Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 9 października 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Korzystanie z symboli Unii Europejskiej przez Parlament (nowy artykuł 202a) (debata)
 4.Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata EU 2008-2013 (debata)
 5.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 6.In Memoriam
 7.Głosowanie
  7.1.Wspólne informowanie o Europie (A6-0372/2008, Jo Leinen) (głosowanie)
  7.2.Protokół do Umowy WE/Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób (udziału Bułgarii i Rumunii) (A6-0343/2008, Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  7.3.Ustanowienie europejskiego systemu przekazywanie informacji z rejestrów skazanych (ESPRIS) (A6-0360/2008, Luca Romagnoli) (głosowanie)
  7.4.Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną (A6-0365/2008, Pier Antonio Panzeri) (głosowanie)
  7.5.Wspieranie integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa, w tym ubóstwa dzieci, w UE (A6-0364/2008, Gabriele Zimmer) (głosowanie)
  7.6.Umowa WE/Ukraina w sprawie utrzymania zobowiązań dotyczących handlu usługami zawartych w umowie o partnerstwie i współpracy (A6-0337/2008, Zbigniew Zaleski) (głosowanie)
  7.7.IASCF: przegląd statutu - odpowiedzialność publiczna i skład IASB - propozycje zmian (głosowanie)
  7.8.Sytuacja na Białorusi (głosowanie)
  7.9.Zawieszenie rundy z Doha WTO (głosowanie)
  7.10.Wykorzystanie przez Parlament symboli Unii Europejskiej (A6-0347/2008, Carlos Carnero González) (głosowanie)
  7.11.Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej (A6-0362/2008, Richard Seeber) (głosowanie)
  7.12.Zarządzanie Regionem Arktycznym w zglobalizowanym środowisku (głosowanie)
  7.13.Wdrożenie przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (A6-0357/2008, Alejandro Cercas) (głosowanie)
  7.14.Działania podjęte w następstwie dyrektyw Lamfalussy'ego: przyszła struktura nadzoru (A6-0359/2008, Daniel Dăianu) (głosowanie)
  7.15.Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013 (A6-0350/2008, Alojz Peterle) (głosowanie)
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Weryfikacja mandatów: patrz protokół
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Komunikat na temat wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 13.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 15.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 16.Odroczenie sesji
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (403 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (938 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności