Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 25 september 2008 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Jaarlijks debat over de gerealiseerde voortgang in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikelen 2 en 39 EU-Verdrag) (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Sociaal pakket (Tweede deel: grensoverschrijdende gezondheidszorgen) (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Stemmingen
  7.1.Publieke (burger- en gemeenschaps-) media in Europa (A6-0263/2008, Karin Resetarits) (stemming)
  7.2.Belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de behandeling van verzekerings- en financiële diensten (A6-0344/2008, Joseph Muscat) (stemming)
  7.3.Jaarlijks debat over de gerealiseerde voortgang in de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikelen 2 en 39 EU-Verdrag) (stemming)
  7.4.Concentratie en pluralisme van de media in de Europese Unie (A6-0303/2008, Marianne Mikko) (stemming)
  7.5.Beheersing van de energieprijzen (stemming)
  7.6.Voeding, overgewicht en obesitas (Witboek) (A6-0256/2008, Alessandro Foglietta) (stemming)
  7.7.Collectief grensoverschrijdend beheer van online auteursrechten (stemming)
  7.8."IASCF: herziening van de statuten - openbare verantwoording en samenstelling van de IASB (stemming)
  7.9.Sociale pakket (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 12.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 13.Hoe staat het met de hervorming van de Europese scholen? (debat)
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het reglement)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Debatten
Uitgave PB (512 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1348 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid