator powinien również zapewnić użytkownikowi możliwości zawarcia umowy na maksymalny okres 12 miesięcy obejmujący wszystkie usługi i urządzenia końcowe.

Powinna zwiększyć się także dostępność numeru alarmowego 112, co jest szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych. Państwa członkowskie powinny zapewnić pełną dostępność publicznie dostępnych usług telefonicznych w przypadku załamania sieci w wyniku katastrofy lub działania siły wyższej. Rozpowszechnieniu powinien ulec także numer alarmowy o zaginionych dzieciach 116, który w chwili obecnej działa na zasadzie dobrowolności w zaledwie 7 krajach Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), na piśmie. − Z dużą satysfakcją przyjąłem sprawozdanie w sprawie zmian w dyrektywach dotyczących praw użytkowników usług telekomunikacyjnych, które przedstawił pan Malcolm Harbour. Jest to dokument wyważony i zmierza do istotnej poprawy sytuacji na rynku usług elektronicznych. Dobrze się stało, iż sformułowano poprawki kompromisowe, które zostały zaakceptowane przez znakomitą większość posłów. Mimo bardzo dużej liczby poprawek pozwoliło to na przyjęcie całego sprawozdania.

W moim przekonaniu zmiany w dyrektywach stanowią wielką szansę na dostosowanie unijnych przepisów prawnych w zakresie telekomunikacji, które powstały na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, do olbrzymich zmian w technologiach. Na podkreślenie zasługuje również i to, że do usług powszechnych chcemy zaliczyć telewizję mobilną i szerokopasmowy internet. Abonenci winni mieć zapewnione prawo do pełnej informacji o wszelkich ograniczeniach w dostępie do legalnego oprogramowania. Usługodawcy muszą zapewnić bezpieczeństwo sieci, ochronę danych osobowych użytkowników, a także zatamować zalew tzw. spamów.

Za szczególne ważne uważam dostrzeżenie potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, które potrzebują ułatwień w dostępie do usług telekomunikacyjnych. W tej materii oczekiwane są także nowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie sprzętu. Jestem przeświadczony, że te działania przyczynią się do znacznego obniżenia cen usług telekomunikacyjnych w całej Unii. Dziś nadal – mimo Schengen – „karani” jesteśmy wysokimi kosztami transmisji danych przez granice wewnątrzunijne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − What Malcolm Harbour's report shows quite emphatically is that Internet and phone users are currently getting a raw deal. In these tough economic times consumers need to be confident that they are getting value for money. The proposals in the report mean that customers will be better informed and their personal data, be it online or off, will be more secure. The stipulation that disabled users receive equivalent access to the Internet and other communication services is also essential to ensure that everyone benefits from today's digital age. I voted in support of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Heute wird versucht,Wirtschaftsinteressen auf Biegen und Brechen durchzubringen. Plötzlich soll in einem Rahmengesetz zur Bereitstellung der Telekommunikation ein Feuerwerk an Copyright-Gesetzen Einzug finden. Es reicht, wenn die EU eine Pflicht zur Warnung der Kunden vor Gefahren der Verletzung „geistiger Eigentumsrechte“ einführt, die Sanktionen könnten dann auf nationaler Ebene geregelt werden. Im Nachhinein kann dann jeder dem anderen die Schuld zuweisen. Zudem haben im vorliegenden Bericht große Software-Entwickler versucht, einen Stolperstein für kleinere einzubauen.

Im Internet mag es Rechtsverstöße geben, wie Kinderpornographie, gegen die wir vorgehen müssen, aber es darf nicht dahingehend ausarten, dass im Namen der Wirtschaftsinteressen einiger Groß- und Multikonzerne der Datenschutz geopfert wird. Da die ursprüngliche Idee des Telekom-Paketes durchaus sinnvoll war, bei der unüberschaubaren Menge an Änderungsanträgen aber der eine oder andere in kritisiertem Sinne gehaltene durchgerutscht sein könnte, habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), în scris. − Succesul procesului liberalizării pieţei telecomunicaţiilor, derulat de UE în ultimii 10 ani, este de necontestat.

Reforma cadrului de reglementare a comunicaţiilor electronice este parte a strategiei globale a Comisiei privind piaţa internă şi este esenţială pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia de la Lisabona deoarece, din perspectiva macroeconomică, telecomunicaţiile contribuie la eficientizarea activităţii din numeroase alte sectoare.

Apreciez munca depusă de raportori în elaborarea unui ansamblu de măsuri coerente şi eficiente care să reflecte atât obiectivele UE, cât şi punctele de vedere ale majorităţii membrilor Parlamentului European în legătură cu un domeniu vital pentru dezvoltarea şi consolidarea legăturilor dintre educaţie, cercetare şi inovaţie şi, în special, pentru edificarea societăţii informaţionale europene, adaptate la economia globală, care să contribuie la creşterea economică, să genereze locuri de muncă şi să ofere servicii mai performante, ameliorând calitatea vieţii cetăţenilor Uniunii.

Astfel, votul pozitiv exprimat în legătură cu aspecte esenţiale precum clarificarea şi sporirea drepturilor utilizatorilor, întărirea protecţiei datelor personale, crearea unui organism al autorităţilor europene de reglementare (BERT) şi o mai bună gestionare a spectrului radio, subliniază preocuparea PPE-DE pentru găsirea echilibrului între asigurarea dreptului fundamental al cetăţenilor UE de a fi integraţi în societatea informaţională şi crearea cadrului favorabil pentru inovare şi dezvoltare economică.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Mijn nee-stem inzake het zogenaamde telecompakket (verslag Harbour) is ingegeven door de achterpoortjes die in de richtlijn zijn gelaten en die een mogelijke inbreuk van onze vrijheden kunnen betekenen. Zo kunnen de lidstaten providers de toestemming geven het doen en laten van individuen op internet te volgen. Ik hoop dat lidstaten bij het implementeren van deze nieuwe regels niet in de verleiding worden gebracht om de inhoud van het internet te gaan filteren. Deze taak zou enkel voor de politiediensten mogen weggelegd zijn.

Ik begrijp dat inbreuken van eigendomsrechten via internet moeten worden aangepakt, maar dat mag niet betekenen dat de vrijheid van een individuele internetgebruiker wordt aangetast. Het kan toch niet dat we een situatie creëren vergelijkbaar met een postbode die brieven opent om te zien of de inhoud wel legaal is?

De amendementen waarmee de Groenen deze tekst wilden verbeteren, werden weggestemd, waardoor ik niet langer achter dit voorstel kon staan.

Ik had graag voor de vele consumentenvoordelen willen stemmen, maar ik vind het onaanvaardbaar om internetproviders verantwoordelijk te maken voor de inhoud van het internet. Daar was deze wetgeving ook niet voor bedoeld.

 
  
  

− Relazione: Caroline Lucas (A6-0313/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Illegal avverkning och skogsskövling orsakar svåra skador på miljön och alla är vara överens om att avverkningen av känslig tropisk skog måste minska. Därför ställer sig Junilistan positivt till att enskilda stater utarbetar uppförandekoder gällande importen av tropiskt timmer. Därtill välkomnar vi märkningsinitiativ, exempelvis genom Forest Stewardship Council, som ger konsumenterna ökade möjligheter att fatta medvetna och faktabaserade beslut inför beslut om köp av timmer eller produkter av timmer.

Dessvärre utmärks det här betänkandet i huvudsak av en tydlig vilja att flytta fram EU-parlamentets positioner i frågor som rör skogspolitik i allmänhet.

Junilistan är av den bestämda åsikten att en gemensam skogspolitik inom ramen för EU-samarbetet inte är önskvärd. Istället bör ansvaret för frågor om eller med anknytning till de enskilda medlemsländernas skogspolitik ligga kvar på nationell nivå. Junilistan har utifrån dessa ståndpunkter valt att rösta nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I was happy to support my colleague Ms Lucas’s report on the ITTA. Millions of hectares of tropical forest are lost annually and the resultant carbon emissions are bound to have a drastic effect on the planet. In future the EU must ensure that it plays a lead role in minimising destructive and unnecessary practices.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Ms Lucas’s report on the International Tropical Timber Agreement 2006. A serious approach to preserving the environment requires an effective framework for consultation, international cooperation and policy development regarding the world timber economy. The EU needs to support conservation, reforestation and the restoration of degraded forest land. I believe this report helps set the EU on the right track towards achieving a sustainable timber economy and I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – Plus de vingt ans après la première conclusion d'un accord relatif aux bois tropicaux, force est de constater que la surexploitation forestière et l'abattage illégal persistent.

Dès lors, il était devenu impérieux de réviser l'accord afin de mieux prendre en compte ces nouveaux objectifs.

C'est désormais chose faite: l'accord international sur les bois tropicaux, négocié dans le cadre de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) par la Commission en 2006, illustre en effet ces préoccupations nouvelles d'exploitation durable et licite des zones forestières.

Je me félicite vivement de l'intégration de ces objectifs.

Cependant, il ne s'agit pas de faire peser les coûts qu'engendreront inévitablement ces nouvelles dispositions sur les producteurs des pays concernés. Un système de compensation financière adapté doit ainsi être mis en place par la communauté internationale.

En outre, je souhaite que la Commission aille plus loin et élabore une législation complète afin que seuls le bois et les produits dérivés issus de forêts gérées dans une optique de développement durable et exploitées légalement atteignent le marché européen.

Il s'agit en effet de la seule manière d'inciter les producteurs à produire légalement tout en respectant l'environnement et donc d'encourager, au niveau mondial, une exploitation raisonnée et durable des forêts tropicales.

 
  
  

− Proposta di risoluzione: Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (B6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), na piśmie. − Poparłem dziś rezolucję w sprawie Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego (ITTA) z 2006 r., bo uważam, że promowanie środków zmierzających do rozwiązania regionalnych lub światowych problemów środowiskowych na płaszczyźnie międzynarodowej jest tak naprawdę jedną z pożyteczniejszych sfer działalności Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że dla wszystkich nas oczywista jest konieczność zapewnienia ochrony lasów tropikalnych i zrównoważonej gospodarki nimi oraz odbudowy zdegradowanych obszarów leśnych.

 
  
  

− Proposte di risoluzione: Priorità del Parlamento europeo per il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (RC B6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), in writing. − I and my British Conservative colleagues are extremely supportive of much that is contained in this resolution. We strongly support the calls for a reduction in administrative burdens, the pursuit of the Lisbon Strategy on growth and jobs, support for SMEs, further progress on completing the Single Market, measures to boost consumer rights, further action on climate change, cross-border health care initiatives and boosting relations with the United States.

However, we cannot support the text on the ratification of the Lisbon Treaty, the call for a common immigration policy, the call for a common asylum policy or the call for the creation of a European External Action Service.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), na piśmie. − Głosowałem dziś przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r. Ambitne plany Komisji przewidują kolejne zbędne harmonizacje i dyrektywy dla państw członkowskich w przyszłym roku. Stanowczo protestuję również przeciwko presji na Irlandię i inne państwa członkowskie, aby kontynuować proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego, odrzuconego w irlandzkim referendum, co zostało wyrażone w 1. punkcie rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Não deixa de ser sintomático que o Parlamento Europeu não tenha conseguido aprovar qualquer resolução sobre as prioridades do Programa da Comissão Europeia. É certo que estamos a aproximarmo-nos das eleições para o Parlamento Europeu, o que já está a influenciar as decisões, sobretudo daqueles que querem branquear o seu comportamento e as suas responsabilidades nas políticas que conduziram ao agravamento da situação social, ao aumento do desemprego e do trabalho precário e mal pago, à crise financeira, alimentar e energética que afecta sobretudo países de economia mais débil e camadas mais frágeis da população, à militarização crescente das relações internacionais, com todos os perigos que isso representa para a paz mundial.

Mas, simultaneamente, não querem assumir a necessidade de uma ruptura com as políticas que lhe deram origem. Preferem que a Comissão Europeia prossiga com os mesmos instrumentos e políticas que conduziram a esta situação, embora com alguns retoques rosa e verdes para alimentar ilusões.

Por isso, insistimos nas propostas contidas na Resolução do nosso Grupo, incluindo a revogação do Pacto de Estabilidade, o fim das privatizações e liberalizações, a prioridade ao emprego com direitos, à resolução do problema da pobreza e à justiça social.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), raštu. − Balsavau „UŽ“ rezoliuciją „Dėl 2009 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programos“ ir apgailestauju, kad ji nebuvo priimta. Ypač svarbu, kad Komisija pateiktų komunikatą, kuriame būtų įvertinama, kaip valstybės narės įgyvendina direktyvą ir reglamentą dėl valstybių narių socialinės apsaugos sistemų koordinavimo.

Rengiant šį dokumentą, kaip šešėlinė pranešėja, pasisakiau, kad šie dokumentai svarbūs kiekvienam Bendrijos piliečiui. Jie apibrėžia tvarką ir sprendžia konkrečias, kasdieniškas žmonių problemas. Juo nesiekiama suvienodinti socialinės apsaugos sistemų. Tai įgyvendinimo tvarka, kuri netrukdo turėti valstybėse narėse skirtingas socialinės apsaugos sistemas. Tačiau kartu neleidžia, kad dėl jų skirtumų nukentėtų žmogus. Nuo šių dokumentų įgyvendinimo priklauso kiekvieno Bendrijos piliečio kasdienio gyvenimo gerovė.

Apgailestauju, kad Komisijai nebus perduoti įpareigojimai patikrinti, kas padaryta valstybėse narėse Transeuropinių energijos tinklų tiesimo klausimu ir kad gali užtrukti bendros energetikos rinkos sukūrimas, ir užtikrinti energetinį saugumą visoje Bendrijoje. Šis klausimas yra gyvybiškai svarbus Lietuvai, Latvijai ir Estijai, todėl Europos Sąjungos institucijos ir, pirmiausia, Komisija privalo imtis konkrečių veiksmų kuo greičiau panaikinti šių valstybių narių energetinę izoliaciją ir priklausomybę nuo Rusijos, vienintelio dujų ir naftos tiekėjo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − Hlasovala som proti uzneseniu o legislatívnom programe Komisie na rok 2009 z dôvodu, že boli schválené pozmeňujúce návrhy žiadajúce nové legislatívne návrhy v sociálnej oblasti.

Keďže sociálna oblasť patrí takmer výlučne do kompetencie členských štátov, naša frakcia odmietla revíziu nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii, minimálnych noriem zameraných na nespravodlivé prepúšťanie jednotlivých pracovníkov, ochrany pracovníkov s netypickými pracovnými zmluvami a zlepšovania pracovných podmienok a znižovania počtu pracovných úrazov.

Taktiež otázky právnej ochrany proti diskriminácii sa líšia medzi členskými štátmi najmä čo sa týka reprodukčných práv, tradičnej rodiny, vzdelávania a náboženstva. Naša politická skupina preto v tejto otázke pokladá za potrebné zachovať princíp subsidiarity, keďže každý členský štát má nárok upraviť si tieto princípy v súlade s národnou tradíciou a zvykmi.

Otázka tureckého vstupu do EÚ je taktiež citlivou záležitosťou v našej politickej frakcii, kde veľkú časť delegácie tvoria nemeckí a francúzski konzervatívci.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O ano de 2009 será marcado por uma actividade da Comissão condicionada ao calendário das eleições europeias e, consequentemente, à menor possibilidade de acção, designadamente de uma das instituições. Essa circunstância não é, todavia, inibidora de um plano de actividades realista. O mundo requer uma revisão dos paradigmas, uma compreensão de que a realidade ultrapassou largamente muitos dos debates teóricos sobre os modelos económicos e sociais, sobre as múltiplas polaridades nas relações internacionais (tanto ao nível do hard power como dos poderes económicos ou das relações de forças comerciais). A esta nova realidade devemos desejar que a Comissão responda com uma visão de longo prazo que seja flexível e adaptável na execução; ao mesmo tempo que se deseja uma agenda para o ano de 2009 que contribua para tornar clara, aos olhos dos eleitores de cada um dos Estados Membros, a importância e o proveito para as nossas economias e as nossas sociedades das políticas da União. Essa demonstração, que decorre muito mais da qualidade das políticas do que das questões comunicacionais, deve ser o eixo da nossa actividade e, consequentemente, da actividade da Comissão Europeia. Infelizmente, a Resolução levada a votação não reflectia esta abordagem, pelo que votei contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − There is still a need to promote children’s rights. Currently there is too little being done to tackle child poverty across the EU. One in five children lives on the brink of poverty in the EU – that is one too many. I am pleased that Parliament has rejected the Commission’s work programme for 2009. We need to do more to promote decent work in order to tackle poverty across the EU.

 
  
  

− Proposte di risoluzione: Preparazione del Vertice UE-India (RC B6-0426/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei a favor da resolução comum do Parlamento Europeu sobre a preparação da Cimeira UE-Índia porque considero ser essencial adaptar a parceria estratégica com a Índia, adoptada em 2004, aos novos desafios que a UE e a Índia enfrentam, tais como a crise alimentar, a crise energética e as alterações climáticas.

Saliento o facto de a resolução encorajar a Índia a continuar os seus esforços para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, nomeadamente, na área da igualdade dos géneros. É igualmente importante que a resolução relembre à Índia os valores da União Europeia, pedindo ao Governo indiano que suprima a pena de morte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Para além da possível apreciação de muitas outras questões suscitadas por esta resolução, consideramos essencial sublinhar que somos defensores inquestionáveis do aprofundamento de reais e efectivas relações de cooperação e de amizade entre os países que integram a UE e a Índia. Isto é, de uma relação baseada na resposta às necessidades dos diferentes povos, que seja mutuamente vantajosa e que contribua para o desenvolvimento recíproco, respeitando o princípio da não ingerência e o respeito pelas soberanias nacionais.

Com base nestes princípios e pressupostos, naturalmente, não podemos partilhar de muitas das propostas constantes na presente resolução, nomeadamente quanto ao estabelecimento de um acordo dito de "comércio livre", que visa incluir, entre outros aspectos, um "acordo sobre serviços", a "concorrência", os "contratos públicos" e a "abolição das actuais restrições no domínio do investimento directo" entre a UE e a Índia.

Esta proposta (e objectivo) procura dar resposta aos anseios de expansão dos grandes grupos económicos e financeiros - que não foram concretizados ao nível das negociações na OMC, que visam a liberalização do comércio mundial -, cuja necessidade de aumentar a acumulação e a centralização do capital é premente. Uma investida contraditória com as necessidades dos trabalhadores e dos povos da Índia e dos diferentes países que integram a UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – Il est nécessaire de développer nos relations avec l'Inde qui, avec plus d'un milliard d'habitants et une économie en pleine expansion, constitue une puissance d'équilibre face au monde musulman et à la Chine. Mais la résolution proposée, correspondant aux vues de monsieur Sarkozy et de la Commission européenne, va à l'encontre des intérêts des nations d'Europe. Ainsi, "l'accord de libre échange complet" demandé s'inscrit dans le processus de destruction de nos économies et de nos systèmes sociaux, mis en concurrence avec des pays pratiquant le dumping social. Par ailleurs, la revendication pour l'Inde d'un siège au Conseil de sécurité des Nations unies fait partie des propositions de réforme de l'ONU, visant notamment à enlever à la France et à la Grande-Bretagne leur statut de membre permanent du Conseil de sécurité pour le donner à l'Europe de Bruxelles.

Par ailleurs, présenter l'Inde comme "un modèle de pluralisme religieux" est une provocation à l'égard des Chrétiens massacrés en Orissa.

L'Inde défend ses intérêts nationaux et ses valeurs plurimillénaires. Pour avoir une relation équilibrée avec elle, nos États doivent en faire de même. Ils ne le feront que dans une autre Europe: l'Europe des nations souveraines reposant sur les valeurs chrétiennes et gréco-romaines de sa civilisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), in writing. − As a member of the EU-India Delegation, I support the Joint Motion for a Resolution on the preparation of the EU-India Summit 2008.

The motion addresses the issue of the failure to reach agreement at the WTO and expresses a desire for renewed efforts to reach agreement.

However, the motion does not reflect the key stumbling block to such an agreement, namely the failure of the US and India to reach agreement on a special safeguard mechanism to prevent dumping of products onto the Indian market to the detriment of India's large rural/farming population. Without such a mechanism there are fears for the very survival of the subsistence farmers in India. The key issue of food security is not adequately addressed at the WTO and perhaps this is why ultimately the talks failed to deliver. Any renewed effort to re-open the talks must ensure that food security concerns of members are adequately addressed. Import surges can have a very negative and dramatic impact on local food production, and in developing countries with a large farming base import surges would be hugely damaging to efforts to develop a local agriculture/food production base.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Por vezes é necessário recordar que a Índia é, demograficamente, a maior Democracia do Mundo. Essa circunstância, associada à sua vitalidade económica e ao seu crescente papel ao nível das relações internacionais - em primeiro lugar naquela região -, sugere que repensemos a nossa relação com este importante parceiro. Seria, naturalmente, um erro ignorar as fragilidades da Democracia indiana, da sua estrutura económica ou da sua organização social. Pelo que se deve considerar que no nosso relacionamento com este País esses aspectos devem figurar no topo da agenda. No entanto, essa agenda deve ser mais ampla e, sobretudo, mais consentânea com as novas realidades e circunstâncias. O reforço dos laços políticos e uma maior aproximação a esse gigante devem ser compreendidos como estratégicos. De igual modo, devemos estar atentos e disponíveis para o reforço do papel da Índia no concerto das Nações, designadamente no que diz respeito à arquitectura e enquadramento institucional. Se é comum dizer-se que o século XXI será o século do Pacífico – questão que deve merecer a maior atenção da Europa – convém acrescentar o Índico a essa profecia. E adaptar, conformemente, as nossas estratégias.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen