Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2187(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0403/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 6.1
CRE 22/10/2008 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0512

Συζητήσεις
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ - Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο σημείο είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με:

την έκθεση (A6-0322/2008) της κ. in't Veld εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (PNR) στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας [2008/2187(INI)] και

– την προφορική ερώτηση – (B6-0476/2008) προς την Επιτροπή για την ΕΕ και τα δεδομένα από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) της κ. in't Veld, της κ. Roure, του κ. Bradbourn και της κ. Kaufmann εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (O-0100/2008).

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω με ακόμα μια παρατήρηση για την απουσία του Συμβουλίου, διότι στο κείμενο παρέμβασής μου είχα ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την καλή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το διάλογο, το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας κτλ, αλλά το Συμβούλιο απουσιάζει και στην παρούσα συζήτηση. Νομίζω ότι είναι τελείως απαράδεκτο, διότι το Συμβούλιο εκπονεί την πολιτική για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών και πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις και δεν είναι παρόν. Το Συμβούλιο δεσμεύτηκε δημόσια να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τώρα βλέπουμε τι αξίζουν οι δεσμεύσεις του Συμβουλίου – τίποτα. Νομίζω ότι αποτελεί προσβολή, όχι προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά προς τους πολίτες που δικαιούνται απαντήσεις και διαφανή λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να διαβιβάσετε τη δυσαρέσκειά μου στους εκπροσώπους της Προεδρίας.

Είναι μια κοινή συζήτηση, αφενός, σχετικά με τις προτάσεις για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) και, αφετέρου, για τη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας. Είναι ουσιαστικά τα ίδια προβλήματα και τα προβλήματα δημιουργήθηκαν ήδη στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ και, αργότερα με τον Καναδά.

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι εκείνο της οριοθέτησης του σκοπού, διότι ό,τιδήποτε άλλο έπεται αυτού – η οριοθέτηση του σκοπού ή, με άλλα λόγια, να ξεκινήσει η αιτιολόγηση της πρότασης. Τώρα όλα είναι λάθος με την αιτιολόγηση, όλα είναι λάθος με την οριοθέτηση του σκοπού. Θα σας το περιγράψω.

Για να ξεκινήσω, η επικουρικότητα: η Επιτροπή και το Συμβούλιο δηλώνουν ότι στόχος της πρότασης είναι η εναρμόνιση των εθνικών ρυθμίσεων. Ωστόσο, μόνο ελάχιστα κράτη μέλη – νομίζω τρία έως τώρα – έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα PNR ή έχουν σχέδια για μια τέτοια ρύθμιση. Συνεπώς, η πρόταση δεν μπορεί ενδεχομένως να εναρμονίσει τα εθνικά συστήματα, διότι δεν υπάρχουν. Δημιουργεί μόνο την υποχρέωση για όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σύστημα για τη συλλογή των δεδομένων PNR. Θα το αποκαλούσα «ξέπλυμα πολιτικής», διότι ο,τιδήποτε δεν μπορούμε να επιτύχουμε σε εθνικό επίπεδο, προσπαθούμε να το καταφέρουμε μέσω της πίσω πόρτας της ΕΕ. Τάσσομαι υπέρ της Ευρώπης, αλλά δεν μου αρέσει αυτό.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε μια αποκεντρωμένη ρύθμιση, έτσι ώστε να είναι λιγότερο σαφής η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και δημιουργεί ένα μη υλοποιήσιμο συνονθύλευμα κανόνων και συστημάτων για τους μεταφορείς και ένα πολύ αδιαφανές σύστημα για τους πολίτες.

Ο δηλούμενος σκοπός στην πρόταση της Επιτροπής είναι να εντοπίζει άτομα, τα οποία συμμετέχουν, ή ενδέχεται να συμμετέχουν σε τρομοκρατικό ή οργανωμένο έγκλημα, καθώς και τους συνεργάτες τους, να δημιουργεί και να ενημερώνει τους δείκτες κινδύνου, να παρέχει σύστημα πληροφοριών για τις ταξιδιωτικές πρακτικές και λοιπές τάσεις που αφορούν τρομοκρατικά εγκλήματα για να χρησιμοποιούνται σε εγκληματολογικές έρευνες και την ποινική δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και οργανωμένου εγκλήματος.

Η Επιτροπή, με πρότασή της, ισχυρίζεται ότι η ΕΕ μπόρεσε να εκτιμήσει την αξία των δεδομένων PNR και να συνειδητοποιήσει τη δυναμική της με στόχο την εφαρμογή του δικαίου. Ωστόσο, έως σήμερα δεν έχουμε δει καμία συγκεκριμένη απόδειξη για να τεκμηριώσει τον εν λόγω ισχυρισμό. Οποιαδήποτε απόδειξη που παρέχεται έως σήμερα από τις ΗΠΑ είναι αμφισβητούμενης αξιοπιστίας και για να είμαστε ειλικρινείς, οι πληροφορίες που έχουμε από τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ από το τελευταίο έτος ή περίπου τόσο φαίνεται μόνο ότι αποδεικνύουν ότι η μαζική συλλογή και επεξεργασία των PNR δεν είναι καθόλου χρήσιμη.

Έγινε μόνο μία και μοναδική αξιολόγηση των PNR των ΗΠΑ, η οποία δεν εκτίμησε τα αποτελέσματα. Πράγματι, μια πρόσφατη έκθεση που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εγείρει ουσιαστικές αμφιβολίες για τη χρησιμότητα της επιτήρησης της συμπεριφοράς ως εργαλείο για τον εντοπισμό πιθανών τρομοκρατών. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε, διότι πώς θα εμφανίσετε τα χαρακτηριστικά κινδύνου των πιθανών τρομοκρατών βάσει των δεδομένων PNR; Είναι κατάφωρη ανοησία. Πώς πρόκειται να καθορίσετε, εάν κάποιος είχε κακές προθέσεις βάσει του αριθμού του τηλεφώνου του ή του αριθμού της πιστωτικής του κάρτας; Με άλλα λόγια, ο σκοπός που δηλώνεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι προφανώς άκυρος και αβάσιμος, και, ωστόσο, σε αυτή τη βάση εργάζεται το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο μοιάζουν να είναι σε σύγχυση ως προς το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει σε σχέση με τα δεδομένα PNR. Τα αρχεία PNR είναι συνήθως πολύ περιληπτικά δεδομένα και κατά μέσο όρο με όχι περισσότερα από 10 πεδία, με πολύ βασικές πληροφορίες. Έτσι, είναι τελείως ασαφές το πώς αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου.

Οι αρχές επιβολής του νόμου διαθέτουν ήδη τις απαραίτητες εξουσίες για να λάβουν δεδομένα PNR κατά περίπτωση στο πλαίσιο μιας έρευνας ή δίωξης σε γνωστούς υπόπτους και πιθανούς συνεργάτες. Έτσι η πρόταση της Επιτροπής θα εξάλειφε απλώς την υποχρέωση να ληφθεί μια εγγύηση και μια απαιτούμενη αιτία. Έτσι εάν οι αρχές επιβολής του νόμου χρειάζονται νέες εξουσίες, πρέπει να αποδείξουν πότε και πώς οι υπάρχουσες εξουσίες ήταν ανεπαρκείς. Έως τώρα δεν έχουμε λάβει ποτέ απάντηση σε αυτή την ερώτηση.

Έχουμε ήδη μια οδηγία για τις εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες (API) και μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ατόμων και για την ενσωμάτωση τους σε έναν κατάλογο ατόμων υπό παρακολούθηση. Αυτό δεν είναι εφικτό με τα δεδομένα PNR. Αφού, λοιπόν, έχουμε μια οδηγία για τα δεδομένα API, γιατί χρειαζόμαστε κι άλλα; Αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί.

Η αυτόματη συστηματική ανάλυση των PNR όλων των επιβατών μπορεί να είναι χρήσιμη για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ή τη λαθρομετανάστευση. Μπορεί να υπάρχουν πολύ εύλογοι και βάσιμοι σκοποί, αλλά ας τους έχουμε στο τραπέζι και ας μην συζητάμε για την πρόληψη των τρομοκρατικών επιθέσεων, διότι πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό.

Εάν η Επιτροπή και το Συμβούλιο προτίθενται να επεκτείνουν το αντικείμενο της πρότασης για να καλύπτει άλλους σκοπούς, όπως μόλις ανέφερα, θα πρέπει να διευκρινίσουν λεπτομερώς για κάθε δηλούμενο σκοπό πώς θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα PNR. Με άλλα λόγια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα PNR στοχευμένα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης, συνεχούς, καθορισμένης έρευνας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα PNR για αυτόματη συστηματική ανάλυση, για παράδειγμα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται να αποθηκεύετε τα δεδομένα. Πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουμε ποιος είναι ο σκοπός.

Αυτό με φέρνει στο ζήτημα της, ας πούμε, νομικής βάσης, διότι εάν διαβάσετε το μικρό έντυπο για τα PNR ΕΕ-Αυστραλίας – και το ίδιο ισχύει για τα PNR ΕΕ-ΗΠΑ – δεν ασχολείται μόνο με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος, αλλά και με τη μετάναστευση, τους κινδύνους της δημόσιας υγείας, διοικητικούς σκοπούς, τελωνεία, μετανάστευση, επίβλεψη και λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης. Αυτά δεν έχουν σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο επέλεξαν ένα εργαλείο του τρίτου πυλώνα για την πρόταση PNR και επίσης για τις συμφωνίες με άλλες χώρες, αλλά ο τρίτος πυλώνας αφορά την αστυνομική και δικαστική συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά την ασφάλεια σε άλλες χώρες.

Η Επιτροπή μπορεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ του ότι, εμμέσως, εάν παρέχουμε δεδομένα στους Αμερικανούς, τους Αυστραλούς και στη Νότια Κορέα, για παράδειγμα, θα επωφεληθούμε από αυτό ως προς την ασφάλεια. Αυτό μπορεί και να ισχύει, αλλά μετά θα ήθελα να καταλάβω πώς σχετίζεται η δημόσια υγεία. Πώς σχετίζεται η μετανάστευση; Πώς σχετίζεται η επίβλεψη και η λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης; Δεν έχει καμία σχέση.

Δεν θα υπεισέλθω σε όλες τις άλλες λεπτομέρειες της εφαρμογής, αλλά το ερώτημα του σκοπού και της αιτιολόγησης πρέπει να απαντηθούν πριν από ο,τιδήποτε άλλο, διότι ο ισχυρισμός ότι ήταν πολύ χρήσιμο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν έχει τεκμηριωθεί έως σήμερα: ακόμα περιμένουμε τις αποδείξεις και θα ήθελα πολύ να τις έχω. Και εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις, θα εξετάσουμε εκ νέου την πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ακούσαμε μια παρέμβαση γεμάτη ενέργεια για την υπόθεση. Δεν ξέρω εάν θα απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά θα ξεκινήσω ευχαριστώντας εσάς, κυρία in’t Veld, για την ευκαιρία που μας δώσατε πρώτα από όλα να συζητήσουμε τη συμφωνία PNR που συνάφθηκε μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Ιουνίου.

Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί τον καρπό των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν φέτος το Μάρτιο και διεξήχθησαν από τη Σλοβενική Προεδρία με τη βοήθεια της Επιτροπής. Η εν λόγω συμφωνία ισχύει για επτά χρόνια. Σκοπός της είναι να παρέχει νομική προστασία στους αερομεταφορείς και στα συστήματα κρατήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη διαβίβαση δεδομένων PNR στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας, ενώ εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές δεσμεύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες στο πεδίο της προστασίας δεδομένων, των ατομικών δικαιωμάτων για πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύονται ως αποτέλεσμα της συμφωνίας και τα δικαιώματα των ατόμων, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους, να υποβάλουν καταγγελίες με τον αυστραλό επίτροπο αρμόδιο επί της ιδιωτικής ζωής να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα δεδομένα τους.

Το Κοινοβούλιο τασσόταν πάντα υπέρ της διαβίβασης των δεδομένων PNR βάσει αυτού που είναι γνωστό ως «σύστημα έλξης». Μετά από μια μεταβατική περίοδο, τα δεδομένα PNR θα διαβιβάζονται στο τελωνείο της Αυστραλίας χρησιμοποιώντας μόνο αυτό το «σύστημα έλξης». Με άλλα λόγια, η τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας δεν θα έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα άμεσα από βάσεις δεδομένων. Επίσης, η συμφωνία περιέχει σημαντικές εγγυήσεις αναφορικά με την αποθήκευση δεδομένων PNR, τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες ή τρίτες χώρες, καθώς και μια σαφή αναφορά στους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα.

Όσον αφορά το σκοπό των δεδομένων PNR, το σχέδιο σύστασης διαβεβαιώνει ότι δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ως απάντηση, πρέπει να πω ότι η συμφωνία προβλέπει ότι τα δεδομένα PNR μπορούν να χρησιμοποιούνται για τρεις σκοπούς, οι οποίοι καθορίζονται. Αυτοί είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συναφών εγκλημάτων, η καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων – συμπεριλαμβανομένου του οργανωμένου εγκλήματος – τα οποία είναι διασυνοριακής φύσεως, και, τρίτον, η καταπολέμηση της διαφυγής ατόμων από τη σύλληψη και τα προσωρινά μέτρα προφυλάκισης για τα ίδια εγκλήματα. Εάν αυτό επιθυμείτε, πιστεύω ότι μπορείτε στην παρούσα περίπτωση να πείτε ότι οι σκοποί έχουν καθοριστεί.

Χάριν σαφήνειας, η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι τα δεδομένα PNR μπορεί να επεξεργάζονται κατά περίπτωση, όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων των θιγόμενων προσώπων. Χάριν σαφήνειας, η συμφωνία προβλέπει ότι τα δεδομένα PNR μπορούν να επεξεργάζονται κατά περίπτωση, όπου αυτό απαιτείται από εντολή δικαστηρίου, για παράδειγμα, σε μια περίπτωση, στην οποία η επεξεργασία θα πρέπει να διεξάγεται για να επαληθευτεί ότι τα δεδομένα PNR επεξεργάζονται σύμφωνα με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Αυστραλίας.

Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι στο μέλλον θα φροντίσω ιδιαίτερα, ώστε το Κοινοβούλιο να παίξει το ρόλο του σε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Γνωρίζω απολύτως την ανάγκη να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Συνεπώς, μου φαίνεται ότι έχει ληφθεί ένας ορισμένος αριθμός εγγυήσεων για το σκοπό των δεδομένων, σχετικά με τη χρήση των δεδομένων και σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων. Συνεπώς, προσπάθησα να είμαι αντικειμενικός και πιστεύω παρόλα αυτά ότι η συμφωνία ήταν απαραίτητη. Δεδομένου ότι έχουμε έναν πρόθυμο εταίρο, με θεσμικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με την προστασία δεδομένων, πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε λόγους να ελπίζουμε ότι η εν λόγω συμφωνία θα εφαρμοστεί με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των δεδομένων.

Θα ασχοληθώ τώρα πιο αφοσιωμένα, αν μπορώ να το πω έτσι, με την προφορική ερώτηση που θέσατε και που αποτελεί σαφώς το συνολικό πρόβλημα με τα PNR. Η διεθνής τρομοκρατία και τα εγκλήματα συνιστούν σοβαρή απειλή και ισχύει ότι η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων PNR φαίνεται να είναι αποτελεσματικό εργαλείο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Τα δεδομένα PNR είναι στην πραγματικότητα εμπορικές πληροφορίες που παρέχει ο επιβάτης στον μεταφορέα εθελοντικά. Αυτές είναι πληροφορίες που συλλέγουν οι μεταφορείς για να χεριστούν τα συστήματα κρατήσεων τους.

Προσφάτως ορισμένες χώρες ξεκίνησαν να απαιτούν από τους μεταφορείς να διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR τους ως μέσο πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας και σοβαρών εγκλημάτων, όπως την εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση ναρκωτικών. Μεταξύ αυτών των χωρών είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Κορέα. Υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός τρίτων χωρών, όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, που ξεκίνησε να απαιτεί από τους μεταφορείς να διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR σε αυτούς.

Συγκεκριμένα κράτη μέλη – Γαλλία, Δανία, Σουηδία και Βέλγιο – ξεκίνησαν νομοθετικές διαδικασίες προς την ίδια κατεύθυνση ή εξετάζουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νομοθετική διαδικασία. Ορισμένες άλλες χώρες ξεκίνησαν να εξετάζουν την ιδέα να χρησιμοποιούν δεδομένα PNR. Ωστόσο, βρισκόμαστε μόνο στα αρχικά στάδια.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα δεδομένα PNR αποτελούν μόνο ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου μαζί με άλλα εργαλεία και πληροφορίες, διότι το ζήτημα που εγείρατε για να εξακριβώσετε ποια είναι πραγματικά η χρησιμότητα μιας τέτοιας χρήσης, δεν μπορεί να εκτιμηθεί πέραν ενός πλαισίου στο οποίο οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποιούν δεδομένα PNR σε συνδυασμό με άλλα μέσα.

Σαφώς, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατανοήσετε ακριβώς ποια είναι η χρησιμότητα των δεδομένων PNR. Ωστόσο, φαίνεται ότι ισχύει πως, σε ορισμένες χώρες που χρησιμοποίησαν δεδομένα PNR, αποδείχτηκε πραγματικά ότι ήταν χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Τα συστήματα PNR αξιολογήθηκαν από τις αρχές σε κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων είναι εν γένει θετικά και επιβεβαιώνουν ότι η χρήση των συστημάτων PNR ήταν αποτελεσματική.

Κατά την προετοιμασία της πρότασης για το ευρωπαϊκό PNR, η Επιτροπή ήταν σε στενή επαφή με τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή ήταν σαφώς απολύτως ικανοποιημένη από τις αποδείξεις που προσκόμισαν τα κράτη μέλη. Η πλειοψηφία των αποδείξεων βασιζόταν σε απόρρητες πληροφορίες και δεν μπορούσαν να κοινοποιηθούν σε ανοιχτό φόρουμ. Το Κοινοβούλιο πραγματοποίησε μια ακρόαση για τα PNR, στην οποία τέσσερα κράτη μέλη και τρεις τρίτες χώρες έκαναν παρουσιάσεις για τη χρήση τους στα PNR και επιβεβαίωσαν την επιτυχία τους. Δεδομένης της εμπιστευτικής και ευαίσθητης φύσης των εν λόγω πληροφοριών, ωστόσο, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τις μεθόδους αυτόματης ανάλυσης, καθώς αποτελεί πραγματικό ζήτημα. Ισχύει ότι τα PNR συνήθως αναλύονται αυτόματα βάσει δεικτών κινδύνου, αλλά πρέπει να το τονίσω αυτό: η Επιτροπή επιθυμεί μια εγγύηση ότι αυτού του είδους η αυτόματη ανάλυση δεν θα οδηγήσει ποτέ σε μια απόφαση που θα θίγει άμεσα ένα άτομο. Τα αποτελέσματα της αυτόματης ανάλυσης θα πρέπει να αναλύονται εκ νέου χειρωνακτικά από ένα ειδικευμένο υπάληλλο.

Η πρόταση της Επιτροπής υποδεικνύει ότι τα δεδομένα PNR θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και ιδιαίτερα τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων, κάτι το οποίο σίγουρα ήσαστε προετοιμασμένοι να αναγνωρίσετε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι τα PNR μπορεί να είναι χρήσιμα στην καταπολέμηση άλλου είδους σοβαρών εγκλημάτων που δεν αφορούν τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Πέραν αυτού, περιορίσαμε την πρόταση στο οργανωμένο έγκλημα για λόγους αναλογικότητας.

Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα δεδομένα PNR θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται γενικά για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των εναέριων μεταφορών. Στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, τα PNR θα ήταν χρήσιμα, καθώς ισχύει ότι τα δεδομένα διατίθενται ταχύτερα από ό,τι οι εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες. Στον τομέα της ασφάλειας των εναέριων μεταφορών, τα PNR θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα, εάν το σύστημα PNR προσέφερε τη δυνατότητα να μη δοθεί η άδεια σε εγκληματίες ή εν δυνάμει τρομοκράτες να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος, αλλά η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τέτοιες αρμοδιότητες.

Αναφορικά με θέματα δημόσιας υγείας, τα PNR θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα ως προς την πρόληψη ενδεχόμενων επιδημιών. Εάν ο επιβάτης φερόταν να έχει μια ασθένεια που είχε τη δυναμική να προκαλέσει επιδημία, τα PNR θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενημερωθούν άλλοι επιβάτες του ίδιου αεροσκάφους και να τους δοθούν οι αντίστοιχες συμβουλές. Και εδώ, ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής δεν καταπιάνεται τόσο διεξοδικά με το ζήτημα, καθώς έλειπε η απόδειξη της αναλογικότητας. Λυπάμαι που δεν μπορώ να συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, αλλά μου φαίνεται ότι οι σκοποί που ορίζονται στην πρόταση είναι αρκετά ακριβείς ώστε να παρέχουν τις νομικές εγγυήσεις που θα θέλαμε να δούμε όλοι.

Εγείρατε, επίσης, το ζήτημα της επικουρικότητας και αναρωτηθήκατε εάν απαιτούνταν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Η Επιτροπή κρίνει απαραίτητη την εν λόγω πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία κράτη μέλη θέσπισαν ήδη εθνική νομοθεσία για τα δεδομένα PNR, αρκετά άλλα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ήδη τα δεδομένα PNR με άλλους τρόπους. Μια σύγκριση των εν λόγω συστημάτων αποκαλύπτει πολλές διαφορές σε σχέση με τα καθήκοντα που τίθενται στους μεταφορείς και τους σκοπούς.

Τέτοιες διαφορές καθιστούν πιο περίπλοκη τη ζωή των επιβατών και προκαλούν βεβαίως προβλήματα στους μεταφορείς. Συνεπώς, η πρόταση έχει ως στόχο να εναρμονίσει τις αρμοδιότητες των μεταφορέων και να παρέχει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων PNR από τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, απαιτεί από αυτά να συμμροφωθούν με τους μηχανισμούς προστασίας δεδομένων.

Εξάλλου, η εν λόγω πρόταση θα επιτρέπει αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων. Πάνω από όλα, η Επιτροπή πιστεύει ότι, στην εποχή που διανύουμε, η διεθνής τρομοκρατία και το έγκλημα αποτελούν σοβαρές απειλές και ότι τα αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων, ενώ θα εξακολουθούν να σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα.

Επίσης, εγείρατε το ζήτημα της επιλογής μας για ένα αποκεντρωμένο πλαίσιο για τη συλλογή δεδομένων δηλώνοντας: «Δεν ισχύει ότι με το να επιλέγουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα, χάνουμε την ικανότητα της εποπτείας;» Η Επιτροπή εξέτασε τις εναλλακτικές λύσεις ενός κεντρικού συστήματος σε αντιδιαστολή με εκείνες ενός αποκεντρωμένου πλαισίου και, κατά τις διαβουλεύσεις μας με τα κράτη μέλη, κατέστη σαφές ότι η επεξεργασία δεδομένων PNR προϋποθέτει τη χρήση πληροφοριών, η πηγή των οποίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Για το λόγο αυτό, συνεπώς, τα κράτη μέλη δεν ήταν πρόθυμα να μοιραστούν τέτοιες πληροφορίες με μια κεντρική οντότητα PNR.

Είναι αλήθεια ότι ένα κεντρικό σύστημα θα ήταν λιγότερο δαπανηρό και θα είχε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, αλλά για λόγους πρακτικής πολιτικής επιλέξαμε την εναλλακτική λύση ενός αποκεντρωμένου πλαισίου. Από την άποψη της προστασίας των δεδομένων, η αποκεντρωμένη επιλογή επιτρέπει επίσης σε κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει τις δικές του εγγυήσεις για πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων.

Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που μίλησα πολύ ώρα, αλλά πρόκειται για σημαντική υπόθεση που αφορά την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Η Επιτροπή γνωρίζει βεβαίως ότι η πρότασή της θα εγκριθεί σύμφωνα μια μια διαδικασία διαβουλεύσεων. Η Επιτροπή επιθυμεί να είναι σε στενή επαφή με εσάς, με το Κοινοβούλιο. Τα εθνικά κοινοβούλια θα συμμετέχουν ευρέως στη διαδικασία, καθώς η πρόταση εξετάζεται ή θα εξεταστεί από τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια. Οι αρχές προστασίας δεδομένων θα συμμετέχουν στο σύστημα PNR και θα είναι υπεύθυνες για την ανεξάρτητη επίβλεψη των εν λόγω συστημάτων.

Γι’ αυτό, κυρία in’t Veld, αναγνωρίζω ότι είναι σοβαρές οι ενστάσεις σας. Έκανα ό,τι καλύτερο για να απαντήσω σε αυτές με ειλικρίνεια. Ωστόσο, πιστεύω ότι το εν λόγω ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι χρήσιμο, εάν δεν θέλουμε κάθε κράτος μέλος να ξεκινήσει και να επικεντρωθεί σε μια τελείως διαφορετική πρωτοβουλία για τα PNR, την οποία θα συνοδεύει ο σίγουρος κίνδυνος της μη τήρησης ενός συγκεκριμένου αριθμού κανόνων για την προστασία δεδομένων.

Ως προς τη χρησιμότητα, ισχύει ότι πρέπει να καθορίσουμε τη χρήση και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση αυτών των δεδομένων, αλλά ισχύει επίσης ότι ως προς την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, χρειάζεται τόσο πολύ να γίνουμε αποτελεσματικότεροι που τείνω να σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε ένα επιπλέον μέσο. Αυτά είχα να πω απλούστατα σε απάντηση των ενστάσεων σας, τις οποίες άκουσα με μεγάλη προσοχή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την εισηγήτρια για την εισηγητική της έκθεση και τη λεπτομερή αιτιολόγηση. Θέλω, επίσης, να ενημερώσω την εισηγήτρια ότι, αν και η ημερήσια διάταξη αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Η απόφαση ως προς το πού τοποθετείται κάθε σημείο στην ημερήσια διάταξη καθορίζει εάν θα παρίσταται εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Στη Διάσκεψη των Προέδρων δεν έγινε πρόταση, ώστε το εν λόγω σημείο να τοποθετηθεί σε άλλη μέρα εκτός από τη Δευτέρα. Κατά κανόνα οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου δεν παραβρίσκονται στις συζητήσεις μας τη Δευτέρα. Ως εκ τούτου, προτείνω ότι, εάν η εισηγήτρια έχει να κάνει τυχόν παρατηρήσεις για το θέμα, θα πρέπει να τις απευθύνει στον αρχηγό της ομάδας της, ο οποίος θα μπορούσε να είχε παρέμβει, αλλά δεν το έπραξε. Κατά συνέπεια, σήμερα δεν είναι παρών κανένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου, αλλά αυτό δεν συνιστά ένδειξη περιφρόνησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι λόγοι για αυτή την απουσία είναι διαδικαστικοί.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω εν συντομία σε αυτό, διότι νομίζω ότι αποτελεί ζήτημα ευγένειας καθώς και πολιτικού συμφέροντος να παραβρίσκεται το Συμβούλιο και είμαι βέβαιη ότι τους περισσεύει ένας υπουργός για να είναι παρών. Είχαμε προηγούμενες συζητήσεις τους περασμένους δύο μήνες, στις οποίες το Συμβούλιο ήταν παρόν, αλλά έφυγε στη μέση της συζήτησης.

Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο και δεν μπορώ να επιρρίψω την ευθύνη στην ομάδα μου για αυτό. Πρέπει το προεδρείο του παρόντος Κοινοβουλίου να διαβιβάσει τη δυσαρέσκειά μας στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστώ πολύ. Έλαβα υπόψη την απογοήτευσή σας, αλλά σας παρακαλώ να απευθύνετε οποιαδήποτε παράπονα στον αρχηγό της ομάδας σας, ο οποίος θα μπορούσε να είχε ενεργήσει έτσι, ώστε το εν λόγω σημείο να συζητηθεί όταν θα ήταν παρών ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου, αλλά δεν το έπραξε. Δεν έθεσα ερωτήσεις στην εισηγήτρια, αλλα κατανοώ ότι εξέφρασε τις ανησυχίες της.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. Κύριε Πρόεδρε, φυσικά, οι καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών δεν αποτελούν νέα έννοια για την ασφάλεια της αεροπορίας. Το παρόν Κοινοβούλιο συζήτησε τόσο τις ελλείψεις όσο και τα πλεονεκτήματα τους σε πολλές προηγούμενες περιστάσεις.

Εν γένει, οι ανησυχίες μου έγκεινται – ανεξαρτήτως εάν το σύστημα είναι μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας ή σε ένα γενικό πλαίσιο της ΕΕ – στο ποιος θα χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιούνται και πώς θα προστατεύονται. Κατά τη γνώμη μου, τα συστήματα PNR αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά πρέπει να εγγυηθούμε ότι το σύστημα δεν θα γίνει ένα ακόμα εργαλείο που θα διατηρεί τα δεδομένα των πολιτών. Ο σκοπός του PNR πρέπει να είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και πρέπει να πω – λυπάμαι πολύ που το λέω – ότι ο Επίτροπος στην εναρκτήρια δήλωσή του δεν με έπεισε ότι αυτή θα ήταν η οριοθέτηση του σκοπού που όλοι επιζητάμε. Ο στόχος των οργανισμών, αρμοδιότητα των οποίων είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οφείλει να είναι συγκεκριμένος. Τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας δεν πρέπει να γίνονται δικαιολογία για ένα περισυλλεκτικό σύστημα προσωπικών δεδομένων. Κατ’ ουσία, πρέπει να εγγυηθούμε ότι τέτοια συστήματα περιορίζονται σε αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν, το οποίο αποτελεί βοήθεια προς τις υπηρεσίες ασφάλειας για να εντοπίσουν και να στοχοποιήσουν τους ανθρώπους που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή.

Χαιρετίζω τα συστήματα PNR ως μέρος της προσέγγισής μας για την αντοτρομοκρατική δράση, αλλά στον ίδιο βαθμό, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι ως προς τη προσέγγισή μας κατά τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Πρέπει να προσεγγίσουμε το σημαντικό ζήτημα της προστασίας δεδομένων των πολιτών της ΕΕ και εάν – και με ποιο τρόπο – αυτά τα δεδομένα διαβιβάζονται σε άλλους.

Συνεπώς, προτρέπω το παρόν Κοινοβούλιο να πάρει σοβαρά το PNR ως μέρος ενός παγκόσμιου εργαλείου για να κάνει ασφαλέστερους τους ουρανούς. Εφόσον προσεγγίζουμε το θέμα με αναλογικότητα και μειώνουμε την πιθανότητα κατάχρησης, το PNR θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο ζωτικής σημασίας για να προστατέψει τον αθώο ταξιδιώτη και να διακόψει τον πιθανό τρομοκράτη. Συμπερασματικά, πάντα έλεγα ότι εμένα προσωπικά αυτά τα συστήματα θα με έκαναν να αισθάνομαι ασφαλέστερο στα 35.000 πόδια.

 
  
MPphoto
 

  Roselyne Lefrançois, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητάμε δύο συναφή θέματα: τη συμφωνία Αυστραλίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών – PNR – και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος PNR. Η συμφωνία που συνάφθηκε με την Αυστραλία φαίνεται σε εμάς περισσότερο αποδεκτή από ό,τι άλλες συμφωνίες που συνάφθηκαν με χώρες εκτός της ΕΕ. Συνεπώς, επικροτούμε το γεγονός ότι τα δεδομένα έγιναν ανώνυμα και ότι τέθηκαν όρια στη διαβίβαση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων.

Είμαστε, επίσης, ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι δεν αξίζει να συλλέγονται ευαίσθητα δεδομένα όπως προτιμήσεις στο φαγητό. Έχουμε, ωστόσο, ακόμα μερικές ανησυχίες, διότι ο σκοπός για τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα δεν είναι πολύ καλά καθορισμένος. Επιπροσθέτως, η χρονική διάρκεια για την οποία διατηρούνται τα δεδομένα και ο αριθμός των στοιχείων των δεδομένων που απαιτείται μας φαίνονται υπερβολικά.

Τέλος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα σαφέστερο ορισμό της προστασίας δεδομένων που θα καλύπτει τους ευρωπαίους πολίτες. Καλούμε επίσης το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επιτείνουν το δημοκρατικό έλεγχο εμπλέκοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την οριστικοποίηση των συμφωνιών.

Τα θέματα που εγείρονται από το συμφωνία με την Αυστραλία δείχνουν τα προβλήματα που τίθενται από τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος PNR. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με μια απλή απάντηση σε αιτήματα χωρών εκτός της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί παράδειγμα συνεχίζοντας την παραδοσιακή προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Αρνούμαστε να εγκρίνουμε απλώς ένα πανομοιότυπο αντίγραφο της συμφωνίας που συνάφθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο για να εξακριβώσουμε εάν η χρήση δεδομένων PNR είναι πραγματικά χρήσιμη και, εάν ισχύει, υπό ποιες προϋποθέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. Κύριε Πρόεδρε, υποθέτω ότι είναι καινούριος κανόνας, τουλάχιστον για την Προεδρία του Συμβουλίου, να μην παρουσιάζονται τη Δευτέρα! Ως κάποια που έρχεται στο Στρασβούργο μόνο με διαμαρτυρίες, θα ήθελα πολύ αυτός ο κανόνας να εφαρμοστεί για μένα.

Όπως είπε η εισηγήτρια, οι ρυθμίσεις για τη χρήση δεδομένων PNR είναι ασαφείς και νομικά επισφαλείς και φαινομενικά ριψοκίνδυνοι όπως ένα κράτος εποπτείας προς το δικό του όφελος. Η ιδιαίτερη ανησυχία μου είναι η πρακτική εξόρυξης δεδομένων και η συγκέντρωση χαρακτηριστικών συμπεριφοράς και ταυτότητας. Εκτός από τα ζητήματα νομιμότητας και αποτελεσματικότητας, ανησυχώ για το τι συμβαίνει σε ένα πρόσωπο που απομονώνεται για εξέταση.

Αυτό θα μπορούσε να ισχύει, διότι είχαν έναν συνεργάτη που ενδιαφέρει την αστυνομία. Ο Αντιπρόεδρος Barrot λέει ότι η δράση επιβολής δεν μπορεί να ληφθεί μόνο βάσει της αυτόματης επεξεργασίας, αλλά τι συμβαίνει με την αρχική απομόνωση κάποιου ως να ήταν πιθανού ενδιαφέροντος; Πρέπει να έχουμε την απόλυτη ασφάλεια ότι τα ίχνη έχουν διαγραφεί.

Εάν κοινοποιούνται και αποθηκεύονται τα δεδομένα, οι κίνδυνοι της κακοτυχίας, όπως συνέβη με τον Maher Arrar, που αποδόθηκε για βασανιστήρια για εφτά μήνες αφού τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο JFK, δεν μπορούν να θεωρηθούν ευφάνταστοι.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στις δηλώσεις του κυρίου Bradbourn. Ούτε εγώ είμαι κατά της κατάστασης με τα ονόματα των επιβατών (PNR) αυτής καθαυτής, αν και αυτή η εντύπωση δίνεται σε κάποιο βαθμό. Αυτό που έχει σημασία είναι, και προς αυτήν την κατεύθυνση συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια, ότι πρέπει να εξετάσετε πολύ προσεκτικά το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το εργαλείο και πότε καθορίζονται πραγματικά η χρησιμότητα και η ανάγκη.

Θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να κάνω άλλη μια πρόταση προς την Επιτροπή. Ο Επίτροπος Barrot δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το εκτιμώ αυτό, αλλά όταν πρόκειται για τη χρησιμότητα και την ανάγκη, τότε έχουμε ακόμα να ολοκληρώσουμε ορισμένες λεπτομέρειες και αυτές πιστεύω ότι είναι το επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα.

Επίτροπε, λέτε ότι έχετε ένα σωρό αξιολογήσεις που επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο χρησιμότητας. Σύμφωνα με τις γνώσεις μου, βάσει όσων έχω διαβάσει για το θέμα, παρέχει κυρίως πληροφορίες σχετικά με τη μετανάστευση και επιλύει έναν αριθμό θεμάτων, αλλά εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει κάνει τίποτα για να ωφελήσει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενη που θα το εξετάσω μαζί σας σε κάποιο στάδιο.

Θα πρότεινα, συνεπώς, να διεξαχθεί έρευνα και εσείς και εμείς να καθήσουμε να καθορίσουμε το ζήτημα της έρευνας, να αναθέσουμε τη διεξαγωγή μιας έρευνας και μετά να τη συζητήσουμε διεξοδικά. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον των PNR καταρχήν, αλλά θέλουμε οι καταστάσεις να αντιμετωπίζονται με φροντίδα, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτικής μας για την ιδιωτική ζωή. Ελπίζω ότι είστε πρόθυμοι να το στηρίξετε. Θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτό;

Αναφορικά με τη συμφωνία σας με την Αυστραλία, μπορεί κάλλιστα να είναι κάπως ανώτερη από τις άλλες συμφωνίες, για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η ερώτησή μου είναι: ποιες άλλες συμφωνίες είναι ακόμα σε εξέλιξη; Πριν από μια στιγμή είπατε ότι, ό,τι κι αν συμβεί, καμιά δεν θα πέσει στα χέρια καταπιεστικών αρχών. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορώ να υποθέσω ότι δεν θα διεξάγουμε ποτέ διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία ή την Κίνα. Θα μπορούσατε σε οποιαδήποτε περίπτωση να το επιβεβαιώσετε και ίσως να μας παρέχετε έναν κατάλογο χωρών, με τις οποίες οι διαπραγματεύσεις είναι ήδη σε εξέλιξη, για τις οποίες δεν θα μάθουμε τίποτα απολύτως για τους επόμενους μήνες;

 
  
MPphoto
 

  Giusto Catania, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά που είπε ο Επίτροπος Barrot δεν με πείθουν ότι δεν υπάρχει κανένα πραγματικό όφελος από τη χρήση των δεδομένων PNR. Δεν υπάρχει ακόμα σαφής απόδειξη ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν να συμβάλλουν πραγματικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Είναι γεγονός ότι σε αυτό το παραλήρημα για τον εντοπισμό των εικαζόμενων τρομοκρατών, όλοι έγιναν ύποπτοι. Πιστεύω ότι πρέπει να διασαφηνιστούν ορισμένα σημεία σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν και τον τρόπο που πρόκειται να μεταχειριστούν. Κατ’ αντίθεση, είμαστε συχνά μάρτυρες – από τις πληροφορίες που είναι στη διάθεσή μας – αυθαίρετης και αδιάκριτης δραστηριότητας, κατά την οποία τα δεδομένα περνούν συχνά από χέρι σε χέρι και δεν διαβιβάζονται πάντα σωστά.

Κατά τη γνώμη μου, αυτός ο ζήλος για την απόσπαση πληροφοριών δεν βοηθάει στην υπεράσπιση της προσωπικής μας προστασίας. Η υπέρμετρη προτεραιότητα της ασφάλειας έναντι της ελευθερίας είχε συχνά ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των εγγυήσεων για τα δικαιώματά μας.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ιδιαίτερα να μιλήσω για τη συμφωνία με την Αυστραλία και να συγχαρώ την κυρία in ‘t Veld για την εξαιρετική δουλειά της στην παρούσα έκθεση. Θέλω, επίσης, να συγχαρώ τον κύριο Barrot για τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία με την Αυστραλία είναι εν γένει θετική. Αποτελεί καλό παράδειγμα της μεγάλης πορείας που διανύσαμε από την έναρξη των αρχικών συζητήσεων σχετικά με το θέμα PNR. Την περίοδο εκείνη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αισθανόταν ότι ήταν απαράδεκτο να διαβιβάζονται δεδομένα PNR, εκτός αν δίνονται εγγυήσεις ότι θα είναι κατάλληλα προστατευμένα και ότι θα τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας.

Η εν λόγω συμφωνία απαντάει στις περισσότερες ανησυχίες που εγείρονται και εγγυάται επαρκή προστασία δεδομένων: πρώτον, διότι το δίκαιο της Αυστραλίας θα προστατεύει την ιδιωτική ζωή των πολιτών της Ένωσης, δεύτερον, επειδή σχεδιάζεται ένα σύστημα που θα εγγυάται ότι τα άτομα, ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή της χώρας διαμονής τους, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να έχουν πρόσβαση σε ένα μηχανισμό επίλυσης συγκρούσεων, που περιλαμβάνει ακόμα και τη δυνατότητα της αναστολής των ροών δεδομένων στην περίπτωση παράβασης της συμφωνίας από τις αρχές προστασίας δεδομένων, τρίτον, λόγω της υποχρέωσης για μια κοινή αναθεώρηση που αφορά τις αρχές προστασίας δεδομένων και, τέταρτον, διότι, σχετικά με το θέμα των ευαίσθητων δεδομένων, είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαιρετίζω το γεγονός ότι το τελωνείο δήλωσε ότι δεν επιθυμεί ή δεν χρειάζεται ευαίσθητα δεδομένα. Συμφωνώ με την κυρία in ‘t Veld ότι αποτελεί καλό παράδειγμα για άλλες χώρες.

Ωστόσο, κύριε Barrot, λυπάμαι μόνο που ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή τήρησαν την υπόσχεσή που έδωσαν σε αυτή την ολομέλεια να συνεργαστούν στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την υπόθεση. Σημειώνω τη δήλωση του κύριου Barrot ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνάφθηκε κι άλλη συμφωνία χωρίς καν να ενημερωθεί οποιαδήποτε στιγμή το Κοινοβούλιο, είτε κατά την έγκριση της εντολής είτε κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Είναι ζωτικής σημασίας ότι σε μια συμφωνία που θίγει τόσο άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, υπάρχει δημοκρατική νομιμότητα. Αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας επαγωγικής αξιολόγησης και εθνικής κοινοβουλευτικής έγκρισης δεδομένου ότι, όπως γνωρίζει η Επιτροπή, αυτή η εθνική εποπτεία παρέχεται μόνο σε 10 από τα 27 κράτη μέλη.

Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να συσχετιστεί αρκετά με τη διαδικασία αναθεώρησης των συμφωνιών PNR, ελπίζουμε ότι μπορεί τουλάχιστον να γίνει σεβαστή η αρχή της δίκαιης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτή είναι η έκκλησή μου.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το ευρωπαϊκό PNR κύριε Επίτροπε δηλώσατε κάτι συγκλονιστικό: είπατε στην πρότασή σας ότι αρνείσθε να ζητήσετε στοιχεία ξένων επιβατών στην Ευρώπη για θέματα όπως η λαθρομετανάστευση ή για θέματα όπως ασθένειες, διότι θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν αναλογικό.

Μα τότε γιατί υπογράψατε μία συμφωνία με την Αμερική που προβλέπει να δίδονται στην αμερικανική κυβέρνηση ακριβώς αυτά τα στοιχεία ευρωπαίων πολιτών; Στην ουσία ομολογείτε ότι η συμφωνία Ευρώπης-Αμερικής είναι μια συμφωνία που παραβιάζει τον ευρωπαϊκό νόμο της αναλογικότητας.

Είπατε και ένα δεύτερο, μία ανακρίβεια: επαναλάβατε πολλές φορές στην ομιλία σας ότι τα στοιχεία PNR είναι χρήσιμα χωρίς να μας αποδείξετε πώς. Μα ο ευρωπαϊκός νόμος απαιτεί τα στοιχεία αυτά να είναι απαραίτητα, όχι απλώς χρήσιμα. Αν έχει αλλάξει ο ευρωπαϊκός νόμος, να μας το πείτε. Αλλά αν δεν έχει αλλάξει, είναι υποχρέωσή σας να αποδείξετε ότι είναι απαραίτητο το PNR, και όχι απλώς χρήσιμο.

Όσον αφορά την Αυστραλία, τι νόημα έχει να συζητούμε σήμερα μία τετελεσμένη συμφωνία PNR με την Αυστραλία; Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό. Ως γνωστόν, στην περίπτωση της Αμερικής, πριν καλά-καλά να στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας PNR, η Αμερική επιδόθηκε σε ένα παζάρι πιέσεων, ξεχωριστά με ευρωπαϊκές χώρες, απαιτώντας ακόμη περισσότερα στοιχεία από ό, τι προέβλεπε η συμφωνία PNR για να τις εντάξει στο περίφημο πρόγραμμα Visa Waiver (πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης), στοιχεία και προσωπικά δεδομένα που απαίτησε εκτός του πλαισίου ακόμη και αυτών των ελλιπέστατων, αλλά τουλάχιστον υπαρκτών, περιορισμών που έθετε η συμφωνία PNR.

Πριν δύο μέρες, σε μία μεγαλοπρεπή τελετή, ο Πρόεδρος Μπους υποδέχθηκε στο πρόγραμμα έξι ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δήλωσε ότι δεν υποδέχεται άλλες έξι, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο σαφής εκβιασμός προς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να αποδεχθούν αντίθετους με το σύνταγμα και τους νόμους τους όρους ή, ακόμη χειρότερα, να προσαρμόσουν την εξωτερική τους πολιτική στις επιθυμίες μίας τρίτης χώρας – όπως ακούγεται για την περίπτωση της Ελλάδας – απαιτεί την άμεση διερεύνηση από την Επιτροπή αλλά και παρέμβαση και καταδίκη του Συμβουλίου, που δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα, και είναι ντροπή για το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται προσπάθειες για να συγκεντρωθούν προσωπικά δεδομένα με σκοπό την πρόληψη εν δυνάμει προβλημάτων ή προσωπικών περιστατικών (όπως είπε ο κύριος Barrot: «ο πόλεμος κατά των τρομοκρατών, σοβαρών εγκλημάτων ….πράγματα που θα συμβούν, όχι πράγματα που έχουν ήδη συμβεί») αποτελεί κατάφωρη παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να μην αναφέρω την παράβαση της νομοθεσίας στον τομέα που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων.

Πιστεύουμε ότι εάν οποιοσδήποτε λαμβάνει αποφάσεις για ένα πρόσωπο, είτε αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται από την αρχή ως παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε πρέπει να συμφωνείται ότι το πραγματικό πρόσωπο πρέπει να δίνει τη συγκατάθεσή τους με την προϋπόθεση και μόνο δεν θα υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των άλλων. Η στρατηγική τύπου μεσαιωνικού κάστρου που προτείνεται κατά τη συζήτησή μας έρχεται σε αντίφαση με τη στρατηγική που χρησιμοποιείται στους αερολιμένες, όπου εφαρμόζονται ανοιχτά, ασφαλή συστήματα.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Η απόφαση για τη δημιουργία ενός φακέλου που θα περιέχει δεδομένα των επιβατών αναφέρει ότι αυτά τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε περίπτωση πτήσεων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίτροπε, αναφέρατε ότι ορισμένα κράτη μέλη εφάρμοσαν ήδη τη συγκεκριμένη νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να εγκρίνουμε την εν λόγω νομοθεσία με δημοκρατικό τρόπο, το οποίο προϋποθέτει τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η νομοθεσία σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει αντίστοιχα τους πολίτες άλλων κρατών μελών. Για παράδειγμα, εάν ένας ρουμάνος πολίτης για να πετάξει προς την Αυστραλία χρειάζεται να κάνει μια διεθνή διαδρομή που αναχωρεί από άλλο κράτος μέλος, ο ρουμάνος πολίτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη νομοθεσία σε εκείνο το κράτος μέλος και ειδικότερα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του/της ή τα προσωπικά του/της δεδομένα για συλλογή και επεξεργασία. Εξ όσων γνωρίζω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει μέσω της επιτροπολογίας στις συμφωνίες που υπογράφει η Κοινότητα με τρίτες χώρες σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μόνο δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να αποκαλύψει την ανησυχία που ακούστηκε σήμερα μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών. Μας είπαν ότι τα δεδομένα PNR προσφέρουν δυνατότητες για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Πράγματι, πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο το επιβεβαίωσαν. Το ζήτημα που μας απασχολεί, ωστόσο, είναι εάν αυτό είναι αναλογικό. Αποθηκεύουμε εκατομμύρια, ακόμα και δισεκατομμύρια δεδομένων για δέκα χρόνια ίσως για μετρημένες υποθέσεις. Αυτό είναι αναλογικό; Μας απασχολεί όλους αυτή η ανησυχία.

Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα PNR. Η πρόταση που κατατέθηκε περιλαμβάνει την ανάπτυξη 27 εθνικών συστημάτων PNR, όχι ενός ευρωπαϊκού συστήματος PNR. Εάν τα κράτη μέλη έχουν τόσο πιεστική ανάγκη για αυτό το εργαλείο για να καταπολεμήσουν το έγκλημα, θα προτείναμε στους Υπουργούς Εσωτερικών να απευθυνθούν στα εθνικά τους κοινοβούλια και να το συζητήσουν και να το εφαρμόσουν εκεί. Η συζήτηση για τα κοινά πρότυπα σχετικά με τα δεδομένα είναι ένα πράγμα – αλλά το να καταστεί υποχρεωτικός στόχος για το Συμβούλιο Δικαοισύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι άλλο. Προσωπικά αισθάνομαι ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών δεν μπόρεσαν να το περάσουν στη χώρα τους, σε εθνικό επίπεδο, και άρα προσπαθούν να το πράξουν μέσω του Συμβουλίου. Συνεπώς, πρέπει να πούμε «όχι».

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Επίτροπε Barrot, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να συζητήσω υποθέσεις μαζί σας, ακόμα και αν δεν είστε πλέον Επίτροπος αρμόδιος επί των Μεταφορών. Ωστόσο, έχω πολλές ευχάριστες αναμνήσεις από τη συνεργασία μαζί σας εκείνη την περίοδο. Αναφορικά με την ανταλλαγή δεδομένων, όμως, ανακαλώ τις συζητήσεις μας στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, όταν ασχολούμασταν με θέματα, όπως την ασφάλεια των ταξιδιωτών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων για να μην πέσουν σε ακατάλληλα χέρια. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι η διάδοση των δεδομένων, οι περιστάσεις και οι παραλήπτες των δεδομένων, η αρχή της προσβασιμότητας και οι στόχοι πρέπει να είναι όλα ζωτικής σημασίας για την παρούσα συμφωνία.

Είμαστε ευαίσθητοι κατά τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η χώρα. Θα σας παρότρυνα, ωστόσο, να λάβετε υπόψη ότι εμάς τους Ευρωπαίους συχνά μας αναγκάζουν να νιώθουμε άβολα στα αεροδρόμια. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, η τρομοκρατία και το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα αποτελούν παγκόσμια φαινόμενα. Το μέσο για την καταπολέμηση αυτών πρέπει συνεπώς να είναι αναλογικό και αποτελεσματικό.

Σημείωνα τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις. Αυτές οι απαντήσεις ήταν πολύ σωστές: αληθεύει ότι πρέπει να απαιτούνται εγγυήσεις και ότι πρόκειται για λεπτό ζήτημα. Ωστόσο, αληθεύει επίσης ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητο να παρέχεται μια παγκοσμιοποιημένη και εναρμονισμένη απάντηση.

Εκείνοι που είναι κάπως αποκολλημένοι από την τρομοκρατία ανησυχούν περισσότερο για τις ατομικές εγγυήσεις. Η ανησυχία μου έγκειται τόσο στις ατομικές όσο και στις συλλογικές εγγυήσεις. Είναι απολύτως σημαντικό να ξεκινάμε από όπου μπορούμε. Εάν πρέπει να ξεκινήσουμε με τις εναέριες μεταφορές, δεδομένου ότι οι αερομεταφορείς έχουν ήδη αυτά τα δεδομένα, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί.

Θα απαιτήσουμε εγγυήσεις, θα αξιολογήσουμε το αντικείμενο και θα ξεκινήσουμε με τις διεθνείς μεταφορές. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι θα προχωρήσουμε μετά στις εσωτερικές μεταφορές, διότι οι τρομοκράτες πολύ συχνά δεν έρχονται από το εξωτερικό, αλλά από την ίδια τη χώρα. Ρωτήστε τις Ηνωμένες Πολιτείες και οποιονδήποτε άλλο, διότι έτσι είναι και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Μέλος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που μίλησαν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα παραβρεθώ σίγουρα στο Συμβούλιο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την τρέχουσα εβδομάδα, όπου θα αναφέρω τις παρατηρήσεις που έγιναν.

Θα ήθελα πρώτα από όλα να σας υπενθυμίσω ότι θεωρούμε πως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη χρησιμότητα του συστήματος PNR στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Αρκετοί από εσάς το αναγνώρισαν με κάθε ειλικρίνεια. Συνεπώς, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς το εν λόγω σύστημα PNR και πρέπει να σας πω ότι ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει χρήσιμους πόρους. Πρέπει, ωστόσο, επίσης να χρησιμοποιούμε σωστά το σύστημα και σε αυτό το σημείο συμφωνώ μαζί σας: ο σκοπός και η αναλογικότητα είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στο σκοπό και – όπως είπε η κυρία In 't Veld – ο σκοπός πρέπει να δηλωθεί ακριβώς και πρέπει να εγγυηθεί η αναλογικότητα. Πρέπει να απαντήσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον κύριο Λαμπρινίδη, ο οποίος ήταν πολύ αψύς: στη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, στόχος είναι η τρομοκρατία και το έγκλημα, τελεία και παύλα. Πρώτον, έπειτα, πρέπει να εξασφαλίσουμε την αναλογικότητα και το σκοπό.

Κυρία Ludford, ήμουν πολύ καλοπροαίρετος σχετικά με ό,τι είπατε πολλοί από εσάς για την ανάγκη να εγγυηθεί ότι τα δεδομένα δεν διατηρούνται, αφού χρησιμοποιηθούν για το σκοπό, για τον οποίο συλλέχθησαν. Έχετε δίκιο που λέτε ότι πρέπει να αποφύγουμε οποιοδήποτε είδος αποθήκευσης που θα μπορούσε έπειτα να οδηγήσει σε χρήσεις που είναι απαράδεκτες αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα μας.

Τώρα θα ήθελα να ασχοληθώ με το δημοκρατικό έλεγχο, πρώτον σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με χώρες εκτός της ΕΕ. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ότι τα άρθρα 24 και 38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνουν ότι σε διεθνείς διαπραγματεύσεις η Προεδρία θα διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις που υποβοηθούνται, όταν απαιτείται, από την Επιτροπή. Το άρθρο 24 δεν υποχρεώνει την Προεδρία να ενημερώσει ή να παράσχει συμβουλές στο Κοινοβούλιο και η Προεδρία πρέπει, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται, να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί, αφού συμβουλεύσει την Προεδρία και εάν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, να συνεχίζει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις σε τέτοια θέματα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι προς το παρόν καμία άλλη χώρα εκτός της ΕΕ δεν ζήτησε διαπραγματεύσεις για τα PNR και συνεπώς τα πράγματα είναι σαφή. Εάν προέκυπτε κάτι τέτοιο, κατά το άνοιγμα νέων διαπραγματεύσεων ως νέος Επίτροπος σε αυτό το πεδίο αρμοδιοτήτων, θα ζητούσα σίγουρα από την Προεδρία να με εξουσιοδοτήσει για να ενημερώνω τη σχετική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να αναλάβω αυτή τη δέσμευση ενώπιον σας.

Τρίτον – και ο κύριος Weber μόλις αναφέρθηκε σε αυτό – ναι, υπάρχουν 27 εθνικά συστήματα, αλλά αυτά τα συστήματα δεν είναι πολύ διαφορετικά και τα εθνικά κοινοβούλια διεξήγαγαν διαβουλεύσεις σχετικά με το εν λόγω σημείο. Εξ όσων γνωρίζω, τα εθνικά κοινοβούλια είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους και να μας στείλουν τις παρατηρήσεις τους. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω καλά ότι δεν απάντησα σε όλα τα σχόλια σας, αλλά θα ληφθούν υπόψη ορισμένες καλά τεκμηριωμένες παρατηρήσεις. Αυτό που πιστεύω, εάν θέλετε, είναι ότι δεν μπορούμε – και ερμηνεύω πραγματικά το πνεύμα της συζήτησης – να στερηθούμε ένα μέσο, εάν αυτό το μέσο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Ειπώθηκε ότι αυτή η αποτελεσματικότητα δεν αποδείχτηκε. Ενώ αυτό είναι αλήθεια, παρόλα αυτά δόθηκαν ορισμένες αποδείξεις και, όπως είπα πριν από λίγο, στις πληροφορίες που δόθηκαν κεκλεισμένων των θυρών υπήρχε ένας αριθμός παραβρισκομένων που δήλωσε ότι το σύστημα PNR θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Παραμένω πεπεισμένος ότι στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο.

Δεδομένων αυτών, πρέπει να συμμορφώνονται οι σκοποί. Πρέπει να αποφύγουμε να αποθηκεύονται τα δεδομένα και συνεπώς χρειαζόμαστε πολύ αυστηρό επίπεδο ελέγχου. Για το λόγο αυτό, κατά την άποψή μου, πρέπει να συμμετέχουν – όπως είπα στο τέλος – όλα τα όργανα προστασίας δεδομένων. Την Πέμπτη παραβρέθηκα σε μια συνεδρίαση σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων που οργανώθηκε από την πλειοψηφία των οργάνων που είναι αρμόδια για την προστασία δεδομένων στην Ευρώπη και είχα την εντύπωση ότι τώρα στα κράτη μέλη υπάρχει πραγματικά μια αυξανόμενη επιθυμία να αναθέσουμε το καθήκον της προστασίας δεδομένων σε ανεξάρτητες αρχές οι φωνές των οποίων είναι πραγματικά πιθανό να ακουστούν.

Αυτά ήθελα να πω στο τέλος μιας συζήτησης που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για εμένα και περί της οποίας θα μιλήσω στα κράτη μέλη και τους υπουργούς τους. Δεσμεύομαι να το πράξω.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του και θα χαρώ πολύ να καθίσω και να μιλήσω μαζί του για όλες τις λεπτομέρειες. Θα επανέλθω εν συντομία στο σκοπό, διότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις ως προς το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει σε σχέση με τα δεδομένα PNR. Τα δεδομένα PNR είναι ήδη διαθέσιμα τώρα, σήμερα, χωρίς ρύθμιση της ΕΕ για τα PNR, απλώς με μια σύλληψη και μια εύλογη αιτία. Αλλά η ανάγκη για περαιτέρω απεριόριστες εξουσίες δεν έχει αποδειχτεί. Έτσι δεν αμφισβητώ τη χρησιμότητα των δεδομένων PNR κάθε αυτών: αμφισβητώ τη χρησιμότητα αυτής της μαζικής συλλογής και της αυτόματης ανάλυσης.

Δεν είμαι η μόνη που έχει αυτήν την άποψη, έχω πολλούς υποστηρικτές. Οι αρχές προστασίας δεδομένων έχουν την ίδια άποψη, αλλά αγνοούνται. Οι αερομεταφορείς μας λένε το ίδιο. Οι εμπειρογνώμονες ασφάλειας από την ασφάλεια αερολιμένων μας λένε το ίδιο και θα παραθέσω τα λόγια μιας έκθεσης, την εκπόνηση της οποίας ανέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών - και την οποία θα σας δώσω μετά χαράς. Αναφέρει: «η αυτόματη ταυτοποίηση τρομοκρατών μέσω εξόρυξης δεδομένων ή τυχόν άλλης γνωστής μεθόδου δεν είναι εφικτή ως στόχος». Δεν το επινόησα αυτό. Το συνέταξαν εμπειρογνώμονες ασφάλειας που πήραν εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Υπάρχουν αποδείξεις για τη χρησιμότητα, όπως είπατε, Επίτροπε, αλλά χρησιμότητα ως προς την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ή τη λαθρομετανάστευση ή άλλους σκοπούς. Αυτό μπορεί να σας εκπλήξει, αλλά δεν είμαι καν αντίθετη καταρχήν με τη χρήση δεδομένων PNR για αυτούς τους σκοπούς. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς στον καθορισμό των σκοπών, ώστε να εξασφαλίσουμε αναλογικότητα και να εξασφαλίσουμε επαρκείς νομικές εγγυήσεις.

Θα ήθελα να κλείσω με μια πολύ προσωπική σημείωση. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με τον τρόπο που επιχειρηματολογούμε σχετικά με τα PNR για πέντε χρόνια τώρα και το Συμβούλιο και η Επιτροπή απλώς εφορμούν ολοταχώς σαν ταχεία αμαξοστοιχία. Θ ήθελα να πω στους ιρλανδούς πολίτες της ΕΕ ότι, εάν συμμερίζεστε την επιθυμία μου να λήξει αυτού του είδους η μη δημοκρατική και αδιαφανής λήψη αποφάσεων, τότε σας παρακαλώ πείτε «ναι» στη νέα Συνθήκη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου