Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Διάταξη των εργασιών
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Διανεμήθηκε η τελική έκδοση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης για την παρούσα περίοδο συνόδου, όπως συντάχτηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κανονισμού.

Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη:

Δεν υπάρχουν τροπολογίες.

Τετάρτη:

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ζήτησε να αναβληθεί η ερώτηση για προφορική απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως την επόμενη περίοδο συνόδου.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, ισχύει πράγματι ότι, κατόπιν του αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, η συζήτηση για τα σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης θέματα συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης. Ωστόσο, γνωστοποιείται τώρα ότι η αρμόδια Επίτροπος, κυρία Hübner, με την οποία θα θέλαμε πολύ να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα, δεν μπορεί να παραβρίσκεται.

Για αυτό το λόγο τόσο το Προεδρείο της Επιτροπής όσο και οι συντονιστές των διαφορετικών ομάδων προτείνουν να διεξαχθεί η εν λόγω συζήτηση, η οποία είναι τόσο σημαντική για το Κοινοβούλιο, στην ολομέλεια του Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, ζητάμε να μεταφερθεί η συζήτηση στην περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου. Αυτό το αίτημα ήθελα να εκφράσω.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

(Εγκρίνεται η διάταξη των εργασιών)

o

o o

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ήθελα μόνο να σας ενημρώσω για το γεγονός ότι στον όγδοο όροφο του κτιρίου, κατά την περίοδο που ήμαστε για τελευταία φορά στο Στρασβούργο, διαρρήχθησαν τουλάχιστον δύο γραφεία μελών του Κοινοβουλίου και εκλάπησαν πράγματα. Θα ήθελα να μάθω εάν είναι μόνο ένα ατυχές γεγονός ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι εισήλθαν σε γραφεία άλλων μελών και, ας πούμε «απαλλαχτήκαμε» από πράγματα κατά την περίοδο την οποία δεν ήμαστε στο Στρασβούργο. Το βρίσκω πολύ ανησυχητικό. Εάν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα γραφεία μας είναι ασφαλή, ενώ δεν είμαστε εκεί, τότε η υπόθεση έχει αποτύχει.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστώ πολύ, κύριε Bradbourn. Θα εξεταστεί η υπόθεση· ο Γενικός Γραμματέας θα επιληφθεί του θέματος.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου