Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

25. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy