Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/0063(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0340/2008

Testi mressqa :

A6-0340/2008

Dibattiti :

PV 20/10/2008 - 18
CRE 20/10/2008 - 18

Votazzjonijiet :

PV 21/10/2008 - 8.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0487

Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tnejn, 20 ta' Ottubru 2008 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

18. L-irkupru ta' l-istokkijiet tal-merluzz (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
Minuti
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Nielsa Buska w imieniu Komisji Rybołówstwa w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 423/2004 w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 (COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)) (A6 - 0340/2008).

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, ordfører. − Hr. formand! Hr. kommissær! Kære medlemmer! Kommissionen har fremlagt et godt og konstruktivt forslag om ændring af den eksisterende genopretningsplan for torsk i bl.a. Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. På trods af den hidtidige genopretningsplan fiskes der fortsat langt flere torsk, end der kommer til ved formering. Det Keltiske Hav er blevet inkluderet i genopretningsplanen, fordi nye evalueringer peger på, at også her er torskebestanden overudnyttet og i en dårlig forfatning.

Formålet med disse ændringer er at sikre, at torskebestandene genoprettes inden for de næste fem til ti år. Målet skal nås ved at reducere fiskeridødeligheden mellem 10 og 25 % afhængig af bestandens tilstand. Dette suppleres med en regulering af fiskeriindsatsen samt kontrol og inspektionsbestemmelser. Målene skal revideres, så det størst mulige bæredygtige udbytte opnås, også selv om havforholdene ændres som følge af den globale opvarmning. Indsatsforvaltningsordningen skal forenkles. Den er efterhånden blevet så indviklet, at det er nødvendig med en ny ordning baseret på indsatslofter, som skal forvaltes af medlemsstaterne. De får større handlerum for dermed at opnå en mere effektiv gennemførelse.

Planen skal tilpasses forskellige genopretningsniveauer. Der indgår derfor en moduleret strategi, hvor en justering af fiskeridødeligheden er en funktion af den opnåede genopretning. Indførelse af klare regler, som anvendes, når forskerne ikke kan levere nøjagtige overslag over bestandenes tilstand. Behov for at reducere udsmid ved at introducere nye mekanismer for at tilskynde fiskerne til at deltage i programmer med henblik på at undgå fangst af torsk. Alt i alt ønsker Kommissionen at ændre den nuværende genopretningsplan for torsk, så den bliver mere komplet, så den ajourføres efter den seneste udvikling, og så den bliver enklere, mere effektiv og lettere at gennemføre, kontrollere og overvåge.

TAC'erne: Der indføres nye regler for fastsættelse af tilladte fangstmængder, hvor bestandenes størrelse måles i forhold til henholdsvis minimummængden og målmængden. Ved fastsættelsen af TAC'en skal Rådet endvidere fratrække en mængde torsk svarende til omfanget af den forventede discard beregnet på baggrund af det samlede udtag af torsk. Andre forhold, der bidrager til fiskeridødeligheden vil også medføre en revolution i det samlede udtag af torsk ved fastsættelse af TAC'en.

Hvert tredje år gennemfører Kommissionens Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri en evaluering af torskebestandens genopretning. Såfremt det viser sig, at udviklingen i bestandene ikke er tilfredsstillende, skal Rådet fastsætte en TAC på et lavere niveau, end hvad der følger af ovennævnte regler, samt et lavere fiskeriindsats.

Som ordfører har jeg fremsat en række ændringer til Kommissionens forslag, og tilsvarende har mine kolleger fremsat nogle ændringsforslag. Det væsentlige er, at referenceårene ændres fra 2005-2007 til 2004-2006, fordi data for året 2007 er så nye, at vi ikke kan være sikre på dem, og derfor er det mest hensigtsmæssigt at bruge de data, som vi kender.

Der tages højde for, at torskebestandene på et tidspunkt genoprettes, hvorfor der ikke blot kan foretages reduktioner, men ændringer. Ordningen med overførsel fra en redskabsgruppe til en anden gøres mere fleksibel, så der kan reageres på eksterne omstændigheder som eksempelvis de stigende brændstofpriser, der selv efter de seneste ugers fald, er på et særdeles højt niveau. De regionale rådgivningsråd skal inddrages så meget som overhovedet muligt. Både fiskere og medlemslande skal tilskyndes til at indføre foranstaltninger, der nedbringer fiskeridødeligheden og reducere udsmid.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke det franske formandskab og Kommissionen for et særdeles godt samarbejde.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank the Committee on Fisheries and especially its rapporteur Mr Busk for his thorough and well-considered report.

I am pleased that Parliament shares the Commission’s views on cod recovery. Fishing mortality is too high. The abundance of cod is too low. Even though in some areas there are more young fish in the sea than in past years, this is still an opportunity rather than a recovery.

I am also pleased that Parliament agrees on the need for recruiting the Celtic Sea as well as on the need for important cuts in fishing mortality through TAC and effort reductions. I agree with many of Parliament’s proposed amendments, but I cannot agree directly with Parliament’s texts. This is only because similar legal texts already exist or are being developed in consultation with Member States, and I do not want to pre-empt the results of technical discussions being undertaken.

Now to specifics. I accept your Amendments 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 and 16. On Amendment 2, I agree with the principle, but the powers of the Commission and Council are already established in the EC Treaty, and the role of the regional advisory councils is set out in Article 31 of the basic regulation.

On Amendment 3 regarding discard reduction, I have been working on a separate initiative. You will be aware of the Commission’s communication of spring 2007 concerning discarding. This will shortly be followed up with a proposal for a regulation.

On Amendment 7, I accept that, for stocks in very high-risk situations, a limit of 15% on TAC increases should apply. But Council should keep the option of a decrease that is larger than 15%.

On Amendment 8, I accept the inclusion of a reference to seal mortality as an example, and of considerations of climate change on cod when a review of the plan is made.

On Amendment 10, the chapter rightly refers to a limitation of fishing effort. Reference to determination would imply that fishing effort would only be measured, not managed. Therefore I cannot accept this amendment.

On Amendment 11, I can reconsider the base line for the calculation of kilowatt days. However, Member States need to be involved in this discussion.

On Amendment 12, the text of the proposed Article 8a, paragraph 3, was indeed confusing, and we will be redrafting it to make it clearer.

On Amendment 15, the proposal concerning ring-fencing of capacity was too restrictive and could prevent reorganisation of the activities of fishing fleets. I am still discussing with Member States how to provide a suitable degree of flexibility while still ensuring that the fishing effort does not increase. Therefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.

On Amendment 17, I can accept the principle of effort transfers, subject to a correction factor reflecting the importance of cod catches in different sectors. But the subject is complicated and needs to be looked into further.

On Amendment 18, for legal reasons I cannot accept the deletion of the reference to the decision-making procedure. The procedure referred to is that required by the EC Treaty.

I thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis Visser, namens de PPE-DE-Fractie. – Voorzitter, we spreken vanavond over het verslag-Busk over de voorstellen van de Commissie voor een sneller herstel van de kabeljauwbestanden in de Europese wateren. Ik wil de rapporteur, de heer Busk, met zijn verslag feliciteren.

Kabeljauw is een belangrijke vissoort voor de EU. In het verleden was het volksvoedsel en werd kabeljauw gegeten als vervanger van duurder vlees. Tegenwoordig is kabeljauw een luxevissoort die slechts tegen hoge prijzen beschikbaar is. Al sinds het eind van de jaren '80 en het begin van de jaren '90 loopt de aanvoer van kabeljauw steeds sterker terug. Dit heeft naast allerlei natuurlijke oorzaken, zoals het opwarmen van de Noordzee en het bijna niet meer voorkomen van strenge winters, ook te maken met de intensieve bevissing die er op kabeljauw is. Het is met name deze oorzaak die de Commissie met het nieuwe kabeljauwherstelplan wil aanpakken.

Ik kan me vinden in de wens van de Commissie om de regelingen die er voor het beperken van de kabeljauwvisserij zijn, te vereenvoudigen. De huidige regeling is te ingewikkeld en leidt tot veel verschillen in interpretatie zowel bij de vissers als bij de controleurs. Vereenvoudiging van de regeling lost dit in ieder geval op. Het is noodzakelijk, ook voor de Nederlandse visserij, dat we op Europees niveau het herstel van de kabeljauwbestanden weten te handhaven.

De voorgestelde maatregelen hebben tijd nodig gehad om effect te sorteren. Sinds ruim anderhalf jaar is de kabeljauwstand in de Noordzee aan een opmerkelijk herstel bezig. Het Parlement – en ik ook – wil de visserijsector en de regionale

adviesraden meer bij de te nemen maatregelen betrekken. Dit zal het draagvlak in de sector verbeteren. De nieuwe regels zijn, wat mij betreft, een stap in de goede richting. De lidstaten kunnen de visserij op kabeljauw beter reguleren, terwijl de vissers veel beter weten wat wel en niet mag.

Pas over vier tot zes jaar zal blijken of de maatregelen die we nu treffen, effect sorteren. Ik pleit er dan ook voor dat de commissaris voldoende tijd neemt om de genomen maatregelen te evalueren, alvorens weer met nieuwe maatregelen te komen. Anders ontstaat voor de vissers een onwerkbare situatie.

 
  
MPphoto
 

  Ole Christensen, for PSE-Gruppen. – Hr. formand! Jeg vil gerne indlede med at takke ordføreren Niels Busk for et godt samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af betænkningen. Jeg synes, vi er nået frem til et godt resultat. Med vores ændringer vil ordningen blive enklere, mere fleksibel, mere effektiv og mindre bureaukratisk. I revideringen af Kommissionens udspil fremhæver vi bl.a., at torskegenopretningsplanens succes i høj grad afhænger af, at der ikke foregår ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri. Kontrol og overvågning er betydningsfulde instrumenter til at sikre, at fiskeribestemmelserne overholdes. Ydermere bør de relevante regionale rådgivende råd i medlemsstaterne samt fiskeindustrien involveres bedre i evaluerings- og beslutningsprocessen, så der i den fremtidige udvikling og udbygning af forvaltningsmekanismerne tages hensyn til regionale særpræg og behov. En effektiv implementering af genopretningsplanen kræver involvering af samtlige berørte parter for at sikre regional legitimitet og regeloverholdelse. I betænkningen understreger vi ligeledes, at genopretningsplanen har store konsekvenser for fiskeriindustrien og den økonomiske og sociale udvikling i lokalsamfundet, hvorfor Kommissionen også, når torskebestanden er væsentligt forbedret, bør genoverveje ordningen med fiskeriindsatsen.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Mr President, the constant refrain of the Commission – and, indeed, of this report – is ever-declining cod stocks. Yet this year, within the EU, we will dump EUR 50 million worth of dead cod back into the sea. Why? Because of our crazy policy on discards. The TACs have been driven so low that massive discards are being produced. Probably one discard for every cod retained. Year on year, we drive down TACs and push up the discards as a result, and so perpetuate this self-defeating eco-crazy policy.

Whether a cod is retained or discarded, it reduces the biomass. Increase the TACs, and I believe you will correspondingly reduce the discards and swell the food supply, without depleting the biomass more than we do at present through discards. That, I believe, is the way to go, along with cod avoidance plans, and then some sense might come to this policy.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). - Mr President, I have to commend my good friend Niels Busk for his brave attempt at yet another cod recovery plan. Ever since I was elected in 1999, we have had a cod recovery plan every year.

Every cod recovery plan introduces even tougher regulations and even tougher draconian measures. Because we are dealing with a mixed fishery where the cod is caught together with prawns, whiting and haddock, we have all these discard problems that we have just heard Jim Allister talking about. I am afraid that I feel in this case that Mr Busk is emulating his famous Danish forbear, King Canute, who was King of Denmark and England in the 10th century and famously sat on his throne at the seaside and ordered the tide not to come in. Of course, history records that he got very wet and narrowly avoided drowning. Trying to introduce a cod recovery plan – a management plan that will help cod recover – is, in fact, trying to defy nature in the same way. We know that climate change has caused the North Sea to warm up by one and a half degrees and the fighter plankton that the cod larvae feed on have moved hundreds of miles north, which is why most of the big mature cod that we buy in the shops anywhere in Europe comes from around Norway, the Faroes and Iceland. So until the North Sea cools down again, you are not going to see the cod recovering, and all the tough management plans that we want to introduce will not make any difference.

I am delighted, in that case, that I have heard the Commissioner this evening say that he accepts my amendment that will at least look at the impact of climate change on cod recovery, as well as looking at the impact on cod predation by seals. We now have 170 000 grey seals in the North Sea, each one eating two tons of fish a year – including a lot of cod – and previously it was not PC to speak about seals in any shape or form. So at least looking at the impact seals have on the cod population is, I think, a very important step this evening. I commend King Canute to the House and hope that his report is accepted.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Rozporządzenie Rady stanowi kolejną próbę zachowania równowagi pomiędzy aktualnym stanem wiedzy o faktycznej wielkości zasobów, a naturalnym dążeniem do wywiązania się z powinności gospodarza – zarządcy europejskiego rybołówstwa. Sprawozdawca znakomicie odczytuje nową jakość w tym odwiecznym dylemacie. Dostrzega wyraźny dysonans pomiędzy szlachetną intencją ochrony zasobów, a konkretnymi możliwościami rozpoznawania ich wielkości.

Tym razem autorzy rozporządzenia jednoznacznie, jak nigdy dotąd, przyznają za Komitetem Naukowo-Technicznym i Ekonomicznym Spraw Rybołówstwa, że brakuje nadal wystarczająco wiarygodnych informacji do wydania w pełni zrozumiałej dla rybaków opinii na temat TAC. Równocześnie jednak instytucje unijne, chcąc zapewne uniknąć błędu zaniechania, zalecają ustanowienie przepisów zapewniających spójne ustalenie TAC, nawet cytuję „w przypadku niewystarczających danych”. Dla rybaków oczekujących weryfikacji zasad połowowych, postawa ta stanowi przykład zbyt daleko idącej ostrożności, która nie powinna warunkować racjonalnej polityki rybołówczej. Staram się zrozumieć tę swoistą metodologię rybołówczej magistratury. Nie mogę jednak pominąć ostrzeżenia sprawozdawcy przed społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami mnożących się ograniczeń połowowych, dokuczliwych, sformalizowanych restrykcji wobec rybaków, a Ci jak wiadomo coraz mocniej wspierają naukowców w reperowaniu faktycznego stanu morskiej biomasy. Coraz głośniej przy tym, także i polscy rybacy ślą sygnały o archaicznym, zbyt szacunkowym banku danych. Czy nie czas, aby z większym zaufaniem wsłuchać się w ich opinie, które od tysiącleci oparte są na przekonaniu, że tylko życie w zgodniej symbiozie z morzem, umożliwia rybakom przetrwanie?

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Mr President, while any cod recovery plan would need first of all to incentivise those Member States and fishermen who contribute to a reduction in cod mortality, and also secondly to reduce by-catch and eliminate discards – eliminate, not reduce, discards – no cod recovery plan has any credibility unless it factors in the whole climate change point in relation to the cod feeding and breeding grounds, as so eloquently put on the record a few moments ago by my colleague, Mr Stevenson, and that must play a large part in any cod recovery plan if it is to have credibility in this day and age.

I agree that reducing by-catch through cod avoidance programmes is of paramount importance. However, we should refer to the need to reduce by-catch and eliminate discards. That is to say, the reduction of cod caught in the net (the by-catch), and not landed (the discard), is crucial. Without it, fishing is not sustainable ecologically or economically. While Ireland has proposed a pilot project for 2009 to reduce cod discards in our Nephrops fishery in part of the Celtic Sea, hopefully with incentives for fishermen and a major role for them in monitoring and control which will be key to successful enforcement of the project, I must however ask the Commissioner a question in the light of what our rapporteur referred to as ‘new evaluations suggesting the Celtic Sea is over-exploited and so needs to be controlled’: according to ICES a 2009 TAC for the Celtic Sea area was recommended which indicates that the stock is stronger there than in other areas covered by the recovery plan. Is or is not the Celtic Sea to be included in a recovery plan? Does it or does it not need to be? Who do we listen to on the scientific front?

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Mr President, I would like to inform the Commissioner that cod was once one of the most common fish in Irish waters and on Irish tables. For my fishermen, fishing is more than a job: it is a way of life, a tradition, even a vocation. Many of my fishermen are doing mixed fishing, and for them, discards are more than a waste and a contradiction: they are an abomination.

We have to help equip fishermen to fish more selectively in order to protect the cod and, at the same time as we – hopefully – reduce discards, we must start using them and putting them to good purpose: land them and give them to hospitals. We must not only end the discard of cod and other fish, but we have to end the scandal of the discard of cod and other fish.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - W mojej ocenie proponowane poprawki pana Buska do tzw. planu odnowy zasobów dorsza są niezbędne dla przywrócenia stanu tego gatunku sprzed lat. Ochrona zasobów dorsza jest największym wyzwaniem naszej wspólnej polityki rybołówstwa. Nie możemy zapomnieć, że obok szprota i śledzia jest to gatunek najczęściej poławiany przez floty rybackie Unii Europejskiej. Natomiast w światowych połowach zajmuje on drugie miejsce.

Poza kluczowym znaczeniem dorsz jest także niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Dorsz jest zatem naturalnym hamulcem zakwitów alg, m. in. w Bałtyku. Dlatego też upadek populacji tego jakże ważnego gatunku jest obok zmian klimatycznych główną przyczyną głębokich przemian w ekosystemach morskich północnego Atlantyku.

Na koniec pragnąłbym przedstawić stanowisko polskich rybaków, którzy stali się największymi ofiarami nieprawidłowej i niesprawiedliwej polityki połowu dorsza. Jak wiadomo, statki pływające pod banderą Polski otrzymały ograniczenia, a następnie zakaz połowu tego gatunku. Doprowadziło to nie tylko do ograniczenia środków do życia rybaków, ale także do pojawienia się widma bankructwa polskiego sektora przetwórczego. Dlatego też wśród proponowanych poprawek szczególny nacisk powinnyśmy kłaść na kwestię badań. Badań, dzięki którym będziemy znać stan faktyczny populacji dorsza, a to z kolei pozwoli nam na prowadzenie realnej polityki w rybołówstwie. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Member of the Commission. − Mr President, first of all I would like to thank the honourable Members for the interesting debate which demonstrates the commitment of Parliament to the recovery of cod.

Indeed, Parliament’s report largely concurs with and supports the Commission proposal to make our current plan more flexible and effective and at the same time more comprehensive. As many of you have pointed out, cod has started to show some signs of improvement, and fishers will tell you that cod has returned to our seas.

However, it is a fact that this is attributable to one particular year class – the 2005 year class – now that the cod has matured to sizes whereby it is caught within our nets. We therefore need to be careful how to manage this, because if we reward this one particular year prematurely we will end up in a situation where the possible recovery of this stock will be lost. This has already happened twice in the last 15 years – once in the Irish Sea and once in the North Sea – where we took premature action rewarding a particular year class and ended up with a situation where we had to start again from scratch. It is therefore crucial that we act in a way whereby responsible management will tell us that we should do our utmost in order to reduce effort by various measures and various means, and at the same time see to it that discards of cod are reduced.

This can be done by means of results-based management which the cod recovery plan introduces, and I would encourage Member States to also work with us so that we will be able to have a cod recovery plan which will in time bring about a complete recovery of cod.

Having said that, I would like to say a word on discards in general because discards is not an issue which relates only to cod. Obviously we speak of cod because that is of particular relevance to the North Sea, but we have various other stocks of fish that are discarded, and this is a very sensitive issue around the European Union where public opinion is mounting in a very negative way. I am determined to tackle it, and I intend to revisit the whole issue because so far progress has been very slow. I think that we need to look at the picture in a much more general way so that we immediately begin with significant measures to curb discarding, and later on I will come back to you with proposals as to how we can effectively curb discarding in the North Sea. We are also discussing this with partners like Norway to see how we can take effective measures to reduce cod fishery effort, but at the same time introduce measures to reduce cod discards in particular, as well as tackling the problem of discards of other fish stocks.

Concerning the Celtic Sea, to which Mrs Doyle made reference, it is true that ICES says that the state of the stock is somewhat better than in the other seas. Having said that, however, they still maintain that the stock is in bad shape and needs to be recovered, which is why we have included it as part of the new cod recovery plan. It is nonetheless still in very bad shape. The fact that a TAC is set does not mean that the stock is in good shape because most of our fisheries are regarded as being fished above sustainable levels, and you set TACs which would be on a diminishing scale. When it is really bad then it would be a zero TAC. In the case of the Celtic Sea, the situation is somewhat better but still the state of this stock is far from good.

Concerning the point made on cod in the Baltic Sea, although this is not part of this cod recovery plan we did introduce a cod recovery plan in the Baltic Sea in 2007. This year, on the basis of ICES advice and probably not so much a result of the cod recovery plan itself but of the significant efforts made by Poland and by Polish fishers, the very bad situation for eastern cod has improved but the situation for western cod in the western Baltic has got worse. We will therefore have to take tougher measures for western Baltic cod, but can maybe take somewhat less tough measures for eastern cod.

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, ordfører. − Hr. formand! Tak til kommissæren og tak til medlemmerne for særdeles stor indsats og rigtig gode ændringsforslag, som var helt nødvendige for, at denne genopretningsplan kan blive så komplet som overhovedet muligt.

Jeg vil godt pointere, at det er overordentligt vigtigt nu, at genopretningsplanen bliver en succes. Det skylder vi fiskerne, men det er også rigtigt, som det er sagt her i aften, at vi har talt om genopretning af torsk og i øvrigt også andre arter. Det har vi gjort i de seneste ti år, uden at vi er nået i mål, og derfor er det vigtigt, at det sker nu.

Jeg vil godt sige lidt om det ulovlige og det urapporterede og uregulerede fiskeri. Vi kender jo ikke omfanget, men jeg betvivler ikke, at det har meget store negative konsekvenser for de genopretningsplaner, som vi har gennemført de seneste år. Det er en skændsel mod fiskeribestanden, det er en skændsel mod fiskerierhvervet, det er en skændsel mod samfundet som helhed, og det har Europa-Parlamentet fremhævet gang på gang. Der må indføres langt bedre og mere effektiv kontrol, således at vi kan få stoppet det ulovlige fiskeri. Og dertil vil jeg også nævne, at vi er nødt til at medtage, vi er nødt til at måle de fisk, som sæler, skarv og andre rovfugle og andre rovfisk, gør indhug i. Det er jo et område, hvor der i hvert fald ikke er nogen, for det er jo næsten lige som det urapporterede fiskeri, der tager hensyn til, hvad kvoter der er.

Udsmidet er et andet område, som vi også har talt om i ti år. Udsmidet har jo uundgåelige konsekvenser for kvotepolitikken, men ikke desto mindre bliver vi ved med at smide rigtig god spisefisk ud. Og jeg er selvfølgelig tilfreds med, hr. kommissær, at De i aften siger, at De har en plan klar, men det er helt utilfredsstillende, at vi har talt om det her emne i ti år, uden at vi er nået i mål med noget som helst! Det er trist, og det er vi nødt til at gøre noget ved, ellers vil denne genopretningsplan heller ikke lykkes!

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek, 21 października 2008 r.

Oświadczenia pisemne (art. 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), na piśmie. Zrozumiałe jest zaniepokojenie Komisji Europejskiej i rządów krajów członkowskich krytycznym stanem zasobów dorsza w wodach morskich należących do Wspólnoty Europejskiej. Niepokoi mnie jednak fakt, iż w swoich projektach legislacyjnych i decyzjach, instytucje UE powołują się na badania prowadzone przez różne instytuty badawcze finansowane przez KE, rzadko natomiast na badania niezależnych naukowców.

Kontrowersje dotyczą także rozporządzeń Rady (WE) nr 812/2004 oraz nr 2187/2005 wprowadzających zakaz używania sieci dryfujących w UE. Jak wynika ze spotkania z DG MARE, które zorganizowałem miesiąc temu, KE zdaję się ignorować wszelkie zadawane jej w tej sprawie pytania, nie udzielając konkretnych odpowiedzi i nie realizując zobowiązań wynikających z przepisów ustanowionych powyższymi rozporządzeniami dotyczącymi badań potwierdzających zasadność wprowadzenia zakazów.

W kwestii dorsza natomiast brakuje dokładnych statystyk dotyczących m.in. połowów prowadzonych przez łodzie krótsze niż 8 m oraz porównania wielkości produkcji przetworów rybnych z wielkością deklarowanych połowów w poszczególnych krajach UE. Brak jest konkretnych informacji i planów ze strony instytucji, a nadmierne uogólnienia w badaniach dodatkowo wpływają na eskalację kontrowersji.

Rybołówstwo, ze względu na swoje podłoże społeczno - ekonomiczne, jest coraz częściej przyczyną manifestacji i protestów rybaków m.in. w Polsce. Poprzez ograniczanie kwot połowowych i możliwości używania m.in. sieci dryfujących pozbawia się wiele rodzin jedynej możliwości zarobku.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza