Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0523/2008

Συζήτηση :

PV 08/10/2008 - 25
CRE 08/10/2008 - 25

Ψηφοφορία :

PV 09/10/2008 - 7.12
CRE 09/10/2008 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0474

Συζητήσεις
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

7.12. Αρκτική Διακυβέρνηση σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο (ψηφοφορία)
PV
  

– Πριν από την ψηφοφορία για την Τροποποίηση 1:

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, ως προφορική τροποποίηση θα ήθελα να προτείνω ότι η προστασία της βιοποικιλότητας στην τροποποίησή μας θα ήταν μια προσθήκη στο αρχικό κείμενο της παραγράφου. Επομένως, δεν υπάρχει διαγραφή: μόνο μια προσθήκη.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο συμφωνεί να αποδεχθεί την προφορική τροποποίηση, αλλά στη συνέχεια απορρίπτει την τροποποιημένη τροποποίηση)

– Πριν από την ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη Δ:

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, το κοινό πρέπει να γνωρίζει τις λεπτομέρειες αυτής της προφορικής τροποποίησης. Προορίζεται να διασαφηνίσει το λόγο για τον οποίο η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν επαρκεί για να επιληφθεί του θέματος της Αρκτικής. Έτσι, προσθέτει τις λέξεις στην αιτιολογική σκέψη Δ: «και το οποίο δεν διαμορφώθηκε με γνώμονα τις συγκεκριμένες τρέχουσες περιστάσεις κλιματικής αλλαγής και τις μοναδικές συνέπειες της τήξης των πάγων στις Αρκτικές Θάλασσες».

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο συμφωνεί να αποδεχθεί την προφορική τροποποίηση)

– Πριν από την ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη ΣΤ:

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, είναι ακριβώς το ίδιο θέμα και είναι για να συμπληρώσει τη διατύπωση στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ: «ενώ η περιοχή της Αρκτικής αυτήν τη στιγμή δεν διέπεται από ειδικά διαμορφωμένους πολυμερείς κανόνες και κανονισμούς».

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο συμφωνεί να αποδεχθεί την προφορική τροποποίηση)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου