Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 24 september 2008 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 4.Europaparlamentets prioriteringar när det gäller kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2009 (debatt)
 5.Förberedelser inför toppmötet EU/Indien (Marseille, 29 september 2008) (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Förfaranden vid domstolen (ändring av artikel 121) (A6-0324/2008, Costas Botopoulos) (omröstning)
  6.2.Migrering till andra generationen av Schengens informationssystem (beslut) (A6-0351/2008, Carlos Coelho) (omröstning)
  6.3.Migrering till andra generationen av Schengens informationssystem (förordning) (A6-0352/2008, Carlos Coelho) (omröstning)
  6.4.Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (A6-0334/2008, Dirk Sterckx) (omröstning)
  6.5.Utredning av olyckor i sjötransportsektorn (A6-0332/2008, Jaromír Kohlíček) (omröstning)
  6.6.Transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (A6-0333/2008, Paolo Costa) (omröstning)
  6.7.Hamnstatskontroll (omarbetning) (A6-0335/2008, Dominique Vlasto) (omröstning)
  6.8.Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) (A6-0331/2008, Luis de Grandes Pascual) (omröstning)
  6.9.Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) (A6-0330/2008, Luis de Grandes Pascual) (omröstning)
  6.10.Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (A6-0321/2008, Catherine Trautmann) (omröstning)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning (fortsättning)
  8.1.Europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation (A6-0316/2008, Pilar del Castillo Vera) (omröstning)
  8.2.Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar (A6-0305/2008, Patrizia Toia) (omröstning)
 9.Högtidligt möte – Ekumeniske patriarken Bartholomeus I
 10.Omröstning (fortsättning)
  10.1.Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, integritetsskydd och konsumentskydd (A6-0318/2008, Malcolm Harbour) (omröstning)
  10.2.2006 års internationella avtal om tropiskt timmer (A6-0313/2008, Caroline Lucas)
  10.3.Det internationella avtalet för tropiskt timmer
  10.4.Europaparlamentets prioriteringar när det gäller kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2009
  10.5.Förberedelser inför toppmötet EU/Indien (Marseille, 29 september 2008)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Situationen inom det internationella finansiella systemet och dess effekter på den europeiska ekonomin (debatt)
 15.Kontroll på energipriserna (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Vitbok om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma (debatt)
 18.Mervärdesskatt på behandling av försäkringstjänster och finansiella tjänster (debatt)
 19.Kollektiv förvaltning av upphovsrätter online (debatt)
 20.IASCF: Revidering av konstitutionen - offentlig redovisningsskyldighet och sammansättningen av IASB:s förslag till förändring (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (788 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1900 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy