Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2285(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0256/2008

Predložena besedila :

A6-0256/2008

Razprave :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Glasovanja :

PV 25/09/2008 - 7.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0461

Razprave
Sreda, 24. september 2008 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

17. Bela knjiga o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je poročilo (A6-0256/2008) gospoda A. Fogliette v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o Beli knjigi o „strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo“ (2007/2285(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, poročevalec. − (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, preden začnemo razpravo o poročilu, o katerem bomo glasovali jutri, bi rad to priložnost izkoristil za zahvalo. Začel bi z zahvalo svoji kolegici Adriani Poli Bortone, zdaj senatorki Italijanske republike, od katere sem nasledil osnutek poročila in že podrobno, razdelano študijo teme; nato mojemu osebju, ki me je navdušeno in vestno podpiralo pri mojih nadaljnjih raziskavah in analizah pojava; in končno poročevalcem v senci, katerih zavezanost je nedvomno doprinesla k sprejetju besedila v Odboru za okolje s praktično soglasnim medstrankarskim konsenzom.

Gospe in gospodje, ko mi je bil zaupan ta osnutek besedila, sem se vprašal, kaj naj bi bil moj cilj kot poročevalca pri nadaljevanju študije takšne vrste. Odgovor sem našel v strateški naravi dokumenta, ki mi je pokazal dva stebra, na katerih sem utemeljil svoje delo: najprej popolnost, da ne bi pustil vrzeli ali podcenjeval pomembnosti katerega koli od številnih vidikov pričujoče zadeve; in praktičnost, da bi lahko sestavil resnično v prihodnost usmerjen dokument, ki opredeljuje učinkovite instrumente in rešitve.

Pri sprejetju tega pristopa sem se zanašal na podatke, statistike in odstotke, ki so o temi že na razpolago. Odstotki nas vznemirijo, ko si jih ogledamo, saj ima v skladu s Svetovno zdravstveno organizacijo več kot 1 milijarda ljudi prekomerno telesno težo in več kot 300 milijonov ljudi je debelih. Debelost pri otrocih hitro narašča in misliti bi morali na to, da se za bolezni, povezane z debelostjo in prekomerno telesno težo, v nekaterih državah članicah porabi do 6 % izdatkov za zdravstvo.

Pri iskanju možnih rešitev smo pazili na to, da ne bi za škodljive razglasili določenih vrst hrane, kot da so edino te odgovorne za problem debelosti. Tega problema ne bomo rešili z umikom takšne hrane z naših jedilnikov, temveč z izobraževanjem potrošnikov, predvsem mladostnikov in otrok, naj jedo razsodno. Maščobe so bistveni del pravilnega prehranskega vnosa, toda v pravilnih količinah in ob pravem času dneva. Pri lekcijah o prehrani, ki jih zelo poudarjam, ne gre za sposobnost razlikovanja dobre hrane od slabe; nič ni absolutno škodljivo in ničesar ni treba izločiti iz prehrane zdravih ljudi, ki ne trpijo zaradi prehranske motnje.

Druga zadeva, na katero bi vas opozoril, je, da je debelost vsekakor bolezen. Je bolezen, katere vzroki niso samo fizični, temveč pogosto tudi družbeni ali psihološki, toda kljub temu ostaja bolezen, ki naše zdravstvene sisteme vsako leto stane ogromne vsote denarja. Je bolezen, s katero se je kot tako treba spopasti s praktičnimi, večplastnimi rešitvami. V teh mesecih raziskovanja sem se zavedel, da ta vidik prevečkrat podcenjuje javno mnenje, ki se vdaja povsem upravičenemu povzročanju preplaha in kampanjam spodbujanja ozaveščenosti glede anoreksije, toda prav tako enako neupravičeno tolažilno pristopa k prekomerni telesni teži s slogani, kot je „obilno je lepo“ in tako dalje. To je zapeljevanje; sporoča napačno stvar. Ne govorimo o estetiki ali videzu; govorimo o zdravju. Zato želimo, tako kot se je treba odločno boriti proti anoreksiji, poskusiti in se spopasti z debelostjo na enak način, z delom na različnih področjih, določenih v tem poročilu, ki poziva k vzporednim in doslednim prizadevanjem.

Prizadevanje je potrebno s strani pedagogov, zdravstvenih delavcev, živilske industrije in medijev, predvsem televizije. Vsi ti morajo uveljavljati močan občutek odgovornosti, ki izhaja iz njihove možnosti, da usmerjajo javno mnenje. Tudi javni organi, še zlasti lokalni, morajo odigrati svojo vlogo.

Zaključiti želim z novico, gospe in gospodje, ki je v zadnjih nekaj dneh povzročila razburjenje: namreč eden od dveh kandidatov v tekmi za Belo hišo je izjavil, da bi bilo koristno, pravilno in primerno obdavčiti debele državljane ter alkoholike in kadilce. To je po mojem mnenju nesmiselno kot načelo, vendar pa sem prepričan, da se je treba tega resnega problema lotiti na ustrezen način, saj se bo samo s frontalnim napadom doseglo pozitivne rezultate.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. − Vse govornike bom prosil, naj pozorno pazijo na čas, saj smemo pretiravati s to razpravo glede na to, da je to večerna razprava in imamo omejen čas, predvsem v smislu logistike, na primer tolmačenja.

Zagotovite, prosim, da mi vas ne bo treba prekiniti, saj mislim, da je to za predsedstvo zelo mučno in bi rajši videl, da vsi prevzamete osebno odgovornost.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, član Komisije. − Gospod predsednik, resnično pozdravljam poročilo Parlamenta kot odgovor na Belo knjigo Komisije o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo. Dovolite mi, da zlasti čestitam gospodu Alessandru Foglietti za njegovo izvrstno delo.

Veseli me, da sem opazil, da Parlament deli stališče Komisije, da je mogoče epidemijo debelosti zaustaviti samo s celostnim pristopom, in da Parlament pozdravlja belo knjigo Komisije kot pomemben korak proti zajezitvi naraščanja debelosti in prekomerne telesne teže po vsej Evropi. Prav tako sem vzel na znanje prošnjo Parlamenta za številne nadaljnje dejavnosti – vključno z več ureditvenimi ukrepi – poleg tistih, ki jih trenutno predvideva Komisija.

Komisija bo leta 2010 prvič pregledala dosežke glede na cilje, določene v beli knjigi iz leta 2007.

Če spremljanje pokaže, da napredek ni ustrezen, bo treba preučiti nadaljnje ukrepanje, vključno z možnim zakonodajnim pristopom.

Glede postopka spremljanja bi vas rad opozoril na pomembno vlogo, ki jo ima Svetovna zdravstvena organizacija. Sodelujemo v skladu z zaključki ministrske konference SZO v Istanbulu z osredotočanjem na spremljanje ukrepanja v državah članicah za izvajanje bele knjige Komisije in strategije SZO.

Nazadnje želim danes z vami deliti nekaj zadnjih dogodkov pri izvajanju strategije za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo, ki ustrezajo nekaterim ukrepom, h katerim pozivate v svojem poročilu.

Kot veste, mora Komisija za okrepitev ukrepanja na evropski ravni sestaviti skupino na visoki ravni, osredotočeno na prehrano in vprašanja v zvezi s telesno dejavnostjo. Skupina zagotavlja hitro izmenjavo idej in praks med državami članicami, s pregledom vseh vladnih politik.

Glede na dosedanjo zavzetost zainteresiranih strani, vseevropske organizacije, člani evropske platforme za ukrepanje glede prehrane, telesne dejavnosti in zdravja trenutno izvajajo več kot 200 zavez na ključnih področjih, kot so sprememba sestave proizvodov, označevanje in odgovorno oglaševanje.

Spremljanje je neprekinjeno in letna poročila so javno dostopna na spletni strani Komisije.

Dodatno k platformi EU se poroča o javno-zasebnih partnerstvih med vladami in zasebnim sektorjem v doslej 17 državah članicah EU, in menim, da gre to v pravo smer.

Julija se je skupina na visoki ravni sestala z evropsko platformo za ukrepanje glede prehrane, telesne dejavnosti in zdravja, da bi razpravljali o možnostih sinergije in partnerstev, z osredotočanjem zlasti na zmanjšanje soli – dogovorjena začetna prednostna naloga za skupno ukrepanje z državami članicami.

To skupno srečanje je bilo pozitivno in prepričan sem, da bodo takšna srečanja, ki vključujejo visoke uradnike iz držav članic in člane platforme, v prihodnje povečala učinek ukrepanja, ki ga izvajajo tako vladni organi kot člani platforme.

Naj vas opozorim tudi na predlog Komisije iz lanskega julija, da se vsako leto nameni 90 milijonov EUR za nakup in razdeljevanje brezplačnega sadja in zelenjave šolam.

Zajezitev debelosti je eden izmed najpomembnejših izzivov javnega zdravja, s katerim se danes soočamo v Evropi.

Hvaležen sem za vašo neprekinjeno podporo in veselim se nadaljevanja dialoga s Parlamentom o tem, kako najbolje nadaljevati, da bo Evropska unija lahko v celoti odigrala svojo vlogo pri reševanju tega vprašanja.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik, pripravljavka mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov. − (PL) Gospod predsednik, debelost in prekomerna telesna teža predstavljata izziv za sodobno družbo. Vodita k mnogim kroničnim boleznim, kot so bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak, diabetes tipa 2, kapi in določene vrste raka. Boj proti debelosti in prekomerni telesni teži bi moral biti prednostna naloga zdravstvene politike Unije. Vključiti je treba največje možno število partnerjev. Mislim na lokalne oblasti, države članice, Evropsko komisijo in predstavnike industrije. Vendar ne smemo spregledat potrošnikov, ki sami izbirajo glede hrane. Zdi se, da izobraževalne kampanje in spodbujanje telesne dejavnosti predstavljajo najboljši pristop. Potrošniki bi potem imeli jasne in razumljive informacije, na podlagi katerih bi se lahko pametno odločali glede hrane. Toda ne verjamem, da bi samo nalaganje omejitev proizvajalcem živil povzročilo zmanjšanje števila posameznikov s prekomerno telesno težo. Mislim na primer na oglaševanje.

Opozorila bi rada tudi na drug, malce zanemarjen vidik te razprave: ustrezno usposabljanje za zdravstvene delavce zdravstvenih služb, predvsem kar zadeva nego diabetikov in zdravljenje diabetesa. Takšno usposabljanje je bilo precej zanemarjeno, predvsem v novih državah članicah.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, pripravljavec mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. (PL) Gospod predsednik, skoraj, kot da bi sam pripravil osnutek tega dokumenta. Podpiram ukrepe iz bele knjige. Omenja privzemanje bolj zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti kot najučinkovitejših načinov zdravljenja. Bela knjiga prav tako vsebuje preventivne ukrepe v obliki daljnosežnih priporočil za proizvajalce živil, potrošnike, lastnike restavracij, verige živilskih prodajaln in oglaševalsko industrijo. Omenja tudi informacijske kampanje.

Usklajevanje med različnimi političnimi področji in ravnmi upravljanja skupaj z vključitvijo zasebnega sektorja sta ključnega pomena za učinkovito izvajanje teh ukrepov. S tem problemom se moramo soočiti skupaj. Posebej je treba poudariti izvajanje ukrepov za preprečevanje debelosti pri otrocih. Odrasli so odgovorni, da otrokom privzgojijo razumne prehranjevalne navade. Pogosto se zgodi, da mi odrasli sami ne vemo povsem, kaj je in kaj ni priporočljivo. Zato je tako pomembno organizirati informacijske kampanje, namenjene staršem, da bodo le-ti lahko zagotovili, da imajo njihovi potomci uravnoteženo prehrano.

Programi, ki spodbujajo načela zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti, bi morali naslavljati tudi otroke in mladostnike. Vsekakor obstaja splošen pojav debelosti. Vendar je tudi res, da obstaja močna obsedenost, vztrajanje in celo zahteva biti suh. Osemdeset odstotkov deklet v starosti pod 18 let je poskušalo shujšati vsaj enkrat v življenju. Poskus hujšanja na napačen način je lahko nevaren. Iz tega izhaja, da je prav tako pomembno, kot mladim modro prenesti znanje o svetu, tudi jih naučiti o razumni prehrani, ki ima za posledico lakoto po znanju. Takšna vrsta lakote je nadvse zaželena.

Nadvse si je treba prizadevati za izvajanje vseevropskega programa, znanega kot sistem razdeljevanja sadja v šolah. Evropska komisija je predlagala razporeditev 90 milijonov EUR temu programu. Menim, da je treba ta znesek večkrat povečati, da bo mogoče povsod navzoče šolske avtomate za hrano, napolnjene s čipsom, tablicami čokolade in gaziranimi pijačami, nadomestiti z drugimi, ki bodo nudili sveže sadje, zelenjavo in mlečne proizvode. Vedno moramo misliti na to, da prehrana naših otrok določa njihovo zdravje kasneje v življenju.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, pripravljavka mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov. − (SK) Hvala, gospod predsednik, nimam veliko časa, zato bi rada omenila samo nekaj točk.

Kot vedno sem za preprečevanje in preprečevanje od otroštva. Preprečevanje je tesno povezano s spodbujanjem starševske odgovornosti. Najboljši način za preprečevanje debelosti pri otrocih je, da se televizije, video igric in interneta ne uporablja kot varuške. Brez kreativnih dejavnosti otroci in odrasli nimajo dovolj gibanja.

Otroci se morajo seznaniti s pravilnimi prehranjevalnimi navadami v smislu kakovosti in količine hrane in pripravljanja mize. Bistvenega pomena je spodbujanje družinskih obrokov, ko starši in otroci jedo skupaj. Nič ni boljše, kot ko lahko družina poje skupaj vsaj en obrok. Da bi bilo to mogoče, je pomembno spodbujati ravnovesje med delom in zasebnostjo. Otroke učiti kuhati je še en dober način preprečevanja debelosti. Otroci radi pomagajo pri kuhanju in dobra zamisel bi bila to spodbujati.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews, v imenu skupine PPE-DE. – Gospod predsednik, debelost je eden od največjih izzivov Evrope, toda nekateri bodo vprašali, kaj ima to opraviti z nami tu v Evropskem parlamentu. Ali celo v EU?

Obstajata vsaj dva razloga. Eden je, kot je že povedal poročevalec, da se za bolezni, povezane z debelostjo, porabi več kot 6 % nacionalnih zdravstvenih proračunov v EU, ki jih financirajo davkoplačevalci. Vsi moramo plačati za to. Drugič, različne države EU se različno spopadajo z zadevo in vse se lahko veliko naučijo druga od druge.

Zato Komisiji čestitam za njeno belo knjigo za sprožitev te razprave in rad bi izpostavil nekaj ključnih točk. Na splošno pozdravljamo predlog Komisije o označevanju živil, vendar se nam zdi, da bi bilo neprimerno za to poročilo, da bi prehitevalo podrobne razprave, ki bodo potrebne glede tega specifičnega vprašanja.

Pri debelosti dokazi kažejo, da je problem predvsem v tem, koliko se ljudje gibljejo, in ne samo v tem, koliko hrane pojedo. Gre za porabo kalorij, ne samo za vnos kalorij. Torej bi bilo povsem napačno, da bi za povzročanje problema krivili živilsko industrijo in industrijo pijač ali jo krivili celo za neuspeh pri iskanju primerne rešitve.

Resničnost je dejansko precej bolj zapletena. Potrebujemo več skupnosti, ki so gibanju prijazne in nudijo več kolesarskih stez, boljše načrtovanje mest, več spodbujanja javnega prevoza, več parkov in športnih objektov, več šolskih igrišč in da, boljše izobraževanje. Spremeniti moramo mnogo vidikov našega življenja.

Naj torej čestitam poročevalcu za njegovo obširno poročilo in za njegovo zelo težko nalogo, saj jo je prevzel od svoje predhodnice, in za ukvarjanje s tako veliko sencami s tako veliko lastnimi idejami. Še zlasti se mu zahvaljujem za ta, da je sprejel nekaj mojih sprememb, vključno s tistimi, ki zadevajo problem neprimerne prehrane, predvsem v bolnišnicah in domovih za starejše. Nadvse pomembno je, da skrbimo za najbolj ranljive v naši družbi.

Nekateri ljudje se naredijo ranljive in, če smem zaključiti s splošnim zaključkom, eden od problemov današnje družbe je pomanjkanje osebne odgovornosti, prepričanje, da je vsak neuspeh problem nekoga drugega, da ga bo rešil nekdo drug. Več ureditve samo hrani to dojemanje; odgovor je več samoregulacije in samodiscipline. Spodbujati moramo večjo osebno odgovornost in na ta način bomo vsi bolj napredovali kot družba.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, v imenu skupine PSE. – Gospod predsednik, to je dolgo poročilo. Bilo je 400 sprememb in zahvaliti se želim poročevalcu, ker se je trudil najti smisel tega. Upam, da se ključna sporočila ne bodo izgubila, ker je poročilo tako dolgo.

Za nas v skupini socialdemokratov so ključna sporočila – in tukaj je nekaj zelo pozitivnih točk –, da potrebujemo dobro uredbo o označevanju živil in želimo označevanje na sprednji strani embalaže, če je mogoče, z barvnim kodiranjem, ki je vključeno v bližajočo se razpravo. Vemo, da Komisija to preučuje, in to je tisto, kar hočemo.

Veseli nas, da zdaj celoten Parlament podpira prepoved umetnih transmaščobnih kislin. Ko sem to prvič sprožil pred dvema letoma, v Parlamentu ni bilo podpore – pravzaprav je Komisija Dansko postavila pred sodišče in nič se ni dogajalo. Zdaj smo dosegli pisno deklaracijo in imamo soglasje, zato upam, da bo Komisija naredila nekaj takega.

Komisar, govorili ste o spremembi sestave proizvodov. Mislim, da je to ključnega pomena. Res je, kar je povedal Philip Bushill-Matthews, da morajo ljudje očitno prevzeti nekaj odgovornosti, toda proizvajalci imajo odgovornost v smislu, kako delajo proizvode. Mnogi izmed njih se zdaj trudijo zmanjšati vsebnost soli, maščob in sladkorja. Te stvari so pogosto skrite v hrani. Ko potrošniki kupijo kečap ali jogurt, jim ni jasno, da vsebuje veliko sladkorja. Sistem označevanja pogosto prikriva, kaj je v proizvodu, kot so na primer jogurti, označeni z „malo maščob“, ki pa vsebujejo zelo visoke ravni sladkorja.

Ne verjamemo, da je samoregulacija odgovor na vse. Menimo, da mora biti neka stopnja ureditve, predvsem glede otrok. Da, odrasli lahko izbirajo, toda otroke mora zaščititi zakon, zato želimo neodvisno spremljanje kakršnega koli prostovoljnega sporazuma s strani industrije. Vemo, da delate prve korake v tej smeri.

Nazadnje, to je ogromno vprašanje za Evropo. Javno denarnico bo stalo veliko denarja, če ne rešimo tega vprašanja, in zdaj potrebujemo konkretne predloge Komisije – ne glede vprašanj, ki zadevajo nacionalno odgovornost, temveč na tistih področjih, kjer ima odgovornost EU, potrebujemo jasne politike, ki pomagajo nacionalnim vladam zmanjšati debelost.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, v imenu skupine ALDE.(FR) Gospod predsednik, bolezni sedečega življenjskega sloga in zdaj naraščajoče bolezni mladih, povedano je bilo, da je problem debelosti osrednja naloga tega Parlamenta in je bila od začetka trenutnega parlamentarnega obdobja. Vsako leto se na dolg seznam tistih, ki so se namenili izvedeti vse o jojo učinku diet, doda več kot 400 000 mladih.

Evropa je zato naredila prav, da se je problema lotila direktno. Prav tako je marca 2005 sprejela jasno strategijo na tem področju, ko je uvedla evropsko platformo, ki naj bi združila vse vpletene, vključno z agroživilsko industrijo, sektorjem prodaje na drobno in distribucijskim sektorjem, zdravstvenimi delavci in zvezami potrošnikov.

Priznati je treba – in to so ljudje danes tudi povedali –, da ni lahko prepričati ljudi, da bi morala imeti Evropa kaj več kot besedo v tej borbi proti debelosti. Da bi to naredili, moramo začeti s pojasnjevanjem področij pristojnosti, kar nam ne preprečuje – in prav to delamo –, da držav članic ne bi spomnili na to, kaj so njihove pristojnosti in odgovornosti.

Pri tem mislim na dva dinamična predloga, ki smo ju podali v poročilu: prvi je preprečevanje diskriminacije in ožigosanja debelih ljudi z uradnim priznanjem debelosti kot kronične bolezni, kot sta to naredili SZO in Portugalska; drugi je zagotavljanje, da imajo vsi šolarji dostop do telesne vadbe in športa – po mojem mnenju najmanj dve uri tedensko –, skupaj z boljšim financiranjem šolskih menz, tako da bodo na jedilniku otrok sveži proizvodi, in tu pozdravljam pobudo Komisije za razdeljevanje sadja v šolah, kot je omenil komisar. Dodal bi tudi, da se bodo ljudje spet naučili ljubiti Evropo z enostavnim, jasnim in razumnim ukrepanjem, kot je to.

Zdaj prihajam k poročilu gospoda Fogliette in se mu želim zahvaliti za ves trud, ki ga je vložil vanj. Poudaril bi rad dva predloga, podana tu. Prvi zadeva odločanje za politično spodbudo – kot na primer nižje cene in davčne ugodnosti – namesto sistema, ki temelji na povečanju davka na proizvode z veliko kalorijami, namreč znani „davek na maščobe“, ki bi na koncu najbolj kaznoval gospodinjstva z nizkimi prihodki.

Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, ki jo danes tu predstavljam, zato nasprotuje spremembi 6, ki so jo predlagali Zeleni/Evropska svobodna zveza, in podpira predloge za znatno zmanjšanje DDV na sadje in zelenjavo, kot je določeno v odstavku 28.

Moja skupina prav tako podpira prepoved umetnih transmaščobnih kislin, ki se jih dokazano povezuje z znatnim porastom srčno-žilnih bolezni. Zato nasprotujemo spremembam, ki jih je predlagal gospod Blokland in katerih cilj je ublažiti učinek odstavkov 32, 34 in 35 in utreti pot tem hidrogeniranim maščobam, če ne celo oprati jim ugled. Naše sporočilo proizvajalcem je precej jasno: pokažite naklonjenost in bodite inovativni zaradi potrošnikov in tudi samih sebe.

Ker je čas omejen, bi rad zaključil z omembo prvih parlamentarnih srečanj o vprašanjih v zvezi s prehrano in zdravjem, ki sem jih organiziral v tej sejni dvorani pred letom dni. To je bil začetek velike razprave za vse vpletene strani, ki se je osredotočala na štiri ključne prednostne naloge: doseganje ljudi od zelo zgodnje starosti, raznolika in uravnotežena prehrana, obravnavanje debelosti kot kronične bolezni in uzakonjanje, če je to potrebno. To je več kot geslo, to je moralna dolžnost naše Evropske unije in moramo se popolnoma zavezati borbi proti debelosti in sedečemu življenjskemu slogu.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, v imenu skupine UEN. – (PL) Gospod predsednik, več kot 50 % evropskih državljanov je bodisi debelih bodisi imajo prekomerno telesno težo. Trije milijoni otrok so debeli in 22 milijonov jih ima prekomerno telesno težo. Debelost močno obremenjuje okostje z vsemi negativnimi posledicami, ki jih to ima. Prav tako povzroča presnovne bolezni in posledično nagnjenje k diabetesu, boleznim srca in ožilja, visokemu krvnemu tlaku in visokim ravnem holesterola.

Problem je deloma posledica neprimerne prehrane in deloma sedečega življenjskega sloga, ki ne vključuje nikakršnih fizičnih naporov. Svojo vlogo imajo tudi določene značilnosti naše civilizacije, predvsem stres. Socialna razsežnost problema zahteva odločno ukrepanje, zlasti v zvezi z zaščito otrok. Otroci jedo preveč sladkih stvari namesto uravnoteženih obrokov in ves dan preživijo pred televizijo ali računalnikom. To je zato, ker odrasli ne uspevajo pravilno usmerjati življenjskega sloga otrok in ne zagotavljajo dobrega vzora vedenja. Bela knjiga o prehrani je koristen dokument v smislu ukrepanja za nadzor debelosti, še zlasti med otroci. Izbiro zdravih proizvodov bi morali zagotoviti s politiko spodbujanja in informiranja, ki bi bila osredotočena na otroke, predvsem pa njihove starše. Še zlasti podpiramo sistem razdeljevanja sadja v šolah.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, v imenu skupine Verts/ALE. – (NL) Gospod predsednik, danes razpravljamo o debelosti in prekomerni telesni teži in menim, da je pomembno – kot je povedalo že nekaj ljudi –, da ne govorimo preveč o prehrani in izgovorih, temveč govorimo predvsem o potrebi po zdravem prehranjevanju.

Pred nekaj meseci sem bila zelo osupla, ko je moja hči, zelo suha hči, prišla domov in ni hotela pojesti druge rezine kruha, ker se bo zredila. V šoli je slišala precej o tem, kako za nič na svetu ne smeš biti debel, vendar pa se ni dovolj zavedala, kako se zdravo prehranjevati in kaj je običajen obrok. Osemletni otrok pravzaprav ne razume, kdaj si predebel. Zato je zelo pomembno, da govorimo predvsem o zdravem prehranjevanju in ne o tem, ali je oseba predebela.

Pravzaprav je v glavnem odgovornost staršev, da otrokom pokažejo, kaj je zdravo in kaj pomeni jesti uravnotežen obrok, in odgovornost šol, da to posredujejo in dajejo zgled. Starši sami se morajo naučiti več o prehranski vrednosti hrane in vsebnosti maščob v proizvodih in zato se strinjam s tistim, kar je bilo prej povedano o označevanju. Zaradi tega bi morali pregledati to točko v zakonodaji o označevanju.

Prav tako mislim, da je dobra zamisel veliko govoriti o športu in dejstvu, da morajo otroci imeti možnost veselega igranja na prostem. Zato moramo v vsakem primeru dati priporočilo, da se v načrtovanju mest in prostorskem načrtovanju več pozornosti posveča željam otrok, da imajo veliko svobode.

Kar zadeva prehranjevanje, ima Evropska komisija zelo dobro spletno stran EU MiniChefs. Spletna stran je že bila izboljšana. Na njej so zdaj tudi vegetarijanske jedi, ki jih prej ni bilo veliko, toda skoraj vsi recepti vsebujejo meso. Bodimo iskreni, živalske beljakovine zelo prispevajo k debelosti. Poleg dobrega počutja živali Evropska komisija ne bi smela izrecno spodbujati uživanja mesa.

Rada bi še povedala zaključno besedo o DDV. Gospa Ries je pravkar povedala, da je proti naši spremembi 6, ker hoče nagraditi ljudi, ne kaznovati. Zato noče davka na maščobe ali višjih davkov na nezdrave proizvode in uvoze, temveč predvsem nižje davke na zdrave proizvode. S tem se vsekakor strinjam, toda zdaj se zdi, tudi na primer na Nizozemskem, da vsa živila zdaj sodijo v nizko kategorijo. Čips, lizike in podobno imajo trenutno znižano stopnjo DDV, vendar vsekakor ne more biti namen, da se to posebno izjemo uporabi za nezdrave proizvode. Potemtakem ne gre za vprašanje kaznovanja; ne sme se nagrajevati proizvodov, ki niso zdravi, z znižano stopnjo DDV.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, v imenu skupine GUE/NGL. – (SV) Tretjina Evropejcev trpi zaradi prekomerne telesne teže in debelosti. Precejšen del zdravstvenega proračuna držav članic je treba dodeliti za borbo proti problemom, ki jih povzroča prekomerna telesna teža. Poleg tega problem prekomerne telesne teže odraža družbeno-ekonomsko neenakost. Ljudje z nizkimi dohodki so najbolj prizadeti, ker zaužijejo več sladkorja in nasičenih maščob. Čisto enostavno, imajo slabšo prehrano.

Povsem jasno je naloga politike, da ustvari najboljše možne pogoje, da se bodo ljudje bolj zdravo prehranjevali. To je točno to, kar načrtuje gospod Foglietta v tem poročilu. Zato ima podporo skupine Evropske združene levice. Poročilo poziva EU, naj bo bolj prožna pri dovoljevanju državam članicam, da uporabijo nižje stopnje DDV za zdrava živila in višje stopnje za tisto, česar bi morali pojesti manj. To je pomembna zadeva, ki ji bodo, upam, prisluhnili tudi voditelji EU. Kaj ima Komisija povedati o tem? Se lahko Komisija vrne s pregledom direktive EU o DDV, ki bi dovolila več prožnosti v državah članicah, da bi lahko na primer plačali manj DDV za zdrava živila?

Drugo vprašanje Komisiji zadeva transmaščobne kisline. Vemo, da so transmaščobne kisline za nas škodljive. To so ugotovili organi v državah članicah in EFSA, lastna agencija EU za varnost hrane. Na posvetovanju v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane 1. aprila letos je komisarka Androulla Vassiliou povedala, da transmaščobne kisline vsekakor niso koristne za zdravje, o tem ni dvoma. V tem poročilu pozivamo k prepovedi transmaščobnih kislin, toda Komisija tega noče predlagati. Gospa Vassiliou posameznim državam članicam niti ne dovoli iti dalje in predstaviti nacionalnih prepovedi. Zdaj ima Komisija priložnost, da odstopi od tega nezdravega stališča. Kdaj bomo dobili prepoved transmaščobnih kislin? Ali lahko Komisija državam članicam vsaj zagotovi svobodo pri prepovedi transmaščobnih kislin, če to želijo?

Meso je druga razsežnost problema javnega zdravja, kot je opozorila prejšnja govornica, gospa Buitenweg. Uživanje mesa po svetu narašča. Če ne naredimo nič, Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) opozarja, da se bo že tako velika poraba mesa do leta 2050 podvojila. Meso vsebuje nasičene maščobe in prispeva k debelosti. Poleg tega mesna industrija resno pomaga pospeševati podnebne spremembe. EU bi morala postopno odpraviti subvencije za mesno industrijo; toda samo v proračunu za leto 2007 je bilo več kot 45 milijonov evrov namenjenih samo za stroške trženja mesne industrije. To je kontraproduktivno in poleg tega groteskno tratenje denarja davkoplačevalcev. Postopno odpravljanje subvencij za meso in strategija za zmanjšanje uživanja mesa bi morala biti samoumevna ukrepa za boljše zdravje v EU.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, v imenu skupine IND/DEM. – (NL) Gospod predsednik, transmaščobne kisline niso najbolj zdrave maščobne kisline. Te kisline obstajajo v naravni in industrijski obliki in jih je najti v mnogih živilih.

Čeprav se rezultati znanstvenih raziskav razlikujejo, večina raziskav kaže, da naravne transmaščobne kisline in umetno dodane industrijske transmaščobne kisline predstavljajo enako tveganje. Obe vrsti transmaščobnih kislin sta pravzaprav enako škodljivi, če se ju zaužije preveč. Zato se mi ne zdi primerno ohraniti razlikovanja v sedanjem predlogu; zato moja sprememba.

Poleg tega je zelo težko prepovedati vse transmaščobne kisline, ne da bi ustvarili druga tveganja za javno zdravje. Glede na britansko Agencijo za prehranske standarde na primer prepoved transmaščobnih kislin dejansko vodi h koncentraciji nasičenih maščobnih kislin. Nasičene maščobne kisline so vsaj tako nevarne kot transmaščobne kisline. V povprečju je skupni vnos nasičenih maščobnih kislin znatno višji kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Zato sem vložil spremembe, da bi omejili tudi količino nasičenih maščobnih kislin in hkrati predlagam, da ne pozivamo k prepovedi transmaščobnih kislin, kot je sedaj navedeno v odstavku 32 poročila.

Možnost bi lahko bila, da določimo mejo na primer 2 % deleža transmaščobnih kislin v skupnem energijskem vnosu. Zdi se, da je to tehnično povsem izvedljivo in se je v določenem obsegu že naredilo. Zagotoviti moramo, da nimamo zamene med transmaščobnimi kislinami in nasičenimi maščobnimi kislinami, zaradi česar se kot posledica zdravje potrošnikov sploh ne bo izboljšalo.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Težnja k nezdravemu prehranjevanju in nezadostnemu telesnemu gibanju v Evropi je zaskrbljujoča. Zato sem zelo vesela, da se s tem problemom ukvarjamo tu v Evropskem parlamentu.

Vemo, da je debelost eden od dejavnikov, odgovornih za „civilizacijske bolezni“, kot so visok krvni tlak, bolezni srca, diabetes in posledične bolezni kostno-mišičnega sistema. 17. septembra sem organizirala delovno kosilo tu v Evropskem parlamentu, ki je bilo posvečeno problemu odnosa med debelostjo in diabetesom v nosečnosti. Prisotni poslanci in pomočniki so lahko poslušali najboljše strokovnjake v Evropi, kot so dr. Rosa Corcoy Pla, predsednica delovne skupine za diabetes v nosečnosti, profesor F. Andre Van Assche, nekdanji predsednik Evropskega združenja ginekologov in porodničarjev, in profesor dr. Pera Ovesena.

Debelost in gestacijski diabetes predstavljata povečano tveganje za zbolevnost in umrljivost mater in tudi novorojenčkov. Zavedati se moramo, da to ne vključuje samo bolezni pri materi, nekomu, ki se morda pogosto ne prehranjuje pravilno, ampak tudi odgovornost za zdrav razvoj prihodnjega prebivalstva.

Debela mati z diabetesom bo imela debele otroke, in tako se ponavlja iz generacije v generacijo. Zaradi tega bi vas rada opozorila na pisno deklaracijo, ki smo jo o tem problemu pripravili moji kolegi in jaz, o odnosu med diabetesom in debelostjo v nosečnosti. Države članice EU bi morale več pozornosti posvetiti preprečevanju in ugotavljanju diabetesa v nosečnosti in prebivalstvo ozaveščati glede tveganja in posledic debelosti.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE). - (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, z belo knjigo želi Komisija predstaviti celostno strategijo za EU, ki je namenjena zmanjšanju bolezni, povezanih s slabo prehrano, in zdravstvene probleme v zvezi s prekomerno telesno težo in debelostjo, s katerimi se povezuje. To je prav, saj nas naraščanje bolezni, povezanih s slabo prehrano in pomanjkanjem gibanja, sili, da ukrepamo.

Cilj Komisije, da se sprejme celosten pristop na vseh področjih vladne politike, je pravi. To je edini način za spopad z vzroki za bolezni, povezane z debelostjo. Pomembna je uravnotežena prehrana, prav tako pa prehransko izobraževanje in spodbujanje športa v šolah, in pomembno je, da podamo napotke in nudimo podporo, da se bodo ljudje v Evropski uniji lahko premaknili v tej smeri. Začete so bile različne pozitivne pobude. Ena od njih je platforma EU za ukrepanje glede prehrane, telesne dejavnosti in zdravja, ki podpira ta cilj. To je vseevropska pobuda, ki poskuša spodbuditi državljane, da uvedejo potrebne spremembe. Drugi primer je program Komisije za razdeljevanje sadja v šolah.

Toda če se spet zatečemo k populističnim zahtevam, kot se priporoča v predlogu, bomo pozornost samo preusmerili z resničnega problema. Kakšen je smisel ponovnega zahtevanja omejitve oglaševanja? Pred kratkim smo sprejeli direktivo o televiziji brez meja. Vsebuje zelo jasne predpise, toda spet imamo nove zamisli in zahteve.

40 let sem živel v delu Evrope, kjer je bilo oglaševanje prepovedano. Rezultat ni bil, da smo v komunističnem delu Evrope vsi shujšali. Kaj delajo zeleni, ko pozivajo k obdavčenju živil z določeno vrsto prehranske vsebnosti? Ali želimo, da bi revni v Evropski uniji ne mogli uživati določenih vrst živil, ker si jih ne morejo več privoščiti? Torej katero strategijo hočemo sprejeti?

Strategija, ki bi jo morali sprejeti, se začne z izobraževanjem in usposabljanjem. Tja bi morali vlagati. Svobode izbire naših državljanov ne bi smeli omejevati s kazenskimi ukrepi ali omejevati njihovega dostopa do hrane.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Gospod predsednik, ta razprava je zelo pomembna. Zato bi rada na začetku pozdravila pobudo Komisije in poročilo gospoda Fogliette. Več je bilo povedano o anoreksiji kot debelosti, čeprav je debelost postala resnično globalen problem. Več kot 50 % Evropejcev ima prekomerno telesno težo in približno 6 % zdravstvenih izdatkov se zapravi za debelost, kot je bilo danes že omenjeno. Debelost pri otrocih še naprej narašča in trenutno ima prekomerno telesno težo 22 milijonov evropskih otrok.

Boj proti debelosti mora biti politična prednostna naloga Evropske unije. Zato se strinjam z večino predlaganih ukrepov: informiranje potrošnikov, omejitev televizijskega oglaševanja, podatki o hranilni vrednosti in zdravstvene informacije o označevanju živil. Ljudje se morajo zavedati, da je debelost eden od glavnih vzrokov za smrt in povezana z mnogimi kroničnimi boleznimi, kot so diabetes, visok krvni tlak, srčno-žilne bolezni, težave s kostmi in sklepi, bolezni dihalnih organov in rak. Moramo ukrepati, in ukrepati moramo hitro. Rešitev ni skrivnost: več telesne vadbe in več previdnosti pri hrani, kar je nasprotno od tistega, kar dela večina ljudi. Sendvičev in brezalkoholnih pijač, sladkarij in prigrizkov se ne sme uživati vsak dan in sedeči življenjski slog ne naredi nič za tvoje zdravje.

Telesna vadba lahko vključuje samo hojo najmanj pol ure dnevno. Ni potrebno veliko truda in ne stane veliko, toda deluje. Pomembna je za odrasle in nujna za otroke. Mnogo staršev se sploh ne zaveda škode, ki jo povzročajo svojim otrokom, ko jim dovolijo prosti čas preživeti pred televizijskim sprejemnikom ali računalnikom in ko jejo, česar ne bi smeli, brez kakršnega spremljanja ali nadzora.

Združiti moramo moči za boj proti debelosti, zato mora biti delovanje usklajeno in mora vključevati šole, družine in akterje v proizvodnem, zdravstvenem in socialnem sektorju. Vsak je odgovoren. Vloga družine pri spreminjanju navad je odločilnega pomena. Šole bi morale biti odgovorne za kakovostni in prehranski nadzor šolskih obrokov in bi morale prepovedati prodajo proizvodov z visoko vsebnostjo maščob, soli ali sladkorja pri prodajnih pultih in avtomatih. Sočasno bi morale omogočati in spodbujati telesno dejavnost učencev.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE). - (DE) Gospod predsednik, z velikim veseljem pozdravljam strategijo, določeno v beli knjigi, ki nam bo omogočila boj z vzroki slabe prehrane in debelosti ter bolezni, s katerimi sta povezani. Žal se v prehranski politiki Evrope, pa naj govorimo o profilih hranil izdelka ali označevanju živil, in tudi v nekaterih vidikih bele knjige zatekamo k zelo enostranskemu pristopu. Na splošno poskušamo probleme Evrope rešiti s politiko proizvodov.

Po mojem mnenju je domnevanje, da obstajajo dobra in slaba živila, napačen pristop. Kot kažejo mnoge od sprememb, to ni tako. Obstajajo samo dobre in slabe ali uravnotežene in neuravnotežene vrste prehrane. Takšen bi moral biti naš pristop. Obstaja veliko razlogov, zakaj se ljudje napačno prehranjujejo. Obravnavanje tega problema s poskušanjem usmerjanja potrošnikov v določeno smer z označevanjem proizvodov ali celo z uvajanjem prepovedi oglaševanja ali predpisov ali uporabo različnih stopenj DDV nas ne bo pripeljalo bliže k želenemu cilju.

Ne želim prehitevati razprave o direktivi o označevanju živil, toda menim, da bi moralo kakršno koli ukrepanje voditi načelo, da moramo potrošnike spodbuditi k razmišljanju o njihovih prehranjevalnih navadah. Prehranske oznake v barvi „semaforjev“ – ki naj bi potrošnika spodbudile k temu, da se ustavi in premisli, ali bo izbral dober ali slab proizvod – je pristop, ki je pokroviteljski do potrošnikov, namesto da bi jih izobraževal in ozaveščal. Želel bi videti bolj uravnotežen pristop, skupaj s priznanjem, da nas pristop, usmerjen samo v politiko proizvodov, ne bo pripeljal prav daleč.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN). - (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, začeti želim s čestitkami poročevalcu za njegovo izvrstno delo. Očitno bom ponovila mnogo pripomb mojih kolegov, toda menim, da moramo povedati naravnost: debelost prizadene približno 25 % evropskih otrok in je zato resna grožnja za njihovo prihodnje zdravje. Vzroki vključujejo neprimerno informiranost, slabe prehranjevalne navade in tudi pomanjkanje športnih objektov. Prav tako ne bi smeli podcenjevati vključenih družbenih in psiholoških problemov, delno zato, ker so otroci s prekomerno telesno težo žrtve ustrahovanja.

Zaradi tega menim, da je predlagano povečanja financiranja za program za razdeljevanje sadja v šolah, kjer sta sadje in zelenjava v učilnici na razpolago brezplačno, dobra zamisel. Leto 2009 bi moralo doživeti ponoven razcvet sredozemske diete in proizvodnje sadja in zelenjave, še zlasti glede na zadnje podatke SZO, ki kažejo, da se uživanje teh živil zmanjšuje celo v sredozemskih državah. V skladu s to pobudo se bo sadje, namesto da bi se ga uničilo, da bi obdržali visoke cene, uporabljalo za zagotavljanje bolj zdrave prehrane, predvsem za naše otroke, in s tem bolj zdrave prihodnosti državljanov Evrope.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Gospod predsednik, bistvenega pomena je, da imamo poglobljen in celovit pristop k prehrani, prekomerni telesni teži in debelosti, glede na to, da je vpletenih veliko dejavnikov, pri čemer so posebno pomembni prehranska revščina, nezadostna prehrana in pomanjkanje informiranja o zdravi prehrani.

Vprašanje zagotavljanja zdravih živil je zato ključnega pomena. Z javnimi politikami moramo zagotoviti, da imajo vsi dostop do zdravih živil. To pomeni izvajanje vrste ukrepov za zagotavljanje lokalne in visoko kakovostne kmetijske pridelave visoko kakovostnih živil, vključno z mlekom, sadjem in zelenjavo, in njihovo razdeljevanje ljudem z nizkimi prihodki.

Poleg tega lahko tudi druga skupna kmetijska politika, ki vključuje zaščito kmetijstva, temelječega na družinskih kmetijah, in vzpostavljanje lokalnih trgov s sadjem, zelenjavo in drugimi pomembnimi živili, zagotavlja zdravo hrano po dostopnih cenah za splošno prebivalstvo.

Glede na to, da obstajajo predlogi za podporo razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah, je bistvenega pomena povečati znesek, ki ga Evropska komisija predlaga za ta program, da bi zagotovili brezplačno in vsakodnevno razdeljevanje vsem šolajočim otrokom in ne razdeljevanja samo enkrat tedensko, kot se dogaja sedaj. Vendar pa je enako pomembno izvajati celo vrsto javnozdravstvenih politik in programov, katerih ena od prednostnih nalog je prehrana, vključno s kampanjami za zdravstveno vzgojo in informiranje ter za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in prehranjevanja. Ti morajo vključevati telesno vzgojo in šport z zagotovljenim dostopom za prebivalstvo, zlasti otroke in mladostnike, in predvsem v šolah.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). - (PL) Gospod predsednik, besedilo o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, debelostjo in prekomerno telesno težo vsebuje mnoge pomembne ugotovitve. Obstajajo zaskrbljujoči kazalniki, ki kažejo, kako običajna je postala prekomerna telesna teža. V skladu s tem se je nujno boriti proti temu z namenjanjem posebne pozornosti spodbujanju ekoloških živil, športa in telesne vadbe od zgodnje starosti. Prav tako je pomembno ozaveščati o škodljivem oglaševanju, ki namerno spodbuja k preobilnemu hranjenju. Druge pozitivne značilnosti dokumenta so spodbujanje dojenja, ukrepi za izboljšanje kakovosti šolskih obrokov, zagotavljanje sadja in prepoved prodaje hrane in pijač z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorja v šolskih objektih.

Toda obstajajo še dodatni vzroki za debelost in prekomerno telesno težo. Ti vključujejo travme in duševna stanja, ki igrajo pomembno vlogo. Cela vrsta duševnih stanj vodi do nedoumljivih motenj hranjenja. Anoreksija in bulimija sta očiten primer tega. Biološki odzivi, ki jih je ustvarila splošna razpoložljivost hitre hrane, so lahko precej močnejši kot običajno, če so prisotni neprimeren osebni razvoj, pomanjkanje spoštovanja vrednot, splošna depresija in nervozna stanja. Zaničevanje etičnih in moralnih načel in preziranje pomena posta lahko celo okrni osebni razvoj, ker postane oseba odvisna od svoje ravni sladkorja v krvi in od vizualnih občutkov in občutkov okušanja.

Presenetljivo je, da v razpravah po elektronski pošti in v predloženih spremembah ni omenjen pomen nasičenih maščobnih kislin. Uživanje teh snovi narašča. Toda zdi se, da je problem različnega učinka umetnih transmaščobnih kislin v primerjavi z učinkom ostalih urejen. V svoji naravni obliki se transmaščobne kisline pojavljajo v samo nekaj proizvodih, predvsem v mleku, ki vsebuje majhen odstotek teh kislin.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Gospod predsednik, več kot polovica evropskega prebivalstva ima prekomerno telesno težo in Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da ima na vsem svetu prekomerno telesno težo milijarda ljudi, 300 milijonov od teh je debelih. 50 % Evropejcev se sploh ne giblje.

Bolezni, ki jih povzroča metabolni sindrom, kot so diabetes, visok krvni tlak in bolezni srca, naraščajo z zaskrbljujočo hitrostjo, in tisti z visokimi stopnjami debelosti so zelo podvrženi razvoju diabetesa tipa 2 z vsemi posledičnimi problemi zbolevnosti, kot dokazuje zaskrbljujoče povečanje diabetesa tega tipa med zelo mladimi mladostniki. Zdravniki nam zdaj prav tako govorijo, da obstaja resna povezava med debelostjo in demenco/Alzheimerjevo boleznijo.

To je zelo velik izziv za oblikovalce politike, zlasti, ko gre za naše otroke, od katerih jih ima v Evropi 22 milijonov prekomerno telesno težo. V tem našem današnjem nenavadnem svetu smo dosegli stopnjo, ko ima več ljudi prekomerno telesno težo kot jih je lačnih. Poleg tega imamo predvsem v bogatejših državah vse bolj problematičen odnos do hrane, z naraščanjem anoreksije in bulimije, boleznima držav, kjer je hrane na pretek.

Čeprav zdravstvene zadeve v veliki meri sodijo v področje pristojnosti držav članic, obstaja veliko načinov za spopad z vprašanji okoli debelosti na ravni EU: izmenjava najboljših praks, spodbujanje bolj zdravega življenjskega sloga v zadevnih politikah EU in čezmejno epidemiološko sodelovanje.

Prejšnji teden sem gostila teden zajtrka tu v Parlamentu, kjer smo poudarili dejstvo, da 61 % Evropejcev med tednom izpusti zajtrk. To dejstvo lahko naši zdravniki neposredno povežejo s pridobivanjem telesne teže. Harvardska medicinska šola je pred kratkim izvedla študijo, v kateri so odkrili, da je bila pri ljudeh, ki so vsak dan zajtrkovali, 35 % manjša možnost za debelost. Raziskava je ugotovila tudi, da je verjetno, da so tisti ljudje, ki ne zajtrkujejo, zjutraj bolj utrujeni, razdražljivi in nemirni.

Začeti dan s pravilno ravnjo sladkorja v krvi je najboljše zdravilo za nenehne prigrizke in neustavljivo željo po sladkem. Čeprav so državljani konec koncev osebno odgovorni za svojo prehrano, je nenehno spodbujanje bolj zdravega življenjskega sloga nujno potrebno.

Močno podpiram to poročilo, razen odstavka 28, s katerim se ne morem strinjati: mislim, da poročilo, ki temelji na zdravju, ne bi smelo vsebovati davčnih ukrepov.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (PSE).(SV) Gospod predsednik, kot so povedali že mnogi, je zadeva, o kateri danes tu razpravljamo, zelo pomembna. Je silno pomembna tema, o kateri se lahko učimo drug od drugega, vse države članice, vendar pa je za nas tudi zelo pomembno, da spoštujemo načelo subsidiarnosti, ko razpravljamo o tem vprašanju.

EU lahko veliko naredi za zmanjšanje debelosti, na kar se moramo osredotočiti tu v Parlamentu. Oglaševanje in informiranje potrošnikov sta področji, o katerih odločamo tu v Parlamentu in ki bi morali biti naša osrednja tema. Menim, da v zvezi s tem v določeni meri nismo bili uspešni. Ni nam na primer uspelo prepovedati oglaševanja, namenjenega otrokom, skupini, ki ne more razlikovati med oglaševanjem in dejstvi, in kakršna koli informacija, ki jim je podana na ta način, je zaradi tega že praviloma zavajajoča za točno te potrošnike. Veliko oglaševanja, namenjenega otrokom, se dejansko nanaša na hrano, ki vsebuje veliko maščob, soli ali sladkorja. Prepoved oglaševanja, namenjenega otrokom, bi bil učinkovit način zmanjšanja problema debelosti v Evropi.

Druga točka, ki sem jo hotel obravnavati, so transmaščobne kisline. Izredno vesel sem, da bomo jutri Komisijo lahko pozvali, da predlaga prepoved transmaščobnih kislin. Običajni argument proti takšni prepovedi je, da so dejansko največji problem za javno zdravje v Evropi nasičene maščobne kisline. Strogo gledano je to res, toda zakaj ne bi razmišljali logično, tako kot na Danskem? Čeprav imamo resnično velik problem z nasičenimi maščobnimi kislinami, zakaj se moramo sprijazniti tudi z dodatnim problemom transmaščobnih kislin? Ne morem razumeti, zakaj. Ne moremo odstraniti vseh nasičenih maščobnih kislin, lahko pa odstranimo industrializirano proizvodnjo transmaščobnih kislin, ki je samo poceni in slab način za proizvodnjo živil.

Prav tako sem zelo vesel, da smo v poročilu obravnavali vprašanje glutamatov. Končno želim ponovno poudariti pomembnost subsidiarnosti. Lahko bi imeli veliko manj povedati o tem, kaj bi morale narediti šole in kakšno hrano bi morale nuditi. Dejansko menim, da obstajajo boljše politične ravni kot Evropski parlament za sprejemanje takšnih odločitev.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - (RO) Vsi smo slišali statistike v zvezi z debelimi otroci in odraslimi, torej njihovo ponavljanje ne bi imelo smisla. Zaskrbljujoče je, da so obeti po letu 2010 še mračnejši. Zato bi nas morali skrbeti prekomerna telesna teža in debelost; zato pozdravljam belo knjigo Komisije in tudi poročilo gospoda Fogliette.

Žal debelost prizadene večinoma ljudi iz prikrajšanih skupin, še bolj, ker se je cena osnovnih živil znatno dvignila; toda spodbujanje zdravega življenjskega sloga in zdravega prehranjevanja bi lahko preprečilo debelost in vodilo k zmanjšanju števila debelih ljudi, s čimer bi se sočasno zmanjšali stroški v zdravstvenem sistemu, saj ne bi bilo potrebe po zdravljenju vseh zapletov, povezanih z debelostjo.

Tudi jaz sem prepričan, da prisilni ukrepi niso rešitev. Evropski državljani se lahko svobodno odločajo. Rešitev je boljše informiranje o živilih, z ustreznimi oznakami, ki navajajo vsebnost, in informacijske kampanje, za katere sredstva zagotovijo Evropska komisija in vlade držav članic. Ne smemo pozabiti na kampanje, namenjene staršem, ki imajo zelo pomembno vlogo, in otrokom. Poleg tega bi morale države članice nadzirati vsebino avtomatov, nameščenih v šolah, spremljati bi morale živila, ki jih nudijo šole in vrtci, in morale bi spodbujati uživanje sadja in zelenjave. Prav tako je zelo pomemben pouk telesne vzgoje. Nenazadnje bi morala Komisija biti zlasti pozorna na pobude industrije, ki zadevajo odgovorno oglaševanje in zmanjšanje soli, sladkorja in maščob.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Gospod predsednik, v skladu s statistiko SZO ima več kot 1 milijarda ljudi prekomerno telesno težo in več kot 300 milijonov ljudi je debelih. Položaj v Evropi je še bolj dramatičen. Debelost ni več samo problem; postala je epidemija, ki vključuje diabetes, visok krvni tlak, srčno kap in določene vrste raka.

Boj proti prekomerni telesni teži in debelosti zahteva kompleksno vrsto dejavnosti. Te vključujejo proizvodnjo zdrave hrane, razumno prehrano, izboljšanje finančne situacije najrevnejših ljudi, ozaveščanje družbe, razvoj raziskav, nadzorovanje prehrane otrok, zdrav življenjski slog in spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa. Žal obstajajo poleg splošno priznanih vzrokov za debelost in prekomerno telesno težo dejavniki, ki prispevajo k njunemu nastanku in ki so povezani z neodgovornostjo in željo po dobičku. Dober primer tega je širjenje gensko spremenjenih organizmov. Sajenje in pridelava le-teh sta škodljiva za biotsko raznovrstnost in zasedata prostor za zdrava živila.

Za človekovo blaginjo, razvoj in zdravje moramo ukrepati usklajeno, da bi Evropo osvobodili GSO. S tem bomo tudi varovali naravno okolje. Zapomniti si moramo, da so zdrava naravna živila najboljši način za boj proti boleznim, vključno z debelostjo in prekomerno telesno težo.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). - (DE) Gospod predsednik, prekomerna telesna teža in debelost sta velik problem za našo družbo. Vemo, da vedenja potrošnikov ne moremo spremeniti z zakonodajo. Prej ima vpliv na posameznika spremenjeno vedenje v vsej družbi: konec koncev, kdo želi biti izključen iz nje? Na naše vedenje glede zdravja in prehrano vpliva naše družbeno okolje. Slišati je bilo pritožbe, da uživanje mesa narašča. Toda narašča zato, ker si lahko več ljudi v družbi privošči jesti meso, ne zato, ker narašča poraba mesa na prebivalca.

Predvsem je pomemben zdrav odnos do hrane in pijače. Obsedenost z vitkostjo je prav tako škodljiva za zdravje kot kompulzivno prenajedanje. Prehranjevalnih navad ne more urejati zakonodaja. Prehranske potrebe ljudi so različne in ne more veljati „vse ustreza vsem“ v smislu vnosa kalorij ali maščob. Ljudje so različni in prav tako se razlikujejo njihove potrebe po energiji, v odvisnosti od starosti, spola, poklica in ravni aktivnosti. Prepovedi so slabo nadomestilo za zdravo pamet. Ne potrebujemo nove zakonodaje: potrebujemo informacijske kampanje za prenos znanja. Potrebujemo svobodo, ne pestovanja. Svoboda pomeni tudi odgovornost.

Naši državljani so inteligentni odrasli, ki lahko mislijo sami. Označevanje s prehranskimi oznakami v barvi „semaforjev“ ni reprezentativno, saj kaže samo določene ločene vidike, zato zmede potrošnika. Kaj naj izberem, če oznaka proizvoda kaže, da ima določeno živilo rdeče, rumene in zelene prehranske sestavine? Živilska industrija bo stroške novega označevanja naprtila potrošniku, s čimer se bodo cene še bolj dvignile.

Sem proti pristopu „pestovanja“ in obveznemu prehranskemu označevanju na sprednji strani embalaže z uporabo barvnega kodiranja, in zato bi prosila kolege poslance, da glasujejo proti odstavku 37 poročila. Če je potrebno, se lahko s tem ukvarjamo kasneje v drugačnem kontekstu, ko bomo obravnavali vprašanje označevanja. Uporabimo Belo knjigo o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo kot orodje za oblikovanje mnenja, ki zagotavlja material za skrb za družbo, ne kot priložnost, da določimo še več pogojev in ustvarimo novo zakonodajo!

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). - Gospod predsednik, poročevalcu bi želel čestitati za uspešno obvladanje takšne ogromne teme.

Prvič, poudariti moram pomembnost zagotavljanja brezplačnih kosil za šolarje, kar je praksa v moji domovini Litvi, vendar to vsekakor ne velja za vse države članice. Seveda obstajajo pomisleki zaradi nezadostnega financiranja in na splošno glede kakovosti hrane, ki je dejansko na krožniku, toda pomaga, da imajo otroci – predvsem iz najrevnejših družin – primerne obroke zadovoljive kakovosti.

Pozdravljam tudi pobudo za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah. Veljati bi morala za primer najboljše prakse. Menim, da bi bilo financiranje s strani EU državam članicam v pomoč pri finančnem bremenu. Pomembnost tega je v tem, da takšni projekti EU neposredno približajo državljanom.

Končno, vendar ne manj pomembno, poročilo ne omenja uživanja hrane v smislu prenajedanja. Dandanes je spreminjanje prehranjevalnih vzorcev enako spremembi v našem življenjskem slogu. Morda si je težko predstavljati vzporednico med debelostjo in podnebnimi spremembami, toda takšna odvisnost dejansko obstaja. Če začnemo o obeh temah razmišljati sočasno, bomo morda manj naših jabolk in jagod z letali pripeljali iz tujine in jih več gojili doma, jih prodajali na lokalnih živilskih trgih, namesto v supermarketih – kar je ena od točk, ki jih predlaga trenutno poročilo.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Komisar, gospe in gospodje, o številu ljudi s prekomerno telesno težo in debelostjo smo tu že nekajkrat razpravljali, vendar se jim bo, glede na strokovnjake, naslednje leto pridružilo nadaljnjih 1,3 milijona ljudi. To ustreza celotnemu prebivalstvu moje domovine Estonije, kar je strašna misel. Za slabo prehrano in debelostjo se skrivajo mnogi dejavniki, čeprav moramo v naši oceni nedvomno upoštevati stroške, razpoložljivost in zavest o hrani.

Šestnajst držav Evropske unije je DDV za hrano ohranilo pod standardno stopnjo, kar je hvalevredna odločitev. Dobrodošel je predlog, vključen v poročilo, da se DDV za sadje in zelenjavo zniža pod pet odstotkov. Poročilo SZO o zdravju omenja majhen vnos sadja in zelenjave kot enega od sedmih tveganj za zdravje ljudi. V tem kontekstu bi bilo priporočljivo začeti razdeljevati sadje v šolah in potrebna bi bila podpora Evropske unije, če hočemo ukrep uvesti v vseh 27 državah članicah.

V eni minuti ni mogoče povedati veliko, toda rad bi dodal nekaj besed o oglaševanju in medijih. Njihova pomoč je potrebna za pomoč pri oglaševanju korenja, ne pepsi kole, in pri vrstah stereotipov in podob telesa, ki naj se jih oglašuje, saj mediji igrajo zelo pomembno vlogo pri ozaveščanju ljudi. Dovolite mi, da se na koncu zahvalim odboru in poročevalcu za njuna prizadevanja.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). (PL) Gospod predsednik, danes razpravljamo o naraščajočem številu debelih ljudi. Sočasno Odbor za kmetijstvo razpravlja o prihodnji kmetijski politiki. Na nek način obe razpravi zadevata isto vprašanje, namreč zdravje naše družbe in zlasti mladih.

Včasih se mi zdi, da v določenih dokumentih tožimo zaradi zdravstvenih problemov, medtem ko v drugih spodbujamo GSO, kloniranje in uvoz živil iz področij, kjer se proizvajajo z uporabo metod, ki so zelo daleč od naravnih. V okviru STO hočejo naši pogajalci nadaljnje odpiranje k trgom zunaj Evrope. Vprašati se moramo, ali nam je resnično mar za našo družbo ali se enostavno samo pretvarjamo. Namesto družinskih kmetij, ki proizvajajo zdravo hrano, dobijo večino neposrednih plačil za kmetijstvo velika podjetja za kmetijske dejavnosti, ki proizvajajo hrano z visoko vsebnostjo kemikalij.

Vsekakor je to poročilo izredno potrebno, vendar je treba izvajati glavne ugotovitve, ki jih vsebuje. Glede na trenutne prednostne naloge Komisije resnično dvomim, da bo tako.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Gospod predsednik, v Evropi ima 27 % moških, 38 % žensk in en otrok od štirih bodisi prekomerno telesno težo ali je debelih, vsako leto pa je še okoli 400 000 novih primerov. To je nadloga, ki se polašča evropske družbe. Informacijske kampanje in preventivni ukrepi so vsekakor učinkovit odziv, saj smo zdaj na žalost soočeni z vprašanjem javnega zdravja, ki se razvija tudi v družbeni problem. Žal se debelost pogosto povezuje z revščino in izključenostjo.

Veliko se je govorilo o informacijskih kampanjah in preprečevanju. Ne želim se vrniti k vsemu, kar je bilo povedano o označevanju hrane, vlogi javnih organov, šolskih jedilnicah, športnih objektih, ustreznem informiranju, zdravi prehrani in potrebi po dnevni telesni vadbi.

Vendar bi opozoril na pomembno vlogo, ki jo imajo zdravstveni delavci, ki bi morali ugotoviti kronična zdravstvena tveganja, povezana z debelostjo, vključno z diabetesom in boleznimi srca in ožilja, in posledice, ki jih imajo te bolezni za predebele ljudi. Preprečevanje se doseže z izmenjavo najboljših praks ob sočasnem spoštovanju načela subsidiarnosti.

Študije so na primer pokazale, da je obseg pasu, večji kot 88 cm pri ženskah, razen med nosečnostjo, in nad 102 cm pri moških, definicija trebušne debelosti in je nevaren za zdravje ljudi, in to velja ne glede na višino osebe. Tega zelo enostavnega merila splošni zdravniki še vedno ne pripoznavajo v zadostni meri. Izmera obsega pasu bi zato morala postati enostavna referenčna točka za vse paciente in bi morala sprožiti takojšnje ugotavljanje povezanih dejavnikov tveganja, vključno z intoleranco za glukozo, ki je znak prediabetesa, povišanim holesterolom, trigliceridi in arterijsko hipertenzijo, vemo pa tudi, da vsi ti simptomi kažejo na razvoj Alzheimerjeve bolezni.

Zato moramo resnično poudariti vlogo, ki jo morajo zdravstveni delavci imeti na tem področju.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Gospod predsednik, želela bi čestitati poročevalcu: to poročilo je pravočasno in zasluži polno pozornost oblikovalcev politike. Dejstva glede debelosti so vznemirljiva in so že bila navedena. Včeraj so na pomembnejši konferenci v Dublinu prehranski strokovnjaki izjavili, da je Irska na robu krize debelosti in podobna situacija je seveda v vsej Evropi.

Na kratko bi rad omenil samo eno vprašanje: samoregulacija proti zakonodaji. Imamo prostovoljni kodeks za oglaševanje hrane s slabo prehransko vrednostjo otrokom, vendar pa je zelo vprašljivo, ali ta deluje ali ne. Glede na Irsko združenje za srce ta prostovoljni kodeks ni učinkovit. Menim, da ga moramo zelo skrbno spremljati in po potrebi takoj ukrepati.

Gospod Bushill-Matthews je omenil osebno odgovornost. To je po eni strani v redu, toda potrebujemo jasno, razumljivo označevanje živil – barvno kodiranje je pozitiven korak. Živimo v svetu, v katerem porabljamo vse večje količine obdelanih živil. Določene politike EU to vsekakor spodbujajo – program lizbonske strategije: več ljudi dela, manj je časa za pripravo hrane. Povsem podpiram program lizbonske strategije, toda poleg tega smo mi kot oblikovalci politike EU dolžni zagotoviti, da proizvajalci živil jasno navedejo, kaj vsebujejo obdelana živila, ki jih proizvajajo.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - (PL) Gospod predsednik, tema o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo je naša trenutna skrb in prav je, da se z njo ukvarjamo zdaj. Ves svet, ne samo Evropa, se trenutno sooča z ogromnim izzivom, ki zadeva debelost in bolezni, neposredno in posredno povezane z njo. Izdatki za njihovo zdravljenje se povečujejo z zaskrbljujočo hitrostjo. Šestdeset odstotkov prebivalstva Združenih držav ima prekomerno telesno težo in ena tretjina jih trpi zaradi debelosti. Najnovejši podatki iz te države kažejo, da izdatki za prej omenjene bolezni presegajo 100 milijard USD. To je več kot 10 % proračuna za zdravstveno varstvo. Kar zadeva te sramotne statistike, Evropa počasi dohiteva svoje sosede. Vedno več otrok in mladostnikov trpi zaradi visokega krvnega tlaka in diabetesa. Te bolezni so pogosto posledica slabe prehrane in pomanjkanja gibanja. Zaradi prihodnosti Evrope in njenih prebivalcev se moramo bolj posvečati problemom, omenjenim v poročilu gospoda Fogliette. Zdravstveni katastrofi, ki grozi Evropi in celotnemu globaliziranemu svetu, se lahko izognemo samo s hitrim, odločnim in skupnim ukrepanjem.

Evropski parlament se trenutno ukvarja z mnogimi vprašanji, ki so povezana z gospodarskimi in socialnimi zadevami. Če jih želimo uspešno rešiti, ne smemo pozabiti, da so samo zdrave družbe sposobne izkoristiti vse ugodnosti, ki so jim na razpolago. Potrebno je ukrepanje za spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Vendar pa je hkrati potrebno uvesti pravne ukrepe, na podlagi katerih je vsaka država članica odgovorna za odločnejši trud za izboljšanje telesne pripravljenosti državljanov z zdravim prehranjevanjem in športom. Upoštevati moramo seveda, da so posebno ukrepanje in politike za boj proti temu pojavu v pristojnosti držav članic.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Bela knjiga navaja upoštevanje treh dejavnikov pri določanju strategije o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo za Evropo. Kot prvo, vsak posameznik je odgovoren za svoj način življenja. Drugič, samo dobro informiran posameznik lahko sprejema pravilne odločitve. Tretjič, knjiga predlaga uskladitev številnih področij – živil, potrošnikov, športnih dejavnosti, izobraževanja, prometa itd.

Toda na vse te dejavnike vpliva oglaševanje. Kaj jemo? Kje vidimo te proizvode? Kako zvemo za njih? Nezdrava živila predstavljajo 89 % vseh prehranskih proizvodov, ki se oglašujejo po televiziji. Več kot 70 % otrok svoje starše prosi, naj jim kupijo hrano, ki so jo videli oglaševati na televiziji.

Menim, da v razpravi manjka še en udeleženec – predstavniki živilske industrije. Radi, bi da se zavedo škode, ki jo povzroči nezdrava hrana, in posledičnih stroškov, ki jih mora nositi družba. Radi bi ne samo, da prenehajo oglaševati nezdrava živila, temveč tudi, da proizvajajo bolj zdrava živila.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Več kot polovica prebivalstva Evrope ima prekomerno telesno težo. V skladu s statistiko ima skoraj 27 % moških in 38 % žensk prekomerno telesno težo, več kot 5 milijonov otrok pa je debelih. Skupno 5-7 % izdatkov za zdravstveno varstvo je neposredno povezanih z debelostjo, in to predstavlja milijarde. Zaradi tega zaskrbljujočega dejstva je nujno sprejeti odločne pobude na vseh ravneh za zaustavitev tega pojava.

Pozdravljam korake Komisije za sprejetje bele knjige, s čimer jasno premika področje prehrane, prekomerne telesne teže in debelosti na raven politične prednostne naloge za Evropsko unijo, in menim, da lahko napredek v boju proti debelosti dosežemo z usklajevanjem različnih sektorskih politik na evropski ravni.

Opozoriti želim na problem otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo: ta skupina bi morala biti prednostna naloga. Pravilna prehrana in telesna vadba sta predpogoja za normalno rast in zdrav razvoj pri otrocih. Izobraževanje glede zdravega prehranjevanja je v glavnem odgovornost staršev, toda tudi šole imajo lahko tu svojo vlogo. Predstavljati bi morale še eno središče dejavnosti v boju proti debelosti.

Strinjam se z mnenjem poročevalca, da bi morale šole imeti zdravnika, strokovnjaka za prehrano, na kraju samem. Prav tako sem za prepoved prodaje preveč mastnih, slanih ali sladkih proizvodov v šolah, kjer so na razpolago predvsem v avtomatih s hrano. V skladu s statistikami mladi danes več kot pet ur preživijo s sedečimi dejavnostmi, zlasti gledanjem televizije in igranjem računalniških igric. Po drugi strani vadba poveča nalaganje kalcija v kosteh, razvija otrokove socialne veščine in je pomemben dejavnik v boju proti stresu. Pomembno je ustvariti pogoje v šolah, pri čemer se lahko vsak dan dovolj časa nameni telesni vzgoji in spodbujanju otrok k sodelovanju pri športu, na primer z gradnjo igrišč in športnih dvoran. Ti koraki so nujni, če želimo pripraviti zdravo prihodnost za naše mlade generacije.

Zaključil bom z besedami, da zahteva preprečevanje debelosti najmanj en miren, zdrav obrok v družinskem krogu, s čimer se neguje predvsem zdrave navade.

 
  
MPphoto
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). - (HU) Hvala, gospod predsednik. Komisar, gospe in gospodje, k pojavu debelosti in prekomerne telesne teže ne prispevajo samo zdravstveni razlogi, temveč tudi socialni razlogi v najširšem smislu. Zadovoljen sem bil, ko sem videl, da bela knjiga in poročilo poudarjata, da vprašanja debelosti in prekomerne telesne teže ni treba raziskovati na stopnji, ko se je že razvil v pravi zdravstveni problem, temveč moramo poseči nazaj k izvornim vzrokom.

Zdi se mi pomembno poudariti, da bela knjiga in mnenje Parlamenta ne smeta naslavljati zdravstvenega sektorja, temveč državljane in skupnosti; z drugimi besedami, družbo. To izredno pomembno vprašanje je treba obravnavati v skladu z drugimi dokumenti Evropske unije, saj so vzroki problema večslojni in mora zato rešitev priti iz več različnih strani, toda biti usklajena, da bi uspeli.

Večjo priljubljenost zdravega življenjskega sloga je treba spodbujati na vse možne načine, na ravni Evropske unije, držav članic, regionalni in lokalni ravni. Še zlasti moramo poudariti programe in dejavnosti, ki so usmerjene k vzgajanju šolskih otrok in mladine v duhu zdravega življenjskega sloga. Tu moram poudariti vlogo lokalnih enot lokalne ravni države, saj predvsem one vodijo šole. Programe, ki delujejo dobro, je treba čim širše propagirati.

Vsi vemo, da postaja vloga medijev pri oblikovanju znanja vse bolj pomembna: moč oglaševanja lahko zdravo prehranjevanje, šport, redno vadbo, se pravi zdrav življenjski slog, spremeni v moden vzor, ki mu je treba slediti. Pri preprečevanju debelosti je treba pomembnost vadbe in športa tesno povezati z zahtevami zdravega prehranjevanja, toda vsekakor ni dovolj, da se osredotočimo na samo ta dva vidika: spodbujanje ljudi k zdravemu življenjskemu slogu mora postati najpomembnejša prednostna naloga na vseh ustreznih političnih področjih.

Cilj je, da ljudje razumejo, da zdravo, uravnoteženo prehranjevanje ne pomeni, da nikoli ne moremo zaužiti določenih živil. Redna telesna vadba ne pomeni, da jo moramo izvajati vsako prosto minuto. Poudarek je na zmernosti in na ta način bosta naša prehrana in naše življenje postala bolj uravnotežena. Poročevalcu bi se želel zahvaliti za njegovo delo, vam pa za poslušanje. Hvala lepa.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Gospod predsednik, danes se ukvarjamo z dvema motnjama, povezanima s prehrano. Ena od njiju je anoreksija, ki ima na splošno psihološko podlago, povezano z dejstvom, da se vitka telesa predstavlja kot privlačnejša. Vsi se zavedamo ekstremnih primerov, v katerih je bila posledica te motnje smrt. Na srečo se moda spreminja in motnja sedaj ni več tako razširjena. Druga motnja je debelost, ki ima prav tako lahko psihološko podlago. Hrano se dojema kot način obvladovanja stresa in kot pobeg od življenjskih problemov. Glede na to menim, da je ključno vprašanje prehrana. Proizvajalci živil in distributerji imajo glede tega precej večji delež krivde. Poročilo, ki ga imamo pred sabo, je zelo dobrodošlo in bi moralo služiti kot opozorilo. Tako imenovana hitra hrana, ki jo učenci prejmejo na izletih in ekskurzijah, je nevarna. Navsezadnje ni to nič drugega kot lekcija o prehranjevanju. Potrebna sta ustrezno izobraževanje in nadzor živil. Po mojem mnenju naša prizadevanja predstavljajo korak v pravo smer in zato podpiram to poročilo.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). - (RO) Menim, da bi morali našo pozornost osredotočiti na otroke s prekomerno telesno težo in da bi se morali truditi za vzpostavitev novih programov za boj proti debelosti zgodaj v življenju, ko pridobivamo naše prehranjevalne navade. Prehransko izobraževanje bi morali spodbujati tako v osnovni šoli kot kasneje. Vse države članice bi morale v svoje šolske učne načrte vključiti osnove uravnotežene prehrane in telesne vadbe.

V skladu z določenimi statistikami bo čez deset let v Evropi več kot 30 milijonov otrok s prekomerno telesno težo. Zelo sem zaskrbljen zaradi tega velikega problema. Zaradi tega sem sprožil serijo pisnih izjav, ki predlagajo izoblikovanje posebnih programov v šolah, vključno z rednim brezplačnim zdravstvenimi pregledi in svetovanjem. Podpiram predloge v beli knjigi, kot so ustrezno označevanje živil, omejitve oglaševanja v primeru proizvodov, ki so škodljivi za otroke, znižan DDV za sadje in zelenjavo in živila samo za otroke. Na koncu bi rad čestital poročevalcu za ta dosežek.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, član Komisije. − Gospod predsednik, resnično me veseli, da so se člani Parlamenta, ki so govorili, v glavnem strinjali z belo knjigo Komisije. Niso samo imeli enakega mnenja, temveč so izrazili tudi podporo za pobude Komisije:

Cenim kompleksni pristop govornikov. To je povsem v skladu s kompleksno naravo problema debelosti. Mnogi govorniki pozivajo k ozaveščanju javnosti in sodelovanju z živilsko industrijo, kar je tudi tako v duhu kot črki povsem v skladu z besedilom bele knjige. Zaveza Komisije se odraža v predlogu o informiranju potrošnikov o živilih, o katerem bomo kmalu razpravljali s Parlamentom in tudi s Svetom.

Poudariti želim, da v Evropski uniji obstajajo različni programi in projekti, ki vzajemno podpirajo Belo knjigo o prehrani, prekomerni telesni teži in debelosti – kot sta Zelena knjiga o mobilnosti v mestih ali Bela knjiga o športu, ki se obe zavzemata za bolj zdrav življenjski slog in bolj zdravo okolje. Drugi vključujejo pregled zdravstvenega stanja skupne kmetijske politike – ki bi na primer zmanjšala pomoč za porabo za maslo – ali sheme za mleko in sadje za šole, zakonodajo Skupnosti o oglaševanju in trženju za spodbujanje odgovornega oglaševanja ali direktivo o nepoštenih poslovnih praksah.

To so zelo pomembne pobude, ki so povsem v skladu s stališčem Komisije. Komisija bo nadaljevala s sodelovanjem s platformo EU za ukrepanje glede prehrane, telesne dejavnosti in zdravja in s skupino strokovnjakov držav članic na visoki ravni.

Prav tako bi želel poudariti, da Komisija spodbuja pobude, ki pomagajo preprečevati razvoj bolezni srca in ožilja v Evropi, za katere je poleg skupnega vnosa maščob in vnosa nasičenih maščobnih kislin dejavnik tveganja tudi uživanje transmaščobnih kislin. Rezultate lahko prinese sprememba sestave proizvodov. V evropski platformi za ukrepanje glede prehrane, telesne aktivnosti in zdravja so bile sprejete zaveze za spremembo sestave proizvodov in zmanjšanje količine transmaščobnih kislin in nasičenih maščobnih kislin v njih.

Omeniti želim samo še eno vprašanje, ker zadeva moj portfelj – obdavčitev. Podan je bil predlog za preučitev možnosti uporabe znižanih stopenj DDV za zelenjavo in sadje. Strinjam se s tem predlogom, saj natančno kaže, kako lahko davčna politika spodbuja doseganje drugih pomembnih namenov politike.

Za zaključek želim poudariti, da je Parlament eden od ustanovnih članov platforme in Evropska komisija je pripravljena Parlament redno obveščati o dejavnostih platforme. Pričakuje se, da bo Parlament razpravljal o poročilu o spremljanju v letu 2010.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. − To razpravo bomo zaključili z govorom poročevalca, gospoda Fogliette, ki ga pozivam, da se drži svojih dodeljenih dveh minut.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, poročevalec. − (IT) Gospod predsednik, želel bi poudariti vidik izjave komisarja, ki se mi zdi zelo pomemben. Veliko pozornosti moramo nameniti vprašanju, ki zasluži resno obravnavo, medtem ko si sočasno prizadevamo za ustvarjanje novih možnosti.

To je tema, ki po mojem mnenju zadeva mnoge od nas, saj jo je preučilo nekaj dobro osredotočenih govorov in so poskušali spodbuditi Komisijo k ukrepanju. Vendar pa je poročilo usmerjeno predvsem k temu, da pojasni, da imamo opraviti z zelo kritičnim stanjem: debelostjo.

Kar zadeva zdravstvene probleme, postaja debelost zdaj izredno zapleten problem, ki ga je treba rešiti. Zagotoviti je treba pomoč in sestaviti moramo poročilo, ki nam bo pomagalo doseči naše cilje. Komisar, Komisija je vsekakor poudarila vlogo Svetovne zdravstvene organizacije, toda ne pozabimo, da SZO sama zahteva, da se do leta 2015 zaustavi trend naraščajoče debelosti pri otrocih. Drug pomemben datum bo leto 2010, ko bomo lahko presodili izid te strategije.

Zaradi tega bi se želel zahvaliti vsem tistim, ki so se oglasili v razpravi, in poročevalcem v senci. Hvaležen sem za vse predloge in menim, da moramo biti zelo pozorni in previdni, da bomo sestavili pomembno poročilo, ki nam bo resnično omogočilo, da razmišljamo v smislu preprečevanja in dobro uravnoteženega zdravega prehranjevanja, ne samo zaradi telesa, temveč tudi zaradi duše in duha. Menim, da ta cilj vsekakor lahko dosežemo zaradi sodelovanja vseh. Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki so govorili v podporo temu poročilu. Hvala, komisar.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. − Hvala za vaše delo, gospod Foglietta, ki ga vsi tu pozdravljamo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje bo potekalo jutri.

Pisne izjave (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), v pisni obliki. – (PL) Prekomerna telesna teža in debelost sta sodobni epidemiji z nevarnimi posledicami za zdravje in celo življenje ljudi. Diabetes, bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak, srčne kapi in določene vrste raka so samo ene izmed nevarnih posledic debelosti in prekomerne telesne teže. Zato je povsem primerno, da se je Evropski parlament vključil v boj proti prekomerni telesni teži in debelosti. Prav tako je prav, da bi moral Parlament spodbujati organe, pristojne za zdravje državljanov EU, da se vključijo v ta boj. S tem mislim na organe na vseh ravneh nacionalne in evropske uprave.

Zlasti zaskrbljujoča je debelost pri otrocih. V Evropi je že 22 milijonov debelih otrok in njihovo število nenehno narašča. Če tega trenda ne bomo zaustavili, bo naša družba kmalu še bolj debela, manj zdrava in znatno manj produktivna. Zato to poročilo popolnoma podpiram. Menim, da je za nas prišel čas, da združimo svoja prizadevanja in začnemo odločen in trajnosten napad na prekomerno telesno težo in debelost. Osredotočiti se moramo na najbolj ranljiva področja družbe, kot so otroci in starejši, zlasti ženske in ljudje, ki živijo sami.

Če uspemo družbo prepričati, da se splača nadzorovati našo telesno težo in spopasti z debelostjo, in če nam uspe vzpostaviti mehanizme za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, se bomo lahko izognili mnogim problemom. Preprečevanje debelosti torej ni samo vprašanje zdravja in lepote; ima tudi socialne in kulturne posledice.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), v pisni obliki. – Problem debelosti in prehranskih bolezni ima dramatične razsežnosti po vsem svetu. Po mojem mnenju so popačene in agresivne tehnike oglaševanja potrošnikom glede njihove prehrane preprečile odločanje na podlagi informacij. V tem oziru so otroci še posebno ranljivi. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah predvideva, da bodo ponudniki medijskih storitev prostovoljno sprejeli kodeks ravnanja glede tržnih komunikacij o hrani in pijači. Čeprav cenim težnje industrije in medijev k samoregulaciji, bi raje videl konkretne omejitve obsega in vrste oglaševanja, namenjenega otrokom. Uničujoči vplivi nizkokakovostne hrane na družbo so primerljivi z vplivi alkohola in tobaka, katerih oglaševanje je strogo urejeno. Podoben pristop lahko uporabimo za hrano, za katero je bilo ugotovljeno, da je škodljiva za zdravje ljudi. Potrošniki potrebujejo jasne in objektivne informacije, ki se jih lahko zagotovi z zahtevo po višjih standardih označevanja hrane in več omejitvami oglaševanja.

Trenutna finančna kriza je še enkrat razkrila rezultate mešanja pohlepa in pomanjkanja ureditve. Če bi lahko izgubili vašo hišo ali vaše zdravje, menim, da je tveganje previsoko za pasiven tržni pristop. Kot regulatorji se moramo vključiti in opraviti svoje delo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), v pisni obliki. (PL) Pozdravljam poročilo o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo, ki ga je predstavil gospod Foglietta. Povsem prav je, da Parlament ponovno obravnava pomembno vprašanje o spodbujanju zdravega prehranjevanja. Prav bi bilo, da si zapomnimo, da je uravnotežena prehrana eden od 12 dejavnikov, ki prispevajo k dobremu zdravju, kot je poudarila Svetovna zdravstvena organizacija. Zdrav posameznik je sine qua non za zdravo družbo. Varnost hrane je v tem kontekstu ključnega pomena. Zadnji primeri kontaminirane kitajske začetne formule za dojenčke dokazujejo, kako pomembno je to.

Slaba prehrana je vzrok mnogih bolezni, vključno s prekomerno telesno težo in debelostjo. Debelost pomeni prisotnost prevelike količine telesne maščobe. Poveča tveganje za bolezni srca, visok krvni pritisk, aterosklerozo, diabetes, žolčne kamne, ledvične kamne in kamne urinarnega trakta, degeneracijo kosti in sklepov ter določene vrste raka. Na Poljskem ima 65 % ljudi med 35 in 65 letom starosti prekomerno telesno težo ali so debeli. Pogostnost debelosti pri naših najmlajših državljanih je dosegla razsežnosti epidemije. Prizadetih je dvaindvajset milijonov evropskih otrok. Negativni vpliv oglaševanja živil z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja ali soli je zelo resen. Pomembno je šole in družine seznaniti s prizadevanji spodbujanja pravilno pripravljene, kakovostne hrane. Šole in družine bi morale spodbujati mlade k zdravemu življenjskemu slogu, ki vključuje šport in druge rekreativne dejavnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), v pisni obliki. – (PL) Prekomerna telesna teža in debelost sta problema, ki sta v zadnjem času zaradi svojega negativnega vpliva na zdravje ljudi dosegla razsežnost epidemije. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije razkrivajo, da ima 50 % prebivalcev Evrope prekomerno telesno težo ali pa so debeli. Dejstvo, da je več kot 5 milijonov otrok debelih in jih ima 22 milijonov prekomerno telesno težo, je razlog za resno zaskrbljenost. Številke naraščajo z zaskrbljujočo hitrostjo. Debelost je eden izmed glavnih vzrokov smrtnosti in kroničnih bolezni kot so diabetes tipa 2, bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak, srčne kapi in določene vrste raka.

Zdravljenje debelosti je vsekakor zelo drago. Predstavlja približno 7 % nacionalnih proračunov za zdravstveno varstvo v Uniji in do 6 % vladnih izdatkov za zdravstveno varstvo.

Da bi se spopadli s tem problemom, bi morali imeti evropski potrošniki boljši dostop do informacij o najboljših živilih, da bi lahko izbrali primerno prehranjevanje. Hrana bi morala biti jasno označena. Določene sestavine, kot so umetne transmaščobne kisline in trans-izomeri, bi bilo treba umakniti iz uporabe. Prav tako moramo misliti na to, da televizijsko oglaševanje vpliva na tako imenovane kratkoročne potrošniške vzorce otrok od 2 do 11 let. Ima negativen vpliv na razvoj prehranjevalnih navad.

Boj proti prekomerni telesni teži, še zlasti pri otrocih, bi moral biti prednostna naloga na mednarodni, evropski, nacionalni in lokalni ravni.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), v pisni obliki. – (RO) Debelost in pridobivanje telesne teže zaradi neprimernih prehranjevalnih navad in pomanjkanja gibanja se povečujeta povsod v EU, z velikimi gospodarskimi in socialnimi posledicami. Da bi spodbujali bolj zdravo družbo, bi se morala Komisija vključiti na aktiven način s podporo držav članic pri zmanjševanju škodljivih učinkov prehranskega neravnotežja in sedečega življenjskega sloga. Toda ne zadostuje samo spodbujanje zdravega življenjskega sloga med državljani EU; zagotoviti moramo tudi spodbudo in infrastrukturo, ki ju potrebujejo. Obstajati bi morali lokalni ukrepi za zmanjšanje uporabe avtomobilov in spodbujanje hoje; obstajati bi morali parki in kolesarske steze. Politike za boj proti debelosti bi morale biti tesno povezane z razvojem mest in prometnimi politikami, kot je zelena karta o mobilnosti v mestih, in te politike bi morale vse dopolnjevati tiste politike, ki spodbujajo gibanje. Bolj bi morali biti pozorni na socialno in ekonomsko prikrajšane skupine, na katere vpliva povečanje cen surovin in hrane, in na ranljive skupine, kot so otroci in noseče ženske. Spodbujanje zdravstvene vzgoje v šolah in prepoved prodaje hrane z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli v šolah in vrtcih bosta zagotovila zdravje prihodnje generacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), v pisni obliki. – (DE) Spričo zaskrbljujočega zdravstvenega trenda med evropskimi otroci – več kot pet milijonov otrok je debelih in 22 milijonov jih ima prekomerno telesno težo – je razvoj strategije za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano zelo dobrodošel korak. Natančno označevanje hrane z informacijami o živilih je dobro orodje, ki potrošnikom omogoča odločanje na podlagi informacij, da izboljšajo svojo prehrano. Celovito ozaveščanje od zgodnjega otroštva bo prav tako nedvomno pomagalo zmanjšati ta trend v prihodnjih letih. Srednjeročno so bistvenega pomena začasne kampanje kot je zagotavljanje svežega sadja v šolah. Evropske šole se morajo prav tako v večjem obsegu soočiti s svojo odgovornostjo glede športa v šolah in dnevnega gibanja, glede na to, da otroci in mladina velik del dneva preživijo v šoli.

Vendar pa lahko predpisi na evropski ravni samo vzpostavijo okolje za zdravo prehranjevanje in ne smejo narediti napake in državljanom odrekati njihove temeljne odgovornosti. Če želimo dolgoročno doseči, da bo Evropa bolj zdrava, mora Evropska unija iskati partnerstva na vseh ravneh: na političnem prizorišču, v poslovnem sektorju in civilni družbi.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov