Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

26. Avslutande av sammanträdet
Anföranden på video
Protokoll
  

(Sammanträdet avslutades kl. 11.55.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy