Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 9. oktoober 2008 - BrüsselEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Kodukorda uue artikli 202 a „Liidu sümbolite kasutamine parlamendis” lisamine (arutelu)
 4.Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013 (arutelu)
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 6.In memoriam
 7.Hääletused
  7.1.„Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel” (A6-0372/2008, Jo Leinen) (hääletus)
  7.2.EÜ ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll (Bulgaaria ja Rumeenia osalemine) (A6-0343/2008, Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  7.3.Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomine (A6-0360/2008, Luca Romagnoli) (hääletus)
  7.4.Deklareerimata töö vastane võitlus (A6-0365/2008, Pier Antonio Panzeri) (hääletus)
  7.5.Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja vaesuse, sealhulgas laste vaesuse vastu võitlemine ELis (A6-0364/2008, Gabriele Zimmer) (hääletus)
  7.6.EÜ ja Ukraina vaheline leping, mis käsitleb partnerlus- ja koostöölepingus sisalduvate teenuskaubandusega seotud kohustuste säilitamist (A6-0337/2008, Zbigniew Zaleski) (hääletus)
  7.7.Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Komitee Sihtasutus (hääletus)
  7.8.Olukord Valgevenes (hääletus)
  7.9.WTO Doha vooru katkestamine (hääletus)
  7.10.Kodukorda uue artikli 202 a „Liidu sümbolite kasutamine parlamendis” lisamine (A6-0347/2008, Carlos Carnero González) (hääletus)
  7.11.Veepuuduse ja põua probleem Euroopa Liidus (A6-0362/2008, Richard Seeber) (hääletus)
  7.12.Arktika haldus globaalses maailmas (hääletus)
  7.13.Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide rakendamine (A6-0357/2008, Alejandro Cercas) (hääletus)
  7.14.Lamfalussy protsessi järelmeetmed: edaspidine järelevalvestruktuur (A6-0359/2008, Daniel Dăianu) (hääletus)
  7.15.Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013 (A6-0350/2008, Alojz Peterle) (hääletus)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine (vt protokoll)
 13.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 14.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
EÜT väljaanne (370 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (810 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika