Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0047(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0404/2008

Předložené texty :

A6-0404/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 17
CRE 20/10/2008 - 17

Hlasování :

PV 22/10/2008 - 4.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0508

Rozpravy
Pondělí, 20. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

17. Ochrana dětí využívajících Internet a další komunikační technologie (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem je zpráva (A6-0404/2008) paní Angelilliové předložená jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý program Společenství pro ochranu dětí využívajících Internet a jiné komunikační technologie (KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, zpravodajka.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych poděkovat Komisi, francouzskému předsednictví a svým kolegům z EP, především navrhovatelům stanovisek, za jejich nesnadnou práci při sestavování kompromisního textu v prvním čtení, který umožní, aby v plánovaném termínu, tj. od 1. ledna 2009, vstoupil v platnost program Bezpečnější Internet.

Nový program zaměřený na děti a využívající Internet a jiné komunikační technologie bude, jak víme, vycházet ze čtyř hlavních akčních linií: snížení nedovoleného nebo škodlivého obsahu a boj proti závadnému chování na síti; podpora bezpečného prostředí na síti, také prostřednictvím jednorázových technologických nástrojů; informace, účast a prevence za účelem zvýšení povědomí o možnostech a hrozbách spojených s používáním internetových technologií; a konečně zavedení znalostního základu na povzbuzení spolupráce a výměn osvědčených postupů a informací na mezinárodní úrovni.

Statistiky hovoří samy za sebe, jak paní komisařka Redingová dobře ví: věk, ve kterém se děti dostávají k Internetu, se značně snížil. Již ve věku 9 nebo 10 let jsou děti na síti několikrát týdně, a v Evropě 75 % 12 až 15letých používá Internet zhruba tři hodiny denně, kdy komunikují prostřednictvím chatu, textových zpráv a stránek sociálních sítí.

Cílem programu samozřejmě není kriminalizovat Internet a vytvářet katastrofické vize o nových technologiích, nýbrž právě naopak. Naším cílem je poskytnout vhodné nástroje, které pomohou porozumět světu nových technologií a orientovat se v něm, plně pochopit jejich kladný potenciál, možnosti, které nabízejí v oblasti informací, vzdělávání a společenského styku, a zároveň se naučit bránit proti zneužití. Neboť nemůžeme ignorovat statistická čísla, která ukazují, že 30 % dětí a mladistvých se na síti setkalo alespoň jednou s něčím, co vzbuzuje odpor, minimálně s jednou nepříjemnou zkušeností, kdy narazili na pornografický obsah, nejrůznější texty plné hrubostí a násilí či sexuálních návrhů, nebo dokonce texty podněcující k násilí nebo k sebepoškození, sebevraždě, anorexii či bulimii.

Nemůžeme ignorovat strmý nárůst stránek s dětským pornografickým materiálem. Nemůžeme nebrat v úvahu informace Interpolu, podle nichž je na síť každoročně vloženo minimálně 500 000 nových originálních obrázků s dětskou pornografií. Bylo dobře, že výbor upozornil mimo jiné také na tři nové trendy: tzv. grooming, tj. lákání dětí na Internetu prostřednictvím psychologické manipulace směřující ke kontaktu v reálném životě. „Grooming“ je obzvlášť záludný, protože návrhy se zdají být „měkčí“. Na začátku nejsou žádné výslovné sexuální požadavky. Dítě je zlákáno laskavým a důvěryhodným chováním; neuvědomuje si nebezpečí, užívá si výlučného vztahu, který se rozvíjí, a tak se o tom s nikým nebaví, natož se svými rodiči. Jedná se proto o velice nebezpečnou situaci, neboť jako nebezpečná není vnímána a často končí osobním setkáním a skutečným zneužitím.

Další prioritou je „cyberbullying“, forma šikany využívající nových technologií, při které se pronásledování obětí rozšiřuje, neboť prostřednictvím webu a mobilních telefonů jim hrozí nebezpečí 24 hodin denně. A je tady ještě jeden problém: technologická propast mezi generacemi. Máme generaci dětí narozených v digitálním věku – dětí, které již v pěti letech dobře ovládají hraní videoher a bez problémů surfují na Internetu – a dospělé, jejich rodiče a učitele, z nichž mnozí ani nevědí, jak zapnout počítač nebo poslat textovou zprávu, nebo kteří používají nové technologie ostražitě a s neochotou. Je proto naprosto nutné, abychom tento propastný rozdíl snížili.

Cíle programu jsou velkolepé, možná až příliš, vzhledem k rozpočtu ve výši 55 milionů EUR, který máme k dispozici, ale je to nicméně dobrý startovací bod. Jako obvykle se Parlament snažil dodat impuls průkopnickými návrhy, kterými se nyní nebudu zabývat, protože jsou v mé zprávě a já už jsem vyčerpala téměř všechen čas. Na závěr bych chtěla, pane předsedající, zdůraznit, že náš závazek, jak závazek Parlamentu, tak – o tom jsem přesvědčena – závazek Komise, nám nikdy nedovolí, abychom v těchto věcech povolili v bdělosti.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, členka Komise. - Pane předsedající, nejprve bych chtěla poděkovat Parlamentu za velmi rychlé vyřízení návrhu Komise, což umožní, aby program byl zahájen co nejdříve.

Za druhé chci poděkovat paní zpravodajce, která upozornila na velice důležité otázky, jimiž se zde musíme zabývat. Používání mobilních telefonů od té doby, co se poprvé objevily, se několikrát zmnohonásobilo. Nyní máme vzájemně se ovlivňující trhy, a velice malé děti – nejen mladí dospělí – tráví velkou část svého času na síti, někdy dokonce více než před televizí. Máme tady situaci, kdy rodiče nevědí, jak s těmito novými technologiemi zacházet, ani jaké jsou jejich funkce.

Nemyslím si, že bychom měli propadat skepsi. Internet a mobilní telefony jsou nádhernou vzrušující příležitostí. Přesto však nesmíme opomíjet druhou stranu mince. Ve skutečném světě jsou s používáním Internetu a mobilních telefonů spojena rizika, ohrožena je zejména ta nejzranitelnější část našeho obyvatelstva – naše děti. Tato nebezpečí jak paní zpravodajka správně zdůraznila – sahají od prohlížení závadného obsahu až po obtěžování či šikanu, a to všechno je teď snazší a běžnější. A co hůř, Internet se stal nástrojem sexuálního zneužívání. Navzdory společnému úsilí o potírání výroby a rozšiřování tak děsivého materiálu, jeho objem stále roste. Proto je tak naléhavě nutné s těmito negativními a nepřijatelnými praktikami bojovat.

Za ochranu dětí musíme nést společnou odpovědnost. Začíná to samozřejmě v rodině, ale rodinám musíme umožnit, aby svým dětem pomohly. To se týká vlád, průmyslu, neziskových organizací a škol. Právě to je cílem tohoto nového programu bezpečnějšího Internetu. Zachová to, čeho bylo dosaženo v předcházejících letech ohledně dosavadní internetové ochrany, ale staví na těchto úspěšných činnostech a zvyšuje bezpečnost dětí současného internetového prostředí. Víme, že tyto společné kroky jsou velmi dobrým příkladem toho, jak Evropa může přímo ovlivnit každodenní život občanů. Internet doma nebo ve škole používá stále více dětí, ale rodiče a učitelé nemají dost potřebných informací o možnostech a rizicích. Proto chceme aktivně usilovat o vytvoření bezpečnějšího internetového prostředí pro děti informováním rodičů, posílením pravomocí učitelů a výzvami vládám jednotlivých států a vzdělávacím společnostem ke koordinovanému postupu.

Podstatu návrhů Komise samozřejmě zachováme, ale Parlament předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, které podrobněji popisují jeden nebo více základních cílů a v nichž se podle všeho odráží značná shoda poslanců Parlamentu. Proto změny předložené ve zprávě paní Angelilliové Komise podporuje. Ty poté připraví cestu pro úspěšnou dohodu s Radou v prvním čtení. Jsem pevně přesvědčena, že kompromisní text programu tak, jak vám byl dnes předložen, Parlament velkou většinou podpoří, a doufám, že jej podpoří také ten druhý zákonodárce.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris, zpravodaj pro stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání. - Pane předsedající, příprava tohoto dokumentu byla radostná práce. Je to poprvé, kdy mohu upřímně a opravdově prohlásit, že byla radost pracovat úplně se všemi na tomto dokumentu v této tematické oblasti, zejména se zpravodajkou paní Angelilliovou.

Dovolil jsem si také ve věci tohoto konkrétního dokumentu obrátit se prostřednictvím tisku na své voliče, a tak některé připomínky, které uvedu, vycházejí z názorů mých voličů.

Ve Výboru pro kulturu jsme vedli skutečně příjemnou diskusi na vážné téma s některými fundovanými příspěvky. Všichni jsme si uvědomili, že není třeba znovu vynalézat kolo. Existuje řada již používaných osvědčených samoregulačních postupů. Mobilní telefonní společnosti, jako například T-Mobile, jsou v této oblasti v čele a nabízejí a instalují různé kontrolní mechanismy, které zafungují dříve, než se dítě dostane k jakémukoli obsahu na síti, natož k nějakému pochybnému obsahu. Poskytovatelé internetových služeb a organizace, jako například Internet Watch Foundation ve Spojeném království a evropská INHOPE, skutečně dobře spolupracují na řešení problémů ohledně obsahu některých internetových stránek a způsobu přístupu nezletilých z celé Evropy k těmto stránkám..

Jsou zde však problémy Paní zpravodajka se zmínila o tzv. groomingu. V celé Evropě neexistuje žádná jeho obecná definice a v žádném členském státě není zakázané manipulovat s dítětem způsobem, jaký popsala paní Angelilliová. To bychom měli sledovat. Možná by to paní Redingová mohla navrhnout na jednom či dvou zasedáních Rady některým zemím, které tomu nevěnují dostatečnou pozornost.

Byla to pro mě radost pracovat na této věci ve svém výboru; sdíleli jsme některé důležité zkušenosti a je to poprvé, kdy zde ve sněmovně mohu uvítat rozpočtové opatření.

 
  
MPphoto
 

  Titus Corlăţean, navrhovatel stanoviska Výboru pro zahraniční záležitosti. - (RO) Vzhledem k neustále se měnícímu audiovizuálnímu odvětví, nestačí vzdělávat děti, musíme také vhodným způsobem informovat rodiče a učitele o nebezpečí, které jejich dětem hrozí, a zapojit je do vytváření bezpečnějšího prostředí pro využívání internetových informačních služeb.

Na základě stanoviska Výboru pro zahraniční záležitosti bylo naším cílem vytvořit evropskou strategii pro potírání internetového lákání dětí a ochranu jejich fyzické, duševní a mravní integrity, která by mohla utrpět přístupem dětí k nevhodnému obsahu prostřednictvím nových komunikačních prostředků. Požadovali jsme, aby poskytovatelé internetových služeb přijali značku kvality, aby si tak uživatelé mohli snadno zkontrolovat, zda určitý poskytovatel souhlasí s etickým kodexem, či nikoli, a rovněž zda byly instalovány filtry a účinné systémy pro ověřování věku.

Trestná činnost v této oblasti není omezena hranicemi států. Domnívám se, že s ohledem na různé vnitrostátní databáze potřebujeme koordinovaný přístup a tyto databáze musíme napojit na Europol. V dané chvíli nemůžeme opominout ani hospodářská rizika spojená s využíváním Internetu dětmi, a právě proto jsme požadovali, aby také mobilní telefonní služby byly výslovně uvedeny jako oblast, kde je nutno děti chránit před zneužíváním a závadným chováním. Na závěr bych chtěl dodat, že podporujeme přijetí zprávy a blahopřejeme paní zpravodajce.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, navrhovatelka stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. – (EL) Pane předsedající, paní komisařko, myslím, že víceletý program ochrany dětí používajících Internet a jiné komunikační technologie zajišťuje Evropské unii náskok v oblasti ochrany dětí ve světovém měřítku. Využíváme proto příležitosti a blahopřejeme paní zpravodajce Evropského parlamentu, neboť i my jsme toho součástí a prokazujeme svou informovanost.

Především jako Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví ve svém stanovisku zdůrazňujeme, že vždy je nutno brát v úvahu zvláštnosti obou pohlaví, účast každého z obou pohlaví, znalosti a používání nových technologií a zvláštní ochranu, kterou každé pohlaví musí mít svou vlastní, a ochranu před nebezpečími, která se liší podle pohlaví, jiná je u chlapců, jiná u dívek, a kterou je nutno stanovit a analyzovat samostatně.

Poukazujeme rovněž na ochranu zranitelných skupin, zranitelných dětí vystavených nebezpečí sexuálního zneužití, obtěžování a šikany.

Další oblastí, na kterou upozorňujeme, jsou informace pro rodiče, opatrovníky a vychovatele, může to být kdokoli. Zdůrazňujeme rovněž nutnost zkoumat větší ochranu; dětí. Samozřejmě víme, že jste v této věci provedli hodnocení dopadů a veřejnou konzultaci. Výzkum však musí pokračovat a musí se zaměřit zejména na rozdíly mezi pohlavími.

Chceme zdůraznit také nutnost rozvíjet podnikavost, která musí překonávat překážky a nebezpečí, a nutnost řešit tato nebezpečí a vytrvat, aby se naše Evropa úspěšně rozvíjela a dobře chránila své občany.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, jménem skupiny PPE-DE. (HU) Děkuji vám, pane předsedající. Tato zpráva mně byla šitá na míru, neboť moje všechny čtyři děti surfují na síti, a tak se s těmito obavami potýkám denně. Členské státy dělají hodně, aby síť celého světa byla více přátelská dětem, a nesmíme zapomínat, že již v roce 1999 Komise zahájila program Bezpečnější Internet plus, který je v současné době stále v platnosti. Jak jsme se dozvěděli, program je zaměřen na boj proti závadnému a nedovolenému obsahu a klade velký důraz na zvyšování informovanosti o používání Internetu a také o podpoře vytváření bezpečného internetového prostředí. K tomu, co již bylo řečeno, bych chtěl pouze dodat, že v letech 2001 až 2007 zmizelo 20 000 dětí, z nichž bylo nalezeno 500.

Mezi uvedenými úkoly bych chtěl podtrhnout boj proti nedovolenému obsahu a potírání závadného chování na síti. V této oblasti jsou velké nedostatky: ne všechny členské státy EU mají horkou linku, kde můžeme okamžitě ohlásit jakýkoli nedovolený obsah, na který jsme narazili, nebo když objevíme stránky, které se snaží nalákat děti.

Nesmíme zapomínat na další důležitou věc, že zavedení znalostního základu si vyžádá větší a účinnější spolupráci mezi členskými státy. Není náhodou, že tento program věnuje téměř polovinu z přidělených 55 milionů EUR na zvyšování veřejného povědomí, neboť nejlepším lékem je prevence. V každém případě orgány s policejními kompetencemi věnují všechen svůj čas na sledování pachatelů trestné činnosti, ať jde o softwarovou kriminalitu či jiný druh trestné činnosti. Právě z tohoto důvodu bychom chtěli členské státy upozornit, že by samy mohly vyčlenit další finanční prostředky ke zmíněným 55 milionům EUR z Evropské unie a účinněji spolupracovat při provádění programu, o němž tato zpráva pojednává. Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů schválení zprávy podporují. Děkuji vám za pozornost.

 
  
MPphoto
 

  liana Malinova Iotova, jménem skupiny PSE (BG) Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové. Paní Angelilliová, dovolte mi prosím, abych vám vyjádřila své poděkování, a upřímné blahopřání k vaší zprávě. Nyní, kdy je hlavním tématem světová finanční krize, je správné, že se na ni plně soustředíme. Ale nějak se nám dostala na vedlejší kolej otázka počítačové trestné činnosti zaměřené na děti, i když jsme si vědomi toho, že kdykoli může náhle vzniknout závažná hrozba v podoběformě skutečné pandemie nedovoleného obsahu na síti. Zrovna dnes stanice BBC zveřejnila výsledky studie, průzkumu, který provedla a který ukázal, že tři ze čtyř dětí se na síti setkaly se závadným obsahem. Tato zpráva nejen vysílá varovný signál, ale poskytuje také spoustu podnětů k tomu, jak proti nedovolenému obsahu na síti bojovat. Zabývala jsem se touto otázkou jako stínová zpravodajka. Minulý týden jsem doma v Bulharsku uspořádala jednání u kulatého stolu. Zúčastnili se ho zástupci policie, nevládního sektoru, Agentury pro ochranu dětí, mobilních operátorů a dodavatelů. Tématem jednání byla tato zpráva.

Vedli jsme seriózní a podrobnou diskusi, která vyústila v řadu závěrů. Za prvé, spoustu práce bude třeba věnovat zvyšování povědomí o závažnosti a skutečném stavu tohoto problému v celé evropské společnosti. Bohužel je to problém, který se často ocitá mimo náš záběr. Za druhé, výchova dětí by měla začínat v rodině a ve škole, což na druhé straně vyvolává nutnost speciálně zaměřených pokynů pro rodiče a učitele. Jednotlivé úsilí je předem odsouzeno k nezdaru. Důležitý je naopak koordinovaný postup, výměna informací, vytvoření databáze a mezinárodní spolupráce. Mnohé instituce, které jsem uvedla, vyzvaly Evropskou komisi, aby doporučila členským státům zvýšit postihy podle vnitrostátních právních předpisů za rozšiřování a vytváření závadného a nedovoleného obsahu a obchodování s ním. Doporučily také zřízení evropského právního rámce pro vedení trestního řízení.

Informovanost evropských orgánů a občanů by se napříště měla zlepšit. Nesmírně důležité také je, aby pokračovalo zřizování horkých linek. A rovněž velice důležité je, abychom spolupracovali s policejními orgány a zřídili příslušnou databázi. Je třeba zavést obecné označení „přátelský dětem“, které rodičům a dětem pomůže rozpoznat bezpečné internetové stránky. Jsem přesvědčena, že program bude po roce 2013 pokračovat a že v Evropské unii budou existovat i další programy.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, jménem skupiny UEN. (PL) Pane předsedající, svobodné používání Internetu, mobilních telefonů a jiných druhů komunikačních technologií je velice cenné pro dospělé, ale může být škodlivé pro děti, protože ještě nejsou dostatečně vyzrálé a chybí jim potřebné zkušenosti. Internet je nesmírně užitečný nástroj pro nás všechny, nicméně je využíván k tvorbě stránek pro výměnu pedofilních a pornografických materiálů a také k pokusům o kontaktování nezletilých. Totéž platí pro mobilní telefony.

Také jiné méně extrémní činnosti mohou být škodlivé. Reklama na nezdravé potraviny v televizi a na Internetu zaměřená na děti negativně ovlivňuje jejich zdraví. Může vést i k rodinným sporům a k nevhodným stravovacím návykům ve skupině vrstevníků. Sněmovna nedávno jednala o problematice dětské obezity a nadváhy. Mnoho hodin strávených denně před monitorem počítače nebo u televizní obrazovky omezuje fyzickou aktivitu dětí a poškozuje jejich řádný tělesný vývoj. V průměru stráví děti tímto způsobem tři hodiny denně, ale mnoho jich před obrazovkou tráví podstatně delší dobu. Agresivní chování předváděné v televizních programech má na děti negativní psychologický účinek.

Je proto velmi důležité uplatňovat program zaměřený na zajištění odpovědného používání nových komunikačních technologií dětmi a mladými lidmi. Blahopřeji paní zpravodajce a Evropské komisi k vyřešení této otázky.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Jako jedna ze spoluautorek zprávy o strategii o právech dítěte jsem velmi ráda, že se na pořad jednání Evropského parlamentu dostává také návrh rozhodnutí Parlamentu o ochraně dětí, které používají Internet a jiné komunikační technologie. Internet je klasickým příkladem věci, která je pro lidi mimořádně prospěšná, ale na druhé straně může společnosti škodit, pokud ji používají lidé s kriminálním chováním.

Denně jsme svědky toho, že prostřednictvím Internetu dochází k lákání a zneužívání dětí k prostituci, pedofilii a pornografii. Je proto povinností celé společnosti, ale samozřejmě v první řadě rodičů, aby dětem vysvětlili pravidla používání Internetu, ale i zneužívání a rizika, které s sebou nese. Děti láká počítač už od velmi raného věku. Mnohdy jim my dospělí závidíme jejich technické schopnosti, ale ve své dětské naivitě mohou být snadno zneužitelné.

Jsem vděčná za to, že aktivity tohoto druhu se prosazují jako priorita v Evropském parlamentu, a podporuji urychlení navrhovaného programu, aby mohla být zahájena jeho realizace do ledna 2009.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström (PSE). - (SV) Pane předsedající, na začátku chci poděkovat paní Angelilliové za konstruktivní zprávu, ve které sledovala rozhodnutí v rámci dětské strategie. Minulý týden jsem předložila zprávu o mládeži a sdělovacích prostředcích – závažný průzkum zvyků mládeže ve vztahu ke sdělovacím prostředkům, kde rovněž diskutujeme o názorech rodičů. Nové je to, že většina mladých ve Švédsku má ve svém pokoji svůj vlastní počítač a že televizní přijímače byly vyhozeny.

V používání Internetu je mezi dívkami a chlapci obrovský rozdíl. Dívky chatují, navazují sociální kontakty a posílají textové zprávy, zatímco chlapci hrají počítačové hry. Dívky jsou kontaktovány kvůli sexuálním kontaktům. Méně dívek než dříve přichází do styku se stránkami s pornografií a s pornem na síti nesouhlasí. Ve skutečnosti se jen málo z nich sejde s někým cizím z Internetu.

Dnešní mladí lidé mají zdravý pohled na sdělovací prostředky, ale vysoká konzumace u některých z nich budí obavy rodičů i nás politiků. Tuto specifickou skupinu mladých lidí je nutno zahrnout do budoucího programu Společenství. Velkého konzumenta jsme definovali jako někoho, kdo používá konkrétní médium více než tří hodiny denně. To se týká přibližně osmi až devíti procent mladých lidí jako celku. V současném Švédsku však 96 % veškeré mládeže a 70 % mladších dětí má mobilní telefon, takže věci se vyvíjejí rekordním tempem. Úkolem nás poslanců je zabývat se stinnými

stránkami.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat paní Angelilliové za řešení této velice důležité otázky. Zpráva, kterou máme před sebou, je znamenitá. Bylo by však mnohem lepší, kdybychom o této věci vůbec nemuseli jednat. Bylo by to o moc lepší, kdybychom se nemuseli zabývat lidmi, kteří chtějí mravně narušit a zneužít děti pro zavrženíhodné účely. Bez výčitek označuji tyto lidi za mravní odpad.

Často říkáváme, že naše děti jsou pro nás tím nejcennějším. A každé bohatství je nutno chránit před zloději. Takto vnímám opatření na ochranu dětí, které používají moderní technologie, zejména Internet. Některé děti tráví surfováním na Internetu několik hodin denně. Tyto technologie jsou v moderním světě součástí každodenního života. Umožňují lidem účinnější komunikaci a v běžném životě nám velice pomáhají. Usnadňují například činnost v oblasti administrativy, vědy, i přístup ke kultuře a znalostem. Tuto kladnou stránku je třeba podporovat a rozvíjet. Bohužel je tady také stránka negativní, kterou představuje zneužívání Internetu a moderních komunikačních technologií k šíření závadného obsahu, jako je pornografie, užívání drog, satanismus, hraní her a nevhodný životní styl.

Pedofilové používají Internet k vyhledávání svých obětí. Internet může být přirovnán k noži, který je užitečný pro krájení chleba, ale mravně závadný obsah na Internetu může dětem způsobit rovněž závažnou psychologickou újmu. Vyžaduje to podle mého názoru přijetí některých důležitých opatření. V první řadě je třeba vytvořit systém, který umožní, aby ti, kdo se takových činů dopouštějí, byli zjištěni a podle zákona přísně trestáni. Za druhé všichni, kterých se to týká, by měli mít větší povědomí o nebezpečích spojených s Internetem, mobilními telefony, televizí a videohrami. Mám na mysli děti, rodiče, pedagogy, učitele v nedělní škole a organizace mládeže, jako je skautské hnutí. Za třetí je potřeba zlepšit spolupráci v této oblasti mezi dohlížecími orgány a orgány, které na jejich činnost navazují v Evropské unii i ve světě. Vždyť servery umísťující závadný materiál na síť mohou sídlit v kterékoli zemi. Za poslední, naše opatření by měla být systematická a mít preventivní charakter a k viníkům by se mělo přistupovat velice přísně.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - Pane předsedající, využiji svůj dnešní projev k tomu, abych vyzval všechny země EU k následování praxe uplatňované v Británii, kde horké linky získaly pravomoci k notifikaci a odstraňování protiprávních obsahů, a když jsou tedy na síti zjištěny a ohlášeny snímky sexuálního zneužívání dětí, horké linky mohou okamžitě nařídit poskytovateli služeb nebo hostitelské společnosti, aby obsah vymazaly. Tento návrh prosazuje organizace Internet Watch Foundation se sídlem v Oakingtonu v hrabství Cambridgeshire v mém volebním obvodu. Chci samozřejmě poděkovat paní komisařce Redingové za to, že jim tyto pravomoci platné po celé Evropě udělila.

Pozměňovací návrh 25 našeho parlamentu, v němž se požaduje zavedení těchto horkých linek a jejich úzké napojení na policii, může učinit pokrok směrem k danému cíli . Je nutné rychle vynutit zablokování stránek, které neustále přeskakují mezi servery jednotlivých zemí, aby se zamezilo jejich odhalení, a zároveň je třeba zabránit dalšímu zneužívání dětí, které se děje nejen, když snímky vznikají, ale pokaždé, když jsou prohlíženy.

 
  
MPphoto
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Pane předsedající, paní komisařko, návrh Komise na zavedení evropského programu na ochranu dětí používajících Internet byl vypracován na pozadí evropské akce na podporu větší bezpečnosti nezletilých, kteří používají nové technologie. Komise udělala důležitý krok.

Rozšíření znalostí v oblasti IT vedlo k tomu, že děti jsou více vystaveny nebezpečí nedovoleného a závadného obsahu na síti. Také proto vítám jakékoliv úsilí vynaložené na dosažení cíle Komise, jímž je právě co největší bezpečnost při používání Internetu, zejména dětmi.

Podporuji také návrh paní zpravodajky, které blahopřeji k okamžitému schválení programu, který tak může začít platit od 1. ledna 2009. Zároveň doufám, že bude vytvořen vhodný finanční rámec na období od roku 2009 do roku 2013, neboť nárůst výskytu dětské pornografie na Internetu je alarmující a vyzývá nás k okamžité akci.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Blahopřeji paní zpravodajce. Voda je dobrá, ale když není čistá, filtruje se. Totéž platí o Internetu. Filtr Davide umožňuje přístup na Internet prostřednictvím bezpečné a kontrolované sítě a chrání hlavně mladistvé uživatele před nevhodnými webovými stránkami. Využívá nejvyspělejší technologie a neustále se aktualizuje. Má vysokou účinnost. Blokuje přístup na stránky obsahující pornografii, pedofilii, násilí, satanismus, černou magii atd. Zároveň signalizuje důvod blokování.

Filtr je účinný i proti firmám, které se připojují na telefonní čísla za vysoké ceny. Davide se obrací na všechny, kteří chtějí chránit své počítače před nebezpečnými stránkami. Kodex, ke kterému se hlásí, vyžaduje, aby mladiství měli zaručen bezpečný přístup na Internet. Na používání filtru se stačí zaregistrovat na stránce http://www.davide.it" .

 
  
MPphoto
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). - (HU) Děkuji vám, pane předsedající, paní komisařko. Internet, herní konzole a počítačové hry obsahují spoustu násilí, brutální záběry a erotický obsah a mohou vyvolat i závislost, nespavost, nervozitu a poruchy přijímání potravy. Většina dětí není ještě připravena na tento typ obsahu a hrozí, že z nich vyrostou psychicky narušení a sexuálně úchylní jedinci. Moderní technologie nepochybně umožňuje odfiltrovat nežádoucí obsah pomocí softwarových aplikací, stejně jako to můžeme dělat se spamem – nevyžádanou elektronickou poštou – a zablokovat závadné webové stránky na počítačích, které používají děti. Informace o tomto zařízení by měly být v širokém povědomí mezi rodiči a je třeba naléhavě vyzývat výrobce počítačů, aby tyto programy dodávali jako součást povinného vybavení počítačů. Potřebujeme totiž určitou ochranu digitálního prostředí. Je jasné, že někteří lidé to považují za pokus o omezení svobody Internetu, ale podle mého názoru je ochrana duševního zdraví a důstojnosti našich dětí vyšší hodnotou. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Pane předsedo, počet Evropanů připojených k Internetu narůstá exponenciální řadou. Děti tráví na síti čím dál více času a podobně rychle rostou i kriminální aktivity na webových stránkách a jsou snadno dostupné nejmladší generaci. Za současného stavu, kdy je v databázi Interpolu evidováno přes pět set tisíc snímků s dětskou pornografií – polovina dětí se již někdy dostala na stránky s pornografií a jen 4 % rodičů takovou možnost u svých dětí vůbec připouští – se domnívám, že rozpočet pro bezpečný Internet je poddimenzován. Je potřeba investovat do vývoje počítačových systémů, které budou účinně podobným jevům předcházet v zárodcích. Je nutné, aby Evropská unie spojila v této oblasti síly s USA a Japonskem. Dosavadní izolované projekty musí být nahrazeny opatřeními zahrnujícími jak děti, tak rodiče, školy, telekomunikační operátory, státní instituce či nevládní organizace. Na druhou stranu oceňuji zřízení sítě horkých linek, kam mohou občané a i rodiče ohlásit závadný obsah na Internetu, jako je tomu například v České republice pod správou nevládní organizace Naše dítě.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Pane předsedající, je smutnou realitou, že skvělé možnosti, které nám všem Internet nabízí, přímo úměrně zvýšily morální, fyzickou a sociální hrozbu pro naše děti a mladistvé po celém světě.

Tato zpráva se proto přímo zaměřuje na to, co můžeme udělat, abychom zmařili zneužívání Internetu, zejména pokud jde o dětskou pornografii, lákání dětí po Internetu a navádění k sebepoškozování, jehož jednou z nejhrůznějších forem jsou stránky, které skutečně podněcují k sebevraždě.

Věřím, že program Bezpečnějšího Internetu tyto problémy skutečně úspěšně vyřeší. Podle mě existují tři klíčové otázky. Za prvé zlepšování vybavení pro účinnou policejní spolupráci a domnívám se, že je nutno podpořit evropskou databázi snímků s dětskou pornografií. Za druhé lepší vystopovatelnost finančních pohybů, které souvisejí s dětskou pornografií, a za třetí náležitě předem uváděné obecné označení bezpečnosti internetových stránek, aby rodiče spolehlivě věděli, co si jejich děti mohou bezpečně prohlížet.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Chtěl bych se vyjádřit k předkládané zprávě. Zpráva hovoří o nebezpečích, jako je zastrašování, dětská pornografie, internetové lákání dětí, šikana, šíření rasistického obsahu a navádění k sebepoškozování. Jsem přesvědčen o tom, že Internet je jednou z největších technických vymožeností 20. století, ale na druhé straně může připravit naše děti o radost z poznávání čisté a upřímné lásky a vytváření přirozených vztahů. Ten, kdo v internetových diskusích nepoužívá vulgární slovník, ten, kdo nestaví na odiv své sexuální úspěchy, ten je úplně „mimo“.

Nebudu dnes ale hovořit o hrozivých statistikách zneužívání dětí prostřednictvím Internetu. Jako poslanec, pro kterého jsou rodinné hodnoty tím nejdůležitějším, chci upozornit na to, že tato společnost i díky Internetu může okrádat děti o jejich nevinnost. Chci poukázat na potřebu větší odpovědnosti, a to je klíčové slovo, poskytovatelů internetových služeb, ale také rodičů zamezit dětem v přístupu k obsahu, který by mohl narušit jejich přirozený vývoj.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, členka Komise. - Pane předsedající, plně souhlasím se vším, co ve sněmovně zaznělo, a děkuji poslancům Parlamentu nejen za vedení této rozpravy, ale také za to, že ji zprostředkovali svým voličům a lidem v oblasti své působnosti, protože se domnívám, že základním problémem je nedostatečná informovanost dospělých.

Děti často umějí velmi dobře zacházet s novými technologiemi a je to poprvé v historii lidstva, kdy děti toho umějí víc než rodiče, učitelé a dospělí. A tak zde skutečně musíme rodiče, učitele a dospělé posílit a považuji to za společnou odpovědnost celé společnosti, nejenom politiků, ale také nevládních organizací, a především poskytovatelů internetových služeb. Jsem například vděčná také za to, že zástupci odvětví mobilních telefonů podepsali memorandum o porozumění, že budou sami poskytovat informace rodičům a eliminují škodlivý obsah v telefonech 3G.

Síť horkých linek, které jsme v rámci svého programu Bezpečnější Internet zřídili, je velice důležitá a ve většině členských států funguje naprosto dokonale. Na dotaz maďarského poslance odpovídám, že maďarská horká linka bude spuštěna v roce 2009. Pouze dva členské státy doposud ponechávají tyto problémy na policejních složkách. Můžeme proto konstatovat, že již dnes má program Bezpečnější Internet velice příznivý dopad. Osobně bych si přála, aby horké linky vešly více do povědomí. V některých zemích se o nich ví velmi dobře, ale ne ve všech. A tak jako poslanci Parlamentu byste prostřednictvím nejrůznějších aktivit mohli přispět k tomu, aby se o nich vědělo více. Chtěla bych vám za to opravdu poděkovat a domnívám se, že by vám za to poděkovali také rodiče a děti.

Padly dotazy na trestní řízení v rámci EU. Zde vám musím říci, že by bylo velice dobré, kdyby úmluvu o počítačové trestní činnosti ratifikovaly všechny členské státy. Mohu vám také sdělit, že ministři vnitra a spravedlnosti pod vedením mého přítele komisaře Barrota pracují na všech těchto otázkách včetně otázky lákání dětí na Internetu a pan Barrot v dohledné době předloží návrh. Mohu vás také ujistit, že dobře probíhá mezinárodní spolupráce policie a donucovacích orgánů. Věci se zde tedy ubírají správným směrem.

Pokud jde o problematiku filtrů nežádoucího obsahu, zde je opět důležitá informovanost rodičů. Většina rodičů neví, že nějaké filtry existují a že mohou tyto filtry použít. Proto jsem vyzvala poskytovatele internetových služeb, aby při uzavírání smluv rodiče vždy informovali, jaké možnosti mají k tomu, aby své děti před tímto obsahem uchránili.

To se týká velice malých dětí. V případě mladistvých musíme samozřejmě posílit samotné děti, a proto se domnívám, že nejlepší je říci jim, že oni sami mohou zabránit tomu, aby se chytili do pasti, protože nemůžeme ke každému dítěti postavit policistu – to opravdu není možné. Ale děti dokážou velmi dobře pochopit, co je dobrý obsah, a co špatný. Myslím si tedy, že s pomocí programu Bezpečnější Internet musíme posílit samotné děti, kromě toto že posílíme rodiče a učitele. To bude naší povinností v příštích měsících a letech, a pokud se toho zúčastní všichni, bylo by to řešení problému.

Děkuji paní zpravodajce a všem poslancům, kteří pomáhají udělat z Internetu bezpečné místo pro naše děti.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, zpravodajka.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych poděkovat paní komisařce; poskytla nám důležitá ujištění, a zároveň uvedla, že Komise a pan komisař Barrot hodlají předložit právně závaznou definici pojmu „grooming“, která by byla společná pro všechny členské státy. To bezesporu považuji za velice důležitý cíl.

Je myslím jasné, že tento program nemůže vyřešit všechny problémy, přinejmenším proto, že je to pouze program, a ten má svá právní a rozpočtová omezení. Přesto z rozpravy jasně vyplývá, že Evropský parlament chce proti závadnému obsahu na síti aktivně bojovat. Cílem do budoucna je rovněž lepší koordinace v boji proti tomuto obsahu na evropské úrovni, zpřístupnění nejlepších postupů, přijetí opatření, která zaznamenala největší úspěch, a sdílení informací a metod. Podle mého názoru se mezinárodní spolupráce v této oblasti musí neustále prohlubovat, neboť jak uvedli jiní poslanci, je to oblast, která nezná žádné hranice. Musíme proto pokročit ke sdílení údajů a informací v reálném čase.

Parlament chce v této oblasti zůstat v čele. Máme mnoho návrhů, z nichž o některých se zmínili moji kolegové: myšlenka používat značku „přátelský k dětem“, úloha „horkých linek“ a policie při předcházení internetovému zneužívání dětí a jeho potírání, ale také nutnost iniciativního uplatňování samoregulace ze strany mobilních operátorů a poskytovatelů služeb. Mimo to jsem přesvědčena, že své úsilí musíme směrovat na sledování finančních transakcí spojených s výměnou obrázků dětské pornografie.

Sdílím názor paní komisařky, že informační a osvětové kampaně zaměřené nejen na děti, ale také na dospělé, rodiče a učitele, a vedené nikoli za účelem kriminalizace nových technologií neboť jsou nezbytně nutné mají pro evropské děti zásadní význam.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. - Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve středu.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), písemně. (RO) Vítám tuto iniciativu, která se zaměřuje na vzdělávání rodičů i dětí v otázkách používání Internetu a jejímž konečným cílem je dosažení menší zranitelnosti dětí vůči zneužití na síti. Pokládám za dobrou myšlenku vést osvětu ve školách, ale bylo by, myslím, užitečné poskytnout programy upravené pro různé věkové skupiny. Vždyť přece šesti či sedmiletému dítěti nelze věci vysvětlovat stejným způsobem jako 16letému mladistvému.

Zároveň mám pocit, že je nutné vyvinout účinnější filtrační technologie, neboť dosti často dochází k tomu, že do poštovní elektronické schránky přijde nevyžádaná zpráva s pornografickým materiálem snadno dostupným pro děti, které mají e-mailový účet. Další úsilí si vyžádá ověřování věku osoby, která vstupuje na stránky obsahující pornografický materiál, neboť nezletilí se na takovéto stránky dostávají velice snadno.

Na závěr dodávám, že podporuji iniciativu povzbuzující mezinárodní spolupráci v této věci. Bylo by přece jenom lépe dosáhnout celosvětové dohody, zejména pokud jde o označování stránek informací „obsah bezpečný pro děti“, vzhledem k tomu, že velký počet stránek pro děti škodlivých je umístěn na doménách, které nejsou spravovány organizacemi z EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), písemně. – (HU) Zavedení víceletého programu Společenství na ochranu dětí používajících Internet a jiné moderní komunikační technologie má podle mě klíčový význam a je naprosto nutné, neboť je v našem společně sdíleném společenském zájmu, abychom využili všech dostupných prostředků k ochraně dětí před škodlivým a nebezpečným obsahem.

Iniciativy – kromě toho, že jsou určeny především na ochranu dětí – budou mít znásobený účinek, jelikož budou zároveň podporovat zvýšenou bezpečnost Internetu. Dosažení těchto cílů bude vyžadovat spolupráci rodičů, škol, poskytovatelů služeb, veřejných orgánů a sdružení, neboť účinné kroky na ochranu našich dětí budeme moci přijmout pouze tehdy, budeme-li postupovat společně.

V boji proti závadnému obsahu mají velký význam také opatření přijímaná členskými státy, jako je vytvoření národních kontaktních míst a jejich účinná spolupráce. Pokládám za důležité vytvořit účinné postupy a mechanismy zahrnující informace, pomoc prostřednictvím horké linky, bezprostřední zásah, prevenci, vytvoření databáze zkušeností a osvědčených postupů a rovněž průběžné sledování.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), písemně. – (HU) Pane předsedající, dámy a pánové, chystáme se přijmout nové usnesení o ochraně dětí. Jako matka tuto iniciativu vítám a souhlasím s tím, aby děti byly chráněny před nedovoleným obsahem na Internetu a jiných fórech, která se na ně zaměřují, a rovněž proti obsahu, který jiným způsobem ohrožuje jejich vývoj.

Domnívám se, mimo výše uvedené cíle, že neuspějeme, budeme-li se pokoušet chránit děti výlučně tím způsobem, že se budeme snažit odstranit z jejich blízkosti pornografický nebo nedovolený obsah. Bylo by sice ideální, kdybychom to tak mohli udělat, ale není to možné. Proto považuji za důležité, aby se kromě prevence děti učily, co mají dělat, když se na ně někdo tímto způsobem obrátí nebo když jsou takovým vlivům vystaveny.

Musíme je naučit, že mohou vyhledat pomoc – a tato pomoc musí být doopravdy reálná a dosažitelná. Na tuto situaci musíme připravit každé dítě předem, stejně jako je učíme, aby nenasedaly do neznámého auta nebo nepřijímaly sladkosti od cizích lidí. Za takovouto přípravu nese hlavní odpovědnost bezprostřední okolí, tj. rodiče, rodina, škola. Návrh, o kterém budeme nyní hlasovat, je navýsost důležitý, ale může být účinný pouze v případě, že půjde ruku v ruce se snahou chránit okolní prostředí dítěte.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písemně. – (HU) Chtěla bych poblahopřát své kolegyni Robertě Angelilliové k její zprávě o ochraně dětí používajících Internet a jiné komunikační prostředky, která obrací pozornost na velice vážné a narůstající nebezpečí. Prostřednictvím stále dostupnějších nových technologií a počítačových dovedností jsou naše děti rostoucí měrou vystavovány nebezpečí sexuálního obtěžování, dětské pornografie, šikany a podněcování k rasismu. Slyšíme o narůstajícím počtu případů, kdy pachatelé využívají chatových portálů celosvětové sítě, aby své nezletilé oběti zaskočili a získali jejich důvěru s úmyslem je zneužít.

Hrozivé údaje ukazují, že nová nebezpečí vyvolaná technologickou revolucí je nutné řešit na základě sladěného akčního plánu EU, který dokáže problém pojmout v celé jeho složitosti, se zapojením rodin dětí, škol a učitelů a současně za spolupráce operátorů v oblasti komunikací a orgánů s policejními pravomocemi. Víceletý program Společenství zahájený Komisí musí obsahovat opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu na síti, jehož objem bohužel neustále roste, a to na jedné straně zvyšováním informovanosti, a na druhé straně účinnějším a koordinovanějším používáním nástrojů trestního práva platného v jednotlivých členských státech. Kromě toho si učitelé, opatrovníci, a především rodiče musí být vědomi skrytých nebezpečí nových komunikačních technologií. Pevně věřím, že Parlament – v souladu se záměrem mé kolegyně – tento návrh co nejdříve přijme a že nový program bude moci začít fungovat už v lednu.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), písemně. (HU) Podle Eurobarometru 74 % 12 až 15letých používá Internet každý den a mnozí z nich se setkávají s pornografickými obrázky. Podle průzkumu organizace Internet Watch Foundation v posledních letech výskyt případů zneužívání dětí přes Internet stoupl o 16 %. Uvedená čísla jasně naznačují, že bezpečnost dětí na síti lze zajistit pouze prostřednictvím mnohoúrovňového přístupu, který zahrnuje děti, rodiny, školy, telekomunikační operátory a také poskytovatele internetových služeb a soudní orgány.

Domnívám se, že pokud jde o ochranu dětí na Internetu, klíčovou úlohu zde musí hrát prevence. Považuji za důležité, aby pro provozování stránek obsahujících pornografii, násilí a jiný obsah poškozující vývoj dětí a pro přístup na tyto stránky bylo vyžadováno zvláštní povolení. Vzhledem k tomu, že v některých zemích se osvědčilo, se souhlasem soudních orgánů, blokování webových stránek s pedofilním obsahem na domácích i zahraničních serverech, a protože celkově současný právní rámec zemí umožňuje takový obsah odstranit, vyzývám soudní orgány členských států, aby podnikly nezbytné kroky k zablokování těchto stránek. Stálo by rovněž za to, abychom zvážili, zda nejen vytváření takovýchto webových stránek, ale i jejich pouhé prohlížení by nemělo být považováno za trestný čin.

Pro provádění prevence se vyžaduje příslušné vzdělání a rozsáhlé znalosti. Děti musí být připravovány kvalifikovaně, aby dokázaly s použitím různých nástrojů odhalit případné zneuživatele a uměly se jim bránit.

 
  
MPphoto
 
 

  Roxana Plumb (PSE), písemně. (RO) V současné době nabízí Internet velké množství informací a zábavy, ale také prostředí, které je nesmírně nebezpečné pro děti. Proto považuji za naprosto nezbytné, aby byl zahájen program Bezpečnější Internet, který má chránit děti používající Internet a nové technologie.

Úspěch tohoto programu bude záležet na tom, jak bude využito oněch 55 milionů EUR finančních prostředků, ale také na tom, jak se nám podaří zkombinovat technické a vzdělávací aspekty. Průzkumy ukazují, že používání softwarových aplikací pro odfiltrování nebezpečného obsahu, jehož působení jsou děti vystaveny, ochrání 90 % dětí, zatímco za ochranu zbývajících 10 % jsou odpovědni rodiče a ti, kdo za děti bezprostředně odpovídají. Musí těmto nezletilým vysvětlit, aby žádnému cizímu člověku z Internetu neslibovaly schůzku, aby neodpovídaly na zprávy s neslušným obsahem a neposkytovaly cizím lidem žádné informace a fotografie osobní povahy.

Model používaný v odvětví vizuálních sdělovacích prostředků, kdy televizní programy uvádějí minimální věk, od kterého je sledování příslušného filmu nebo programu povoleno, musí být přizpůsoben pro síťová média. Prvním krokem směrem k ochraně dětí před nedovoleným internetovým obsahem by bylo výslovné označení stránek jako „vhodné pro děti“.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písemně. – (PL) Program na ochranu dětí používajících Internet a jiné nové technologie je jednou ze základních forem ochrany, pokud jde o rozšíření technologií i větší obeznámenost s používáním počítačů. V důsledku toho jsou děti aktuálně ohroženy vzhledem k nedovolenému obsahu, jako je dětská pornografie, a nevhodnému chování, například obtěžování, lákání dětí přes Internet a svádění prostřednictvím Internetu.

Podle statistik více než 70 % mládeže ve věku od 12 do 15 let používá Internet přibližně tři hodiny denně. Bohužel většina těchto mladistvých si prohlíží obrázky pornografické povahy. Rostoucí počet internetových stránek obsahujících pornografii a stále nižší průměrný věk dětí, které se stávají obětí tohoto trendu, je rovněž důvodem ke znepokojení.

Jedinou cestou jak zvýšit bezpečnost dětí v internetovém prostředí je mnohoúrovňový přístup. Tento široce pojatý program musí zahrnovat děti, jejich rodiny, školy, telekomunikační operátory, poskytovatele internetových služeb a další instituce. Důležitou úlohu v boji proti závadnému obsahu na Internetu by měly hrát horké linky sloužící ke shromažďování informací o nedovoleném obsahu. Děti je třeba poučit, jak se bránit nebezpečnému chování na Internetu. Rodiče a učitelé by se zase měli zapojit do vzdělávacích kampaní, aby se snížila generační propast v oblasti nových technologií a aby bylo možno účinněji se vyrovnat s hrozbami, které přinášejí.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), písemně. (ET) Vzhledem k tomu, že Internet se stále více stává běžnou součástí našeho života, dnešním dětem stále častěji hrozí, že se v prostředí sítě stanou obětí zneužití, budou kontaktovány za sexuálními účely či obtěžovány atd.

Podle nedávno zveřejněné zprávy EU Kids Online 68 % dětí v Estonsku, odkud pocházím, má přístup k Internetu z domova. To je jedno z nejvyšších čísel v Evropě a je srovnatelné s Dánskem, Belgií, Švédskem a Spojeným královstvím.

Vysoká internetová dostupnost by neměla automaticky znamenat, že tady hrozí vyšší výskyt případů obtěžování nebo častější setkání s nevhodným obsahem, ale ze zemí, které byly zahrnuty do průzkumu, se Estonsko řadí do skupiny s nejvyšší dostupností Internetu, společně s Nizozemskem a Spojeným královstvím.

V rámci Evropy existují mnohé podobnosti – polovina všech dětí si zjišťuje informace o sobě, čtyři z deseti přicházejí do styku s pornografickými materiály, jedna třetina se setkává s materiály zobrazujícími násilí, mnozí dostávají nevyžádané zprávy sexuální povahy a celých devět procent se skutečně sejde s lidmi, které poznali na Internetu. 15-20 % evropské mládeže se na Internetu setkalo s obtěžováním. V Estonsku je tento počet dokonce ještě vyšší, 31 % (ve věku od 6 do 14).

Domnívám se, že bychom se na tyto otázky měli více zaměřit. Zejména v členských státech, jako je Estonsko, kde děti stále častěji používají Internet v každodenním životě. Používání Internetu má samozřejmě své kladné stránky. Stále větší pozornost však musíme věnovat hrozbám, které s sebou přináší.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písemně. Pane předsedající, zpráva paní Roberty Angelilliové se značnou měrou zaměřuje na pornografii na Internetu dostupnou dětem, nicméně je tady další, dokonce ještě závažnější otázka. Je to násilí. Pornografický materiál může být při prohlížení jen vzrušující, ale sledování velice přesvědčivých scén násilí vůči druhým, nebo dokonce sebepoškozování je něco, co by skutečně mohlo povzbudit mladé k bezmyšlenkovitým činům. Vzpomeňme jen na veškerou diskriminaci dětí z menšinových skupin a agresi projevovanou vůči nim nebo střelbu ve školách.

Zrovna nedávno došlo ve Finsku ke střelbě ve dvou školách – velice blízko mého volebního obvodu Estonska. Bylo zjištěno, že střelec uveřejnil informaci o násilné akci na Internetu těsně předtím, než hrůzný čin spáchal. Tento materiál byl přístupný jiným problémovým nezletilcům a nedokážeme si představit, co by mohlo následovat příště.

Docházím k názoru, že Evropská unie by měla podniknout zásadní kroky, aby tuto propagaci násilí zastavila, ale neomezila přitom svobodu projevu. Každý lidský život musí být chráněn, a když mládež potřebuje pomoc či vedení, je třeba je poskytnout. Nemůžeme si dovolit ničit nebo marnit životy mladých lidí, kteří jsou budoucností Evropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písemně. – (PL) Současná situace je taková, že mladí lidé bývají zběhlejší v používání nových technologií než starší generace. Pro děti a mládež Internet neskrývá žádná tajemství a obecně lépe než jejich rodiče rozumí tomu, jak funguje. Zároveň však právě děti a mladiství jsou nejvíce ohroženi psychologickým násilím na Internetu.

Podle údajů shromážděných v rámci kampaně zaměřené na používání Internetu dětmi polovina všech Poláků používajících Internet zažila na síti urážky, ponižování a hrozby.

Situace je ještě vážnější, pokud jde o děti. Více než 70 % mladých uživatelů Internetu se dostalo k pornografickému či erotickému materiálu a více než polovina z nich sledovala kruté a násilné scény.

Je však třeba zdůraznit, že velká většina těchto mladých se k tomuto materiálu dostala náhodně a záměrně ho nevyhledávala. Pouze 12 % dětí přiznalo, že tyto stránky si vyhledalo.

Uvádím zde ve sněmovně tuto statistiku, aby si poslanci uvědomili, jak závažným hrozbám je naše nejmladší generace vystavena, a jako příklad uvádím svou zemi.

Podle mě je proto naprosto nezbytné, aby plánovaný program na ochranu dětí byl realizován.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) Děti ve stále větší míře používají Internet pro komunikaci, vyhledávání informací, přístup ke znalostem a tráví s ním volný čas. Děti a jejich rodiny si musí být vědomy nebezpečí, které je s tím spojené, a především musí dodržovat určitá pravidla, která při používání Internetu zajišťují jejich ochranu.

Internet musí zůstat otevřeným, ale zároveň bezpečným médiem. Program pro bezpečnější Internet je pokračováním a vylepšením předchozích programů Bezpečnější Internet a Bezpečnější Internet plus. Chci vás však upozornit na to, že jeho účinnost záleží na zvyšování povědomí obyvatelstva a na způsobu prosazování konkrétních právních předpisů na vnitrostátní úrovni. Každý případ, kdy se dítě nebo nezletilá osoba na Internetu setká s nevhodnými žádostmi, nebo dokonce šikanou, je nutno brát vážně, ohlásit jej a přiměřeným způsobem řešit.

Jedna zpráva z poslední doby uvádí, že dva ze tří mladých lidí obdrželi při používání Internetu nevhodné žádosti a 25 % si prohlíželo materiál s neslušným obsahem. Bohužel mnozí rodiče a učitelé nejsou v kontaktu s digitální technikou a nedělají nic, aby děti na Internetu chránili. Vyzývám Komisi, aby spojila síly s členskými státy a společně prosadily zřízení vzájemně spolupracujících středisek pro ohlašování a řešení případů souvisejících s bezpečností Internetu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí