Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2633(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0523/2008

Debaty :

PV 08/10/2008 - 25
CRE 08/10/2008 - 25

Głosowanie :

PV 09/10/2008 - 7.12
CRE 09/10/2008 - 7.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0474

Debaty
Czwartek, 9 października 2008 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

7.12. Zarządzanie Regionem Arktycznym w zglobalizowanym środowisku (głosowanie)
PV
  

– Przed głosowaniem nad poprawką 1:

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). - Panie przewodniczący! Chciałabym zaproponować w trybie poprawki ustnej, by kwestia ochrony bioróżnorodności przedstawiona w naszej poprawce stanowiła uzupełnienie oryginalnej treści ustępu. Zatem nie chodzi o skreślenie, a jedynie uzupełnienie.

 
  
  

(Parlament zgodził się przyjąć poprawkę ustną, ale następnie odrzucił zmienioną poprawkę)

– Przed głosowaniem nad punktem D:

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis (ALDE). - Panie przewodniczący! Ludzie powinni poznać szczegóły tej poprawki ustnej. Ma ona na celu wyjaśnienie powodów, dla których Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza nie jest narzędziem wystarczającym do rozwiązywania kwestii zarządzania regionem Arktyki. I dlatego dodano do treści punktu D następujące stwierdzenie „i która nie była tworzona z uwzględnieniem szczególnych okoliczności występujących obecnie zmian klimatycznych, ani też z uwzględnieniem szczególnych konsekwencji topnienia lodów w morzach arktycznych.”

 
  
  

(Parlament zgodził się przyjąć poprawkę ustną)

– Przed głosowaniem nad punktem F:

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis (ALDE). - Panie przewodniczący! Mowa tu dokładnie o tym samym temacie i chodzi o dodanie w punkcie F następującego stwierdzenia: „mając na uwadze, że obecnie do regionu arktycznego nie mają zastosowania żadne szczególne wielostronne normy ani uregulowania”.

 
  
  

(Parlament zgodził się przyjąć poprawkę ustną)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności