Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2639(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0425/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/09/2008 - 7.3
CRE 25/09/2008 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0458

Rozpravy
Štvrtok, 25. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážený pán predseda, chcela by som len, aby bolo zahrnuté do zápisu, že som hlasovala za správu pána Fogliettu, ale moje hlasovacie zariadenie zlyhalo.

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Návrh uznesenia: Výročná rozprava o pokroku dosiahnutom v roku 2007 v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ) (B6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE).(MT) V tejto chaotickej situácii je, prirodzene, ťažké byť pochopený. Chcel som si vziať slovo, aby som vysvetlil svoje hlasovanie v prospech uznesenia o výročnej rozprave o pokroku dosiahnutom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktoré sme práve schválili, ktoré sme práve prijali. Rada ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí dnes na svojom zasadnutí rokuje o Európskom pakte o prisťahovalectve a azyle a schvaľuje ho. Je to veľmi dôležitá téma, Rada rokuje o veľmi dôležitom návrhu a dúfam, že počas svojho dnešného rokovania zahrnie do paktu vyhlásenie o potrebe spravodlivejšieho a rovnomernejšieho spoločného znášania bremena prisťahovalectva. Dúfam, že ministri dnes pakt schvália a že bude obsahovať odkaz na túto spoločnú zodpovednosť.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
Podpredseda

 
  
  

– Návrh uznesenia: Výročná rozprava o pokroku dosiahnutom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ) (B6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Vážený pán predsedajúci, uznesenie, ktoré sme práve odhlasovali, je pre mňa a určite aj pre moju skupinu neprijateľné z mnohých dôvodov. Samozrejme, hlavný dôvod je moje presvedčenie, že Európa absolútne nepotrebuje novú, ilegálnu vlnu prisťahovalectva. Absolútne nie.

Pre súkromných zamestnávateľov a vlády je príliš jednoduché dovážať stále viac zahraničných občanov z krajín mimo EÚ. Spôsobuje to únik mozgov z rozvojového sveta do Európy a v konečnom dôsledku z toho nemajú úžitok ani rozvojové krajiny, ani Európa, práve naopak. Mali by sme konečne začať – a tu mám na mysli najmä vlády, podniky a priemysel – asimilovať, rekvalifikovať a integrovať do riadneho trhu práce obrovský, naozaj obrovský počet cudzincov, ktorí už sú tu a do našej spoločnosti sa nikdy poriadne nezačlenili.

 
  
  

− Správa: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za správu pani Mikkovej, pretože verím, že médiá zohrávajú pri ochrane demokracie životne dôležitú úlohu. Pri rozširovaní EÚ je našou úlohou zabezpečiť konvergenciu štandardov ochrany základných slobôd a demokracie. Podieľala som sa na vypracovaní stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku k správe pani Mikkovej a rada by som jej zablahoželala, lebo si myslím, že nové technológie viedli k zrodu nových mediálnych kanálov a nových druhov obsahu a médiá sú naďalej dôležitým politickým nástrojom. V tejto súvislosti je pluralistický mediálny systém základnou požiadavkou na demokratický sociálny model.

Keď sa vlastníctvo médií sústreďuje v rukách len zopár ľudí, podporuje sa tým monopolizácia reklamného trhu a predstavuje to prekážku pre nových hráčov. Súťažné právo pomohlo obmedziť koncentráciu médií, ale tieto problémy ešte vždy existujú v mnohých členských štátoch, kde na trhu dominuje hŕstka veľkých hráčov.

Návrh na prepojenie mediálneho práva a súťažného práva, obsiahnutý v správe, je teda chvályhodný.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, pluralita médií znamená rôznorodosť rozširovania informácií a je charakteristickou črtou vysielacích médií. Oboje sú v súčasnosti v mediálnom sektore v ohrození. Neustále narastajúca koncentrácia vlastníckych vzťahov medzi mediálnymi spoločnosťami súťažiacimi v sektore vyústila do situácie, v ktorej informáciu hodnotnú zo spoločenského a kultúrneho hľadiska možno iba ťažko nájsť v spleti ľahko dostupných a štandardizovaných správ pre všetkých. Ťažko predpovedať, k čomu bude táto zhoršujúca sa situácia v sektore viesť, a to nie iba pre jednotlivých spotrebiteľov, ale pre spoločnosť ako celok.

Pani spravodajkyňa správne zdôraznila úlohu verejnoprávnych vysielateľov ako ochrancov rôznorodosti, ktorých poslaním je vysielať informácie vysokej kvality. Tiež mala pravdu, keď navrhla model, v ktorom by silné verejnoprávne médiá mimo konkurenčného mediálneho trhu existovali bok po boku so súkromnými mediálnymi spoločnosťami, ktoré motivuje zisk. O dôležitosti vyváženosti týchto dvoch pilierov nemožno pochybovať. Text správy aj zámery pani spravodajkyne sa zdajú jasné a transparentné. Kompromis dosiahnutý počas rozpravy Výboru pre kultúru je dobrý. Právny štatút nových spôsobov rozširovania informácií, akými sú internetové blogy alebo iné stránky vytvárané používateľmi, by mal byť jasne určený, aby ľudia vytvárajúci takéto formy poznali svoje práva a povinnosti a možné sankcie.

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Vážený pán predsedajúci, rád počujem Parlament hovoriť, že všetky členské štáty musia zaručiť pluralitu médií a že verejnoprávnym médiám pritom bezpochyby prináleží dôležitá úloha. Tak je to správne a vhodné. V normálnej spoločnosti to znamená demokraciu a slobodu informácií, najmä slobodu informácií pre opozičné skupiny.

V porovnaní s týmito kritériami Belgicko a dokonca ani Flámsko nie sú demokracie. Napríklad moja politická strana, ktorá je v mojej krajine veľkou politickou stranou, je bežne a otvorene diskriminovaná a bojkotovaná flámskym verejnoprávnym médiom, a to na základe oficiálnych pokynov na jej bojkotovanie. Prečo? Pretože naše myšlienky a postoje nie sú „politicky korektné“ alebo sa odchyľujú od prevládajúcej línie. Nie je to ani tak dávno, keď bývalý šéf verejnoprávneho média otvorene priznal, že ho belgický kráľ za odmenu za diskriminačné snahy proti opozičnej strane menoval barónom.

Táto správa, ktorá vcelku nebola zlá, mohla obsahovať aj odsek o zaobchádzaní s opozičnými stranami, ktoré sa odchyľujú od akceptovaného smeru.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Vážený pán predsedajúci, ja som sa zdržal hlasovania o tejto správe. Veľmi správne podčiarkuje rôzne ťažkosti spojené s pluralitou médií a koncentráciou vlastníckych vzťahov v mnohých členských štátoch.

Ako Flám by som k tejto téme rád povedal zopár slov. V Európskej únii totiž ani jeden štát nepotrebuje napríklad neutrálneho ombudsmana pre oblasť médií, ktorý by zaručil slobodu vyjadrovania a pluralitu, viac než Belgicko. Ako povedal môj kolega, tu v Bruseli, v inštitučnom jadre krajiny, nielen súkromné médiá, ale aj orgány vlády nehanebne bojkotujú najväčšiu opozičnú stranu a tak upierajú občanom právo na slobodné a vyvážené informácie.

Je možné, že charta slobody médií, ktorú presadzuje pani spravodajkyňa, znemožní tento spôsob zneužívania, inak to bude iba vytieranie zraku.

Premýšľam tiež nad tým, prečo pani spravodajkyňa žiada prísnejšiu reguláciu jedinečne slobodného média, internetu, predovšetkým tvorcov blogov, a to nespomínam vhodný záujem o autorské práva. Pretože prísnejšiu kontrolu internetu vyžadujú práve štáty s falošnou pluralitou médií. Táto správa im poskytuje ďalšie argumenty, čo je poľutovaniahodné.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt, v mene skupiny PPE-DE. (HU) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Budem hovoriť po maďarsky. Pre Európsku ľudovú stranu je rôznorodosť médií mimoriadne dôležitou záležitosťou, takže sme sa dohodli, že namiesto odmietnutia tejto správy naša skupina predloží alternatívny návrh rozhodnutia. Dobré časti pôvodnej správy sme zachovali, časti, ktoré boli pre nás neprijateľné, sme vymazali a doplnili sme odporúčania, ktoré podľa nás bolo treba zdôrazniť.

Jednou z vecí, proti ktorým skupina namietala, bolo konkrétne spomenutie jednotlivých členských štátov, pretože sme presvedčení, že správa o rôznorodosti médií musí byť neutrálna a musí mať všeobecné uplatnenie. Cieľom správy nie je zahanbiť niektoré štáty tým, že ich uvedieme ako negatívne príklady. Nemohli sme prijať ani skutočnosť, že správa uvádza, že niektoré mediálne impériá sú motivované v prvom rade ziskom a hmotnými záujmami: toto je prehnané zovšeobecňovanie, ktoré nemôžeme prijať.

Správa, ktorá rozpútala intenzívnu politickú debatu, musí v každom prípade upriamiť pozornosť Európskej komisie na skutočnosť, že by sa mala tejto záležitosti venovať spôsobom zodpovedajúcim vážnosti témy a preskúmať, aký druh opatrení na úrovni Únie alebo jednotlivých štátov treba zaviesť v záujme zvýšenia diverzity. Ďakujem.

 
  
  

– Spoločný návrh uznesenia – O získaní kontroly nad cenami energie (RC-B6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 

  Peter Baco (NI).(SK) Podporujem efektívnu kontrolu cien energií. Volatilita cien za posledné mesiace je predsa proti občanom Európskej únie a majú z nej zisk špekulujúce medzičlánky. Navyše, sme tu svedkami absolútne neprijateľného stavu, keď ceny energií určujú aj ceny potravín. Nemôžeme mlčky akceptovať cynické tvrdenie, že globálne je potravín dostatok, ale nie každý má dosť peňazí na drahé potraviny.

Experti Svetovej banky sú názoru, že energia z biomasy má až 80 % podiel na prudkom zvýšení cien potravín. V tejto súvislosti som viacnásobne upozornil na potrebu zvýšenia zásob potravín a regulácie používania potravinových zdrojov na energetické účely. Ide o kľúčový problém súvisiaci s kontrolou cien potravín a treba mu preto venovať oveľa väčšiu osobitnú pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, v súčasnosti čelíme rapídnemu zvyšovaniu cien energií, čo má priamy vplyv na kvalitu života občanov Európskej únie a na zvyšovanie inflácie. Znamená to, že by sme mali vytvoriť nástroje na ochranu občanov Európskej únie pred dôsledkami zvyšovania týchto cien. Napriek tomu, že sme nedávno zaznamenali poklesy cien ropy, myslím, že by sme mali venovať viac pozornosti mechanizmom zameraným na cenovú stabilitu. Existuje tiež myšlienka, že na trhu s energiami by mala byť väčšia transparentnosť, aby bol v budúcnosti menej citlivý na špekulácie na svetových trhoch. Pri diskusiách na tému energií musíme po prvé predovšetkým zdôrazniť potrebu intenzívnejšej práce pri zvyšovaní podielu energií získavaných z obnoviteľných zdrojov vrátane nukleárnej energie, po druhé zavedenie nových uhoľných technológií a po tretie zavedenie širokého programu na zlepšenie energetickej efektívnosti.

 
  
  

− Správa: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, ja som hlasovala proti správe pána Fogliettu a chcem poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí ma pri odmietnutí správy podporili.

Obezita síce je rastúcim problémom, táto Biela kniha nás však ani o kúsok nepribližuje k riešeniu, práve naopak. Predstavuje náhodne zostavenú zmes rôznych odporúčaní a legislatívnych požiadaviek. Stavia nás to do bizarného svetla. Som rada, že aspoň označovanie etikiet potravín farbami semafora neprešlo, avšak iné návrhy prežili vrátane zamýšľaných návrhov týkajúcich sa rozhodnutí, ktoré sa ešte iba prijímajú v oblasti označovania potravín, v ktorej pôsobím ako spravodajkyňa Parlamentu.

Rozhodli sme, že budeme požadovať cenzúru reklamy, že chceme zakázať umelé transmastné kyseliny, avšak zároveň chceme uvádzať ich obsah na etiketách potravín, v budúcnosti si chceme oficiálne merať obvod pása a monitorovať obsah soli v potravinách, čo sa rovná zasahovaniu do receptov jedál. Iniciovala sa nová definícia zdravej výživy, pričom jednou z jej premís je, že zdravá výživa je možná iba s ekologicky vyprodukovanými potravinami. Toto ústi do diskriminácie klasického poľnohospodárstva.

Nebudeme mať také veci ako zlé potraviny, podľa nášho právneho režimu by sa vôbec nesmeli dostať na trh. Všetci spotrebitelia majú právo na informácie, ale tiež majú právo na rešpekt, čo znamená, že musia mať právo sami sa rozhodnúť.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Karin Resetarits (A6-0263/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Táto správa o neziskových lokálnych komunitných médiách v Európe sa zaoberá oblasťou, ktorá vraj potrebuje dodatočné financovanie z podporných programov Európskej únie. Ide však o ďalší príklad toho, ako sa rozličné špeciálne záujmy v tomto Parlamente snažia o zvyšovanie podporných programov Európskej únie a navyše aj o zvýšenie množstva pridelených finančných zdrojov, aby mohli rozdávať rozpočtové prostriedky doľava, doprava a do stredu.

Je nepochopiteľné, aby sa podpora lokálnych komunitných médií považovala za výdavkovú položku financovanú na úrovni Európskej únie. Zásada subsidiarity evidentne vedie k záveru, že ide o výdavok členského štátu alebo regionálnych politických orgánov. Majú odborné posudky o týchto médiách a majú prostriedky na to, aby rozhodli, či takéto výdavky majú prednosť pred potrebou zdrojov na také účely, ako je zdravotná starostlivosť, školy, sociálne služby a pod.

V záujme subsidiarity sme hlasovali proti tomuto návrhu ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), písomne. – „Komunitné médiá“ často zohrávajú v miestnych komunitách dôležitú úlohu. Predstavujú vplyvný zdroj informácií medzi lokálnymi médiami, niekedy sú dokonca aj jediným hlasom miestnych komunít. Preto by sa Európska únia mala najmä po zlyhaní Lisabonskej zmluvy na tieto médiá viac sústrediť, keďže môžu slúžiť ako efektívny prostriedok postupovania informácií o Európskej únii občanom.

Ako spravodajca správy o aktívnom dialógu s občanmi o Európe plne podporujem akýkoľvek komunikačný nástroj, ktorý môže pomôcť pri približovaní Európskej únie občanom. V každom prípade som presvedčený, že nevyhnutným predpokladom komunitných médií, rovnako ako akýchkoľvek médií financovaných, aj keď iba čiastočne, z verejných zdrojov, je nezávislosť od štátnej a lokálnej moci.

Viem, že z titulu rozličných foriem a lokálnych špecifík by komunitné médiá, predovšetkým ich financovanie, mali byť prioritným záujmom členských štátov. Na európskej úrovni môžeme pomôcť objasnením celej záležitosti. Táto správa je prvým krokom v tomto smere.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Správa pani Resetaritsovej, ktorú som podporil, sa odvoláva na význam médií pri posilňovaní kultúrnej a jazykovej rôznorodosti. Tento týždeň začal vysielať historicky prvý televízny kanál v gaelčine, čo je vítaný pokrok v presadzovaní jazykovej rôznorodosti v Škótsku aj v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Komunitné médiá v našej spoločnosti odjakživa zohrávali významnú úlohu. Bojom proti negatívnym stereotypom môžu takéto médiá podporovať dialóg medzi kultúrami. Európska únia toto musí v plnej miere uznať, a to zlepšením právneho uznania komunitných médií a prístupu k vysielaciemu rádiovému spektru. Hlasoval som za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), písomne.(CS) Myslím, že nemožno pochybovať o tom, že komunitné a alternatívne médiá môžu prispieť k zvýšeniu plurality mediálneho prostredia a k uvedomeniu občanov. Podľa môjho názoru skúsenosti väčšiny členských štátov Európskej únie jasne ukazujú, že sloboda prejavu sa stala takmer mýtom a charakter takzvaných komerčných médií utvára ich vlastník. Úroveň objektívnosti informácií poskytovaných verejnoprávnymi médiami často výrazne určujú záujmy politicky mocných subjektov bez ohľadu na štatút a právny rámec stanovený pre tieto médiá. O to dôležitejšie je zabraňovať zneužívaniu komunitných a lokálnych médií a tomu, aby mohli prekračovať hranice poslania, ktoré majú také médiá mať. Súhlasím s tým, že tieto médiá si zaslúžia všeobecné právne uznanie v štátoch Európskej únie. Avšak pravidlá na reguláciu ich činnosti musia od začiatku byť nastavené tak, aby znemožňovali komunitným a alternatívnym médiám spreneveriť sa svojmu poslaniu a spoločenskej úlohe.

 
  
  

– Správa: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. – Nemôžem podporiť túto správu. Zatiaľ čo súhlasím s mnohými návrhmi, ktoré správa obsahuje, a vítam ich, robí mi starosti zúženie rozsahu oslobodenia od DPH v oblasti investičných fondov. Myslím, že by bolo lepšie zachovať súčasný stav.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Európska parlamentárna labouristická strana si myslí, že zvýšenie požiadaviek v oblasti DPH pre finančné služby malo prísť už dávno. Pán spravodajca prejavil pri plnení svojej úlohy veľkú pracovitosť. Myslíme si, že pri téme presúvania nákladov na spotrebiteľov zaujal postoj účasti so spotrebiteľmi a rozumie problémom, ktorým by bolo treba čeliť. Nie sme si istí, ako by sa isté témy dali správne riešiť v praxi – najmä v prípade, keď sa podniky budú môcť samy rozhodnúť, či budú uplatňovať DPH. Takže máme určité výhrady, ktoré sme nemohli vyjadriť v príslušných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, keďže sa hlasovalo za návrhy číslo 1 až 28 „en bloc“. Európska parlamentárna labouristická strana podporuje pána spravodajcu, ale bola by hlasovala proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 6 a 21.

Osobne by som rád poďakoval pánu Josephovi Muscatovi a jeho kolegom za prácu na tejto správe a za jeho kolegiálny postoj v Európskom parlamente. Dúfam, že kariérne sa mu podarí postúpiť z jedného dobrého miesta na druhé a že ho čoskoro budeme môcť privítať vo funkcii predsedu vlády Malty.

 
  
  

– Návrh uznesenia – Každoročná rozprava o pokroku v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (články 2 a 39 Zmluvy o Európskej únii) (B6-0425/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písomne. – Napriek tomu, že sme za spoluprácu členských štátov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS), členovia Konzervatívnej a unionistickej strany Veľkej Británie hlasujú proti tomuto uzneseniu, pretože sme dôsledne proti všetkým výzvam na ďalšiu harmonizáciu v oblasti PSBS. Predovšetkým sme proti výzvam v správe na prijatie ustanovení Lisabonskej zmluvy, ktoré možno prijať aj pri súčasnej úprave.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. – (FR) Teším sa, že rozhodnutie o každoročnej rozprave o pokroku dosiahnutom v roku 2007 v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bolo prijaté veľkou väčšinou.

Ide o kvalitný text, ktorý nám dôrazne pripomína potrebu rýchleho prijatia Lisabonskej zmluvy, ktorá posilní priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti poskytnutím zásadných zlepšení legitímnosti a efektívnosti konania Európskej únie.

Vyzýva Komisiu a Radu na definovanie nových priorít pre nasledujúci viacročný program pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na roky 2010 – 2014.

Na záver navrhuje viacero mimoriadne dôležitých opatrení, ktoré treba prijať v oblasti základných práv a občianstva vo vzťahu k ochrane hraníc, imigrácii a poskytovania azylu. Toto sú priority, za ktoré sa zasadzuje naša politická skupina a väčšinu z nich možno nájsť v Európskom pakte o prisťahovalectve a azyle, ktorý sa musí uplatňovať na základe konkrétnej akcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Aj keď súhlasíme s niekoľkými bodmi tohto uznesenia o takzvanom „priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“, ktorý je eufemizmom pre skutočný postup vnášania spravodlivosti a vnútorných vecí – zvrchovaných právomocí členských štátov – do systému Spoločenstva, obsahuje aj skupinu cieľov, priorít a návrhov, ktoré striktne odmietame.

Predovšetkým kvôli zatváraniu očí pred odmietnutím takzvanej „Lisabonskej“ zmluvy – pričom nástojí na jej prijatí do konca roka 2009 a vyzýva na vnesenie oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí do systému Spoločenstva – keďže sme svedkami nerešpektovania suverénneho a demokratického rozhodnutia občanov Írska väčšinou poslancov Európskeho parlamentu.

A tiež okrem iného aj preto, lebo ako ciele stanovuje rozvoj Schengenského informačného systému (vrátane rozhodnutí vzťahujúcich sa na Prümskú zmluvu), Frontexu a európskej politiky prisťahovalectva (ktorá je selektívna a ochranná a kriminalizuje prisťahovalectvo).

A Európsky parlament to ani nespochybňuje i napriek sťažnostiam, že „Európska únia de facto prostredníctvom bilaterálnych zmlúv o množstve tém vytvára policajnú a súdnu spoluprácu s tretími krajinami, najmä so Spojenými štátmi, a tým obchádza formálne demokratické postupy rozhodovania a skúmania v Parlamente“.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písomne. (DE) 1. Návrh opisuje Lisabonskú zmluvu ako „nevyhnutnú a naliehavú podmienku na zabezpečenie, aby bola EÚ priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“. Lisabonská zmluva bola odmietnutá na základe výsledku írskeho referenda. Je najvyšší čas, aby sme túto skutočnosť akceptovali.

2. Návrh vyzýva k plnému uvedeniu druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) do prevádzky a k posilneniu agentúry Frontex. Frontex, agentúra na ochranu hraníc, je zodpovedná za prevádzkové vykonávanie nehumánnej politiky zatvárania hraníc Európskej únie pred ľuďmi v núdzi. Táto politika je urážkou humanity a treba ju rovno odmietnuť.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Vo všeobecnosti podporujeme myšlienku udeliť osobám s dlhodobým pobytom právo voliť v európskych a komunálnych voľbách. Myslíme si však, že by jednotlivé členské štáty mali samy rozhodnúť o udelení práva voliť v komunálnych voľbách v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi.

 
  
  

– Správa: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Chcel by som zdôrazniť dôležitosť zabezpečenia plurality médií (uvedenú v článku 11 Charty základných práv Európskej únie) na účely podpory demokratického procesu, pomocou ktorého možno rozličným občanom Európskej únie poskytnúť informácie transparentným spôsobom. Vieme, že politické tlaky pričasto ovplyvňujú médiá, najmä verejnoprávne médiá, ktoré potrebujú veľký a stabilný podiel na trhu, aby sa mohli povzniesť nad nedostatočné financovanie a politický lobbing.

Budem preto hlasovať v prospech návrhu uznesenia, ktorý sa snaží poveriť tri európske univerzity úlohou monitorovania tejto plurality s využitím indikátorov nestrannosti a spoľahlivosti. Súhlasím aj s tým, že je potrebné vytvoriť dozorné systémy s cieľom zabezpečiť edičnú a novinársku slobodu vo všetkých členských štátoch.

Blíži sa európska volebná kampaň 2009 a dozrel čas, aby sme spoločne navrhli chartu slobody médií na boj proti súčasným nebezpečným pracovným podmienkam mnohých publicistov a novinárov.

Napokon nové mediálne kanály rozmiestnené v Európe a vo svete skutočne potrebujú financovanie, ale tiež sa musia využívať zodpovedne (napríklad by sa malo vymedziť postavenie autorov a editorov webových blogov) a v celej Európe by sa mala podporiť väčšia mediálna gramotnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), písomne. – (FR) Opätovne potvrdzujem, že slobode vyjadrovania a pluralite médií prikladám veľkú dôležitosť. Blogy sú nástroje, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre súkromie ľudí a možno ich zaradiť do rovnakej kategórie ako „porušenie tlačových zákonov“ v prípade, ak sú nepravdivé alebo zlovoľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), písomne. (DE) Pluralistický mediálny systém je základným predpokladom pre prežitie európskeho modelu demokratickej spoločnosti. Koncentrácia vlastníctva médií vytvára, bohužiaľ, prostredie prospešné pre vznik monopolov, vytvára prekážky prístupu na trh a vedie k uniformite.

Vývoj mediálneho systému sa vo zvýšenej miere orientuje na zisk. Ak sa máme vyhnúť konfliktom záujmov medzi koncentráciou vlastníctva médií a politickou silou, je potrebné skoordinovať predpisy pre hospodársku súťaž s mediálnym právom. Fakt je, že takéto konflikty záujmov poškodzujú voľnú hospodársku súťaž a pluralitu. Na posilnenie plurality je potrebné zabezpečiť rovnováhu medzi verejnými a súkromnými vysielacími spoločnosťami.

Ďalej žiadam prijať opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti mediálnych skupín s cieľom podporiť hospodársky rast. Európske a národné predpisy upravujúce hospodársku súťaž sa musia dôsledne uplatňovať, aby sa zabezpečila silná konkurencia a otvorený trh. Najmä regulácia médií na národnej úrovni musí byť transparentná a účinná.

Z tohto dôvodu vítam úmysel Komisie vypracovať ukazovatele na meranie plurality médií. Taktiež žiadam o vytvorenie ďalších ukazovateľov na meranie faktorov, ako napríklad demokracia a kódex správania pre novinárov. Okrem toho si myslím, že predpisy upravujúce koncentráciu médií by taktiež mali upravovať možnosti prístupu k internetovému obsahu a jeho šírenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) Správa Marianny Mikkovej je jasným príkladom, keď dobrý zámer zachádza príliš ďaleko a končí konfliktom s nezávislosťou médií a základnými princípmi slobody prejavu. Pôvodný návrh pani Mikkovej, ktorý, okrem iného, obsahoval možnosť registrácie, právo na odpoveď a prostriedky na stíhanie autorov weblogov, bol príliš vzdialený od predstavy, ktorú mám ja o slobode prejavu a o mienkotvorbe. Našťastie boli tieto body v správe preformulované ešte predtým, ako návrh prišiel na prerokovanie na plenárnom zasadnutí. Napriek tomu táto zmena nebola dostatočná na to, aby som mohla podporiť správu. V mnohých bodoch je tento návrh stále v rozpore s nezávislosťou médií, slobodnou mienkotvorbou a slobodou prejavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 5, ktorý Parlament nakoniec schválil, je lepším variantom správy. Lepším, ale nie dobrým. Otázka koncentrácie médií a rozmanitosti médií je dôležitá a treba o nej diskutovať. Toto uznesenie však nie je správnou cestou. Otázky týkajúce sa médií sa musia riešiť zodpovedne a uvážene. Keď ide o nezávislosť médií, slobodu mienkotvorby a slobodu prejavu, nemôžem pristúpiť na kompromis. Tieto hodnoty sú príliš dôležité na to, aby sa s nimi zahrávalo. Preto som sa dnes zdržala hlasovania. Týmto krokom chcem ukázať svoju podporu rozprave, ale tiež by som chcela vyjadriť svoju obavu z opakovaných pokusov regulovať problematiku týkajúcu sa médií a slobody prejavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) So zmenami v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu, ktorý v tomto prípade neakceptuje špecifické návrhy na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, to, o čom sa práve hlasovalo, nebola správa pani Mikkovej, ale skôr preklenujúci návrh na alternatívne uznesenie.

Schválené konečné uznesenie je určite lepšie ako správa, a iba preto sme zaň hlasovali, ale stále obsahuje určité aspekty, s ktorými nesúhlasíme.

Náš hlavný sporný bod sa týka spôsobu, akým sa venuje pseudorovnováhe pri spájaní predpisov upravujúcich hospodársku súťaž s mediálnym právom. Zo skúseností vyplynulo, že záujmy kapitálu prevažujú nad všetkými právami a slobodami vrátane slobody prejavu v médiách, veľmi často spochybňujúc pluralitu.

Hoci niekde uvádza, že „hlavným cieľom orgánov verejnej moci by malo byť vytváranie podmienok, ktoré zabezpečia vysokú úroveň kvality médií (vrátane kvality verejnoprávnych médií), ich rôznorodosť a zaručia úplnú nezávislosť novinárov“, vieme, že toto je ťažké dosiahnuť, ak je postavenie demokratického štátu slabé. Pravdou je, že ak hlavné mediálne trhy vlastnia hospodárske a finančné skupiny, nie je zaručená sloboda prejavu a novinárska nezávislosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Gratulujem mojej kolegyni Marianne Mikkovej k jej správe. Budem hlasovať za zmenený spoločný návrh uznesenia, ktorý predložila moja skupina spoločne s Liberálmi a Zelenými, ktorý je najbližší môjmu postoju. Nevidím dôvod, prečo by niečo, čo je v písomnej alebo ústnej forme nelegálne, malo byť legálne na internete. Samozrejme, že vynútenie môže byť zložité, ale to nie je dôvodom na nečinnosť. Rýchlostné obmedzenia máme napokon aj na odľahlých vidieckych cestách, kde je ich kontrola veľmi zložitá. A predsa sa to nepoužíva na oprávnenie bezprávia.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Táto správa a alternatívne uznesenia, predložené spolu s ňou, sú mimo legislatívneho postupu a nie sú ničím iným, ako vyjadrením želania federalistickej väčšiny Európskeho parlamentu zaangažovať EÚ ešte viac v oblasti kultúrnej a mediálnej politiky. Pri príprave správy pani spravodajkyňa zašla príliš ďaleko vo svojej ambícii kontrolovať a dohliadať na svet weblogov. Našťastie výbor vo svojom návrhu na plenárne zasadnutie v niečom ustúpil a návrhy predložené niektorými politickými skupinami sú lepšie ako samotná správa. Hlavná otázka však zostáva: prečo sa o tejto správe vôbec musí diskutovať v Európskom parlamente?

Otázka koncentrácií médií je dôležitá. Taká dôležitá, že by sa naďalej mala riešiť v členských štátoch. Preto sme hlasovali proti celej tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasujem za správu Marianny Mikkovej o koncentrácii a pluralite médií v EÚ.

Prístup k slobodným a rôznorodým médiám vo všetkých členských štátoch je dnes životne dôležitý. Dvojpilierový model, ktorý bol zavedený pre súkromné a verejnoprávne televízie a audiovizuálne mediálne služby, sa vyvinul veľmi dobre. Aby tento vývojový proces mohol ďalej pokračovať čo najúspešnejšie, musí sa zabezpečiť stabilné financovanie verejnoprávnych vysielacích spoločností, aby tieto mohli podporovať verejné záujmy a sociálne hodnoty, zachovať pluralitu médií a poskytnúť ľuďom prístup ku kvalitnému obsahu.

Taktiež podporujem vytvorenie charty slobody médií. Tá by bola východiskom pre zabezpečenie slobody prejavu. Nezávislosť novinárov sa však musí zabezpečiť prostredníctvom špecifických právnych a sociálnych záruk.

Problémom je taktiež koncentrácia vlastníctva médií, keďže podporuje vznik monopolov. Preto je potrebné skoordinovať legislatívu upravujúcu hospodársku súťaž s legislatívou o médiách, aby sa zabezpečil prístup, hospodárska súťaž a kvalita. Správa sa viac-menej zaoberá všetkými hlavnými bodmi a z tohto dôvodu pani spravodajkyňu podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), písomne. (RO) Ako sa všetci zhodneme, pluralita by mala byť najdôležitejšou črtou masmédií. Musíme podporovať pluralitu a prijatie správy pani Mikkovej predstavuje významný krok týmto smerom.

Členské štáty by mali uznať a podporiť potrebu vyváženého masmediálneho trhu. Členské štáty by sa mali zaviazať, jednotlivo, ako aj spoločne, poskytnúť európskym občanom možnosť získania presných a rôznorodých informácií.

Kultúrna rozmanitosť, stále rastúca potreba integrácie prisťahovalcov a menšín a dôležitosť poskytovania kvalitných informácií aktívnemu obyvateľstvu sú hlavnými dôvodmi na vytvorenie charty slobody médií. Chcela by som vyjadriť svoju plnú podporu odporúčaniu Európskeho parlamentu, že verejnoprávne mediálne služby by mali byť podporované, aby fungovali ako alternatívni poskytovatelia informácií na rozdiel od poskytovateľov pôsobiacich výlučne na základe komerčných kritérií.

Aktívny výkon práv a záväzkov európskych občanov, ich informovanosť a schopnosť chápať a kritizovať poskytovanie informácií je nevyhnutnosťou, ktorá by mala byť zohľadnená vo všetkých opatreniach prijatých v budúcnosti, či už európskymi inštitúciami alebo jednotlivými členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Nová technológia viedla k vzniku nových mediálnych kanálov a k zmenám v mediálnom obsahu. Mediálny systém so širokým záberom je nevyhnutný pre rozvoj demokracie a slobodu názorov. Jednoznačne som hlasoval za podporu odporúčaní Marianny Mikkovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE), písomne. (DE) Koncentrácia v médiách je rozšíreným zlom a musíme proti nemu bojovať. V EÚ však v prvom rade existuje viacero krajín, kde je koncentrácia médií problémom a je preto neprijateľné spomínať iba jednu krajinu. Po druhé, Európska komisia sa v správe na viacerých miestach vyzýva, aby konala v oblasti, kde platí zásada subsidiarity.

Ak by sa toto bolo zmenilo, alebo ak by som bola mohla hlasovať za takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh, hlasovala by som za správu pani Mikkovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne.(EL) Nárast mediálneho vlastníctva malým počtom vlastníkov vedie k väčším monopolom a potláča nevyhnutnú rozmanitosť názorov.

Prístup k informáciám dnes vyzerá byť neobmedzený, a zároveň aj nedostatočný. Obchodné skupiny vlastnia veľký podiel v mediálnych a internetových službách a sú aj svojimi vlastnými najlepšie propagovanými klientmi. Je nevyhnutné chrániť kvalitnú verejnoprávnu televíziu, ktorá je pluralistická, otvorená a nezávislá. Čo sa týka slobody prejavu na internete, EÚ by mala klásť dôraz na verejný dialóg, aby sa zabezpečila sloboda prejavu a ochrana osobných údajov. Diskusia sa iba začala. Spoluprácou s občianskou spoločnosťou môžeme nájsť riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Zmena rokovacieho poriadku, ktorú sme schválili 8. júla 2008, priniesla nové pravidlá pre schvaľovanie správ z vlastnej iniciatívy. Počas druhej septembrovej plenárnej schôdze sme mali možnosť vyskúšať toto pravidlo v praxi.

V pondelňajšej večernej rozprave k niekoľkým správam z vlastnej iniciatívy sa však preukázalo, že táto zmena nie je najšťastnejšia. V rozprave ku každej správe mohol vystúpiť len spravodajca a zástupca Komisie. Rozprava stratila svoju dynamiku, keďže nebolo umožnené vystúpiť ani tieňovým spravodajcom. Aj pravidlo, že sa môžu poslanci, ktorí sa na tvorbe správy podieľali, písomne vyjadriť, je deravé. Ostalo v platnosti, že počas jednej plenárnej schôdze každý poslanec môže zaslať svoje písomné stanovisko len jedenkrát.

Problematický je aj spôsob hlasovania o správach z vlastnej iniciatívy. Totiž podľa nového pravidla nie je možné podať na plenárnej schôdzi pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. V mene politickej skupiny je povolené podať iba zmenený návrh uznesenia.

Nedokonalosť nášho rozhodnutia sa v praxi dotkla práve správy kolegyne Mikkovej o koncentrácii a pluralite médií v EÚ. Správa pomerne vyvážená obsahovala niektoré body, ktoré sa dotkli konkrétnych členských štátov. Domnievam sa, že obsah správy s takou citlivou témou by mal ostať neutrálny. Nemala som v úmysle hlasovať proti správe, avšak ku hlasovaniu o návrhu našej politickej Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov sme sa nedostali. Vyzývam na zmenu tohto pravidla.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne. (PL) Vážený pán predsedajúci, pluralita médií znamená rozmanitosť pri šírení informácií a typickom charaktere vysielačov. Oboje sú v súčasnosti v mediálnom sektore v ohrození. Neustále narastajúca koncentrácia vlastníckych vzťahov medzi mediálnymi spoločnosťami súťažiacimi v sektore vyústila do situácie, v ktorej informáciu hodnotnú zo spoločenského a kultúrneho hľadiska možno iba ťažko nájsť v spleti ľahko dostupných a štandardizovaných správ pre všetkých. Je ťažké predpovedať, k čomu povedie zhoršujúca sa situácia v tomto odvetví, nielen pre jednotlivých spotrebiteľov, ale aj pre spoločnosť ako celok.

Pani spravodajkyňa správne zdôraznila úlohu verejnoprávnych vysielačov ako strážcov rozmanitosti s úlohou vysielať kvalitné informácie. Tiež mala pravdu, keď navrhla model, v ktorom by silné verejnoprávne médiá mimo konkurenčného mediálneho trhu existovali bok po boku so súkromnými mediálnymi spoločnosťami, ktoré motivuje zisk. O dôležitosti vyváženosti týchto dvoch pilierov nemožno pochybovať. Text správy aj zámery pani spravodajkyne sa zdajú jasné a transparentné. Kompromis dosiahnutý počas rozpravy Výboru pre kultúru je dobrý.

Právny štatút nových spôsobov rozširovania informácií, akými sú internetové blogy alebo iné stránky vytvárané používateľmi, by mal byť jasne určený, aby ľudia vytvárajúci takéto formy poznali svoje práva a povinnosti a možné sankcie. Takéhoto obsahu bude už len viac. Keď budú tieto opatrenia vychádzať z etického kódexu, bude to krok správnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), písomne.(PL) V uznesení o Koncentrácii a pluralite médií v EÚ, ktoré bolo prijaté, poslanci Európskeho parlamentu vrátane mňa správne hovorili v prospech zaistenia slobodnejšieho prístupu k masmédiám a slobody prejavu.

Ešte by som ale rád zdôraznil, že čo sa týka weblogov, uznesenie sa výrazne líši od počiatočnej verzie správy Marianny Mikkovej a Výboru pre kultúru a vzdelávanie. V tejto správe sa predpokladalo, že právne postavenie weblogov a stránok založených na obsahu vytvorenom používateľmi bude vyjasnené tak, aby mohlo podliehať predpisom podobným, aké sa používajú pre iné formy verejného prejavu. Avšak uznesenie, ktoré bolo v skutočnosti prijaté, si vyžaduje otvorenú diskusiu o postavení weblogov. Z tohto dôvodu som hlasoval za uznesenie.

Z môjho pohľadu internet a najmä weblogy hrajú dôležitú úlohu pri podpore plurality médií a slobody prejavu a ako také by nemali byť obmedzované. Ak by bol bod 25 v predchádzajúcej verzii správy nesprávne interpretovaný, predstavoval by ohrozenie slobody prejavu autorov používajúcich toto stále populárnejšie médium. Čo najdôraznejšie vyhlasujem, že všetky podobné pokusy o reguláciu a kontrolu v budúcnosti by mal Európsky parlament odmietnuť.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Počas dnešného hlasovania som podporil uznesenie o Koncentrácii a pluralizme médií v EÚ. Súhlasím so základnou myšlienkou, ktorá motivuje pani spravodajkyňu, a to, že by mala existovať určitá miera koordinácie, čo sa týka noriem na ochranu demokracie a základných slobôd.

V dnešnom svete majú masmédiá obrovskú a stále rastúcu moc. Vznik stále novších médií je pozitívny vývoj. Zvyšuje to dynamika a rozmanitosť v tomto odvetví. Myslím si, že z tohto hľadiska je potrebné vytvoriť systém kontroly a realizácie založený na ukazovateľoch plurality médií, ktoré budú stanovené spoľahlivým a nestranným spôsobom. Mali by sme brániť pluralitu médií, ktorá predstavuje dôležitý aspekt demokracie a slobody, aby sme zabezpečili prístup k slobodným a rozmanitým masmédiám všetkým obyvateľom Európskej únie.

Ďalej sa domnievam, že by malo význam vypracovať chartu slobody médií, ktorá by zabezpečila nielen sociálne práva vysielacích spoločností a novinárov, ale tiež by zaručovala slobodu prejavu.

 
  
  

− Spoločný návrh uznesenia – Získanie kontroly nad cenami energie (RC-B6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), písomne. (RO) Neustále zvyšovanie cien ropy vedie k vážnym obavám, čo sa týka účinku tohto fenoménu na hospodársky rast v EÚ, hlavne pokiaľ ide o negatívny efekt na kúpnu silu spotrebiteľov a kvalitu života.

Z tohto pohľadu je zahraničná politika EÚ kľúčová. Keďže hospodárstvo EÚ vo výraznej miere stále závisí od dovozu energie, je potrebné stanoviť spoločnú energetickú politiku založenú na zásade solidarity, bezpečnosti a diverzifikácie zdrojov a externých zásobovacích kanálov.

V mojej funkcii spravodajkyne o regionálnej spolupráci v oblasti Čierneho mora som stále zdôrazňovala dôležitosť a naliehavosť týchto krokov. Ale dnes naliehavo žiadam Komisiu a Radu, aby predložili konkrétne opatrenia na zníženie energetickej závislosti EÚ v bezprostrednej budúcnosti. Moja výzva sa týka nielen dovozu ropy, ale aj dovozu plynu a zahŕňa realizáciu projektu Nabucco.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne.(SV) Hlasovali sme proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1 o zdaňovaní neočakávaných ziskov, pretože si myslíme, že navrhnutý text je nejasný a máme pochybnosti o implementácii a predovšetkým o tom, aký by mal byť hlavný zámer návrhu. Hlasovali sme však za pozmeňujúci a doplňujúci návrh obhajujúci zníženú DPH na energeticky úsporný tovar a služby, keďže je to jeden z možných spôsobov stimulácie zmeny v prospech energeticky účinnejších alternatív. Chceli by sme však zdôrazniť, že dane sú národnou záležitosťou a rozhodnúť o nich môžu len členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, lebo zdôraznením nepomeru medzi hodnotou ropy na medzinárodných trhoch a konečnými cenami palív sa táto citlivá téma riešila bez emotívneho prístupu, aký si osvojili niektoré vlády, ako napríklad portugalská vláda.

V Portugalsku minister Manuel Pinho ukázal nielen svoj zmätok (a obmedzenú moc na intervenciu), ale aj neprijateľné zasahovanie do nezávislosti regulátora. Toto nie je ničím iným než zbožným prianím pred voľbami.

Odmietam akékoľvek určovanie cien alebo fiškálnu harmonizáciu palív na európskej úrovni.

Súhlasím s daňovou intervenciou (DPH a produkčná daň) za predpokladu, že je dočasná a selektívna v prospech najvážnejšie postihnutých domácností a priemyselných odvetví.

Riešenie podľa mňa v podstate zahŕňa posilnenie súčasnej regulácie ropy. Radšej než očakávať, že sa budú riadiť podľa výrokov pána ministra alebo sťažností spotrebiteľov, by mal Úrad pre hospodársku súťaž vykonávať svoje právo iniciatívy, aby prekonal atmosféru nedôvery, pokiaľ ide o jeho schopnosť dohliadať na ropné odvetvie. Portugalská verejná mienka si zaslúži spoľahlivú záruku, že pri stanovovaní cien nehrajú úlohu žiadne praktiky potláčajúce hospodársku súťaž. Ak sa preukáže, že to tak je, Úrad pre hospodársku súťaž musí nezaujato zasiahnuť a uložiť exemplárne sankcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), písomne. – Rada podporím užitočné nápady obsiahnuté vo väčšine tohto uznesenia o zvyšovaní cien energie. Národné a regionálne orgány musia čo najskôr zaviesť akčné plány na ochranu našich najzraniteľnejších občanov.

V strednodobom časovom horizonte zmena smerom k obnoviteľným zdrojom energie spolu so zvýšenou energetickou účinnosťou nás pomôžu ochrániť pred neodvratným kolísaním cien, ktoré súvisí so závislosťou od fosílnych palív. Momentálne sú však potrebné konkrétne činy na zmiernenie a odstránenie palivovej chudoby.

Nesúhlasím však s tým, že liberalizácia energetického trhu je súčasťou riešenia na zvyšovanie cien.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o „Získaní kontroly nad cenami energie“. Hlasoval som však proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 1, ktorý navrhoval daň z neočakávaných ziskov na európskej úrovni. Z dôvodu rôznej výšky energetických daní v Únii, by sa tak malo a musí urobiť na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som proti uzneseniu o cenách energie. Zatiaľ čo z celého srdca súhlasím s tým, že stúpajúce ceny energií si vyžadujú afirmatívne politické konanie, nesúhlasím s odsekmi uznesenia o „nízkouhlíkovej“ energii. Odmietam myšlienku, že viac atómovej energie môže mať pozitívny vplyv na životné prostredie a myslím si, že politická pozornosť by sa mala sústrediť na nenukleárne obnoviteľné zdroje energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Vítam dnešné pozitívne hlasovanie o priznaní energetickej chudoby a o znížení DPH pre energeticky úsporné výrobky.

 
  
  

– Správa: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne.(SV) Je toho veľa, čo môže EÚ urobiť pri zmierňovaní problému obezity a na čo by sme mali zamerať pozornosť v Parlamente. Preto je dobré, že Parlament dnes hlasoval za správu o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou. Jeden z dôsledkov tohto rozhodnutia je, že Parlament dnes vyzýva na zákaz tzv. transtukov.

Zároveň si však myslíme, že táto správa mohla hovoriť oveľa menej o tom, čo majú školy robiť a aké jedlá by mali podávať. Myslíme si, že o tom je najlepšie rozhodovať na vnútroštátnej alebo lokálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Boj proti vážnemu problému verejného zdravia, chorôb súvisiacich s nadváhou a obezitou musí byť prioritou od skorého štádia života.

Táto správa vyzýva členské štáty, miestne subjekty a školské orgány, aby kontrolovali a zlepšovali kvalitu a výživové normy školských jedál.

Nutričné údaje o jedle sú dôležité, najmä rozdiel medzi prírodnými transmastnými kyselinami nachádzajúcimi sa v mäse a v mliečnych výrobkoch a transmastnými kyselinami nachádzajúcimi sa vo výrobkoch vyrobených priemyselným spracovaním (umelých). Nerozlíšené označovanie transtukov spotrebiteľov iba mätie, vytvára negatívny obraz o zdravých mliečnych výrobkoch a bude mať nežiaduci vplyv na ich spotrebu, a tým poškodí verejné zdravie (znížený príjem dôležitých výživných látok, napríklad vápnika a bielkovín).

Európske ukazovatele, ako obvod pása, sú užitočné pri sledovaní rizikových faktorov, ktorým sú ľudia vystavení pri rôznych chorobách súvisiacich s obezitou. Poznatky o rozložení obezity v brušnej oblasti umožňujú plánovanie účinnejších opatrení na zmiernenie takýchto problémov.

Súhlasím skôr s označovaním potravín farebnými kódmi ako s jasným a ľahko zrozumiteľným označovaním. Európania potrebujú znaky, ktorým budú rozumieť, aby si mohli zdravo vybrať.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. (PT) Choroby súvisiace s nadváhou a stravovaním sú vážnym problémom verejného zdravia, čo znamená, že boj proti obezite musí byť prioritou od skorého štádia života.

Správa pána Fogliettu je nesmierne dôležitá pri vyzývaní členských štátov, miestnych subjektov a školských orgánov, aby monitorovali a zlepšovali kvalitu a výživové normy školských jedál.

Myslím si, že nutričné informácie musia byť na potravinách vždy uvedené, najmä údaj o umelo vyrobených transtukoch, keďže tieto tuky majú viacero negatívnych účinkov na zdravie. Neschopnosť rozlíšiť umelo vyrobené transtuky od prírodných tukov by spotrebiteľov zavádzala a iba by prispela k negatívnemu obrazu o niektorých živočíšnych potravinách, ktoré obsahujú prírodné transtuky, ako napríklad mäso a mliečne výrobky.

Ďalej som hlasoval za vypracovanie európskych ukazovateľov, ako obvod pása a ďalšie rizikové faktory súvisiace s obezitou, pretože si myslím, že by mohli byť v budúcnosti užitočné pri odhadovaní rizík, ktoré ohrozujú obyvateľov, a pri úspechu realizovaných opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. – Nemôžem podporiť túto správu ani pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 6, keďže si myslím, že je nevhodné zahrnúť daňové otázky alebo otázky týkajúce sa DPH do takejto správy o zdraví.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu pána Fogliettu a uvítal som Bielu knihu o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou. Obezita je v celej Európe závažným problémom a ťažkosti súvisiace s obezitou a nesprávnou výživou majú vážne následky na celú spoločnosť. V mojej krajine škótska vláda podnikla pozitívne kroky na zlepšenie výživy vo verejných inštitúciách, ako sú školy a nemocnice. Takéto kroky musíme podporovať v celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. (FI) Hlasovala som za správu pána Foglietta z vlastnej iniciatívy o výžive, nadváhe a obezite prijatú Výborom v rámci našej stratégie pre verejné zdravie. Súhlasím so stanoviskom, že odvetvie by malo dostať šancu na možnosť zmiernenia zdravotných problémov spôsobených nadváhou alebo obezitou prostredníctvom samoregulácie. Komisia by však mala mať oprávnenie postarať sa o to, aby napríklad pokusy o primeranú a zodpovednú reklamu (najmä v prípade detí) a o zníženie množstva soli, tukov a cukrov, ktoré ľudia konzumujú v potravinách, boli skutočne zrealizované.

Je dôležité poskytnúť spotrebiteľom komplexné informácie na obaloch potravín, aby vedeli, ako si vybrať medzi dobrým, lepším a zlým jedlom. Na rozdiel od bežnej praxe by podľa mňa mal byť obsah umelo vyrobených transtukov určite uvedený v opise potravinárskeho výrobku. Hlasovala som proti postoju, ktorý naša skupina prijala k tejto problematike.

Podporila som však stanovisko našej skupiny o používaní farebných kódov pri označovaní potravín. Označovanie pomocou farebných kódov, ktorého účelom je vyslať jasný odkaz o tom, aký dobrý je výrobok pre zdravie, a ktoré vyvolalo veľkú diskusiu v Európe, je často zavádzajúce, a preto nemá žiadny význam. Veľa supermarketových reťazcov v Spojenom kráľovstve sa preto usiluje o zrušenie opatrenia, ktoré predtým prijali.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasujem za správu Alessandra Fogliettu o Bielej knihe o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou.

Súhlasím s pánom spravodajcom, že je potrebné urobiť reorganizáciu v oblasti zdravia, športu a výživy. Problémy ako nadváha a nezdravé stravovacie návyky sa vyskytujú najčastejšie u nižších sociálno-ekonomických vrstiev obyvateľstva. Jeden z prvých krokov, ako riešiť tento problém, môže byť realizovaný v školách. Viac hodín telesnej výchovy a vyvážená strava pre deti a mladých ľudí by mali byť jedným z prvých krokov k zdravšiemu životnému štýlu. Náuka o výžive by mala byť povinným predmetom v každej európskej škole. Ďalej by som uvítal označovanie potravinárskych výrobkov, keďže by to spotrebiteľom umožnilo porovnávať výrobky a rozlíšiť medzi dobrým a horším jedlom.

Správa neponúka dokonalé riešenie, ale navrhuje niekoľko veľmi dobrých opatrení. Tieto opatrenia by mohli niektoré veci zmeniť k lepšiemu, preto ich hodnotím veľmi pozitívne.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne.(FR) Je chvályhodné, že Európska komisia sa kvôli prevencii nadváhy, obezity a chronických ochorení zaoberá zdravými potravinami a telesnou aktivitou pre všetkých občanov. Určite podporujem zámer vyhlásiť poplach pre epidémiu obezity, ktorá postihla tri milióny detí a 20 – 30 % dospelých, zatiaľ čo 14 miliónov detí a polovica dospelého obyvateľstva majú nadváhu.

Vítam, že sa uznal a analyzoval vplyv zvýrazňovačov chuti, ako sú glutamáty, guanyláty a inozináty, ktoré vo veľkom množstve obsahujú mnohé hotové jedlá a priemyselne vyrábané potraviny, na správanie spotrebiteľov.

Zároveň som však sklamaná, že nebol prijatý môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa snažil o podporu zdravých stravovacích návykov poradenstvom so združením Euro-Toques. Euro-Toques je asociácia šéfkuchárov, ktorá sa riadi etickým kódexom a podporuje prirodzenú kvalitu výrobkov a ochranu miestnej výroby. Myslím si, že by bolo rozumné čerpať z ich vedomostí, aby sme mohli podporiť osvedčené postupy, napríklad v školských jedálňach, a u mladých ľudí rozvinúť zmysel pre kvalitné jedlo a zdravé stravovacie návyky.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Vítam správu Alessandra Fogliettu o Bielej knihe o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou. Správa obsahuje množstvo pozitívnych odporúčaní, ako napríklad návrh na zákaz transtukov, o ktorých sa zistilo, že súvisia s ochoreniami srdca a ženskou neplodnosťou, v celej EÚ. Ale aj tak by som sa pripojil ku kolegom, ktorí podporujú opatrenia, ktoré zachádzajú ešte ďalej. Napríklad školy by sa nemali nachádzať v pozícii, že musia uvažovať o umiestnení reklamy na nezdravé potraviny vo svojom areáli. Moje hlasovanie odzrkadľuje tieto názory.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne.(EL) Obezita nabrala rozmery epidémie. Najobéznejší ľudia v Európe sa nachádzajú v Grécku, kde 3 zo 4 ľudí majú nadváhu a podiel rýchleho občerstvenia vzrástol o 956 %.

Na boj s obezitou musíme hneď a zaraz prijať drastické opatrenia:

– musí byť znížená DPH na ovocie a zeleninu,

– musí byť znížená DPH na zdraviu prospešné potraviny a na ochranu tradičných výrobkov,

– správne stravovanie treba podporovať od raného detstva,

– v školách musia jedálne kontrolovať potraviny a musí byť zabezpečená telesná aktivita,

– reklama a zavádzajúce informácie o výrobkoch s vysokým obsahom tuku, cukru alebo soli by mali byť zakázané,

– aby sa spotrebitelia mohli rozhodnúť pre zdravú stravu, malo by byť povinné jasné označenie nutričných informácií,

– mali by byť zakázané syntetické transtuky a zvýrazňovače chuti v priemyselne vyrábaných potravinárskych polotovaroch.

Na začiatku roka 2009 nadobudne účinnosť program Európskej komisie na bezplatnú distribúciu ovocia a zeleniny školám. Tento program bude do výšky 90 miliónov EUR ročne financovaný z európskych prostriedkov, doplní ho financovanie na vnútroštátnej úrovni. Grécka vláda musí zabezpečiť prostriedky, aby mohla tento program spustiť okamžite.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Potreba jasného označovania potravín nám pomôže pri boji s obezitou. Veľmi ma sklamalo odmietnutie povinného označovania prostredníctvom farebných kódov na prednej strane obalov v tejto správe. S týmto opatrením vrelo súhlasím. Podporujem výzvu na zákaz umelo vyrobených transmastných kyselín v celej EÚ.

 
  
  

– Spoločný návrh uznesenia – Sociálny balík (B6-0378, 0427, 0429, 0433 a 0434/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. – Je množstvo významných pravidiel, ktoré sa týkajú práva pacientov EÚ vyhľadať ošetrenie v inom členskom štáte ako ich vlastnom.

Nesmieme pripustiť, aby Európsky súdny dvor v tejto oblasti postupoval z prípadu na prípad. Rozhodoval by čisto na základe trhových princípov a nie na základe jedinečnosti zdravotníckej starostlivosti ako netrhovej univerzálnej služby.

Zdravie a blaho pacientov musí byť jadrom zákona, ktorý v tejto oblasti pripravujeme.

Kým dosiahneme dohodu a budeme môcť zosúladiť naše národné zdravotníctva podľa najvyšších štandardov, musia mať členské štáty možnosť slobodne plánovať, financovať a riadiť služby, aby mohli vo svojej krajine poskytovať kvalitné zdravotnícke služby.

Cieľom ani dôsledkom tejto legislatívy nesmie byť hospodárska súťaž medzi národnými systémami zdravotníctva. Keď sa k zdraviu postavíme jednoducho ako k ďalšej komodite, ktorá sa dá kupovať a predávať, nebude to v najlepší prospech pacientov. Podľa môjho názoru by sa tak znížila úroveň.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne.(SV) Toto uznesenie obsahuje stanoviská k príslušným strategickým krokom z oblastí: ochrana zamestnania, boj proti chudobe, opatrenia na trhu práce, integrácia starších ľudí do trhu práce, profesionálna mobilita a rozdiely v odmeňovaní. Takéto dôležité záležitosti pracovného trhu nesmú byť v žiadnom prípade regulované prostredníctvom prednášok inštitúcií EÚ. Členské štáty majú lepšiu pozíciu na vypracovanie úspešnej stratégie v týchto oblastiach. Všetka eventuálne potrebná medzinárodná spolupráca by sa mala uskutočňovať v rámci globálnych organizácií so všeobecnou demokratickou oprávnenosťou, ako napríklad Medzinárodná organizácia práce. Preto sme v záverečnom hlasovaní hlasovali proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písomne. (NL) Sme veľmi radi, že Európsky parlament vylúčil služby zdravotnej starostlivosti zo všeobecnej smernice o službách. Koniec koncov, zdravotná starostlivosť je špecifický sektor a vyžaduje si špecifický prístup.

V súlade s platnou judikatúrou musí byť základnou premisou návrhu to, že za organizovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty. Na jednej strane to znamená, že mobilita pacientov nemôže byť absolútne právo, a na druhej strane, že neinvestovanie do vlastného zdravotníckeho systému je neospravedlniteľné. Z tejto premisy nevyhnutne vyplýva aj to, že členské štáty musia byť schopné účtovať pacientovi skutočné náklady.

Musí existovať solidarita, ale taktiež musí existovať aj možnosť rozlíšiť starostlivosť o pacientov, ktorí odvádzajú poplatky vo svojej vlastnej krajine cez sociálne poistenie a daňový systém, a o zahraničných pacientov, ktorí tak nerobia.

To, že máme smernicu, je dobrá vec, ale každý, kto túto oblasť pozná, cíti, že ešte bude treba veľmi veľa práce. Z môjho uhla pohľadu je tu kľúčovým kritériom kvalita, dostupnosť a finančná udržateľnosť zdravotnej starostlivosti ako základu sociálne zodpovednej solidarity.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia