Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 20 oktober 2008 - Straatsburg Uitgave PB

4. Samenstelling commissies en delegaties
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Ik heb van de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie het verzoek ontvangen om Nigel Farage in de plaats van Trevor Colman te benoemen als lid van de Commissie internationale handel. Zijn er bezwaren?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, bestaat er een minimumtermijn in een commissie, of is dat alleen iets wat voor vandaag geldt?

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Die vraag zou u natuurlijk aan de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie moeten stellen, maar ik kan u verzekeren dat de Voorzitter van het Parlement zich sterk zal maken voor volstrekte transparantie in deze kwestie.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (IND/DEM).(EN) Mijnheer de Voorzitter, om mijn Oostenrijkse collega gerust te stellen kan ik u melden dat ik de eerste twee en een half jaar van deze zittingsperiode lid was van de Commissie internationale handel. Daarna heb ik plaatsgemaakt voor een collega die zijn loopbaan bij het Parlement twee weken geleden heeft beëindigd. In tegenstelling tot wat u mogelijk vreest, is dit verzoek tot benoeming dus niet zomaar een kunstgreep die op het allerlaatste moment uit de hoed wordt getoverd.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − U hebt weliswaar niet de vraag beantwoord voor hoe lang u in deze commissie zitting wilt nemen, maar uit de logica van uw opmerkingen maak ik op dat u er tot het eind van de zittingsperiode zult blijven.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid