Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

6. Rättelse till en antagen text (artikel 204 a i arbetsordningen): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy