Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 20. oktoober 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

Programm Erasmus Mundus 2009–2013 (arutelu)
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Tunnistagem kõik programmi Erasmus esimese etapi edu. Teiseks etapiks selles tehtud muudatused on suurepärased ja kolmandate riikide kaasamine on hea mõte. Samas võib täheldada programmis osalevate neidude protsendi vähenemist.

Minu arvates tuleks koostööprogrammis tegelda selliste eesmärkidega nagu kvaliteethariduse andmine, Euroopa ülikoolide õppejõudude isikliku arengu soodustamine, sotsiaalsele sidususele kaasaaitamine ning kodanikuaktiivsus ja võrdsuse edendamine sotsiaalsete soostereotüüpide kaotamise teel. Samuti arvan, et programm peaks lihtsustama maapiirkondades ja majanduslikult ebasoodsamates piirkondades elavate ning õpiraskustega neidude juurdepääsu.

See on ainus viis, kuidas saada pikas plaanis jagu isasugusest diskrimineerimisest ja suurendada noorte ja naiste aktiivset osalust oma kodumaa sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises elus. Sellega saame anda programmile, mis on mõeldud kõikidele Euroopa ja kolmandate riikide koolide noortele, reaalselt kasuliku sisu.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika