Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2285(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0256/2008

Συζήτηση :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 25/09/2008 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0461

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να καταγραφεί ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Foglietta, αλλά ο εξοπλισμός μου παρουσίασε κάποια αστοχία.

 
  
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος: Ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το 2007 στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (άρθρα 2 και 39 της συνθήκης ΕΕ) (B6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE).(MT) Φυσικά, είναι δύσκολο να γίνει κανείς κατανοητός στη χαοτική αυτή κατάσταση. Ήθελα να εξηγήσω την ψήφο μου υπέρ του ψηφίσματος που μόλις εγκρίναμε σχετικά με την ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σήμερα, το Συμβούλιο των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συνεδριάζει για να συζητήσει και να εγκρίνει το ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και η πρόταση που συζητείται στο Συμβούλιο είναι πολύ σημαντική, και ελπίζω ότι, στη συζήτηση που πραγματοποιείται σήμερα στο Συμβούλιο, θα περιληφθεί στο σύμφωνο μια δήλωση σχετικά με την αναγκαιότητα ενός πιο δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού του φόρτου της μετανάστευσης. Ελπίζω οι υπουργοί να εγκρίνουν το σύμφωνο σήμερα και να περιλαμβάνει αυτό μια αναφορά στην κοινή αυτή ευθύνη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: Ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (άρθρα 2 και 39 της συνθήκης ΕΕ) (B6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, για πολλούς λόγους το ψήφισμα επί του οποίου μόλις ψηφίσαμε ήταν απαράδεκτο για μένα και σίγουρα και για την ομάδα μου. Ο βασικός λόγος είναι, φυσικά, ότι πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση ένα νέο «παράνομο» κύμα μετανάστευσης. Σε καμία περίπτωση.

Είναι πολύ εύκολο για τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα και τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να εισάγουν ολοένα και περισσότερους αλλοδαπούς πολίτες από τρίτες χώρες. Αυτό προκαλεί φυγή εγκεφάλων από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς την Ευρώπη, και τελικά δεν ωφελεί ούτε τους αναπτυσσόμενες χώρες ούτε την Ευρώπη. Αντιθέτως. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε μια αρχή –και αναφέρομαι πρωτίστως στις κυβερνήσεις και στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες– για να αφομοιώσουμε, να επανεκπαιδεύσουμε και να ενσωματώσουμε στη νόμιμη αγορά εργασίας τους τεράστιους, πραγματικά τεράστιους, αριθμούς αλλοδαπών πολιτών που βρίσκονται ήδη εδώ και που δεν αφομοιώνονται ούτε αφομοιώθηκαν ποτέ κατάλληλα στην κοινωνία μας.

 
  
  

− Έκθεση: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Mikko, επειδή πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικής σημασίας ρόλο στη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Με την επέκταση της ΕΕ, ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε τη σύγκλιση των προτύπων για την προστασία των βασικών ελευθεριών και της δημοκρατίας. Συμμετείχα στη γνωμοδότηση της Επιτροπής ITRE σχετικά με την έκθεση Mikko και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, επειδή πιστεύω ότι οι νέες τεχνολογίες οδήγησαν στην ανάδυση νέων διαύλων ενημέρωσης και νέων τύπων περιεχομένου και τα μέσα ενημέρωσης παραμένουν σημαντικό πολιτικό εργαλείο. Στο πλαίσιο αυτό, ένα πολυφωνικό σύστημα μέσων ενημέρωσης αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση για το δημοκρατικό κοινωνικό μοντέλο.

Όταν η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων, η κατάσταση αυτή ευνοεί τη μονοπώληση της αγοράς των διαφημίσεων και συνιστά εμπόδιο στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Η νομοθεσία για τον ανταγωνισμό συνέβαλε στον περιορισμό της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης, αλλά τα προβλήματα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένα κράτη μέλη, στην αγορά των οποίων κυριαρχούν μερικοί μεγάλοι παράγοντες.

Επομένως, η πρόταση της έκθεσης περί σύνδεσης της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό είναι αξιέπαινη.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σημαίνει ποικιλία στη διάδοση των πληροφοριών και στη χαρακτηριστική φύση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Και τα δύο αυτά στοιχεία απειλούνται σήμερα στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Η ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στις εταιρείες μέσων ενημέρωσης που ανταγωνίζονται η μια την άλλη στον συγκεκριμένο κλάδο έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία οι πληροφορίες που είναι πολύτιμες από κοινωνικό και πολιτιστική άποψη είναι δυσεύρετες στον λαβύρινθο των εύκολα προσπελάσιμων και τυποποιημένων ειδήσεων για όλους. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσει η επιδεινούμενη κατάσταση στον συγκεκριμένο κλάδο, όχι μόνον για τους μεμονωμένους καταναλωτές, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της.

Η εισηγήτρια είχε δίκιο όταν τόνισε τον ρόλο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων ως θεματοφυλάκων της ποικιλομορφίας, με αποστολή την αναμετάδοση πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Έχει επίσης δίκιο όταν προτείνει ένα μοντέλο στο οποίο συνυπάρχουν ισχυρά δημόσια μέσα ενημέρωσης, εκτός της ανταγωνιστικής αγοράς των μέσων ενημέρωσης, με ιδιωτικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης υποκινούμενες από το κέρδος. Η σημασία της ισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών πυλώνων είναι αναμφισβήτητη. Το κείμενο της έκθεσης, όπως και οι προθέσεις της εισηγήτριας, χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και διαφάνεια. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε κατά τις συζητήσεις στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είναι καλός. Επιπλέον, το νομικό καθεστώς των νέων μεθόδων διάδοσης πληροφοριών, όπως τα ιστολόγια στο Διαδίκτυο, ή άλλοι δικτυακοί τόποι που κατασκευάζονται από τους χρήστες τους, πρέπει να οριοθετηθεί με σαφήνεια ώστε οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτές τις μορφές ενημέρωσης να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τις τυχόν κυρώσεις.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με ικανοποίηση το Κοινοβούλιο να λέει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυηθούν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μπορούν οπωσδήποτε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είναι σωστό και ορθό. Σε μια φυσιολογική κοινωνία, αυτό σημαίνει δημοκρατία και ελευθερία πληροφόρησης, και κυρίως ελευθερία πληροφόρησης για τις ομάδες της αντιπολίτευσης.

Με βάση τα κριτήρια αυτά, το Βέλγιο, ακόμη και η Φλάνδρα, δεν είναι δημοκρατίες. Το πολιτικό μου κόμμα, για παράδειγμα, ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα στη συγκεκριμένη χώρα, υφίσταται συστηματικά και ανοικτά διακρίσεις και μποϊκοτάρεται από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Φλάνδρας, και τούτο βάσει επίσημων οδηγιών. Γιατί; Επειδή οι ιδέες και οι στάσεις μας δεν είναι «πολιτικά ορθές» ή αποκλίνουν από την κρατούσα γραμμή. Σχετικά πρόσφατα, ο πρώην επικεφαλής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα παραδέχθηκε απερίφραστα ότι ο Βασιλέας των Βέλγων τον έκανε βαρόνο για να τον ανταμείψει για τις διακρίσεις του κατά του κόμματος της αντιπολίτευσης.

Η παρούσα έκθεση, η οποία είναι κατά τα άλλα καλή, θα ήταν σκόπιμο να περιλάμβανε μια παράγραφο σχετικά με τη μεταχείριση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν ακολουθούν την πεπατημένη.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία επί της συγκεκριμένης έκθεσης. Η έκθεση αναδεικνύει πολύ καλά τις διάφορες δυσκολίες που σχετίζονται με την πολυφωνία και τη συγκέντρωση της κυριότητας στα μέσα ενημέρωσης σε διάφορα κράτη μέλη.

Ως Φλαμανδός, μπορώ να συνεισφέρω τις σκέψεις μου στο θέμα. Πράγματι, δεν υπάρχει κανένα κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο να χρειάζεται περισσότερο από το Βέλγιο έναν ουδέτερο διαμεσολαβητή σε θέματα μέσων ενημέρωσης, ο οποίος θα διασφαλίζει, για παράδειγμα, την ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία. Εδώ στις Βρυξέλλες, τη θεσμική καρδιά της χώρας, όπως είπε ο συνάδελφός μου βουλευτής, όχι μόνον τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης αλλά και τα όργανα της κυβέρνησης μποϊκοτάρουν χωρίς αιδώ το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης και αρνούνται στον κόσμο το δικαίωμα σε ελεύθερη και ισορροπημένη πληροφόρηση.

Ίσως ο χάρτης για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης που προτείνει η εισηγήτρια να μπορέσει να εξουδετερώσει αυτό το είδος κατάχρησης, διαφορετικά η όλη προσπάθεια θα είναι απλώς διακοσμητική.

Διερωτώμαι επίσης για ποιον λόγο η εισηγήτρια επιθυμεί την αυστηρότερη ρύθμιση του ύπατου ελεύθερου μέσου ενημέρωσης –του Διαδικτύου και των ιστολογίων, ειδικότερα– για να μην αναφέρω τη δικαιολογημένη ανησυχία για τα δικαιώματα δημιουργού. Πράγματι, τα κράτη εκείνα που δεν διαθέτουν καμία πραγματική πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσής τους είναι εκείνα ακριβώς που επιθυμούν τον αυστηρότερο έλεγχο του Διαδικτύου. Η παρούσα έκθεση τους παρέχει πρόσθετα επιχειρήματα και αυτό είναι λυπηρό.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (HU) Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα ουγγρικά. Η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, επομένως αποφασίσαμε ότι, αντί να απορρίψουμε την έκθεση, η ομάδα μας θα υποβάλει ένα εναλλακτικό σχέδιο απόφασης. Παρότι διατηρήσαμε τα θετικά στοιχεία της αρχικής έκθεσης, τα μέρη που είναι απαράδεκτα για εμάς διαγράφηκαν από το κείμενο και προστέθηκαν οι συστάσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι έπρεπε να υπογραμμισθούν.

Ένα από τα σημεία με τα οποία διαφωνεί η ομάδα είναι ότι η έκθεση αναφέρεται συγκεκριμένα σε επιμέρους κράτη μέλη, ενώ είμαστε πεπεισμένοι ότι μια έκθεση σχετικά με την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι ουδέτερη και να έχει γενική εφαρμογή. Σκοπός δεν είναι να φέρουμε σε δύσκολη θέση μερικές χώρες αναφέροντάς τες ως παραδείγματα προς αποφυγή. Ομοίως, δεν μπορέσαμε να δεχθούμε το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρει πως ορισμένες αυτοκρατορίες μέσων ενημέρωσης υποκινούνται πρωτίστως από το κέρδος και τα υλικά συμφέροντα: πρόκειται για μια υπερβολική γενίκευση, την οποία δεν μπορούμε να δεχθούμε.

Η έκθεση, η οποία προκάλεσε έντονες πολιτικές συζητήσεις, πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιστήσει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο γεγονός ότι πρέπει να χειρισθεί το συγκεκριμένο θέμα με τρόπο αντίστοιχο προς τη σοβαρότητά του και να εξετάσει τι είδους κοινοτικά ή εθνικά μέτρα πρέπει να θεσπισθούν με σκοπό την επιβολή της πολυφωνίας. Ευχαριστώ.

 
  
  

− Κοινή πρόταση ψηφίσματος – Έλεγχος των τιμών της ενέργειας (RC-B6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI).(SK) Υποστηρίζω τον αποτελεσματικό έλεγχο των τιμών της ενέργειας. Είναι προφανές ότι η αστάθεια των τιμών των τελευταίων μηνών δεν είναι προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κέρδη αποκομίζουν οι κερδοσκόποι/διαμεσολαβητές. Επιπλέον, βλέπουμε μια εντελώς απαράδεκτη κατάσταση, στην οποία οι τιμές της ενέργειας καθορίζουν τις τιμές των τροφίμων. Δεν μπορούμε να δεχθούμε σιωπηλά το κυνικό επιχείρημα ότι υπάρχουν αρκετά τρόφιμα σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά δεν έχουν όλοι αρκετά χρήματα για να αγοράσουν ακριβά τρόφιμα.

Κατά την άποψη των εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ενέργεια από βιομάζα ευθύνεται για έως 80% της έντονης αύξησης των τιμών των τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισα επανειλημμένως την αναγκαιότητα αύξησης των αποθεμάτων τροφίμων και ρύθμισης της χρήσης των πηγών τροφίμων για ενεργειακούς σκοπούς. Πρόκειται για ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με τον έλεγχο των τιμών των τροφίμων, και ως εκ τούτου πρέπει να αποδοθεί σε αυτό πολύ πιο ειδική προσοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μια ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας. Το γεγονός αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον διογκούμενο πληθωρισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε εργαλεία για την προστασία των πολιτών της Ευρώπης από τις συνέπειες αυτών των αυξήσεων των τιμών. Παρότι είδαμε πρόσφατα μειώσεις στις τιμές του πετρελαίου, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε μηχανισμούς που στοχεύουν στη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Επικρατεί επίσης η άποψη ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις ενεργειακές αγορές ώστε, στο μέλλον, να είναι λιγότερο επιδεκτικές στην κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές. Όταν εξετάζουμε το θέμα της ενέργειας, δεν μπορούμε παρά να υπογραμμίσουμε την αναγκαιότητα εντατικοποίησης, κατά πρώτον, των προσπαθειών που καταβάλλονται για την αύξηση του ποσοστού της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας, κατά δεύτερον, τη θέσπιση νέων τεχνολογιών άνθρακα, και κατά τρίτον, την αναγκαιότητα θέσπισης ενός προγράμματος ευρείας εμβέλειας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

 
  
  

− Έκθεση: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά της έκθεσης Foglietta και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές που με υποστήριξαν στην απόρριψή της.

Παρά το γεγονός ότι η παχυσαρκία είναι ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα, αυτή η Λευκή Βίβλος δεν προσφέρει κανένα στοιχείο προς την κατεύθυνση μιας λύσης. Αντιθέτως, περιέχει ένα συνονθύλευμα από ποικίλες συστάσεις και αιτήματα για εκπόνηση νομοθεσίας. Αυτό μας γελοιοποιεί. Χαίρομαι γιατί, τουλάχιστον, η πρόταση για την κόκκινη, πορτοκαλί και πράσινη επισήμανση των τροφίμων αποσύρθηκε, αλλά άλλες προτάσεις διατηρήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που προεξοφλούν αποφάσεις οι οποίες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας στον τομέα της επισήμανσης των τροφίμων, και για τις οποίες είμαι ο κοινοβουλευτικός εισηγητής.

Αποφασίσαμε ότι θα ζητήσουμε τη λογοκρισία της διαφήμισης, ότι θέλουμε να απαγορεύσουμε τα τεχνητά trans λιπαρά οξέα, αλλά ταυτόχρονα σκοπεύουμε να αναφέρουμε την περιεκτικότητα σε trans λιπαρά οξέα στις σημάνσεις των τροφίμων, ότι η περιφέρεια της μέσης μας θα μετράται επίσημα στο μέλλον και ότι η περιεκτικότητα των τροφίμων σε αλάτι θα παρακολουθείται, πράγμα που ισοδυναμεί με απαίτηση παρέμβασης στις συνταγές των τροφίμων. Δρομολογήθηκε ένας νέος ορισμός της υγιεινής διατροφής, σύμφωνα με τον οποίο υγιεινή διατροφή είναι δυνατή μόνον με την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με διάκριση κατά των γεωργών συμβατικών καλλιεργειών.

Δεν θα υπάρχει κακή τροφή, την οποία το νομικό καθεστώς μας θα αποκλείει από την αγορά. Όλοι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, αλλά έχουν επίσης δικαίωμα σεβασμού, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν οι ίδιοι αποφάσεις.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

− Έκθεση: Karin Resetarits (A6-0263/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η έκθεση αυτή σχετικά με τα μη κερδοσκοπικά μέσα ενημέρωσης τοπικών κοινοτήτων στην Ευρώπη αφορά έναν τομέα ο οποίος θεωρείται ότι χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ. Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο διάφορα ειδικά συμφέροντα στο Σώμα αυτό επιδιώκουν να αυξήσουν τον αριθμό των προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ και, επιπλέον, να αυξήσουν τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται σε αυτά, ώστε να μπορέσουν να μοιράσουν πιστώσεις στα δεξιά, στα αριστερά και στο κέντρο.

Είναι ακατανόητο για ποιον λόγο η στήριξη των μη κερδοσκοπικών μέσων ενημέρωσης των τοπικών κοινοτήτων πρέπει να αποτελέσει δαπάνη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ. Η αρχή της επικουρικότητας οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η δαπάνη αυτή πρέπει να αφορά τα κράτη μέλη ή τους περιφερειακούς πολιτικούς φορείς. Διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα εν λόγω μέσα ενημέρωσης καθώς και τα μέσα για να καθορίσουν κατά πόσον οι δαπάνες αυτές πρέπει να προηγηθούν των αναγκών για πόρους σε τομείς όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα σχολεία, η κοινωνική πρόνοια κλπ.

Για το συμφέρον της επικουρικότητας, καταψηφίσαμε την παρούσα έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. − Τα «κοινοτικά μέσα ενημέρωσης» διαδραματίζουν συχνά σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινότητες. Αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης σε τοπικό επίπεδο· ενίοτε αποτελούν τη μοναδική φωνή των τοπικών κοινοτήτων. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα εν λόγω μέσα, ιδίως μετά την αποτυχία κύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο για τη μετάδοση πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με την ΕΕ.

Ως εισηγητής της έκθεσης σχετικά με τον ενεργό διάλογο με τους πολίτες για την Ευρώπη, υποστηρίζω πλήρως κάθε είδους εργαλείο επικοινωνίας, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην προσέγγιση της ΕΕ και των πολιτών της. Παρόλ’ αυτά, είμαι πεπεισμένος ότι βασική προϋπόθεση για τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και για κάθε άλλο τοπικό μέσο ενημέρωσης που χρηματοδοτείται, έστω μερικώς, από δημόσια κονδύλια, είναι να είναι ανεξάρτητα όχι μόνον από την εθνική αλλά και από την τοπική εξουσία.

Γνωρίζω ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, και ιδίως η χρηματοδότησή τους, πρέπει να αποτελούν κύριο μέλημα των κρατών μελών, λόγω των διάφορων μορφών τους και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να βοηθήσουμε προβάλλοντας περισσότερο το θέμα. Η παρούσα έκθεση είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Η έκθεση Resetarits, την οποία υποστήριξα, αναφέρεται στη σημασία των μέσων ενημέρωσης για την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας. Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι στην ιρλανδική γλώσσα – μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη στην προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας τόσο της Σκοτίας όσο και στην Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης διαδραμάτισαν πάντοτε σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μας. Τα μέσα αυτά μπορούν να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο καταπολεμώντας τα αρνητικά στερεότυπα. Η ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσει πλήρως το γεγονός αυτό βελτιώνοντας τη νομική αναγνώριση των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης και την πρόσβαση σε ραδιοσυχνότητες για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Όσον αφορά τα κοινοτικά και τα εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης, πιστεύω ότι μπορούν αναμφίβολα να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο πολυφωνικού περιβάλλοντος μέσων ενημέρωσης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. Κατά τη γνώμη μου, οι εμπειρίες των περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν σαφώς ότι η ελευθερία του λόγου αποτελεί πλέον σχεδόν μύθο και ότι ο χαρακτήρας των λεγόμενων εμπορικών μέσων ενημέρωσης διαμορφώνεται από τον ιδιοκτήτη τους. Το επίπεδο αντικειμενικότητας των πληροφοριών που παρέχονται από τα θεσμοθετημένα μέσα ενημέρωσης καθορίζεται συχνά σε σημαντικό βαθμό από τα συμφέροντα των κατόχων της πολιτικής εξουσίας, ανεξάρτητα από τους νόμους και τα νομοθετήματα και το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζεται για αυτά. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική την πρόληψη της κατάχρησης και της λειτουργίας των κοινοτικών και εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης εκτός των ορίων της αποστολής που θεωρητικά τους έχει ανατεθεί. Συμφωνώ ότι τα εν λόγω μέσα ενημέρωσης πρέπει να αποκτήσουν γενική νομική αναγνώριση στις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, οι κανόνες που πρέπει να ρυθμίζουν τις δραστηριότητές τους πρέπει να θεσπισθούν, εξ αρχής, κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν τα κοινοτικά και εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης να προδώσουν την αποστολή τους, τον κοινωνικό ρόλο τους.

 
  
  

− Έκθεση: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − Δεν μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση αυτή. Παρότι συμφωνώ και χαιρετίζω πολλές από τις προτάσεις της, προβληματίζομαι σχετικά με τον περιορισμό του πεδίου της απαλλαγής από ΦΠΑ όσον αφορά τα επενδυτικά κεφάλαια. Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − Το EPLP πιστεύει ότι η αναβάθμιση των απαιτήσεων ΦΠΑ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί εδώ και καιρό. Ο εισηγητής επέδειξε μεγάλη προσοχή στην εκτέλεση του έργου του. Πιστεύουμε ότι η προσέγγισή του έλαβε ιδιαίτερα υπόψη το θέμα της μετακύλισης του κόστους στους καταναλωτές και ότι κατανοεί τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Δεν είμαστε βέβαιοι για το πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν κατάλληλα ορισμένα θέματα σε πρακτικό επίπεδο – ιδίως, όσον αφορά τη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών στην εφαρμογή ΦΠΑ. Επομένως, διατηρούμε επιφυλάξεις οι οποίες δεν ήταν εφικτό να διατυπωθούν στις συγκεκριμένες τροπολογίες, επειδή διεξάχθηκε συνολική ψηφοφορία για τις τροπολογίες 1-28. Το EPLP υποστηρίζει τον εισηγητή, αλλά θα καταψήφιζε τις τροπολογίες 6 και 21.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Joseph Muscat για το έργο του στην παρούσα έκθεση και σε άλλες και για τη συναδελφική στάση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω η σταδιοδρομία του να έχει συνεχείς επιτυχίες και να τον υποδεχθούμε σύντομα στο μέλλον ως πρωθυπουργό της Μάλτας.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος – Ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνη (άρθρα 2 και 39 της συνθήκης ΕΕ) (B6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. − Παρότι υποστηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), οι Συντηρητικοί του Ηνωμένου Βασιλείου ψηφίζουμε κατά του ψηφίσματος αυτού, καθώς διαφωνούμε σταθερά με κάθε έκκληση για περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα του ΧΕΑΔ. Ειδικότερα, διαφωνούμε με τις εκκλήσεις που περιέχονται στην έκθεση για την έγκριση των διατάξεων της συνθήκης της Λισαβόνας που είναι δυνατόν να εγκριθούν βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω την έγκριση, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, του ψηφίσματος σχετικά με την ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το 2007 στον χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Πρόκειται για ένα κείμενο υψηλής ποιότητας, το οποίο μας υπενθυμίζει με έμφαση την αναγκαιότητα ταχείας υιοθέτησης της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία θα ενισχύσει τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης προβλέποντας θεμελιώδεις βελτιώσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ.

Καλεί επίσης την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καθορίσουν τις νέες προτεραιότητες του επόμενου πολυετούς προγράμματος για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για την περίοδο 2010-2014.

Τέλος, προτείνει διάφορα ζωτικής σημασίας μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας σε σχέση με την προστασία των συνόρων καθώς και τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που υποστηρίζει η πολιτική ομάδα μας, και οι περισσότερες εξ αυτών περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο πρέπει να εφαρμοσθεί με συγκεκριμένες δράσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρότι συμφωνούμε με αρκετά σημεία του ψηφίσματος σχετικά με τον λεγόμενο «χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» –έναν ευφημισμό για την πραγματική διαδικασία εισαγωγής στο κοινοτικό σύστημα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες αποτελούν κυρίαρχες εξουσίες των κρατών μελών– το ψήφισμα περιλαμβάνει ένα σύνολο στόχων, προτεραιοτήτων και προτάσεων, τις οποίες απορρίπτουμε σθεναρά.

Και τούτο, ιδίως επειδή αγνοεί την απόρριψη της λεγόμενης συνθήκης της Λισαβόνας –επιμένοντας στην επιβολή της έως τα τέλη του 2009 και ζητώντας να προχωρήσει η διαδικασία εισαγωγής της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στο κοινοτικό σύστημα– καταδεικνύοντας την έλλειψη σεβασμού της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στην κυρίαρχη και δημοκρατική απόφαση του ιρλανδικού λαού.

Και επίσης, μεταξύ άλλων, επειδή θέτει ως στόχους την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που σχετίζονται με τη συνθήκη Prüm), της Frontex και της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ (η οποία είναι επιλεκτική και προστατευτική και ποινικοποιεί τη μετανάστευση).

Τέλος, παρά το γεγονός ότι παραπονείται ότι η Ένωση «καθιερώνει ντε φάκτο αστυνομική και δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως δε με τις ΗΠΑ, μέσω διμερών συμφωνιών σε διαφόρους τομείς, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό τις τυπικές διαδικασίες δημοκρατικής λήψεως αποφάσεων και κοινοβουλευτικού ελέγχου», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν την αμφισβητεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) 1. Το ψήφισμα αναφέρει για τη συνθήκη της Λισαβόνας ότι «αποτελεί μια ουσιαστική και επείγουσα προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί η ΕΕ ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης». Η συνθήκη της Λισαβόνας απορρίφθηκε ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Ιρλανδίας. Το γεγονός αυτό πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτό.

2. Η πρόταση ζητεί την πλήρη θέση σε ισχύ του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενεάς (SIS II) και την ενίσχυση της Frontex. Η υπηρεσία για την προστασία των συνόρων Frontex είναι υπεύθυνη για την επιχειρησιακή εφαρμογή της απάνθρωπης πολιτικής παρεμπόδισης της εισόδου στην ΕΕ ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η πολιτική αυτή προσβάλλει την ανθρωπότητα και, επομένως, πρέπει να απορριφθεί ρητά.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − Γενικά, υποστηρίζουμε την ιδέα της χορήγησης δικαιώματος ψήφου στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές στους μακροχρονίως διαμένοντες. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το δικαίωμα ψήφου σε τοπικές εκλογές, σύμφωνα με τις οικείες διεθνείς συμβάσεις.

 
  
  

− Έκθεση: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της προστασίας της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης (η οποία αναφέρεται ήδη στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την υποστήριξη μιας δημοκρατικής διαδικασίας μέσω της οποίας οι διάφοροι πολίτες της Ευρώπης θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση με διάφανο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές πιέσεις επηρεάζουν πολύ συχνά τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως τα κρατικά, τα οποία χρειάζονται σημαντικό και σταθερό μερίδιο αγοράς προκειμένου να μπορέσουν να υπερβούν την ανεπαρκή χρηματοδότηση και τα πολιτικά λόμπι.

Για αυτόν το λόγο θα ψηφίσω υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος, η οποία επιζητά τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για να εμπιστευθεί την ευθύνη για την εποπτεία αυτής της πολυμέρειας, μέσω χρήσης δεικτών αξιοπιστίας και αμεροληψίας. Συμφωνώ, επίσης, ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας συστημάτων επιτήρησης, που θα εγγυώνται συντακτική και δημοσιογραφική ελευθερία σε όλα τα κράτη μέλη.

Ήρθε ο καιρός, δεδομένης και της επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας, να εκπονήσουμε από κοινού ένα χάρτη για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με σκοπό να καταπολεμήσουμε τις υπάρχουσες επισφαλείς συνθήκες εργασίας για πολλούς πολιτικούς αρθρογράφους και δημοσιογράφους.

Τέλος, οι νέοι δίαυλοι επικοινωνίας, οι οποίοι αναμεταδίδουν τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματικά χρήζουν χρηματοδότησης, αλλά πρέπει παράλληλα να χρησιμοποιηθούν με αίσθημα ευθύνης (για παράδειγμα θα πρέπει να καθοριστεί το καθεστώς των συγγραφέων και των συντακτών ιστολογίων), ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνουμε μεγαλύτερη παιδεία στα μέσα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), γραπτώς. – (FR) Επαναβεβαιώνω ότι αποδίδω μεγάλη σημασία στην ελευθερία έκφρασης και στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Τα ιστολόγια είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την προσωπική ζωή των ανθρώπων και μπορούν να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία με την παραβίαση των νόμων για τον Τύπο εάν είναι αναληθή ή δόλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), γραπτώς. (DE) Ένα πολυφωνικό σύστημα μέσων ενημέρωσης αποτελεί θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την επιβίωση του ευρωπαϊκού μοντέλου δημοκρατικής κοινωνίας. Ωστόσο, η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την εμφάνιση μονοπωλίων, θέτει εμπόδια στην είσοδο στην αγορά και οδηγεί στην ομοιομορφία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης.

Η ανάπτυξη του συστήματος των μέσων ενημέρωσης υποκινείται ολοένα και περισσότερο από το κέρδος. Για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης και πολιτικής εξουσίας, η νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να συνδυασθούν. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους συγκρούσεις συμφερόντων βλάπτουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την πολυφωνία. Προκειμένου να ενισχυθεί η πολυφωνία, πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Επιπλέον, ζητώ τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ομίλων μέσων ενημέρωσης για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί κανόνες για τον ανταγωνισμό πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια ώστε να διασφαλίζεται έντονος ανταγωνισμός και μια ανοικτή αγορά. Ειδικότερα, η εθνική ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Για τον λόγο αυτό, χαιρετίζω την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει δείκτες μέτρησης της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Ζητώ επίσης τη δημιουργία πρόσθετων δεικτών για τη μέτρηση παραγόντων όπως η δημοκρατία και οι κώδικες δεοντολογίας για τους δημοσιογράφους. Επιπλέον, πιστεύω ότι οι διατάξεις σχετικά με τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης πρέπει επίσης να ρυθμίζουν τα μέσα πρόσβασης σε διαδικτυακό περιεχόμενο και τη διάδοσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. – (SV) Η έκθεση της Marianne Mikko είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περίπτωσης στην οποία οι καλές προθέσεις προχωρούν υπερβολικά και έρχονται τελικά σε σύγκρουση με την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας έκφρασης. Η αρχική έκθεση της κ. Mikko –η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα καταχώρησης, ένα δικαίωμα απάντησης και μέσα για τη δίωξη των συντακτών ιστολογίων– απείχε πολύ από την αντίληψή μου για την ελευθερία της έκφρασης και της διαμόρφωσης γνώμης. Ευτυχώς, η έκθεση αναδιατυπώθηκε όσον αφορά τα συγκεκριμένα σημεία, προτού υποβληθεί η πρόταση στην ολομέλεια. Ωστόσο, η αναδιατύπωση αυτή δεν υπήρξε αρκετή ώστε να μου επιτρέψει να υποστηρίξω την έκθεση· σε πολλά σημεία, η πρόταση εξακολουθεί να έρχεται σε σύγκρουση με την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, την ελεύθερη διαμόρφωση γνώμης και την ελευθερία έκφρασης.

Η τροπολογία 5 –η οποία εγκρίθηκε τελικά από το Κοινοβούλιο– είναι μια καλύτερη εναλλακτική εκδοχή της έκθεσης. Καλύτερη, αλλά όχι καλή. Το θέμα της συγκέντρωσης και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης είναι σημαντικό και πρέπει να συζητηθεί. Όμως, το παρόν ψήφισμα δεν αποτελεί τον κατάλληλο τρόπο. Τα θέματα που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντοτε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Σε θέματα ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, ελευθερίας διαμόρφωσης γνώσης και ελευθερίας έκφρασης δεν κάνω συμβιβασμούς. Οι αξίες αυτές είναι θεμελιώδεις και δεν επιδέχονται αποσπασματικές ρυθμίσεις. Για τον λόγο αυτό, απείχα από τη σημερινή ψηφοφορία. Με την πράξη αυτή, επιδιώκω να δείξω ότι υποστηρίζω τη συζήτηση, αλλά και να εκφράσω τον προβληματισμό μου για τις επανειλημμένες απόπειρες ρύθμισης ζητημάτων που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Με τις αλλαγές που θεσπίσθηκαν στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες δεν επιτρέπουν στις περιστάσεις αυτές ειδικές προτάσεις τροπολογιών, αυτό επί του οποίου μόλις ψηφίσαμε δεν ήταν η έκθεση Mikko, αλλά μάλλον μια γενικότερη πρόταση για ένα εναλλακτικό ψήφισμα.

Το τελικό ψήφισμα που εγκρίθηκε είναι σαφώς καλύτερο από την έκθεση, και το ψηφίσαμε για τον λόγο αυτό και μόνο, αλλά διατηρεί ορισμένες πτυχές με τις οποίες διαφωνούμε.

Η κύρια διαφωνία μας αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να επιφέρει μια ισορροπία συνδέοντας το λεγόμενο «δίκαιο του ανταγωνισμού» με τη νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης, υπό την έννοια ότι η πείρα έχει δείξει ότι τα συμφέροντα του κεφαλαίου υπερισχύουν όλων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης, θέτοντας πολύ συχνά υπό αμφισβήτηση την πολυφωνία.

Παρότι αναφέρει σε άλλο σημείο ότι «οι δημόσιες αρχές θα πρέπει κατά κύριο λόγο να στοχεύουν στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίζουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο των μέσων ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης), την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πλήρη ανεξαρτησία των δημοσιογράφων», ξέρουμε ότι αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί όταν ο ρόλος του δημοκρατικού κράτους είναι αδύναμος. Η αλήθεια είναι ότι, όταν οι σημαντικότερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης ανήκουν σε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους, η ελευθερία της έκφρασης και η δημοσιογραφική ανεξαρτησία δεν είναι εγγυημένες.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Συγχαίρω τη συνάδελφό μου Marianne Mikko για την έκθεσή της. Θα ψηφίσω υπέρ της κοινής εναλλακτικής πρότασης ψηφίσματος που κατέθεσε η ομάδα μου από κοινού με τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους, η οποία προσεγγίζει περισσότερο και τη δική μου θέση. Δεν βλέπω τον λόγο γιατί κάτι το οποίο είναι παράνομο σε γραπτή ή προφορική μορφή πρέπει να είναι νόμιμο στο Διαδίκτυο. Φυσικά, η επιβολή του νόμου μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά αυτός δεν είναι λόγος απραξίας. Άλλωστε, υπάρχουν όρια ταχύτητας και στους απομακρυσμένους επαρχιακούς δρόμους, όπου η αστυνόμευση είναι πολύ δύσκολη. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν δικαιολογεί την άτακτη ικανοποίηση των συμφερόντων του καθενός.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η παρούσα έκθεση και τα εναλλακτικά ψηφίσματα που κατατέθηκαν μαζί με αυτή δεν εμπίπτουν στο πεδίο της νομοθετικής διαδικασίας και δεν είναι τίποτε περισσότερο από την έκφραση της επιθυμίας της ομοσπονδιακής πλειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλέξει ακόμη περισσότερο την ΕΕ στον τομέα της πολιτικής του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης, η εισηγήτρια προχώρησε υπερβολικά στη φιλοδοξία της να θέσει υπό έλεγχο και εποπτεία τον κόσμο των ιστολογίων. Ευτυχώς, η επιτροπή υπαναχώρησε σε κάποιο βαθμό στην πρόταση που κατέθεσε στην ολομέλεια, και τα ψηφίσματα που κατέθεσαν ορισμένες πολιτικές ομάδες είναι καλύτερα από την ίδια την έκθεση. Όμως, το βασικό ερώτημα παραμένει: για ποιον λόγο πρέπει καν να συζητηθεί η έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Το ζήτημα της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης είναι σημαντικό – τόσο σημαντικό ώστε ο χειρισμός του πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένως, ψηφίσαμε κατά της παρούσας έκθεσης στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της Marianne Mikko σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ.

Η πρόσβαση σε ελεύθερα και πολυφωνικά μέσα ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας σήμερα. Το μοντέλο δύο πυλώνων που θεσπίσθηκε για την ιδιωτική και τη δημόσια τηλεόραση και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης αναπτύχθηκε πολύ καλά. Προκειμένου να συνεχισθεί αυτή η διαδικασία ανάπτυξης με όσο το δυνατόν πιο παραγωγικό τρόπο, πρέπει να παρασχεθεί σταθερή χρηματοδότηση στους δημόσιους φορείς ραδιοτηλεόρασης, επιτρέποντας τους να προωθούν τα δημόσια συμφέροντα και τις κοινωνικές αξίες, να διαφυλαχθεί η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και να παρασχεθεί πρόσβαση στο κοινό σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο.

Υποστηρίζω επίσης τη δημιουργία ενός χάρτη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει στήριγμα για τις προσπάθειες διασφάλισης της ελευθερίας της έκφρασης. Ωστόσο, η πρόβλεψη της ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων πρέπει να γίνει μέσω ειδικών νομικών και κοινωνικών εγγυήσεων.

Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης αποτελεί επίσης πρόβλημα, καθώς ενθαρρύνει την εμφάνιση μονοπωλίων. Επομένως, είναι αναγκαία η συγχώνευση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλισθούν η πρόσβαση, ο ανταγωνισμός και η ποιότητα. Η έκθεση καλύπτει κατά το μάλλον ή ήττον όλα τα κύρια σημεία και για τον λόγο αυτό υποστηρίζω την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), γραπτώς. − (RO) Συμφωνούμε όλοι ότι η πολυφωνία πρέπει να αποτελεί ζωτικής σημασίας στοιχείο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η πολυφωνία πρέπει να υποστηριχθεί, και η έγκριση της έκθεσης Mikko αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Η αναγκαιότητα μιας ισορροπημένης αγοράς των μέσων μαζικής ενημέρωσης πρέπει να αναγνωρισθεί και να υποστηριχθεί από τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να δεσμευθούν, τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά, ότι θα παράσχουν την ευκαιρία στους ευρωπαίους πολίτες να αποκτήσουν ακριβή και ποικίλη ενημέρωση.

Η πολιτιστική πολυμορφία, καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για ενσωμάτωση των πληθυσμών μεταναστών και των μειονοτήτων, σε συνδυασμό με τη σημασία της παροχής ποιοτικής ενημέρωσης στον ενεργό πληθυσμό, αποτελούν λόγους προτεραιότητας για τη δημιουργία ενός χάρτη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξή μου στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης πρέπει να ενθαρρυνθούν να λειτουργούν ως εναλλακτικοί πάροχοι ενημέρωσης σε σχέση με εκείνους που βασίζονται αποκλειστικά σε εμπορικά κριτήρια.

Η ενεργή άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ευρωπαίων πολιτών και η ενημέρωση και η ικανότητά τους να κατανοούν και να κρίνουν τις παρεχόμενες πληροφορίες είναι μια αναγκαιότητα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε μέτρο που θεσπίζεται στο μέλλον τόσο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσο και από κάθε κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Η νέα τεχνολογία οδήγησε στην εμφάνιση νέων διαύλων ενημέρωσης και σε αλλαγές στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης. Ένα σύστημα μέσων ενημέρωσης ευρείας εμβέλειας είναι απαραίτητο για την καλλιέργεια της δημοκρατίας και της ελευθερίας της σκέψης. Υποστήριξα ευρέως με την ψήφο μου τις συστάσεις της Marianne Mikko.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η συγκέντρωση στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα και πρέπει να καταπολεμηθεί. Καταρχάς, ωστόσο, υπάρχουν αρκετές χώρες στην ΕΕ στις οποίες η συγκέντρωση στα μέσα ενημέρωσης αποτελεί πρόβλημα και, επομένως, είναι απαράδεκτο να αναφέρεται μόνο μία χώρα. Δεύτερον, σε αρκετά σημεία η έκθεση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει σε έναν τομέα δραστηριότητας ο οποίος καλύπτεται από την αρχή της επικουρικότητας.

Εάν τα σημεία αυτά είχαν τροποποιηθεί ή εάν μπορούσα να ψηφίσω υπέρ μιας τέτοιας τροπολογίας, θα είχα εγκρίνει την έκθεση Mikko.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του συστήματος των ΜΜΕ ενισχύει τα μονοπωλιακά φαινόμενα και πλήττει την αναγκαία πολυφωνία.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση σήμερα φαίνεται απεριόριστη και παράλληλα λειψή. Επιχειρηματικοί όμιλοι κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό μέσων ενημέρωσης, παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παράλληλα αποτελούν τον καλύτερο διαφημιζόμενο πελάτη του εαυτού τους. Η διασφάλιση ποιοτικής δημόσιας τηλεόρασης, πλουραλιστικής, ανοιχτής και αδέσμευτης είναι επιβεβλημένη. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο, η ΕΕ οφείλει να δώσει μεγάλη βαρύτητα στο δημόσιο διάλογο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ελευθερία της έκφρασης όσο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η συζήτηση είναι ακόμη στην αρχή. Σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών μπορούν να βρεθούν οι λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Η τροποποίηση του Κανονισμού, όπως εγκρίθηκε από εμάς στις 8 Ιουλίου 2008, είχε ως αποτέλεσμα νέους κανόνες σχετικά με τις εκθέσεις πρωτοβουλίας. Στη διάρκεια της δεύτερης αυτής περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί στην πράξη.

Ωστόσο, κατά τη συζήτηση αρκετών εκθέσεων πρωτοβουλίας το απόγευμα της Δευτέρας αποδείχθηκε ότι η αλλαγή αυτή δεν ήταν η καλύτερη. Μόνον ο εισηγητής και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έλαβαν τον λόγο στη συζήτηση κάθε έκθεσης. Η συζήτηση έχασε το δυναμισμό της, καθώς ούτε οι σκιώδεις εισηγητές είχαν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο. Ακόμη και ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι βουλευτές που συμμετείχαν στην εκπόνηση της έκθεσης μπορούν να υποβάλουν σχόλια γραπτώς αποδεικνύεται προβληματικός. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συνόδου, κάθε βουλευτής μπορεί να αντιδράσει γραπτώς μόνον μία φορά.

Προβληματική αποδεικνύεται επίσης η διαδικασία ψηφοφορίας επί εκθέσεων πρωτοβουλίας. Βάσει του νέου κανόνα, οι τροπολογίες δεν γίνονται δεκτές για εξέταση στην ολομέλεια. Μπορεί μόνον να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος για λογαριασμό μιας πολιτικής ομάδας.

Στην πράξη, οι αδυναμίες της απόφασής μας επηρέασαν την ίδια αυτή έκθεση, της κ. Mikko, σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετικά ισορροπημένη έκθεση περιείχε ορισμένα σημεία που αφορούν συγκεκριμένα κράτη μέλη. Νομίζω ότι το περιεχόμενο μιας έκθεσης που αγγίζει ένα τόσο ευαίσθητο θέμα πρέπει να παραμένει ουδέτερο. Δεν σκόπευα να ψηφίσω κατά της έκθεσης, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η πολιτική ομάδα μας, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ. Ζητώ την τροποποίηση του εν λόγω κανόνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σημαίνει ποικιλία στη διάδοση των πληροφοριών και στη χαρακτηριστική φύση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Και τα δύο αυτά στοιχεία απειλούνται σήμερα στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Η ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στις εταιρείες μέσων ενημέρωσης που ανταγωνίζονται η μια την άλλη στον συγκεκριμένο κλάδο έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία οι πληροφορίες που είναι πολύτιμες από κοινωνικό και πολιτιστική άποψη είναι δυσεύρετες στον λαβύρινθο των εύκολα προσπελάσιμων και τυποποιημένων ειδήσεων για όλους. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσει η επιδεινούμενη κατάσταση στον συγκεκριμένο κλάδο, όχι μόνον για τους μεμονωμένους καταναλωτές, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της.

Η εισηγήτρια είχε δίκιο όταν τόνισε τον ρόλο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων ως θεματοφυλάκων της ποικιλομορφίας, με αποστολή την αναμετάδοση πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Έχει επίσης δίκιο όταν προτείνει ένα μοντέλο στο οποίο συνυπάρχουν ισχυρά δημόσια μέσα ενημέρωσης, εκτός της ανταγωνιστικής αγοράς των μέσων ενημέρωσης, με ιδιωτικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης υποκινούμενες από το κέρδος. Η σημασία της ισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών πυλώνων είναι αναμφισβήτητη. Το κείμενο της έκθεσης, όπως και οι προθέσεις της εισηγήτριας, χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και διαφάνεια. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε κατά τις συζητήσεις στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είναι καλός.

Επιπλέον, το νομικό καθεστώς των νέων μεθόδων διάδοσης πληροφοριών, όπως τα ιστολόγια στο Διαδίκτυο, ή άλλοι δικτυακοί τόποι που κατασκευάζονται από τους χρήστες τους, πρέπει να οριοθετηθεί με σαφήνεια ώστε οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτές τις μορφές ενημέρωσης να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τις τυχόν κυρώσεις. Θα δημιουργηθούν περισσότερα περιεχόμενα αυτού του τύπου. Η θεμελίωση των μέτρων αυτών σε έναν κώδικα δεοντολογίας είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), γραπτώς. − (PL) Στο ψήφισμα σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκρίθηκε, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμού συμπεριλαμβανομένου, δικαίως ταχθήκαμε υπέρ της διασφάλισης ελεύθερης πρόσβασης σε ποικίλα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και της ελευθερίας της έκφρασης.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τα ιστολόγια στο Διαδίκτυο, το ψήφισμα διαφέρει σημαντικά από την αρχική έκδοση της έκθεσης της Marianne Mikko και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Η έκθεση αυτή θεώρησε ότι θα υπάρξει αποσαφήνιση του καθεστώτος των ιστολογίων στο Διαδίκτυο και των δικτυακών τόπων που κατασκευάζονται από τους χρήστες τους ώστε να υπόκεινται σε κανονισμούς παρόμοιους με εκείνους που χρησιμοποιούνται για άλλες δημοσιεύσεις. Ωστόσο, το ψήφισμα που εγκρίθηκε τελικά ζητεί τη διεξαγωγή ανοικτής συζήτησης σχετικά με το καθεστώς των ιστολογίων στο Διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος.

Κατά την άποψή μου, το Διαδίκτυο και ειδικότερα τα ιστολόγια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της έκφρασης και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς. Η παράγραφος 25 της προηγούμενης έκδοσης της έκθεσης, εάν ερμηνευόταν εσφαλμένα, συνιστούσε απειλή στην ελευθερία της έκφρασης των συντακτών που χρησιμοποιούν αυτό το ολοένα και πιο δημοφιλές μέσο. Πρέπει να δηλώσω, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ότι κάθε παρόμοια απόπειρα ρύθμισης και ελέγχου στο μέλλον πρέπει να απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Στη σημερινή ψηφοφορία, υποστήριξα το ψήφισμα σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με την αρχή που υποκινεί την εισηγήτρια, και συγκεκριμένα ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ισότητα όσον αφορά τα πρότυπα για την προστασία της δημοκρατίας και των βασικών ελευθεριών.

Στον σημερινό κόσμο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τεράστια και ολοένα αυξανόμενη επιρροή. Η συνεχής εμφάνιση νέων μέσων ενημέρωσης αποτελεί θετική εξέλιξη. Αυξάνει τον δυναμισμό και την ποικιλία στον τομέα αυτό. Ως προς αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης και υλοποίησης βασισμένο σε δείκτες πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι θα θεσπισθούν με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο. Πρέπει να προασπισθούμε την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως σημαντική πτυχή της δημοκρατίας και της ελευθερίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ελεύθερα και ποικίλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για όλους της κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα χάρτης για τις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος θα παρέχει εγγυήσεις όχι μόνον για τα κοινωνικά δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των δημοσιογράφων, αλλά και για την ελευθερία της έκφρασης.

 
  
  

− Κοινή πρόταση ψηφίσματος – Έλεγχος των τιμών της ενέργειας (RC-B6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου προκαλούν σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά τον αντίκτυπο του φαινομένου αυτού στην οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ, και ειδικότερα όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και στην ποιότητα ζωής.

Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας από την άποψη αυτή. Δεδομένου ότι η οικονομία της ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, είναι αναγκαίο να θεσπισθεί μια κοινή ενεργειακή πολιτική βασισμένη στην αρχή της αλληλεγγύης, της ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών και των εξωτερικών διαύλων εφοδιασμού.

Ως εισηγήτρια σχετικά με την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, τόνισα πάντοτε τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα των δράσεων αυτών. Σήμερα, ωστόσο, καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ στο άμεσο μέλλον. Η έκκλησή μου δεν αφορά μόνον τις εισαγωγές πετρελαίου, αλλά και τις εισαγωγές φυσικού αερίου και περιλαμβάνει την υλοποίηση του σχεδίου Nabucco.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. – (SV) Καταψηφίσαμε την τροπολογία 1 σχετικά με τη φορολόγηση των ακούσιων κερδών, επειδή πιστεύουμε ότι το προτεινόμενο κείμενο είναι ασαφές και επειδή διερωτώμεθα τόσο πώς θα υλοποιηθεί όσο, και κυρίως, ποιος είναι ο απώτερος σκοπός της πρότασης. Ωστόσο, ψηφίσαμε υπέρ της τροπολογίας που εισηγείται την επιβολή μειωμένου ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες που εξοικονομούν ενέργεια, καθώς αυτός είναι ένας από τους πολλούς δυνητικούς τρόπους τόνωσης της μετάβασης σε εναλλακτικές λύσεις περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι οι φόροι είναι εθνικό θέμα και ότι οι αποφάσεις επ’ αυτών μπορούν να λαμβάνονται μόνον από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, επειδή, τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ της αξίας του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και της τελικής τιμής του πετρελαίου, καταφέρνει να εξετάσει το ευαίσθητο αυτό θέμα χωρίς να υιοθετήσει τη συναισθηματική προσέγγιση που υιοθέτησαν ορισμένες κυβερνήσεις, όπως, για παράδειγμα, η πορτογαλική κυβέρνηση.

Στην Πορτογαλία, ο υπουργός Manuel Pinho φανέρωσε όχι μόνον την πλήρη σύγχυση του (και την περιορισμένη δυνατότητα επέμβασής του), αλλά και μια απαράδεκτη παρέμβαση στην ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής. Όλα αυτά αποτελούν απλώς ευσεβείς πόθους εν όψει των εκλογών.

Απορρίπτω κάθε διοικητικό καθορισμό των τιμών ή φορολογική εναρμόνιση για το πετρέλαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμφωνώ με τη φορολογική παρέμβαση (ΦΠΑ και φόρος στην παραγωγή), εφόσον είναι προσωρινή και επιλεκτική υπέρ των σοβαρότερα πληττόμενων νοικοκυριών και βιομηχανικών κλάδων.

Κατά τη γνώμη μου, η λύση συνίσταται ουσιαστικά στην ενίσχυση των ισχυόντων κανονισμών για το πετρέλαιο. Αντί να αναμένουμε ότι οι τιμές θα προσαρμοσθούν στις δηλώσεις του υπουργού ή στις καταγγελίες των καταναλωτών, η Αρχή Ανταγωνισμού πρέπει να ενεργήσει στο πλαίσιο των εξουσιών πρωτοβουλίας που διαθέτει για να αντιστρέψει το κλίμα δυσπιστίας που επικρατεί γύρω από την ικανότητά της να ασκήσει εποπτεία στον τομέα του πετρελαίου. Η κοινή γνώμη στην Πορτογαλία χρειάζεται μια βέβαιη εγγύηση ότι οι πρακτικές κατά του ανταγωνισμού δεν υπεισέρχονται στον καθορισμό των τιμών. Εάν διαπιστωθεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, η Αρχή Ανταγωνισμού πρέπει να παρέμβει με αμεροληψία και να επιβάλει παραδειγματικές κυρώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. − Υποστηρίζω με χαρά τις πρακτικές ιδέες που περιέχονται στο μεγαλύτερο μέρος του παρόντος ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να εκπονήσουν σχέδια δράσης όσο το δυνατόν συντομότερα για την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών μας.

Μεσοπρόθεσμα, η μετατόπιση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλει στην προστασία κατά των αναπόφευκτων διακυμάνσεων των τιμών, η οποία είναι αποτέλεσμα της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά στο άμεσο μέλλον απαιτείται συγκεκριμένη δράση για την ανακούφιση και την εξάλειψη της ενεργειακής ένδειας.

Δεν συμφωνώ, ωστόσο, ότι η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας είναι μέρος της λύσης στο πρόβλημα της αύξησης των τιμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο των τιμών της ενέργειας. Ωστόσο, καταψήφισα την τροπολογία 1, η οποία πρότεινε έναν φόρο επί των ακούσιων κερδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτως, λόγω των διαφορετικών επιπέδων χρεώσεων της ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Καταψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τις τιμές της ενέργειας. Παρότι συμφωνώ απολύτως ότι οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας απαιτούν θετική πολιτική δράση, απορρίπτω τις αναφορές του ψηφίσματος σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Απορρίπτω την ιδέα ότι η αυξημένη χρήση της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και πιστεύω ότι η πολιτική προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί σε μη πυρηνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Χαιρετίζω τη θετική ψήφο σήμερα όσον αφορά την αναγνώριση της ενεργειακής ένδειας και τη μείωση του ΦΠΑ για τα είδη που εξοικονομούν ενέργεια.

 
  
  

− Έκθεση: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. – (SV) Η ΕΕ μπορεί να κάνει πολλά για τη μείωση του προβλήματος της παχυσαρκίας και σε αυτά πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή του Κοινοβουλίου. Επομένως, είναι θετικό ότι σήμερα το Κοινοβούλιο υπερψήφισε την έκθεση σχετικά με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία. Μια από τις συνέπειες της απόφασής αυτής είναι ότι το Κοινοβούλιο ζητεί πλέον την απαγόρευση των trans λιπαρών οξέων.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, πιστεύουμε ότι η έκθεση θα μπορούσε να αναφέρεται λιγότερο στο τι πρέπει να κάνουν τα σχολεία και τι είδους φαγητό πρέπει να σερβίρουν. Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις σε αυτά τα θέματα είναι καλύτερο να λαμβάνονται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η καταπολέμηση του σοβαρού προβλήματος δημόσιας υγείας των ασθενειών που συνδέονται με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα από τα αρχικά στάδια της ζωής.

Η έκθεση ζητεί από τα κράτη μέλη, τις τοπικές οντότητες και τις σχολικές αρχές να παρακολουθούν και να βελτιώσουν τα ποιοτικά και διατροφικά πρότυπα των σχολικών γευμάτων.

Οι διατροφικές πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα είναι σημαντικές, και ιδίως η διαφορά μεταξύ φυσικών trans λιπαρών οξέων που υπάρχουν στο κρέας και στα γαλακτοκομικά προϊόντα και εκείνων που παράγονται κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής μεταποίησης (τεχνητά). Η επισήμανση χωρίς διακρίσεις των trans λιπαρών οξέων μόνο σύγχυση θα προκαλέσει στους καταναλωτές, θα δημιουργήσει αρνητική εικόνα για υγιεινά γαλακτοκομικά προϊόντα και θα έχει ανεπιθύμητες συνέπειες στην κατανάλωση, υπονομεύοντας τη δημόσια υγεία (μειωμένη πρόσληψη σημαντικών θρεπτικών ουσιών, όπως ασβέστιο και πρωτεΐνες, για παράδειγμα).

Ευρωπαϊκοί δείκτες, όπως η περιφέρεια της μέσης, είναι χρήσιμοι για την παρακολούθηση των παραγόντων κινδύνου στους οποίου εκτίθενται οι άνθρωποι σε σχέση με διάφορες ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Η κατανόηση της κατανομής της κοιλιακής παχυσαρκίας διευκολύνει τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων μέτρων για την ελαχιστοποίηση τέτοιων προβλημάτων.

Συμφωνώ με τον χρωματικό κώδικα για την επισήμανση των τροφίμων, επειδή, αντί σαφούς και εύκολα κατανοητής επισήμανσης, οι Ευρωπαίοι χρειάζονται σύμβολα τα οποία θα μπορούν να ερμηνεύουν, ώστε να προβούν σε υγιεινές επιλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Οι ασθένειες που σχετίζονται με το υπερβολικό βάρος και τη διατροφή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, πράγμα που σημαίνει ότι η καταπολέμηση της παχυσαρκίας πρέπει να τίθεται ως προτεραιότητα από τα αρχικά στάδια της ζωής.

Η έκθεση Foglietta είναι εξαιρετικά συναφής, καθώς καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές οντότητες και τις σχολικές αρχές να παρακολουθούν και να βελτιώσουν τα ποιοτικά και διατροφικά πρότυπα των σχολικών γευμάτων.

Πιστεύω ότι πρέπει να παρέχονται πάντοτε διατροφικές πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα, και ιδίως μια ένδειξη για την ύπαρξη τεχνητκών trans λιπαρών οξέων, επειδή αυτά έχουν περισσότερες αρνητικές συνέπειες για την υγεία. Η μη διάκριση των τεχνητών trans λιπαρών οξέων από τα φυσικά λίπη θα είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές και θα συμβάλει απλώς στη δημιουργία αρνητικής εικόνας για ορισμένα ζωικά τρόφιμα τα οποία περιέχουν φυσικά trans λιπαρά οξέα, όπως τα κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ψήφισα επίσης υπέρ της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δεικτών, όπως η περιφέρεια της μέσης, και άλλων παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία, επειδή πιστεύω ότι μπορεί να είναι χρήσιμοι στο μέλλον για την αξιολόγηση των κινδύνων με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπος ο πληθυσμός και για την επιτυχία των μέτρων που θα υλοποιηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − Δεν μπορώ να στηρίξω την παρούσα έκθεση ούτε την τροπολογία 6, καθώς θεωρώ ότι δεν αρμόζει να περιληφθούν θέματα που σχετίζονται με τους φόρους ή τον ΦΠΑ σε μια έκθεση που αφορά την υγεία, όπως είναι η παρούσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Foglietta και χαιρετίζω τη Λευκή Βίβλο για τα θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι σημαντικό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία και την κακή διατροφή έχουν σοβαρές συνέπειες στις κοινωνίες. Στη χώρα μου, η σκοτσέζικη κυβέρνηση έλαβε θετικά μέτρα για τη βελτίωση της διατροφής σε δημόσια ιδρύματα, όπως σχολεία και νοσοκομεία, και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να ενθαρρύνονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. (FI) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Foglietta, που εγκρίθηκε από την επιτροπή, σχετικά με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία στη στρατηγική μας για τη δημόσια υγεία. Επικροτώ τη βασική άποψη ότι πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στη βιομηχανία να προσπαθήσει να μειώσει, μέσω αυτορύθμισης, τα προβλήματα υγείας που οφείλονται στο υπερβολικό βάρος ή στην παχυσαρκία, παρέχοντας ταυτόχρονα στην Επιτροπή την εξουσία να εξασφαλίσει την πραγματική υλοποίηση των προσπαθειών εύλογης και υπεύθυνης διαφήμισης (ιδίως στην περίπτωση των παιδιών), για παράδειγμα, και μείωσης της ποσότητας άλατος, λιπαρών και ζάχαρης που καταναλώνουν οι άνθρωποι.

Είναι σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές συνολικές πληροφορίες στην επισήμανση των συσκευασιών των τροφίμων, ώστε να γνωρίζουν πώς να επιλέξουν μεταξύ καλών, καλύτερων και χειρότερων τροφίμων. Κατά την άποψή μου, και σε αντίθεση προς την τρέχουσα πρακτική, η περιεκτικότητα σε τεχνητά trans λιπαρά οξέα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στις περιγραφές των τροφίμων. Ψήφισα κατά της γραμμής που υιοθέτησε η ομάδα μας στο συγκεκριμένο θέμα.

Ωστόσο, υποστήριξα την άποψη της ομάδας μας σχετικά με τη χρήση ενός χρωματικού κώδικα στην επισήμανση των τροφίμων. Οι επισημάνσεις που βασίζονται σε χρωματικούς κώδικες και έχουν ως σκοπό να στείλουν ένα σαφές μήνυμα σχετικά με το πόσο καλό είναι ένα προϊόν για την υγεία, οι οποίες έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις στην Ευρώπη, είναι συχνά παραπλανητικές, και επομένως δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Για τον λόγο αυτό, πολλές αλυσίδες υπεραγορών στο Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησαν να καταργήσουν μια πρακτική, την οποία είχαν υιοθετήσει προηγουμένως.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης του Alessandro Foglietta σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία.

Συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με την αναγκαιότητα μέτρων αναδιάρθρωσης στην υγεία, στον αθλητισμό και στη διατροφή. Προβλήματα, όπως το υπερβολικό βάρος και οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, εμφανίζονται συχνότερα στις κοινωνικά και οικονομικά στερημένες ομάδες του πληθυσμού. Ένας από τους πρώτους τρόπους επίλυσης του προβλήματος μπορεί να υλοποιηθεί στα σχολεία. Περισσότερες ώρες φυσικής αγωγής και μια ισορροπημένη διατροφή για τα παιδιά και τους νέους θα είναι από τα πρώτα μέτρα για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, η δε διατροφολογία πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα σε κάθε ευρωπαϊκό σχολείο. Επιπλέον, η επισήμανση των τροφίμων είναι ευπρόσδεκτη, καθώς θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν προϊόντα και να διακρίνουν μεταξύ καλών και λιγότερο καλών τροφίμων.

Η έκθεση δεν παρέχει μια τέλεια λύση, αλλά προτείνει ορισμένα πολύ καλά μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο, και για τον λόγο αυτό τα αξιολογώ πολύ θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αξιέπαινη για το ενδιαφέρον της για την υγιεινή διατροφή και την άσκηση για όλους τους πολίτες, ώστε να αποφύγουν το υπερβολικό βάρος, την παχυσαρκία και τις χρόνιες ασθένειες. Υποστηρίζω οπωσδήποτε την πρόθεση να σημάνουμε συναγερμό ενώπιον της επιδημίας παχυσαρκίας, η οποία πλήττει τρία εκατομμύρια παιδιά και 20-30% των ενηλίκων, ενώ 14 εκατομμύρια παιδιά και ο μισός ενήλικος πληθυσμός είναι υπέρβαροι.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι αναγνωρίζεται και αναλύεται η επίδραση στη συμπεριφορά των καταναλωτών βελτιωτικών της γεύσης – τα γλουταμινικά, γουανιλικά και ινοσινικά άλατα, που βρίσκονται σε τεράστιες ποσότητες σε έτοιμα φαγητά και σε τρόφιμα που παρασκευάζονται βιομηχανικά.

Ταυτόχρονα, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε η τροπολογία μου, η οποία επιδιώκει την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών ζητώντας τις συμβουλές της Euro-Toques, μιας ένωσης σεφ που τηρεί έναν κώδικα δεοντολογίας και υποστηρίζει την εγγενή ποιότητα των τροφίμων και την προστασία της τοπικής παραγωγής. Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία τους, προκειμένου να προωθήσουμε βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων στα σχολικά εστιατόρια, και να μάθουμε στους νέους να εκτιμούν το ποιοτικό φαγητό και τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Χαιρετίζω την έκθεση του Alessandro Foglietta σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τα θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία. Η έκθεση περιέχει διάφορες θετικές συστάσεις, όπως την πρόταση για την απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ των trans λιπαρών οξέων, τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι συνδέονται με καρδιακές παθήσεις και με τη γυναικεία στειρότητα. Ωστόσο, συμφωνώ με τους συναδέλφους μου οι οποίοι υποστηρίζουν περαιτέρω μέτρα. Για παράδειγμα, τα σχολεία δεν πρέπει να βρεθούν στη θέση να εξετάσουν το ενδεχόμενο φιλοξενίας διαφημίσεων για ανθυγιεινά προϊόντα στους χώρους τους. Η ψήφος μου αντικατοπτρίζει τις απόψεις αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το φαινόμενο της παχυσαρκίας έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας. Πρωταθλητές Ευρώπης είναι οι Έλληνες, με 3 στους 4 υπέρβαρους και αύξηση κατά 956% του έτοιμου φαγητού.

Για την καταπολέμησή του πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα εδώ και τώρα:

- Μείωση του ΦΠΑ σε φρούτα και λαχανικά.

- Επιβολή μειωμένου ΦΠΑ στα προϊόντα υγιεινής διατροφής και προστασία των παραδοσιακών προϊόντων.

- Σωστή διατροφή από τη νηπιακή ηλικία.

- Σχολική αγωγή (έλεγχος τροφίμων στις σχολικές καντίνες, σωματική άσκηση).

- Απαγόρευση των διαφημίσεων και της παραπληροφόρησης προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ζάχαρη, αλάτι.

- Σαφής και υποχρεωτική αναγραφή στις ετικέτες των θρεπτικών συστατικών, ώστε οι καταναλωτές να προβαίνουν σε υγιεινές διατροφικές επιλογές.

- Απαγόρευση των τεχνητών trans λιπαρών και των ενισχυτών γεύσεων στα έτοιμα φαγητά που παρασκευάζονται βιομηχανικά.

Στις αρχές του 2009, τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, που θα χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κεφάλαια ύψους 90 εκατ. ευρώ ετησίως και θα συμπληρώνεται από εθνική χρηματοδότηση. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίσει τα κεφάλαια για να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Η αναγκαιότητα σαφούς επισήμανσης των τροφίμων θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Απογοητεύθηκα ιδιαίτερα από την απόρριψη της υποχρεωτικής επισήμανσης με χρωματικό κώδικα στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας στην εν λόγω έκθεση. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο υποστηρίζω θερμά. Χαιρετίζω την έκκληση για απαγόρευση των τεχνητών trans λιπαρών οξέων σε ολόκληρη την ΕΕ.

 
  
  

− Κοινή πρόταση ψηφίσματος – Κοινωνικό πακέτο (B6-0378, 0427, 0429, 0433 και 0434/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. − Υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται στο δικαίωμα των ασθενών της ΕΕ να αναζητούν περίθαλψη σε κράτος μέλος άλλο από το δικό τους.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο ΔΕΚ να διαμορφώσει πολιτική στον τομέα αυτό κατά περίπτωση και σε μεμονωμένη βάση. Το ΔΕΚ θα αποφασίσει αποκλειστικά με όρους αγοράς και όχι βάσει της μοναδικότητας της ιατρικής περίθαλψης ως καθολικής μη εμπορεύσιμης υπηρεσίας.

Η υγεία και η ευημερία των ασθενών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της νομοθεσίας που θα καταρτίσουμε στον συγκεκριμένο τομέα.

Μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία για την εναρμόνιση των εθνικών υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν, να χρηματοδοτούν και να διαχειρίζονται ελεύθερα υπηρεσίες για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών δημόσιας υγείας εντός των συνόρων τους.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών υπηρεσιών υγείας δεν πρέπει να αποτελέσει στόχο ή αποτέλεσμα της νομοθεσίας. Το βέλτιστο συμφέρον των ασθενών δεν θα εξυπηρετηθεί εάν η υγεία αντιμετωπισθεί απλώς ως ένα ακόμη εμπόρευμα για αγοραπωλησία. Κατά την άποψή μου, κάτι τέτοιο θα υποβαθμίσει τα πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Το παρόν ψήφισμα περιέχει απόψεις σχετικά με κατάλληλα μέτρα πολιτικής τα οποία καλύπτουν θέματα όπως η προστασία της απασχόλησης, η καταπολέμηση της φτώχειας, μέτρα για την αγορά εργασίας, η ενσωμάτωση των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική κινητικότητα και οι διαφορές στην αμοιβή. Σημαντικά θέματα της αγοράς εργασίας του είδους αυτού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ρυθμίζονται μέσω διαλέξεων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη είναι σε καλύτερη θέση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να αναπτύξουν μια επιτυχημένη πολιτική στους συγκεκριμένους τομείς. Ο διεθνής συντονισμός που ενδέχεται να απαιτηθεί πρέπει να επιδιωχθεί στο πλαίσιο παγκόσμιων οργανισμών με ευρεία δημοκρατική νομιμότητα, όπως η ΔΟΕ. Επομένως, καταψηφίσαμε το ψήφισμα στην τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Παραμένουμε ευχαριστημένοι γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαίρεσε τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης από τη γενική οδηγία για τις υπηρεσίες. Άλλωστε, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ένας ειδικός τομέας, ο οποίος απαιτεί ειδική προσέγγιση.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, η θεμελιώδης υπόθεση της πρότασης πρέπει να είναι ότι η οργάνωση και η χρηματοδότηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει αφενός ότι η κινητικότητα των ασθενών δεν μπορεί να είναι απόλυτο δικαίωμα, και αφετέρου ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη μη πραγματοποίηση επενδύσεων στο σύστημα υγείας κάθε χώρας από την ίδια τη χώρα. Η υπόθεση αυτή συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να χρεώνουν το πραγματικό κόστος στον ασθενή.

Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να υπάρχει επίσης δυνατότητα διαφορετικής μεταχείρισης ασθενών που κατέβαλαν εισφορές στη χώρα τους, μέσω του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και του φορολογικού συστήματος, και αλλοδαπών ασθενών που δεν κατέβαλαν εισφορές.

Το γεγονός ότι υπάρχει η οδηγία είναι καλό στοιχείο, αλλά όποιος γνωρίζει τον τομέα αντιλαμβάνεται ότι απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά. Κατά την άποψή μου, η ποιότητα, η προσιτότητα και η οικονομική βιωσιμότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, βάσει κοινωνικά υπεύθυνης αλληλεγγύης, παραμένουν τα βασικά κριτήρια στην προκειμένη περίπτωση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου