Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 20 października 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

11. Porządek obrad
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. – Rozdana została ostateczna wersja projektu programu tej sesji miesięcznej, zgodnego z ustaleniami Konferencji Przewodniczących, podjętymi podczas czwartkowego posiedzenia 16 października 2008 r., zgodnie z art. 130 i 131 Regulaminu.

Poniedziałek, wtorek i czwartek:

Nie wysunięto żadnych propozycji zmian.

Środa:

Komisja Rozwoju Regionalnego zwróciła się z wnioskiem o przełożenie do czasu następnej sesji miesięcznej punktu poświęconego udzielaniu ustnych odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej w sprawie Funduszu Solidarności UE.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Panie przewodniczący! Chodzi właściwie o to, że na wniosek Komisji Rozwoju Regionalnego, debatę w sprawie kwestii dotyczących Funduszu Solidarności uwzględniono w środowym porządku obrad. Teraz okazuje się jednak, że właściwa komisarz, pani Hübner, z którą chcielibyśmy bardzo podyskutować w tej sprawie, nie będzie mogła w niej uczestniczyć.

Dlatego też zarówno Prezydium Komisji, jak i koordynatorzy poszczególnych grup sugerowaliby, aby tak ważna z punktu widzenia Parlamentu debata odbyła się na posiedzeniu plenarnym w listopadzie. Zwracamy się więc z prośbą o przesunięcie tej debaty na sesję

listopadową. Proszę o poparcie tego wniosku.

 
  
  

(Parlament przyjął wniosek)

(Przyjęto porządek obrad)

o

o o

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). - Panie przewodniczący! Chciałbym tylko przypomnieć, że na ósmym piętrze biurowca, od czasu naszego ostatniego spotkania w Strasburgu, włamano się i skradziono rzeczy z co najmniej dwóch biur poselskich. Chciałbym dowiedzieć się, czy jest to jednostkowy przypadek, czy może istnieją inne dowody, że pod naszą nieobecnośc w Strasburgu ktoś dostał się do naszych biur i „uwolnił” nas od części mienia. Wydarzenie to jest bardzo niepokojące. Marna sprawa, jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić, aby biura były bezpieczne podczas naszej nieobecności.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Panie pośle Bradbourn! Bardzo dziękuję. Przyjrzymy się temu; Sekretarz Generalny zajmie się tą sprawą.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności