Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 20 oktober 2008 - Straatsburg Uitgave PB

6. Rectificatie op een aangenomen tekst (artikel 204 bis van het Reglement): zie notulen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid