Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 9 октомври 2008 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Използване на символите на Съюза в Парламента (нов член 202а) (разискване)
 4.Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС (2008-2013 г.) (разискване)
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 6.In memoriam
 7.Време за гласуване
  7.1.Да общуваме на тема Европа в партньорство (A6-0372/2008, Jo Leinen) (гласуване)
  7.2.Протокол към Споразумението ЕО/Конфедерация Швейцария относно свободното движение на хора (участие на Република България и Румъния ) (A6-0343/2008, Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  7.3.Създаване на Европейска информационна система за данните за съдимост (ECRIS) (A6-0360/2008, Luca Romagnoli) (гласуване)
  7.4.Засилване на борбата срещу недекларирания труд (A6-0365/2008, Pier Antonio Panzeri) (гласуване)
  7.5.Насърчаване на социалното включване и борба с бедността, включително бедността на децата, в ЕС (A6-0364/2008, Gabriele Zimmer) (гласуване)
  7.6.Споразумение ЕО/Украйна за запазване на поетите ангажименти във връзка с търговията с услуги (A6-0337/2008, Zbigniew Zaleski) (гласуване)
  7.7.Фондация на Комитета по международни счетоводни стандарти (гласуване)
  7.8.Положението в Беларус (гласуване)
  7.9.Прекратяване на кръга от преговори Доха на СТО (гласуване)
  7.10.Използване на символите на Съюза в Парламента (нов член 202а) (A6-0347/2008, Carlos Carnero González) (гласуване)
  7.11.Недостиг на вода и сушите в Европейския съюз (A6-0362/2008, Richard Seeber) (гласуване)
  7.12.Управлението на Арктика в глобалния свят (гласуване)
  7.13.Прилагане на социалното законодателство, свързано с автомобилния превоз (A6-0357/2008, Alejandro Cercas) (гласуване)
  7.14.Последващи мерки при процеса „Ламфалуси“: бъдеща структура на надзора (A6-0359/2008, Daniel Dăianu) (гласуване)
  7.15.Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС (2008-2013 г.) (A6-0350/2008, Alojz Peterle) (гласуване)
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 9.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 10.Обяснение на вот
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12.Съобщаване на общи позиции на Съвета: вж. протоколи
 13.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 15.График на следващите заседания: вж. протоколи
 16.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (518 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (692 kb)
Правна информация - Политика за поверителност