Indeks 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 20. oktober 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Programmet Erasmus Mundus (2009-2013) (forhandling)
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), skriftlig. (RO) Vi skal alle anerkende succesen for Erasmus Mundus-programmets første fase. De ændringsforslag, der var stillet i forbindelse med anden fase, er fremragende, og medtagelsen af tredjelande er en god idé. Samtidig bemærker vi et fald i procentdelen af unge kvinder, der deltager i programmet.

Jeg mener, at man som led i samarbejdsprogrammet skal yde en stor indsats for at opfylde målsætningerne med at tilbyde uddannelse af høj kvalitet, fremme de europæiske universitetslæreres personlige udvikling, bidrage til social samhørighed og fremme aktivt medborgerskab og ligestilling ved at eliminere sociale kønsstereotyper. Jeg mener endvidere, at programmet skal lette adgangen for unge kvinder fra landdistrikter og økonomisk ugunstigt stillede regioner og for personer med indlæringsproblemer.

Det vil være den eneste måde, hvorpå vi kan bekæmpe enhver form for diskrimination på lang sigt og fremme den aktive deltagelse af unge mennesker og kvinder i det sociale, økonomiske og politiske liv i de pågældende lande. Det vil således give os mulighed for at skabe et reelt og anvendeligt indhold i programmet, der er rettet imod unge mennesker fra skoler i Europa og tredjelande.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik