Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

4. Utskottens och delegationernas sammansättning
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. − Jag har mottagit ett förslag från gruppen Självständighet/Demokrati om att utse Nigel Farage till ersättare för Trevor Colman som ledamot av utskottet för internationell handel. Finns det några invändningar mot detta?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Herr talman! Finns det någon minimiperiod för att tjänstgöra i ett utskott, eller gäller det här bara i dag?

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Det får ni naturligtvis fråga gruppen Självständighet/Demokrati om, men jag kan försäkra er om att parlamentets talman kommer att stödja fullständig öppenhet i den här frågan.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (IND/DEM). - (EN) Herr talman! För att lugna min österrikiske kollega vill jag bara säga att jag faktiskt var ledamot av utskottet för internationell handel under de första två och ett halvt åren av den här valperioden. Sedan överlämnade jag min plats till en kollega som helt drog sig tillbaka från parlamentet för två veckor sedan. Så i motsats till vad ni kanske befarar handlar det här inte om någon kupp i sista minuten.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Ni har inte besvarat frågan om hur länge ni tänker tjänstgöra i utskottet, men av era kommentarer drar jag slutsatsen att ni kommer att fortsätta fram till slutet av den här valperioden.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy