Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 9. října 2008 - BruselVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Používání symbolů Unie Parlamentem (nový článek 202a) (rozprava)
 4.Společně pro zdraví: Strategický přístup pro EU na období 2008–2013 (rozprava)
 5.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 6.In memoriam
 7.Hlasování
  7.1.Partnerská komunikace o Evropě (A6-0372/2008, Jo Leinen) (hlasování)
  7.2.Protokol k dohodě mezi ES a Švýcarskem o volném pohybu osob (týkající se účasti Bulharské republiky a Rumunska) (A6-0343/2008, Marian-Jean Marinescu) (hlasování)
  7.3.Zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) (A6-0360/2008, Luca Romagnoli) (hlasování)
  7.4.Zintenzivnění boje proti nehlášené práci (A6-0365/2008, Pier Antonio Panzeri) (hlasování)
  7.5.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, včetně dětské chudoby, v EU (A6-0364/2008, Gabriele Zimmer) (hlasování)
  7.6.Dohoda EU-Ukrajina o zachování závazků týkajících se obchodování se službami (A6-0337/2008, Zbigniew Zaleski) (hlasování)
  7.7.IASCF: revize stanov – veřejná odpovědnost a složení návrhů rady IASB na změnu (hlasování)
  7.8.Situace v Bělorusku (hlasování)
  7.9.Přerušení kola z Dohá WTO (hlasování)
  7.10.Používání symbolů Unie Parlamentem (nový článek 202a) (A6-0347/2008, Carlos Carnero González) (hlasování)
  7.11.Řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (A6-0362/2008, Richard Seeber) (hlasování)
  7.12.Správa arktické oblasti v globálním světě (hlasování)
  7.13.Uplatňování právních předpisů v sociální oblasti vztahujících se na silniční dopravu (A6-0357/2008, Alejandro Cercas) (hlasování)
  7.14.Pokračování Lamfallussyho postupu – budoucí struktura dohledu (A6-0359/2008, Ieke van den Burg a Daniel Dăianu) (hlasování)
  7.15.Společně pro zdraví: Strategický přístup pro EU na období 2008–2013 (A6-0350/2008, Alojz Peterle) (hlasování)
 8.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 9.Ověřování pověřovacích listin: viz zápis
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Sdělení společných postojů Rady: viz zápis
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 14.Předání přijatých textů během schůze: viz zápis
 15.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 16.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (378 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (823 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí