Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 24 września 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie przewodniczącego
 3.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 4.Priorytety Parlamentu Europejskiego do programu legislacyjnego i prac Komisji na 2009 r. (debata)
 5.Przygotowanie szczytu UE-Indie (Marsylia, 29 września 2008 r.) (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości (zmiana art. 121 Regulaminu) (A6-0324/2008, Costas Botopoulos) (głosowanie)
  6.2.Migracja do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (A6-0351/2008, Carlos Coelho) (głosowanie)
  6.3.Migracja do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (A6-0352/2008, Carlos Coelho) (głosowanie)
  6.4.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (A6-0334/2008, Dirk Sterckx) (głosowanie)
  6.5.Dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego (A6-0332/2008, Jaromír Kohlíček) (głosowanie)
  6.6.Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (A6-0333/2008, Paolo Costa) (głosowanie)
  6.7.Kontrola państwa portu (przekształcenie) (A6-0335/2008, Dominique Vlasto) (głosowanie)
  6.8.Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie dyrektywy) (A6-0331/2008, Luis de Grandes Pascual) (głosowanie)
  6.9.Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie rozporządzenia) (A6-0330/2008, Luis de Grandes Pascual) (głosowanie)
  6.10.Sieci i usługi łączności elektronicznej (A6-0321/2008, Catherine Trautmann) (głosowanie)
 7.Powitanie
 8.Głosowanie (kontynuacja)
  8.1.Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (A6-0316/2008, Pilar del Castillo Vera) (głosowanie)
  8.2.Wspólne podejście do zagospodarowania zakresów częstotliwości zwolnionych w wyniku przejścia na nadawanie cyfrowe (A6-0305/2008, Patrizia Toia) (głosowanie)
 9.Uroczyste posiedzenie – wizyta ekumenicznego patriarchy Bartłomieja
 10.Głosowanie (kontynuacja)
  10.1.Sieci i usługi łączności elektronicznej, ochrona prywatności i ochrona konsumentów (A6-0318/2008, Malcolm Harbour) (głosowanie)
  10.2.Umowa międzynarodowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (A6-0313/2008, Caroline Lucas)
  10.3.Umowa międzynarodowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (ITTA)
  10.4.Program legislacyjny i program prac Komisji na 2009 r.
  10.5.Przygotowanie szczytu UE-Indie (Marsylia, 29 września 2008 r.)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 14.Sytuacja światowego systemu finansowego i jej wpływ na gospodarkę europejską (debata)
 15.Kontrolowanie cen energii (debata)
 16.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 17.Biała księga na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością (debata)
 18.Podatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych (debata)
 19.Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi online (debata)
 20.FKMSR: „Przegląd statutu – Publiczna odpowiedzialność i skład RMSR - propozycje zmian” (debata)
 21.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (844 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1964 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności