Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 9. lokakuuta 2008 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Euroopan unionin tunnusten käyttö parlamentissa (keskustelu)
 4.Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013 (keskustelu)
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 6.Muistosanat
 7.Äänestykset
  7.1.Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä (A6-0372/2008, Jo Leinen) (äänestys)
  7.2.EY:n ja Sveitsin sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta (Bulgarian ja Romanian osallistuminen) (A6-0343/2008, Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  7.3.Eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustaminen (A6-0360/2008, Luca Romagnoli) (äänestys)
  7.4.Tehokkaammin pimeää työtä vastaan (A6-0365/2008, Pier Antonio Panzeri) (äänestys)
  7.5.Yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden, myös lasten köyhyyden torjuminen EU:ssa (A6-0364/2008, Gabriele Zimmer) (äänestys)
  7.6.EY:n ja Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimus palveluiden kauppaa koskevien sitoumuksien säilyttämisestä (A6-0337/2008, Zbigniew Zaleski) (äänestys)
  7.7.IASCF: perussäännön tarkistaminen – julkinen vastuuvelvollisuus ja IASB:n muutosehdotusten laatiminen (äänestys)
  7.8.Valko-Venäjän tilanne (äänestys)
  7.9.WTO:n Dohan kierroksen keskeyttäminen (äänestys)
  7.10.Euroopan unionin tunnusten käyttö parlamentissa (A6-0347/2008, Carlos Carnero González) (äänestys)
  7.11.Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa (A6-0362/2008, Richard Seeber) (äänestys)
  7.12.Arktisten alueiden hallinta (äänestys)
  7.13.Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön täytäntöönpano (A6-0357/2008, Alejandro Cercas) (äänestys)
  7.14.Lamfalussy-prosessin seuranta - tulevat valvontarakenteet (A6-0359/2008, Ieke van den Burg ja Daniel Dăianu) (äänestys)
  7.15.Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013 (A6-0350/2008, Alojz Peterle) (äänestys)
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 9.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (385 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (859 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö