Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2148(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0359/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0359/2008

Συζήτηση :

PV 08/10/2008 - 15
CRE 08/10/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 09/10/2008 - 7.14
CRE 09/10/2008 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0476

Συζητήσεις
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

7.14. Παρακολούθηση της διαδικασίας Lamfalussy - μελλοντική δομή της εποπτείας (A6-0359/2008, Daniel Dăianu) (ψηφοφορία)
PV
  

– Πριν από την ψηφοφορία για την παράγραφο 2(γ) του Παραρτήματος:

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, συνεισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, υπό το φως τοπικών εξελίξεων, ενισχύσαμε το κείμενο σε μια προφορική τροποποίηση σχετικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Αναφέρει: «οι Επιτροπές της διαδικασίας Lamfalussy επιπέδου 3 μπορούν να λάβουν αποφάσεις επί τη βάσει ενός δίκαιου ...». Συγνώμη, έχω το εσφαλμένο κείμενο.

Αυτό αφορά την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στις Επιτροπές επιπέδου 3. Αυτό το κείμενο ευθυγραμμίζεται με τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν, προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις ότι τα κράτη μέλη υποδοχής έχουν σημαντικό λόγο στην εποπτεία της ομάδας. Αναγράφει ότι «οι Επιτροπές της διαδικασίας Lamfalussy επιπέδου 3 λαμβάνουν αποφάσεις επί τη βάσει ενός δίκαιου και κατάλληλου συστήματος ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, το οποίο λαμβάνει υπόψη το σχετικό μέγεθος του οικονομικού τομέα και το ΑΕΠ κάθε κράτους μέλους, καθώς και τη συστημική σημασία του οικονομικού τομέα για το κράτος μέλος». Από το σημείο εκείνο και εξής, το κείμενο είναι ίδιο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κυρία van den Burg, αν δεν απατώμαι, δεν νομίζω ότι διαβάσατε το σωστό κείμενο.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, συνεισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, είναι το δεύτερο. Επρόκειτο πραγματικά για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το παρόν κείμενο, ζητώντας την «επείγουσα αναθεώρηση αυτών των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αποφυγή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (αρμπιτράζ) μεταξύ των επιπέδων εγγυήσεων στα κράτη μέλη, που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τη μεταβλητότητα και να υπονομεύσει την οικονομική σταθερότητα αντί να αυξήσει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των καταθετών». Στη συνέχεια, αναφέρει ότι πρέπει επίσης να εγγυηθούν ίσους όρους για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητώ συγνώμη για αυτό.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο συμφωνεί να αποδεχθεί αμφότερες τις προφορικές τροποποιήσεις)

– Πριν από την ψηφοφορία για την Τροποποίηση 8:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dăianu, συνεισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, επίσης ως αναγνώριση της φρενήρους αναζήτησης από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασώσουν το τραπεζικό σύστημα, αλλά όχι με αρκούντως συντονισμένο τρόπο, σκεφθήκαμε ότι έχει νόημα η εισαγωγή αυτής της τροποποίησης. Αναφέρει: «εκτιμώντας ότι η αυξανόμενη διασυνοριακή φύση της τραπεζικής στην Ευρώπη και η ανάγκη ανταπόκρισης με συντονισμένο τρόπο στις δυσμενείς κρίσεις, καθώς και η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των συστημικών κινδύνων, απαιτούν τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των εθνικών καθεστώτων των κρατών μελών στον μέγιστο δυνατό βαθμό, εκτιμώντας ότι υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από τις μελέτες που έχει ήδη διεξαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτό και να τροποποιήσουμε την Οδηγία 94/19/EΚ το συντομότερο δυνατό, για να παρέχουμε το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις τραπεζικές καταθέσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διατηρήσουμε την οικονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των καταθετών και να αποφύγουμε τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο συμφωνεί να αποδεχθεί την προφορική τροποποίηση)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου