Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ας παραδεχτούμε όλοι την επιτυχία της πρώτης φάσης λειτουργίας του προγράμματος Erasmus. Οι τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό για τη δεύτερη φάση λειτουργίας είναι εξαιρετικές, και η ενσωμάτωση τρίτων χωρών αποτελεί καλή ιδέα. Την ίδια στιγμή, παρατηρούμε πτώση στο ποσοστό των νέων γυναικών που συμμετέχουν.

Πιστεύω ότι οι στόχοι παροχής άριστης ποιότητας εκπαίδευσης, της προώθησης της προσωπικής εξέλιξης των διδασκόντων στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, της συμβολής στην κοινωνική συνοχή και της προώθησης ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και ισότητας με την εξάλειψη των κοινωνικών φυλετικών στερεοτύπων, πρέπει να συνεχιστούν ως μέρος του προγράμματος συνεργασίας. Πιστεύω επίσης ότι το πρόγραμμα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση για νέες γυναίκες που ζουν στην ύπαιθρο και σε οικονομικά λιγότερο ευνοημένες περιοχές, καθώς και για εκείνους με μαθησιακές δυσκολίες.

Μόνο έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή διάκρισης μακροχρόνια και να προωθήσουμε την ενεργή συμμετοχή νέων ανθρώπων και γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή των χωρών τους. Αυτό θα μας επιτρέψει τότε να προσφέρουμε πραγματικό, χρήσιμο περιεχόμενο στο πρόγραμμα, με στόχο όλους τους νέους από σχολές στην Ευρώπη και τρίτες χώρες.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου