Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2285(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0256/2008

Debatai :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Balsavimas :

PV 25/09/2008 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0461

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 25 d. - Briuselis Tekstas OL

8. Paaiškinimai dėl balsavimo
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Gerb. pirmininke, aš tik norėčiau būti įrašyta į protokolą, kad aš balsavau už Alessandro Foglietta pranešimą, bet mano balsavimo įranga sugedo.

 
  
  

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

 
  
  

– Pasiūlymas dėl rezoliucijos: Kasmetinės diskusijos dėl 2007 m. pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE).(MT) Žinoma, sunku susivokti šioje chaotiškoje situacijoje. Aš norėjau atsistoti, kad paaiškinčiau, kodėl balsavau už mūsų ką tik praleistą rezoliuciją, dėl kasmetinių diskusijų dėl pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Šiandien susitinka Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba, kad aptartų ir patvirtintų Europos paktą dėl imigracijos ir prieglobsčio. Tai labai svarbus klausimas ir labai svarbus pasiūlymas, dėl kurio diskutuojama Taryboje, ir aš tikiuosi, kad šiandien Taryboje rengiamoje diskusijoje į paktą bus įtraukta deklaracija dėl būtinybės sąžiningiau ir vienodžiau dalintis imigracijos naštą. Aš tikiuosi, kad šiandien ministrai priims paktą ir jame bus paminėta ši bendra atsakomybė.

 
  
  

PIRMININKAVO: MANUEL ANTÓNIO dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

 
  
  

− Pasiūlymas dėl rezoliucijos: Kasmetinės diskusijos dėl pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Gerb. pirmininke, dėl daugelio priežasčių rezoliucija, dėl kurios mes ką tik balsavome, buvo nepriimtina man ir, žinoma, mano frakcijai taip pat. Žinoma, pagrindinė priežastis yra ta, kad aš tikiu, jog Europai visiškai nebereikia naujos „nelegalios“ imigracijos bangos. Visiškai nereikia.

Privataus sektoriaus darbdaviams ir vyriausybėms per daug lengva toliau importuoti vis daugiau ir daugiau užsienio piliečių iš ne ES šalių. Tai sukelia protų nutekėjimą iš besivystančiojo pasaulio į Europą ir galų gale neduoda naudos nei besivystančioms šalims, nei Europai – greičiau priešingai. Mes galų gale turėtume duoti pradžią – ir šiuo atveju aš žiūriu tiesiai į vyriausybes ir verslą bei pramonę – dėl didelio kiekio, tikrai didelio kiekio užsienio piliečių, kurie jau yra čia ir, kurie nėra ir niekada nebuvo tinkamai įtraukti į mūsų visuomenę, asimiliavimo, perkvalifikavimo ir integravimo į įprastinę darbo rinką.

 
  
  

− Pranešimas: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Gerb. pirmininke, aš balsavau už Marianne Mikko pranešimą, nes aš tikiu, kad žiniasklaidą turi vaidinti nepaprastai svarbų vaidmenį užtikrinant demokratiją. Išsiplėtus ES mūsų vaidmuo yra užtikrinti pagrindinių laisvių ir demokratijos gynimo standartų supanašėjimą. Aš dalyvavau rengiant ITRE komiteto nuomonę dėl Marianne Mikko pranešimo ir norėčiau pasveikinti ją, nes manau, kad naujos technologijos atvedė prie naujų žiniasklaidos kanalų ir naujų turinio tipų atsiradimo, ir, be to, žiniasklaida lieka svarbiu politiniu įrankiu. Šiame kontekste pliuralistinė žiniasklaidos sistema yra būtina demokratiniam socialiniam modeliui.

Kai žiniasklaidos nuosavybė sukoncentruojama vos kelių žmonių rankose, tai palanku reklamos rinkos monopolizacijai ir sudaro kliūčių naujiems įeinantiesiems į rinką. Konkurencijos įstatymas padėjo apriboti žiniasklaidos sutelkimą, bet šios problemos vis dar išlieka daugelyje valstybių narių, kurių rinkoje dominuoja keli dideli veikėjai.

Todėl yra pagirtinas pranešime pateikiamas pasiūlymas susieti žiniasklaidos įstatymą ir konkurencijos įstatymą.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Gerb. pirmininke, žiniasklaidos pliuralizmas reiškia įvairovę skleidžiant informaciją ir charakteringą transliuotojų prigimtį. Žiniasklaidos sektoriuje abiems šioms sritims šiuo metu gresia pavojus. Nuolatos didėjanti žiniasklaidos bendrovių, kurios konkuruoja šiame sektoriuje, nuosavybės sutelkimas privedė prie situacijos, kurioje informaciją, kuri yra vertinga socialiniu ir kultūriniu požiūriu, yra sunku surasti visiems skirtų lengvai prieinamų ir standartizuotų naujienų labirinte. Sunku numatyti, prie ko prives blogėjanti padėtis šiame sektoriuje, ne tik individualių vartotojų, bet ir visos visuomenės atžvilgiu.

Pranešėja buvo teisi siekdama pabrėžti viešojo sektoriaus transliuotojų, kaip įvairovės sergėtojų, vaidmenį. Jų misija – transliuoti aukštos kokybės informaciją. Ji taip pat teisi siekdama pasiūlyti modelį, pagal kurį yra stipri viešojo sektoriaus žiniasklaida už konkurencingos žiniasklaidos rinkos ribų, kuri gyvuoja kartu su privačia žiniasklaida, pagrįsta pelnu. Negali būti jokių abejonių dėl pusiausvyros tarp šių dviejų ramsčių svarbos. Pranešimo tekstas, taip pat pranešėjos ketinimai atrodo turėtų būti ir skaidrūs. Kultūros komiteto diskusijų metu pasiektas kompromisas yra puikus. Be to, naujų informacijos platinimo metodų, pavyzdžiui, tinklaraščių arba kitų vartotojo sukurtų tinklaviečių statusas turėtų būti aiškiai apibrėžtas, kad šias formas kuriantieji žmonės žinotų savo teises ir pareigas bei bet kokias galimas sankcijas.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Gerb. pirmininke, aš laimingas galėdamas išgirsti Parlamentą sakant, kad visos valstybės narės privalo garantuoti žiniasklaidos pliuralizmą ir kad viešųjų paslaugų transliuotojai šiuo atveju iš tikrųjų turi svarbų vaidmenį. Tai visiškai teisinga ir priderama. Normalioje visuomenėje tai reiškia demokratiją ir informavimo laisvę, o visų svarbiausia – informavimo laisvę oponuojančioms grupėms.

Matuojant pagal šiuos kriterijus Belgija ir net Flandrija nėra demokratiškos. Pavyzdžiui, mano politinę partiją – didelę politinę partiją toje šalyje – reguliariai ir atvirai diskriminuoja bei boikotuoja Flandrijos viešųjų paslaugų transliuotojas oficialių direktyvų pagrindu. Kodėl? Todėl, kad mūsų idėjos ir pažiūros nėra „politiškai teisingos“ arba skiriasi nuo vyraujančios pozicijos. Ne taip seniai buvęs viešųjų paslaugų transliuotojo vadovas atvirai pripažino, kad belgų karalius padarė jį baronu, siekdamas atsilyginti už jo pastangas prieš opozicinę partiją.

Šiame pranešime, bet kuriuo atveju ne taip jau blogai, buvo galima veiksmingai įterpti skirsnį dėl elgesio su opozicinėmis partijomis, kurios nesilaiko priimtos pozicijos.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Gerb. pirmininke, aš susilaikiau nuo balsavimo dėl šio pranešimo. Jame visiškai teisingai akcentuojami įvairūs sunkumai dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir nuosavybės sutelkimo daugelyje valstybių narių.

Kaip flamandas aš galiu pasakyti žodį ar du šiuo klausimu. Todėl, kad Europos Sąjungoje nėra valstybės, kurioje būtų labiau reikalingas, pavyzdžiui, neutralus žiniasklaidos ombudsmenas, kad būtų galima užtikrinti žodžio laivę ir pliuralizmą Belgijoje. Čia, Briuselyje, institucinėje šalies širdyje, kaip ką tik pasakė mano kolega Parlamento narys, ne tik privati žiniasklaida, bet ir vyriausybinės institucijos gėdingai boikotuoja didžiausią opozicinę partiją ir nepripažįsta žmonių teisės į laisvą ir pasvertą informaciją.

Gali būti, kad žiniasklaidos laisvės chartija, kurią pranešėja propaguoja, gali sudaryti sąlygas, kad toks piktnaudžiavimas būtų neįmanomas, kitaip visas reikalas bus tik tikrovės pagražinimas.

Aš taip pat noriu žinoti, kodėl pranešėja labai trokšta griežtesnio didžiausios laisvos žiniasklaidos – interneto ir ypač tinklaraščių kūrėjų – reglamentavimo neminėdama tikro susirūpinimo autorių teisėmis. Todėl, kad būtent tos valstybės, kuriose nėra tikro žiniasklaidos pliuralizmo, labiausiai nori griežtesnės kontrolės internetui. Šiame pranešime jiems pateikiami papildomi argumentai ir tai yra apgailėtina.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt, PPE-DE frakcijos vardu. (HU) Ačiū, pone pirmininke. Aš kalbėsiu vengriškai. Žiniasklaidos įvairovė yra ypač Europos liaudies partijai svarbi sritis; todėl mes nusprendėme, kad, užuot atmetusi pranešimą, mūsų frakcija pateiks alternatyvų sprendimo projektą. Nors ir išsaugant pirmojo pranešimo geras savybes dalys, kurios nepriimtinos mums, buvo išbrauktos iš teksto, o rekomendacijos, kurias mūsų manymu buvo svarbu pabrėžti, buvo įtrauktos.

Tarp kitų dalykų, dėl kurių mūsų frakcija prieštaravo, pranešime konkrečiai minimos atskiros valstybės narės, o mes esame įtikinėjami, kad pranešimas dėl žiniasklaidos įvairovės turi būti neutralus ir taikomas visuotinai. Siekiama neužtraukti gėdos tam tikroms šalims kaip blogiems pavyzdžiams. Mes negalėjome sutikti su tuo, kad pranešime teigiama, jog kai kurias žiniasklaidos imperijas pirmiausia skatina pelnas ir materialiniai interesai: tai yra perdėtas apibendrinimas, todėl mes negalime sutikti su juo.

Pranešimu, sukėlusiu įnirtingas politines diskusijas, bet kuriuo atveju turi būti atkreipiamas Europos Komisijos dėmesys į tai, kad ji turėtų spręsti problemą būdu, kuris atitiktų klausimo rimtumą, ir ištirti, kokio tipo sąjungos arba nacionalines priemones reikia įvesti įvairovės didinimo interesais. Ačiū.

 
  
  

− Pasiūlymas dėl rezoliucijos: Dėl energijos kainų kilimo sustabdymo (RC-B6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI).(SK) Aš palaikau veiksmingą energijos kainų kontrolę. Pastarųjų mėnesių kainų svyravimas yra aiškiai ne Europos piliečių naudai, o tuo tarpu spekuliantai (tarpininkai) gauna pelną. Dar daugiau, mes matome visiškai nepriimtiną situaciją, kurioje energijos kainos nustato maisto produktų kainas. Mes negalime ramiai sutikti su cinišku argumentu, kad pasaulio mastu yra pakankamai maisto, bet ne kiekvienas turi pakankamai pinigų pirkti brangų maistą.

Pasaulio banko ekspertų nuomone, biomasės energija yra atsakinga už staigų maisto produktų kainų padidėjimą iki 80 %. Šioje situacijoje aš daugeliu atvejų akcentavau būtinybę didinti maisto rezervus ir reguliuoti maisto šaltinių naudojimą energijos gamybos reikmėms. Tai yra pagrindinė problema, susijusi su maisto kainų kontrole, ir tokiai problemai turi būti skiriama daug daugiau dėmesio.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Gerb. pirmininke, šiuo metu mes susiduriame su energijos kainos didėjimu. Jis turi tiesioginį poveikį Europos Sąjungos gyventojų gyvenimo kokybei ir infliacijos didėjimui. Tai reiškia, kad mes turėtume sukurti priemones, kad būtų galima Europos gyventojus nuo šių kainų šuolių pasekmių. Net jeigu mes neseniai pastebėjome naftos kainų sumažėjimą, aš manau, kad mes turėtume kreipti didesnį dėmesį į mechanizmus, kuriais siekiama užtikrinti kainų stabilumą. Be to, yra minčių, kad energijos rinkose turėtų būti didesnis skaidrumas, kad ateityje jos būtų mažiau prieinamos spekuliacijai pasaulio rinkose. Diskutuojant energijos klausimu negali būti nė vieno, kuris nepabrėžtų būtinybės visų pirma intensyvinti darbą, kuris daromas siekiant padidinti iš atsinaujinančių energijos šaltinių, įskaitant branduolinę energiją, gaunamos energijos dalį, antra, įdiegti naujas anglies technologijas, ir, trečia, mes turime įdiegti plataus masto programą siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

 
  
  

− Pranešimas: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Gerb. pirmininke, aš balsavau prieš Alessandro Foglietta pranešimą ir norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms Parlamento nariams, kurie palaikė mane jį atmetant.

Nors nutukimas yra didėjanti problema, ši Baltoji knyga nė kiek nepriartina mūsų prie sprendimo. Priešingai, joje pateikiamas atsitiktinis įvairių rekomendacijų ir reikalavimų teisėkūrai mišinys. Tai verčia mus atrodyti juokingus. Aš esu patenkinta, kad pagaliau buvo atmestas pasiūlymas dėl raudono, gintaro spalvos ir žalio maisto etikečių kodavimo, bet kiti pasiūlymai išliko, įskaitant kelis tuos, kurie aplenkė sprendimus, ir kurie yra priėmimo procese maisto produktų ženklinimo srityje. Būtent šiuo klausimu aš esu Parlamento pranešėja.

Mes nusprendėme, kad reikalausime reklamos cenzūravimo, mes taip pat norime uždrausti dirbtinius riebiųjų rūgščių transizomerus, ketiname nurodyti TFA turinį maisto produktų etiketėse, kad ateityje mūsų liemens linija būtų matuojama be baimės ir, kad būtų kontroliuojamas druskos kiekis maisto produktuose; o tai tolygu reikalavimui įsikišti į maisto produktų receptus. Priimtas naujas sveikos mitybos apibrėžimas; viena iš sąlygų yra ta, kad sveika mityba galima tik naudojant organinę produkciją. Tai prilygsta diskriminacijai tų, kurie užsiima tradiciniu ūkininkavimu.

Neturėtų būti tokio dalyko kaip prastas maistas, kurį mūsų teisinė tvarka draudimu pašalintų iš rinkos. Visi vartotojai turi teisę susipažinti su informacija, bet jiems taip pat suteikta teisė į pagarbą, kuri reiškia, kad jiems turi būti leidžiama priimti savo sprendimus.

 
  
  

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

 
  
  

− Pranešimas: Karin Resetarits (A6-0263/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. – (SV) Šiame pranešime dėl pelno nesiekiančios vietos bendruomenės žiniasklaidos Europoje imamasi srities, kuriai, manoma, reikia papildomo finansavimo pagal ES paramos programas. Tačiau yra kitas pavyzdys, kaip turintieji interesų šiame Parlamente siekia padidinti ES paramos programų skaičių ir taip pat padidinti joms skiriamus finansinius išteklius, kad galėtų švaistyti asignavimus į visas puses.

Nesuvokiama, kad į pelno nesiekiančią vietos bendruomenės žiniasklaidą turėtų būti žiūrima kaip į išlaidų straipsnį, kuris turi būti finansuojamas ES lygmeniu. Subsidiarumo principas savaime aiškiai veda prie išvados, kad tai yra valstybių narių arba regioninių politinių institucijų išlaidos. Jos turi kompetenciją šios žiniasklaidos klausimu ir būtent jie turi priemones, kuriomis galima nustatyti, ar tokios išlaidos turėtų turėti pirmumą lyginant su išteklių reikalingumu tokiems reikalams kaip sveikatos priežiūra, mokyklos, gerovė ir kt.

Subsidiarumo labui mes balsavome prieš visą pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), raštu. − „Bendruomenės žiniasklaida“ dažnai vaidina svarbų vaidmenį vietinėse bendruomenėse. Tai yra įtakingas informacijos šaltinis. Kartais jis yra netgi vienintelis vietinių bendruomenių balsas. Štai kodėl Europos Sąjunga turėtų daugiau dėmesio skirti šiai žiniasklaidai, ypač po Lisabonos sutarties nesėkmės, nes ji gali pasitarnauti kaip veiksminga priemonė siekiant perduoti su ES susijusią informaciją piliečiams.

Kaip pranešimo dėl aktyvaus dialogo su Europos piliečiais pranešėja aš visiškai palaikau bet kokio tipo komunikacinei priemonei, kuri gali padėti priartinti ES prie piliečių. Vis dėlto aš esu įsitikinusi, kad esminė išankstinė sąlyga bendruomenės žiniasklaidai, taip pat kitai iš viešųjų fondų finansuojamai, netgi iš dalies, vietos žiniasklaidai – būti nepriklausomai ne tik nuo nacionalinės, bet ir nuo vietos valdžios.

Aš žinau, kad bendruomenės žiniasklaida, ypač jos finansavimas, turėtų būti pirmaeilis valstybių narių rūpestis dėl įvairių jos formų ir vietos specifikos. Kur mes galime padėti Europos lygmeniu – suteikti daugiau viešumo šiai problemai. Šis pranešimas – pirmas žingsnis ta kryptimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), raštu Karin Resetarits pranešime, kuriam aš pritariau, minima žiniasklaidos svarba didinant kultūrų ir kalbų įvairovę. Šią savaitę mačiau paties pirmojo gėlų kalbos televizijos kanalo atidarymą – aš džiaugiuosi raida propaguojant tiek Škotijos, tiek ir Europos kalbų įvairovę.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Bendruomenės žiniasklaida visada turi vaidinti svarbų vaidmenį mūsų visuomenėje. Tokia žiniasklaida gali skatinti kultūrų dialogą kovodama su neigiamais stereotipais. ES privalo besąlygiškai pripažinti tai didindama bendruomenės žiniasklaidos teisinį pripažinimą ir galimybę pasinaudoti radijo spektru transliuojamoms laidoms. Aš balsavau už pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), raštu. (CS) Dėl bendruomenės ir alternatyvios žiniasklaidos aš manau, kad negali būti jokių abejonių, kad ji gali prisidėti prie labiau pliuralistinės žiniasklaidos aplinkos ir piliečių supratimo. Mano nuomone, daugumos Europos Sąjungos valstybių narių patirtis aiškiai rodo, kad žodžio laisvė tapo beveik mitu ir kad komercinės žiniasklaidos pobūdį formuoja jos savininkas. Įstatyminės žiniasklaidos teikiamos informacijos objektyvumo lygį dažnai didele dalimi apibrėžia turinčiųjų politinę valdžią interesai, nepaisant tokiai žiniasklaidai numatytų įstatymų ir teisinės bazės. Todėl vis svarbiau neleisti bendruomenės ir alternatyvios žiniasklaidos naudoti netinkamai, neleisti naudoti jos peržengiant misijos, kurią, manoma, tokia žiniasklaida turi turėti, ribas. Aš sutinku, kad ši žiniasklaida nusipelno įgyti visuotinį teisinį pripažinimą ES šalyse. Tačiau iš pradžių turi būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų reguliuojama jos veikla taip, kad neleistų bendruomenės ir alternatyviai žiniasklaidai atsižadėti savo misijos ir savo socialinio vaidmens.

 
  
  

− Pranešimas: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), raštu. − Aš negaliu pritarti šiam pranešimui. Nors ir sutinku su daugeliu jo pasiūlymų ir pritariu, man kelia nerimą PVM lengvatų mažinimas investiciniams fondams. Aš manau, kad geriau išsaugoti status quo.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), raštu. − Europos Parlamento Darbo partija laikosi nuomonės, kad PVM reikalavimų finansinėms paslaugoms atnaujinimas buvo labai uždelstas. Pranešėjas parodė didelį stropumą prisitaikydamas prie šios užduoties. Mes manome, kad jo požiūris buvo labai palankus išlaidų perdavimo vartotojams problemai ir kad jis supranta problemas, su kuriomis galima būtų susidurti. Mes nežinome, kaip kai kuriuos dalykus galima tinkamai administruoti praktiniu lygmeniu – ypač dėl bendrovių suteikiamos veiksmų laisvės taikyti PVM. Todėl mes turime abejonių, kurių nebuvo galima išreikšti konkrečiuose pakeitimuose, nes tai buvo en bloc balsavimas 1–28. Europos Parlamento Darbo partija palaiko pranešėją, bet būtų balsavusi prieš 6 ir 21 pakeitimą.

Aš norėčiau asmeniškai padėkoti Josephui Muscatui už šį pranešimą bei už jo kolegialų požiūrį Europos Parlamente. Aš tikiuosi, kad jo karjera kils aukštyn ir aukštyn ir netrukus mes galėsime pasveikinti jį kaip būsimą Maltos ministrą pirmininką.

 
  
  

− Pasiūlymas dėl rezoliucijos: Kasmetinės diskusijos dėl pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), raštu. − Nors ir būdami už valstybių narių bendradarbiavimą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (LSTE), JK konservatoriai balsuoja prieš šią rezoliuciją, nes mums nuolatos priešinamasi dėl bet kokių raginimų dėl tolimesnio suderinimo LSTE srityje. Mes ypač esame prieš pranešime pateikiamus raginimus priimti tas Lisabonos sutarties nuostatas, kurias galima priimti pagal dabartinius susitarimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), raštu.(FR) Aš pritariu rezoliucijos dėl kasmetinių diskusijų dėl 2007 m. pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę priėmimui labai didele dauguma.

Tai ypač kokybiškas tekstas, kuris tvirtai primena mums apie būtinybę greitai priimti Lisabonos sutartį, kuri sustiprintų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, joje numatant, kaip iš esmės galima padidinti ES veiklos teisėtumą ir veiksmingumą.

Jame taip pat Komisija ir Taryba kviečiama apibrėžti kitos laisvės, saugumo ir teisingumo daugiametės programos naujus prioritetus 2010–2014 m. laikotarpiu.

Pagaliau jame siūloma nepaprastai svarbių priemonių, kurias būtina priimti pagrindinių teisių ir pilietybės srityje dėl sienų apsaugos bei imigracijos ir prieglobsčio. Tai mūsų politinės frakcijos propaguojami prioritetai, iš kurių daugumą taip pat galima rasti Europos pakte dėl imigracijos ir prieglobsčio ir kuriuos reikia įgyvendinti konkrečių veiksmų pagrindu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Nors ir sutinkame su keliais šios rezoliucijos punktais dėl vadinamosios „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės“ – faktinio teisingumo ir vidaus reikalų, kurie yra suvereni valstybių narių kompetencija, perdavimo į Bendrijos sistemą proceso eufemizmo –apima daug tikslų, prioritetų ir pasiūlymų, kuriuos mes griežtai atmetame.

Visų pirma dėl to, kad juose atsisakoma įsiklausyti į vadinamosios Lisabonos sutarties atmetimą – primygtinai reikalaujant ją įvesti iki 2009 m. pabaigos ir raginant pradėti teisingumo ir vidaus reikalų perdavimo į Bendrijos sistemą procesą – paliudijant nepagarbą, kurią Europos Parlamento dauguma rodo Airijos žmonių suvereniam ir demokratiniam sprendimui.

Ir taip pat, be kitų priežasčių, dėl to, kad jame nustatomas kaip tikslas Šengeno informacijos sistemos (įskaitant sprendimus, susijusius su Priumo sutartimi), FRONTEX ir ES imigracijos politikos (kuri yra atranki ir protekcionistinė, ir kuri imigraciją laiko nusikaltimu) plėtojimas.

Nepaisant reiškiamo nepasitenkinimo, kad „ES, sudarydama daugelį sričių apimančius tarptautinius susitarimus, de facto užmezga policijos ir teisminį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, visų pirma su JAV, ir taip apeinamos oficialios demokratinio sprendimų priėmimų procedūros ir parlamentinė kontrolė“, Europos Parlamentui dėl jo nekyla abejonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), raštu. − (DE) 1. Pasiūlyme Lisabonos sutartis apibūdinama kaip „esminė ir būtina sąlyga siekiant užtikrinti, kad ES taptų laisvės, saugumo ir teisingumo erdve“. Lisabonos sutartis buvo atmesta dėl Airijos referendumo. Seniai laikas tai pripažinti.

2. Pasiūlyme raginama įsijungti į antrosios kartos Šengeno informacijos sistemą (SIS II) ir stiprinti FRONTEX. Sienų apsaugos agentūra FRONTEX yra atsakinga už nehumaniškos ES izoliavimo nuo į bėdą patekusių žmonių politikos praktinį įgyvendinimą. Ši politika yra humaniškumo įžeidimas ir turi būti iš karto atmesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard ir Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), raštu. − Apskritai kalbant, mes palaikome idėją suteikti ilgalaikiams gyventojams teisę balsuoti Europos ir vietiniuose rinkimuose. Tačiau mes manome, kad kaip tik valstybės narės turi nuspręsti dėl teisės balsuoti vietiniuose rinkimuose pagal atitinkamas tarptautines konvencijas.

 
  
  

− Pranešimas: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), raštu. (IT) Aš norėčiau pabrėžti žiniasklaidos pliuralizmo išsaugojimo svarbą (jau išdėstytą Europos Sąjungos teisių chartijos 11 straipsnyje) siekiant palaikyti demokratinį procesą, kuriuo įvairūs Europos piliečiai gali būti skaidriai aprūpinami informacija. Mes žinome, kad politinis spaudimas pernelyg dažnai daro poveikį žiniasklaidai, ypač priklausančiai viešosioms paslaugoms, kuriai reikia didelės ir stabilios rinkos dalies, kad ji galėtų pakilti virš nepakankamo finansavimo ir politinio lobizmo.

Dėl to aš balsuosiu už šį rezoliucijos, kuria siekiama trims Europos universitetams patikėti užduotį, susijusią su pliuralizmo principo taikymo stebėsena, paremta patikimumo ir nešališkumo rodiklių taikymu, projektą. Taip pat pritariu, kad reikia sukurti kontrolės struktūrą, kuri garantuotų spaudos ir žodžio laisvę visose valstybėse narėse.

Atsižvelgiant į artėjančią 2009 m. Europos rinkiminę kampaniją, atėjo laikas visiems kartu parengti Žiniasklaidos laisvių chartiją, kuri padėtų kovoti su dabartinėmis abejotinomis daugelio publicistų ir žurnalistų darbo sąlygomis.

Galiausiai, tikrai turi būti skirta lėšų naujiems žiniasklaidos kanalams, veikiantiems Europoje ir visame pasaulyje, tačiau jie turi būti naudojami atsakingai (pvz., turi būti apibrėžtos tinklaraščių autorių ir redaktorių teisės ir pareigos), be to, visoje Europoje turi būti skatinamas didesnis žiniasklaidos raštingumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), raštu.(FR) Aš dar kartą patvirtinu, kad teikiu didelę reikšmę žodžio laisvei ir žiniasklaidos pliuralizmui. Tinklaraščiai yra priemonė, kuri gali virsti grėsme žmonių privatumui ir gali būti priskiriama tai pačiai kategorijai kaip „spaudos įstatymų pažeidimai“, jeigu yra neteisinga arba piktavališka.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), raštu. (DE) Pliuralistinė žiniasklaidos sistema yra pagrindinė Europos demokratinės visuomenės modelio išlikimo prielaida. Tačiau žiniasklaidos nuosavybės sutelkimas sukuria aplinką, kuri yra palanki monopolijoms atsirasti, sukuria kliūtis įėjimui į rinką ir skatina vienodą žiniasklaidos turinį.

Žiniasklaidos sistemų plėtrą vis dažniau skatina pelno motyvas. Jeigu reikia išvengti žiniasklaidos nuosavybės sutelkimo ir politinės valdžios interesų konflikto, turi būti suderinti konkurencijos ir žiniasklaidos įstatymai. Tiesa ta, kad tokie interesų konfliktai diskredituoja laisvą konkurenciją ir pliuralizmą. Siekiant sustiprinti pliuralizmą, taip pat reikia užtikrinti viešųjų ir privačių transliuotojų pusiausvyrą.

Be to, aš raginu imtis priemonių siekiant sustiprinti žiniasklaidos grupių konkurenciją, kad būtų galima puoselėti ekonomikos augimą. Europos ir nacionalinės konkurencijos taisyklės turi būti taikomos nuosekliai, kad būtų galima užtikrinti įtemptą konkurenciją ir atvirą rinką. Visų pirma turi būti skaidrus ir veiksmingas nacionalinės žiniasklaidos reguliavimas.

Dėl tos priežasties aš teigiamai vertinu Komisijos ketinimą parengti žiniasklaidos pliuralizmo matavimo rodiklius. Be to, aš raginu parengti papildomus rodiklius, kuriais būtų galima išmatuoti tokius veiksnius kaip demokratija ir žurnalistų elgesio kodeksas. Be to, aš manau, kad nuostatomis dėl žiniasklaidos sutelkimo taip pat turėtų būti reguliuojama prieiga prie interneto turinio ir jo platinimo priemonės.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), raštu. – (SV) Marianne Mikko pranešimas yra puikus pavyzdys, kai geri ketinimai siekia per toli ir baigiasi žiniasklaidos savarankiškumo ir žodžio laisvės pagrindinių principų konfliktu. Gerb. Marianne Mikko pirmasis pranešimas – kuris apėmė registracijos galimybę, teisę atsakyti ir tinklaraščių autorių persekiojimo priemones – toli atitrūko nuo suvokimo, kurį aš turiu apie žodžio laisvę ir nuomonės formavimą. Laimė, prieš pasiūlymą pateikiant plenariniam posėdžiui jis buvo perrašytas. Tačiau šis perrašymas buvo nepakankamas, kad leistų man palaikyti pranešimą; daugeliu klausimų pasiūlymas vis dar prieštarauja žiniasklaidos savarankiškumo, laisvo nuomonės formavimo ir žodžio laisvės principams.

5 pakeitimas – kurį pagaliau patvirtino Parlamentas – yra geresnė alternatyva pranešimui. Geresnė, bet ne gera. Žiniasklaidos sutelkimas ir įvairovė yra svarbi ir dėl jos turėtų būti diskutuojama. Bet ši rezoliucija nėra tinkamai pasirinkta kryptis. Su žiniasklaida susiję klausimai visada turi būti sprendžiami atsakingai ir apgalvotai. Kai jie liečia žiniasklaidos savarankiškumą, nuomonės formavimo laisvę ir žodžio laisvę aš negaliu eiti į kompromisą. Šios vertybės yra pernelyg svarbios, kad būtų galima su jomis elgtis neatsakingai. Todėl aš susilaikiau šiandieninio balsavimo metu. Šiuo veiksmu aš siekiu ne tik pademonstruoti savo paramą diskusijoms, bet ir išreikšti savo susirūpinimą dėl pakartotinių bandymų reglamentuoti žiniasklaidą ir žodžio laisvę liečiančius klausimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) Įtraukus pakeitimus į Europos Parlamento Darbo tvarkos taisykles, pagal kurias šiomis aplinkybėmis nepriimami konkretūs pasiūlymai dėl pakeitimų, tai, dėl ko buvo balsuojama, buvo ne Marianne Mikko pranešimas, o greičiau visus liečiantis pasiūlymas dėl alternatyvios rezoliucijos.

Galutinė patvirtinta rezoliucija aiškiai yra geresnė nei pranešimas ir tik dėl tos priežasties mes balsavome už jį; tačiau jame lieka tam tikri aspektai, su kuriais mes nesutinkame.

Mūsų pagrindinis nesutarimas liečia būdą, kaip jame sprendžiamas pseudo pusiausvyros susiejant vadinamąjį „konkurencijos įstatymą“ su žiniasklaidos įstatymu; patirtis parodė, kad kapitalo interesai nusveria visas teises ir laisves, įskaitant žodžio laisvę žiniasklaidoje, labai dažnai leisdami suabejoti pliuralizmu.

Nors kitur teigiama, kad „valstybės valdžios institucijų pagrindinis tikslas turėtų būti sąlygų, pagal kurias būtų užtikrinamas aukštas žiniasklaidos (įskaitant visuomeninės žiniasklaidos) kokybės lygis, skatinama žiniasklaidos įvairovė ir užtikrinama visiška žurnalistų nepriklausomybė, kūrimas“, mes žinome, kad tai sunku pasiekti, kai demokratinės valstybės vaidmuo yra nepakankamas. Tiesą sakant, kai pagrindines informacines agentūras nuosavybės teise valdo ekonominės ir finansinės grupės, žodžio laisvė ir žurnalistinė nepriklausomybė negarantuojama.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), raštu. − Aš sveikinu savo kolegę Marianne Mikko, puikus pranešimas. Balsuosiu už bendrą alternatyvų pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurį pateikė mano frakcija bendrai su liberalais bei žaliaisiais, nes yra artimiausi mūsų pačių pozicijai. Aš nematau priežasties, kodėl kažkas, kas yra nelegalus rašytine arba žodine forma, turėtų būti legalus internete. Žinoma, vykdymas gali būti sudėtingas, bet tai nėra priežastis neveikti. Juk mes turime greičio ribojimą atokiuose kaimo keliuose, kai užtikrinti viešąją tvarką juose yra labai sunku. Tačiau tai nėra naudojama siekiant pateisinti laisvę visiems.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ir Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. – (SV) Šis pranešimas ir kartu su juo pateiktos alternatyvios rezoliucijos nenumatytos teisėkūros procedūroje ir yra tik federalistų daugumos šiame Europos Parlamente noras dar daugiau įtraukti ES į kultūros ir žiniasklaidos politikos sritį. Rengdama pranešimą pranešėja nuėjo per toli trokšdama kontroliuoti ir prižiūrėti tinklaraščių erdvę. Laimė, komitetas kai ko atsisakė iš jos pasiūlymo plenariniam posėdžiui, o kai kurių politinių frakcijų pateikti pasiūlymai yra geresni nei pats pranešimas. Tačiau pagrindinis klausimas lieka: kodėl Europos Parlamente iš viso turėtų būti diskutuojama dėl šio pranešimo?

Žiniasklaidos sutelkimo klausimas yra svarbus – toks svarbus, kad turėtų būti toliau sprendžiamas valstybėse narėse. Todėl mes balsavome prieš visą pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), raštu. (DE) Aš balsavau už Marianne Mikko pranešimą dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo ES.

Teisė naudotis laisva ir įvairia žiniasklaida visose valstybėse narėse šiuo metu yra nepaprastai svarbi. Dviejų ramsčių modelis, kuris buvo įgyvendintas privačioms ir viešosioms televizijos bei garso ir vaizdo paslaugoms, vystėsi labai puikiai. Kad šis plėtros procesas galėtų vystytis kuo vaisingiau, viešosioms transliavimo korporacijoms turi būti numatomas nuolatinis finansavimas, suteikiant galimybę joms propaguoti visuomenės interesus ir socialines vertybes, išsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą ir sudaryti galimybes žmonėms naudotis aukštos kokybės turiniu.

Aš taip pat palaikau chartijos dėl žiniasklaidos laisvės parengimą. Tai būtų pagrindas bandymams užtikrinti žodžio laisvę. Tačiau sąlygos žurnalistų nepriklausomybei turi būti sudaromos konkrečiomis teisinėmis ir socialinėmis garantijomis.

Žiniasklaidos nuosavybės sutelkimas taip pat yra problema, nes jis skatina monopolijų atsiradimą. Todėl reikia sujungti konkurencijos ir žiniasklaidos teisės aktus siekiant užtikrinti teisę naudotis, konkurenciją ir kokybę. Pranešimas apima visus pagrindinius klausimus ir dėl šios priežasties aš palaikau pranešėją.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), raštu. − (RO) Kaip mes visi sutinkame, pliuralizmas turėtų būti vienu iš svarbiausiu žiniasklaidos elementų. Pliuralizmą būtina palaikyti ir Marianne Mikko pranešimo priėmimas yra labai svarbus žingsnis šia linkme.

Subalansuotos žiniasklaidos rinkos reikalingumą turėtų pripažinti ir remti valstybės narės, kurios turėtų įsipareigoti tiek atskirai, tiek ir kolektyviai suteikti Europos piliečiams galimybę gauti tikslią ir įvairią informaciją.

Kultūrų įvairovė, taip pat nuolatos didėjanti būtinybė integruoti migruojančius gyventojus ir mažumas kartu su kokybiškos informacijos teikimo aktyviems gyventojams svarba, yra prioritetinės Žiniasklaidos laisvės chartijos parengimo priežastys. Aš norėčiau išreikšti visišką savo paramą Europos Parlamento rekomendacijai, kad viešosios žiniasklaidos paslaugos turėtų būti skatinamos veikti kaip alternatyvūs informacijos teikėjai tiems teikėjams, kurie remiasi išimtinai komerciniais kriterijais.

Europos piliečių aktyvus naudojimasis teisėmis ir pareigomis ir jų informuotumas bei gebėjimas suprasti ir kritikuoti informacijos teikimą yra būtinybė, kuri turėtų liesti kiekvieną priemonę, kurią ateityje priims tiek Europos institucijos, tiek ir kiekviena valstybė narė.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Naujosios technologijos paskatino naujų žiniasklaidos kanalų atsiradimą ir žiniasklaidos turinio pokyčius. Plataus diapazono žiniasklaidos sistema yra būtina demokratijai ir laisvai minčiai puoselėti. Aš ryžtingai balsavau palaikydamas Marianne Mikko rekomendacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE), raštu. (DE) Žiniasklaidos sutelkimas yra plačiai paplitusi blogybė ir su ja būtina kovoti. Tačiau visų pirma ES yra kelios šalys, kuriose žiniasklaidos sutelkimas yra problema, ir dėl to nepriimtina minėti tik vieną šalį. Antra, keliose pranešimo vietose Europos Komisija raginama veikti veiklos srityje, kurią apima subsidiarumo principas.

Jeigu tai būtų iš dalies pakeista arba aš būčiau turėjęs galimybę balsuoti dėl tokio pakeitimo, būčiau pritaręs Marianne Mikko pranešimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), raštu.(EL) Žiniasklaidos nuosavybės sutelkimas kelių asmenų rankose sukuria didesnes monopolijas ir slopina būtiną nuomonių įvairovę.

Teisė naudotis informacija šiandien atrodo neribojama ir tuo pačiu metu nepakankama. Verslo grupės valdo didelę žiniasklaidos ir interneto paslaugų dalį ir taip pat yra jų savi geriausiai reklamuojami klientai. Būtina apsaugoti kokybišką viešąją televiziją, kuri yra pliuralistinė, atvira ir nepriklausoma. Žodžio laisvės internete klausimu ES turėtų ypač akcentuoti viešą dialogą siekiant užtikrinti tiek žodžio laisvę, tiek ir asmeninių duomenų apsaugą. Diskusijos dar tik prasidėjo. Bendradarbiaujant su pilietine visuomene sprendimus galima rasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), raštu. (SK) Dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimo, kurį mes priėmėme 2008 m. liepos 8 d., atsirado naujos taisyklės pranešimams savo iniciatyva. Antros rugsėjo mėn. sesijos metu mes turėjome galimybę pasižiūrėti, kaip šios taisyklės veikia praktikoje.

Pirmadienio vakarinių diskusijų dėl kelių pranešimų savo iniciatyva metu vis dėlto paaiškėjo, kas šis pakeitimas nebuvo labiausiai vykęs. Tik pranešėjas ir Komisijos atstovas buvo išklausomi diskusijose dėl kiekvieno pranešimo. Diskusijos prarado savo dinamiškumą, nes pagalbiniams pranešėjams taip pat buvo neleidžiama pasisakyti. Net taisyklė, kad Parlamento nariai, kurie dalyvavo rengiant pranešimą, gali pateikti savo pastabas raštu, pasirodė esanti problemiška. Galiojanti taisyklė reiškia, kad vienos mėnesio sesijos metu kiekvienas Parlamento narys gali teikti raštu tik vieną kartą.

Balsavimo dėl pranešimų savo iniciatyva tvarka taip pat pasirodo esanti problemiška. Pagal naują taisyklę pakeitimų neleistina svarstyti plenariniame posėdyje. Tik alternatyvų pasiūlymą dėl rezoliucijos galima pateikti politinės frakcijos vardu.

Praktine prasme mūsų sprendimo trūkumai pakenkė šiam Marianne Mikko parengtam puikiam pranešimui dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo Europos Sąjungoje. Pranešime buvo keli punktai, liečiantys konkrečias valstybes nares. Aš manau, kad pranešimo turinys, liečiantis tokią jautrią temą, turėtų likti neutralus. Neketinu balsuoti prieš pranešimą, bet mums nebuvo suteikta galimybė balsuoti dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, kurį pateikė mūsų politinė frakcija, t. y. PPE-DE frakcija. Aš prašau, kad ši taisyklė būtų pakeista.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), raštu. (PL) Gerb. pirmininke, žiniasklaidos pliuralizmas reiškia įvairovę skleidžiant informaciją ir charakteringą transliuotojų prigimtį. Žiniasklaidos sektoriuje abiem šioms sritims šiuo metu gresia pavojus. Nuolatos didėjanti žiniasklaidos bendrovių, kurios konkuruoja šiame sektoriuje, nuosavybės koncentracija privedė prie situacijos, kurioje informaciją, kuri yra vertinga socialiniu ir kultūriniu požiūriu, yra sunku surasti visiems skirtų lengvai prieinamų ir standartizuotų naujienų labirinte. Sunku numatyti, prie ko prives blogėjanti padėtis šiame sektoriuje, ne tik individualių vartotojų, bet ir visos visuomenės atžvilgiu.

Pranešėja buvo teisi siekdama pabrėžti viešojo sektoriaus transliuotojų, kaip įvairovės sergėtojų, vaidmenį; jų misija – transliuoti aukštos kokybės informaciją. Ji taip pat teisi siekdama pasiūlyti modelį, pagal kurį yra stipri viešojo sektoriaus žiniasklaida už konkurencingos žiniasklaidos rinkos ribų, kuri gyvuoja kartu su privačia žiniasklaida, pagrįsta pelnu. Negali būti jokių abejonių dėl pusiausvyros tarp šių dviejų ramsčių svarbos. Pranešimo tekstas, taip pat pranešėjos ketinimai, atrodo, turėtų būti ir skaidrūs. Kultūros komiteto diskusijų metu pasiektas kompromisas yra puikus.

Be to, naujų informacijos platinimo metodų, pavyzdžiui, tinklaraščių arba kitų vartotojo sukurtų tinklaviečių statusas turėtų būti aiškiai apibrėžtas, kad šias formas kuriantieji žmonės žinotų savo teises ir pareigas bei bet kokias galimas sankcijas. Bus daugiau šio tipo turinio. Šių priemonių pagrindimas etikos kodeksu yra žingsnis reikiama linkme.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), raštu. − (PL) Rezoliucijoje dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo Europos Sąjungoje, kuri buvo priimta, Europos Parlamento nariai, įskaitant mane, buvo teisūs nusprendę pasisakyti už laisvesnio priėjimo prie įvairios žiniasklaidos bei žodžio laisvės užtikrinimą.

Tačiau taip pat turėtų būti nurodyta, kad interneto tinklaraščių klausimu rezoliucija labai skiriasi nuo pirminės Marianne Mikko bei Kultūros ir švietimo komiteto parengto pranešimo versijos. Šiame pranešime priimama, kad turėtų būti toks interneto tinklaraščių ir vartotojo kuriamų tinklaviečių statuso išaiškinimas, kad jiems būtų taikomi reglamentai, kurie būtų panašūs į kitiems leidiniams taikomus reglamentus. Tačiau rezoliucijoje, kuri buvo faktiškai priimta, raginama pradėti atvirą diskusiją dėl interneto tinklaraščių statuso. Dėl šios priežasties aš balsavau už rezoliuciją.

Mano nuomone, internetas ir ypač interneto tinklaraščiai vaidina svarbų vaidmenį skatinant žiniasklaidos pliuralizmą bei žodžio laisvę ir kaip tokie turėtų būti laisvi nuo bet kokių apribojimų. Pranešimo 25 punktas savo ankstesnėje versijoje, jeigu jis nebuvo prastai išverstas žodžiu, sudarė grėsmę autorių, kurie naudojasi šia vis populiaresne terpe, žodžio laisvei. Aš norėčiau pareikšti kuo griežtesne kalba, kad ateityje Europos Parlamentas atmestų bet kokius panašius bandymus pereiti prie reglamentavimo ir kontrolės.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), raštu. (PL) Šiandieninio balsavimo metu aš pritariau rezoliucijai dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo Europos Sąjungoje. Aš sutinku su principu, kuris motyvuoja pranešėją: turi būti tam tikra lygybė tarp demokratijos ir pagrindinių laisvių apsaugos standartų.

Šiandieniniame pasaulyje žiniasklaida turi milžinišką ir nuolatos didėjančią įtaką. Vis naujesnės žiniasklaidos pasirodymas yra pozityvi raida. Ji didina dinamizmą ir įvairovę šiame sektoriuje. Aš manau, kad šia prasme reikia sukurti stebėsenos ir įgyvendinimo sistemą, kuri būtų pagrįsta žiniasklaidos pliuralizmo rodikliais, o jie būtų nustatomi patikimai ir objektyviai. Mes turėtume ginti žiniasklaidos pliuralizmą, kaip svarbų demokratijos ir laisvės aspektą, siekiant visiems Europos Sąjungos gyventojams garantuoti galimybę naudotis laisva ir įvairia žiniasklaida.

Be to, aš galiu suprasti, kad būtų verta parengti žiniasklaidos laisvių chartiją, kuri užtikrintų garantijas ne tik transliuotojų ir žurnalistų socialinių teisių atžvilgiu, bet ir garantuotų žodžio laisvę.

 
  
  

− Pasiūlymas dėl rezoliucijos: Dėl energijos kainų kilimo sustabdymo (RC-B6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), raštu. − (RO) Užsitęsęs naftos kainų didėjimas veda prie svarbiausio rūpesčio dėl šio reiškinio poveikio ekonomikos augimui ES ir ypač dėl jo neigiamo poveikio vartotojų perkamajai galiai ir gyvenimo kokybei.

Šia prasme ES užsienio politika yra nepaprastai svarbi. Kadangi ES ekonomika vis dar didele dalimi priklauso nuo energijos importo, būtina nustatyti bendrą energijos politiką, pagrįstą solidarumo, saugumo ir energijos šaltinių ir išorinių tiekimo maršrutų įvairinimo principu.

Savo kaip pranešėjo dėl bendradarbiavimo Juodosios jūros regione aš nuolatos akcentavau šių veiksmų svarbą ir skubumą. Tačiau šiandien raginu Komisiją ir Tarybą pateikti konkrečias priemones siekiant sumažinti ES energetinę priklausomybę artimiausioje ateityje. Mano prašymas liečia ne tik naftos, bet ir dujų importą ir apima projekto Nabucco įgyvendinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Inger Segelström ir Åsa Westlund (PSE), raštu. – (SV) Mes balsavome prieš 1 pakeitimą dėl netikėtai didelio pelno apmokestinimo, nes manome, kad siūlomas tekstas yra neaiškus, ir klausiame, kaip jis turi būti įgyvendinamas ir konkrečiau, koks yra galutinis pasiūlymo tikslas. Tačiau mes balsavome už pakeitimą, kuriame propaguojamas mažesnis PVM energiją taupančioms prekėms ir paslaugoms, nes tai yra vienas iš daugelio galimų perėjimą prie efektyviau energiją naudojančių alternatyvų skatinančių būdų. Tačiau mes norėtume nurodyti, kad mokesčiai yra nacionalinis reikalas; todėl sprendimus dėl jų gali priimti tik valstybės narės.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), raštu. (PT) Aš balsavau už šią rezoliuciją, nes pabrėžiant žalios naftos kainos tarptautinėse rinkose ir galutinės degalų kainos skirtumą, jame sugebama spręsti šią jautrią problemą be emocionalaus požiūrio, kurį pasirinko kai kurios vyriausybės, tokios kaip, pavyzdžiui, Portugalijos vyriausybė.

Portugalijoje ministras Manuel Pinho atskleidė ne vien tik savo visišką sutrikimą (ir ribotus įgaliojimus įsikišti), bet ir nepriimtiną kišimąsi į reguliuojančios institucijos nepriklausomybę. Tai yra savęs apgaudinėjimas rengiantis rinkimams.

Aš atmetu bet kokį administracinį degalų kainų nustatymą arba fiskalinį suderinimą Europos lygmeniu.

Aš sutinku su mokesčių įsikišimu (PVM ir gamybos mokesčio), su sąlyga, kad jis bus laikinas ir atrankus bei vykdomas labiausiai paveiktų namų ūkių ir pramonės sektorių labui.

Mano nuomone, sprendimas iš esmės apima dabartinių reglamentų dėl naftos griežtinimą. Konkurencijos tarnyba greičiau turėtų veikti savo iniciatyvos teise siekiant įveikti nepasitikėjimo atmosferą, gaubiančią jos kompetenciją prižiūrėti naftos sektorių, negu tikėtis prisiderinti prie ministro pareiškimų arba vartotojų pretenzijų. Portugalijos viešoji nuomonė nusipelno tvirtos garantijos, kad konkurenciją pažeidžianti praktika nebus veiksnys nustatant kainas. Jeigu pasitvirtins, kad taip yra, Konkurencijos tarnyba privalo įsikišti objektyviai ir paskirti pamokomas sankcijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), raštu. − Aš laiminga, kad galiu palaikyti idėjas, esančias didžiojoje šios rezoliucijos dėl kylančių energijos kainų dalyje. Nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos turi kuo greičiau pateikti veiksmų planus siekiant apsaugoti labiausiai pažeidžiamus piliečius.

Vidutinės trukmės laikotarpiu perėjimas prie atsinaujinantys energijos šaltinių susietas su energijos vartojimo efektyvumu padės apsaugoti mus nuo neišvengiamo kainų svyravimo, kuris yra susijęs su priklausomybe nuo iškastinio kuro, bet šiuo metu reikalingi konkretūs veiksmai siekiant sumažinti ir pašalinti degalų stygių.

Tačiau aš nesutinku, kad energijos rinkų liberalizavimas yra sprendimo kylančių kainų atžvilgiu dalis.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), raštu. − Aš balsavau už bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos „Dėl energijos kainų kilimo sustabdymo“. Tačiau aš balsavau prieš 1 pakeitimą, kuriame reikalaujama įvesti netikėtai didelį pelno mokestį ES. Dėl skirtingų energijos mokesčių lygių visoje Sąjungoje, tai turi būti ir turėtų būti daroma nacionaliniu lygmeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), raštu Aš balsavau prieš rezoliuciją dėl energijos kainų. Nors visiškai sutinku, kad energijos kainų kėlimui reikia pritariamų politinių veiksmų, aš nepritariau rezoliucijos nuorodoms į „mažai anglies dvideginio išskiriančią“ energiją. Aš atmetu idėją, kad didesnis branduolinės energijos kiekis gali turėti pozityvų poveikį aplinkai ir manau, kad politinis dėmesys turėtų būti sutelkiamas į nebranduolinius atsinaujinančius energijos šaltinius.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), raštu. − Aš pritariu palankiam šiandieniniam balsavimui dėl energetinio skurdo pripažinimo ir PVM tarifo tausaus energijos vartojimo prekėms sumažinimo.

 
  
  

− Pranešimas: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Inger Segelström ir Åsa Westlund (PSE), raštu. – (SV) Yra daug dalykų, kuriuos ES gali padaryti, kad sumažintų nutukimo problemą, į kurią mes turėtume sutelkti dėmesį Parlamente. Todėl yra puiku, kad šiandien Parlamentas balsavo už pranešimą dėl mitybos, antsvorio ir nutukimo. Viena iš šio sprendimo pasekmių yra ta, kad Parlamentas dabar ragina uždrausti riebalus.

Tačiau tuo pat metu mes manome, kad pranešime galėtų būti daug mažiau kalbama apie tai, ką mokyklos turėtų daryti ir kokį maistą jos turėtų pateikti. Mes manome, kad tai geriausia ir yra sprendžiama nacionaliniu ir vietos lygmeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), raštu. (PT) Kova su rimta su antsvoriu ir nutukimu susijusia visuomenės sveikatos problema turi būti prioritetas nuo ankstyvųjų gyvenimo etapų.

Šiame pranešime prašoma valstybių narių, vietos subjektų ir mokyklų valdžios stebėti ir gerinti mokyklų valgio kokybę ir mitybos standartus.

Mitybos informacija apie maisto produktus yra svarbi; ypač svarbus natūralių riebiųjų rūgščių transizomerų, esančių mėsoje ir pieno produktuose, ir tų, kurie gaminami pramoninio perdirbimo metu, (dirbtinių) skirtumas. Nediferencijuojamas riebalų ženklinimas tik kels vartotojų sąmyšį, sukurs neigiamą sveikų pieno produktų įvaizdį ir turės nepageidautiną poveikį vartojimui, pakenkiant visuomenės sveikatai (mažesnis svarbių maistinių medžiagų, pavyzdžiui, kalio ir baltymų, suvartojimas).

Europos rodikliai, pavyzdžiui, juosmens apimtis yra naudingi rizikos veiksnių, kurie veikia žmones įvairių su nutukimu susijusių ligų atžvilgiu, stebėsenai. Nutukimo paplitimo supratimas palengvina daug veiksmingesnių tokių problemų sumažinimo priemonių planavimą.

Aš sutinku su maisto produktų etikečių spalviniais kodais, nes europiečiams greičiau reikia ženklų, kuriuos jie gali suprasti, kad galėtų rinktis sveiką variantą, negu aiškaus ir lengvai suprantamo ženklinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), raštu. (PT) Antsvoris ir su mityba susijusios ligos yra rimta visuomenės sveikatos problema, kuri reiškia, kad kova su nutukimu turi būti nustatyta kaip prioritetas nuo ankstyvųjų gyvenimo etapų.

Alessandro Foglietta pranešimas yra labai aktualus prašant valstybių narių, vietos subjektų ir mokyklų valdžios stebėti bei gerinti mokyklų valgio kokybę ir mitybos standartus.

Aš manau, kad visada turi būti pateikiama maistinė informacija apie maisto produktus, ypač dirbtinių riebalų ženklas, nes jie turi didžiausią neigiamą poveikį sveikatai. Dirbtinių riebalų neskyrimas nuo natūralių riebalų klaidintų vartotojus ir tik prisidėtų prie kai kurių gyvulinės kilmės maisto produktų, kurių sudėtyje yra natūralių riebalų, pavyzdžiui, mėsos ir pieno produktų, neigiamo įvaizdžio.

Be to, aš balsavau už Europos rodiklių, pavyzdžiui, juosmens apimties ir kitų su nutukimu susijusių rizikos veiksnių, kūrimą, nes manau, kad jie gali būti naudingi ateityje siekiant įvertinti gyventojus veikiančius rizikos veiksnius ir tam, kad įgyvendinamos priemonės būtų sėkmingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), raštu. − Aš negaliu pritarti šiam pranešimui arba 6 pakeitimui, nes manau, kad netinka įtraukti mokesčiais arba PVM grindžiamus klausimus į sveikata grindžiamą pranešimą, pavyzdžiui, šį.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), raštu Aš balsavau už Alessandro Foglietta pranešimą ir pritariu Baltajai knygai dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti. Nutukimas yra didelė problema visoje Europoje, o su nutukimu ir prasta mityba susijusios sąlygos turi rimtas pasekmes visose visuomenėse. Mano gimtojoje šalyje Škotijos vyriausybė ėmėsi pozityvių veiksmų, kad pagerintų mitybą viešosiose institucijose, pavyzdžiui, mokyklose ir ligoninėse, ir tokios iniciatyvos turi būti skatinamos visoje ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), raštu. (FI) Aš balsavau už Alessandro Foglietta pranešimą savo iniciatyva, kurį priėmė Mitybos, antsvorio ir nutukimo komitetas mūsų visuomenės sveikatos strategijoje. Aš pritariu svarbiausiai nuomonei, kad pramonei turėtų būti suteikiama galimybė per savireguliavimą pabandyti sumažinti sveikatos problemas dėl antsvorio arba nutukimo, bet šiuo atveju Komisija taip pat būtų įgaliota užtikrinti, kad iš tikrųjų būtų įgyvendintos pastangos, pavyzdžiui, teikiant protingą ir atsakingą reklamą (ypač vaikų atveju) ir mažinant žmonių su maistu suvartojamos druskos, riebalų ir cukraus kiekį.

Svarbu pateikti vartotojams išsamią informaciją ant maisto pakuočių etikečių, kad jie žinotų, kaip atsirinkti gerą, geresnį ir prastesnį maistą. Mano nuomone, ir priešingai dabartinei praktikai dirbtinių riebalų kiekis turėtų būti būtinai įtraukiamas į maisto produktų aprašymus. Aš balsavau prieš poziciją, kurią mūsų frakcija priėmė šiuo klausimu.

Tačiau aš pritariau savo frakcijos nuomonei dėl spalvinių kodų naudojimo ženklinant maisto produktus. Etiketės su spalviniu kodu, kurių tikslas pateikti aiškią informaciją apie tai, ar produktas tinkamas sveikatai, ir kurios sukėlė daug diskusijų Europoje, dažnai yra apgaulingos ir dėl to visiškai neturi jokios vertės. Dėl šios priežasties daug JK prekybos centrų grandinių siekia atsisakyti savo anksčiau priimtos praktikos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), raštu. (DE) Aš balsuosiu už Alessandro Foglietta pranešimą dėl Baltosios knygos dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti.

Aš sutinku su pranešėju, kad reikia restruktūrizuoti priemones sveikatos, sporto ir mitybos srityje. Tokios kaip antsvoris ir nesveikos mitybos įpročiai problemos dažniausiai atsiranda socialiai ir ekonomiškai nepalankiose sąlygose gyvenančių gyventojų grupėse. Vieną iš pirmųjų problemos sprendimo būdų galima įdiegti mokyklose. Didesnis fizinio švietimo pamokų skaičius ir subalansuota mityba vaikams ir jaunimui būtų vieni iš pirmųjų žingsnių į sveikesnį gyvenimo būdą, o mitybos mokslas būtų privalomas dalykas kiekvienoje Europos mokykloje. Be to, maisto produktų ženklinimas būtų laukiamas, nes jis suteiktų galimybę vartotojams palyginti produktus ir atskirti gerą ir nevisavertį maistą.

Pranešime nesiūlomas tobulas sprendimas, bet jame siūlomos kai kurios labai geros priemonės. Šios priemonės gali pakeisti keletą dalykų į gerąją pusę; štai kodėl aš vertinu jas labai palankiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), raštu.(FR) Pagirtina tai, kad pati Europos Komisija rūpinasi sveiku maistu ir fiziniu lavinimu visiems piliečiais, siekdama apsaugoti juos nuo antsvorio, nutukimo ir chroniškų ligų. Aš neabejotinai pritariu ketinimui skelbti pavojų gręsiant nutukimo epidemijai, kuri palietė tris milijonus vaikų ir 2030 % suaugusių žmonių, o keturiolika milijonų vaikų ir pusė suaugusių gyventojų turi antsvorį.

Aš pritariu tam, kad būtų pripažintas ir analizuojamas aromato ir skonio stipriklių, pvz., glutamatų, guanilatų ir inozinatų, kurie dideliais kiekiais randami daugelyje paruoštų gaminių ir pramoniniu būdu pagamintų maisto produktų, poveikis vartotojų elgesiui.

Tuo pat metu aš apgailestauju, kad nebuvo priimtas mano pakeitimas, kuriuo siekiama skatinti sveikus mitybos įpročius tariantis su „Euro-Toques“, t. y. vyriausiųjų virėjų asociacija, kuri laikosi garbės kodekso ir propaguoja produktams būdingas savybes, ir propaguoti vietinę produkciją. Aš manau, kad mums būtų labai patartina atkreipti dėmesį į jų praktinę patirtį siekiant skatinti, tarp kitko, gerąją patirtį mokyklų valgyklose ir formuoti jaunų žmonių kokybiškų maisto produktų ir sveikų mitybos įpročių pomėgį.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Aš pritariu Alessandro Foglietta pranešimui dėl Baltosios knygos dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti. Pranešime yra nemažai teigiamų rekomendacijų, pavyzdžiui, pasiūlymas dėl riebiųjų rūgščių transizomerų, kurių atžvilgiu buvo nustatyta, kad jie yra susiję su širdies ligomis ir moterų nevaisingumu, uždraudimo ES mastu. Tačiau aš norėčiau prisidėti prie savo kolegų pritariant priemonėms, kuriomis siekiama daugiau. Pavyzdžiui, mokyklos neturėtų atsidurti padėtyje, kai jos turi svarstyti nesveikų maisto produktų prekybos įkurdinimo savo patalpose galimybę. Mano balsavimas atmeta šiuos požiūrius.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), raštu.(EL) Nutukimas pasiekia epidemijos lygį. Labiausiai nutukę Europos žmonės aptinkami Graikijoje, kurioje 3 iš 4 žmonių turi antsvorį ir 95 % padidėjo greitojo maisto suvartojimas.

Siekiant įveikti nutukimą, čia ir dabar būtina imtis drastiškų priemonių:

- turi būti sumažintas PVM tarifas daržovėms;

- turi būti sumažintas PVM tarifas sveikiems maisto produktams ir tradicinių maisto produktų apsaugai;

- nuo kūdikystės turi būti užtikrinama teisinga mityba;

- mokyklų valgyklose turi būti tikrinamas maistas, o mokyklose turi būti įvesti fiziniai pratimai;

- Turėtų būti draudžiama reklama ir klaidinanti informacija apie produktus, kuriuose yra didelis kiekis riebalų, cukraus arba druskos.

- aiški informacija apie maistines savybes etiketėse turėtų būti privaloma, kad vartotojai galėtų rinktis sveikos mitybos variantus;

- turėtų būti uždrausti riebalai bei aromato ir skonio stiprikliai pramoniniu būdu gaminamuose greitai paruošiamuose maisto produktuose.

2009 m. pradžioje įsigalioja Europos Komisijos nemokamo vaisių ir daržovių dalijimo mokyklose programa. Ji bus finansuojama naudojant Europos kapitalą iki 90 mln. EUR sumos per metus ir ši suma bus papildoma nacionaliniu finansavimu. Graikijos vyriausybė privalo pasirūpinti lėšomis, kad būtų galima nedelsiant pradėti įgyvendinti šią programą.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), raštu. − Aiškaus maisto produktų ženklinimo etiketėmis reikalavimas padės mums kovojant su nutukimu. Aš buvau labai nusivylusi sužinojusi, kad buvo atmestas šiame pranešime pateiktas privalomas pakuotės priekinės dalies ženklinimas spalviniu kodu. Tai priemonė, kurią aš tvirtai palaikau. Aš pritariu dirbtinių riebiųjų rūgščių transizomerų uždraudimui ES mastu.

 
  
  

− Pasiūlymas dėl rezoliucijos: Socialinis paketas (B6-0378, 0427, 0429, 0433 ir 0434/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), raštu. − Yra nemažai principų, kurie turi būti taikomi ES pacientų teisei prašyti sveikatos priežiūros paslaugų ne savo, o kitoje valstybėje narėje.

Mes negalime leisti Europos Teisingumo Teismui formuoti politiką šioje srityje individualia tvarka ir palaipsniui. Jis nuspręs tiktai rinkos, o ne sveikatos priežiūros kaip ne rinkos visuotinės paslaugos išskirtinumo pagrindu.

Pacientų sveikata ir gerovė turi būti įstatymo, kurį mes rengiame šioje srityje, centre.

Tol, kol nebus susitarimo, kad mes galime suderinti savo nacionalines sveikatos paslaugas pagal aukščiausius standartus, valstybės narės turi laisvai planuoti ir finansuoti bei administruoti tarnybas, kad jos galėtų teikti aukštos kokybės sveikatos paslaugas savo teritorijose.

Nacionalinių sveikatos priežiūros tarnybų konkurencija neturi būti šio teisės akto tikslas arba rezultatas. Nebus pasitarnauta geriausiems pacientų interesams žiūrint į sveikatą tiesiog kaip į kitą prekę, kuri turi būti perkama ir parduodama. Tai, mano nuomone, pablogintų standartus.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ir Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. – (SV) Šioje rezoliucijoje išdėstomi požiūriai į atitinkamas politikos priemones, apimančias tokius klausimus kaip užimtumo apsauga, kova su skurdu, darbo rinkos priemonės, senyvo amžiaus žmonių integravimas į darbo rinką, profesinis mobilumas ir atlygio skirtumai. Tokie svarbūs darbo rinkos klausimai jokiu būdu neturi būti reguliuojami ES institucijų pamokymais. Valstybės narės yra geriau nei ES institucijos pasirengusios formuoti sėkmingą politiką šiose srityse. Bet koks tarptautinis koordinavimas, kuris gali būti reikalingas, turėtų būti vykdomas pasaulinių organizacijų, turinčių neabejotiną demokratinį teisėtumą, pavyzdžiui, TDO, ribose. Todėl galutiniame balsavime mes balsavome prieš šią rezoliuciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), raštu. (NL) Mes vis dar esame patenkinti, kad Europos Parlamentas išbraukė sveikatos priežiūros paslaugas iš bendros direktyvos dėl paslaugų. Šiaip ar taip sveikatos priežiūra yra ypatingas sektorius, kuriam reikia ypatingo požiūrio.

Svarbiausia pasiūlymo prielaida, atitinkanti nusistovėjusią teismų praktiką, turi būti tokia: sveikatos priežiūros organizavimas ir finansavimas yra valstybių narių pareiga. Tai reiškia, viena vertus, kad paciento mobilumo negalima padaryti absoliučia teise, ir, antra vertus, kad nėra dingsties neinvestuoti į savo sveikatos sistemą. Be to, ta prielaida būtinai numatoma, kad valstybės narės turi sugebėti nustatyti tikrą kainą pacientui.

Šiuo atveju turi būti solidarumas, bet taip pat turi būti galimybė skirtingai traktuoti pacientus, kurie prisidėjo savo šalyje per socialinės apsaugos ir mokesčių sistemos, ir užsienio pacientus, kurie neprisidėjo.

Tai, kad mes turime direktyvą, yra gerai; tačiau bet kas, susipažinęs su sektoriumi, mano, kad į jį vis dar reikia įdėti daug daugiau darbo. Mano nuomone, kokybė, prieinamumas ir finansinis sveikatos priežiūros darnumas socialiai atsakingo solidarumo pagrindu šiuo atveju lieka svarbiausi kriterijai.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika