Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 20. oktober 2008 - Strasbourg EUT-udgave

11. Arbejdsplan
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden . – Det endelige forslag til dagsordenen for dette møde, som blev vedtaget på Formandskonferencens møde torsdag den 16. oktober 2008 i henhold til forretningsordenens artikel 130 og 131, er omdelt.

Mandag, tirsdag og torsdag:

Ingen ændringer.

Onsdag:

Regionaludviklingsudvalget har anmodet om, at den mundtlige forespørgsel til Kommissionen om EU's Solidaritetsfond udskydes til næste mødeperiode.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Hr. formand! Det er korrekt, at forhandlingen om Solidaritetsfonden på Regionaludviklingsudvalgets anmodning er sat på onsdagens dagsorden. Det viser sig dog nu, at den ansvarlige kommissær, fru Hübner, som vi meget gerne vil have til at deltage i drøftelserne om dette spørgsmål, er ude af stand til at deltage.

Derfor foreslår både Kommissionen og de forskellige gruppers koordinatorer, at denne forhandling, som er så vigtig for Parlamentet, gennemføres på plenarmødet i november. Vi anmoder derfor om at flytte forhandlingen til mødeperioden i november. Det er den anmodning, som jeg gerne vil fremsætte.

 
  
  

(Parlamentet vedtog forslaget)

(Parlamentet fastsatte arbejdsplanen)

o o o

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg ville bare lige tage op med Dem, at mindst to medlemmers kontorer på ottende sal i Tower Building har været åbnet, og effekter er blevet taget, siden vi sidst var i Strasbourg. Jeg vil gerne vide, om dette bare er et enkeltstående tilfælde, eller om der er andre tegn på, at medlemmers kontorer har haft besøg og skal vi sige "er blevet lettet" for effekter i den periode, hvor vi ikke var i Strasbourg. Jeg finder dette meget foruroligende. Hvis vi ikke kan garantere, at vores kontorer er sikre, når vi ikke er her, er det en meget dårlig aftale.

 
  
MPphoto
 

  Formanden . Mange tak, hr. Bradbourn. Sagen vil blive undersøgt. Det vil generalsekretæren sørge for.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik