Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 20 oktober 2008 - Straatsburg Uitgave PB

11. Regeling van de werkzaamheden
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − De definitieve ontwerpagenda voor de huidige vergaderperiode die door de Conferentie van voorzitters is opgesteld overeenkomstig de artikelen 130 en 131 van het Reglement tijdens haar vergadering van donderdag 16 oktober 2008, is rondgedeeld.

Maandag, dinsdag en donderdag:

Geen wijzigingen.

Woensdag:

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt het debat over de mondelinge vraag aan de Commissie over het Solidariteitsfonds van de Europese Unie uit te stellen tot de vergaderperiode van november.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - Voorzitter, op de agenda staat inderdaad, conform het verzoek van de Commissie regionale ontwikkeling, op woensdagavond het debat over de problematiek rond het Solidariteitsfonds. Nu blijkt dat de bevoegde commissaris, mevrouw Hübner, met wie wij zo graag over dit onderwerp in debat willen treden, er niet zal kunnen zijn.

Zowel het presidium van de Commissie als de coördinatoren van de verschillende fracties stellen daarom voor om dit debat, dat zo belangrijk is voor het Parlement, in de plenaire vergadering van november te houden. Verzocht wordt dus om het debat te verschuiven naar de vergaderperiode van november. Dat is het verzoek dat ik zou willen formuleren.

 
  
  

(Het Parlement willigt het verzoek in)

(De agenda wordt aldus vastgesteld)

o

o o

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourne (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil enkel uw aandacht vragen voor het feit dat onbekenden zich, in de tijd tussen de vorige vergaderperiode in Straatsburg en de huidige, toegang hebben verschaft tot ten minste twee werkkamers van parlementsleden op de achtste etage van het Torengebouw en zaken hebben ontvreemd. Ik zou willen weten: is het bij dit ene voorval gebleven of zijn er bewijzen dat gedurende onze afwezigheid meer werkkamers van leden zijn betreden en, laten we zeggen, "ontdaan" van bepaalde zaken? Ik vind dit zeer verontrustend. Als we er niet voor kunnen zorgen dat onze werkkamers in onze afwezigheid beveiligd zijn, dan is dat een zeer slechte zaak.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Hartelijk dank, mijnheer Bradbourn. De zaak wordt uitgezocht. De secretaris-generaal houdt zich ermee bezig.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid