Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 9. októbra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

9. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia