Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2008 m. rugsėjo 24 d. - BriuselisTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)
 4.Europos Parlamento prioritetai 2009 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programoje (diskusijos)
 5.Pasirengimas ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimui (2008 m. rugsėjo 29 d. Marselis) (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio pakeitimas (A6-0324/2008, Costas Botopoulos) (balsavimas)
  6.2.Perėjimas į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (sprendimas) (A6-0351/2008, Carlos Coelho) (balsavimas)
  6.3.Perėjimas į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (reglamentas) (A6-0352/2008, Carlos Coelho) (balsavimas)
  6.4.Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema (A6-0334/2008, Dirk Sterckx) (balsavimas)
  6.5.Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai (A6-0332/2008, Jaromír Kohlíček) (balsavimas)
  6.6.Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju (A6-0333/2008, Paolo Costa) (balsavimas)
  6.7.Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) (A6-0335/2008, Dominique Vlasto) (balsavimas)
  6.8.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bei atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės (nauja redakcija) (A6-0331/2008, Luis de Grandes Pascual) (balsavimas)
  6.9.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) (A6-0330/2008, Luis de Grandes Pascual) (balsavimas)
  6.10.Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos (A6-0321/2008, Catherine Trautmann) (balsavimas)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  8.1.Europos elektroninių ryšių rinkos institucija (A6-0316/2008, Pilar del Castillo Vera) (balsavimas)
  8.2.Kaip pasinaudoti visais skaitmeninio dividendo privalumais Europoje. Bendras požiūris į radijo dažnių, atlaisvinamų pereinant prie skaitmeninio transliavimo, spektrą (A6-0305/2008, Patrizia Toia) (balsavimas)
 9.Iškilmingas posėdis ekumeninio patriarcho Baltramiejaus I garbei
 10.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  10.1.Elektroninių ryšių tinklai ir universalios paslaugos, asmens duomenų ir vartotojų apsauga (A6-0318/2008, Malcolm Harbour) (balsavimas)
  10.2.2006 m. Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos (A6-0313/2008, Caroline Lucas)
  10.3.Tarptautinis susitarimas dėl atogrąžų medienos (ITTA) 2006 m.
  10.4.Europos Parlamento prioritetai 2009 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programoje
  10.5.Pasirengimas ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimui (2008 m. rugsėjo 29 d., Marselis)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 13.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 14.Pasaulio finansų sistemos padėtis ir jos įtaka Europos ekonomikai (diskusijos)
 15.Energijos kainų kilimo sustabdymas (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (diskusijos)
 18.PVM draudimo ir finansinėse paslaugose (diskusijos)
 19.Kolektyvinis autorių teisių administravimas internetu (diskusijos)
 20.Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondas (TASKF). Struktūros peržiūra: vieša atskaitomybė ir Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (TASV) pasiūlymų dėl reformų rengimas (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 22.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (774 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1652 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika