Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 20. října 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 3.Složení Parlamentu: viz zápis
 4.Členství ve výborech a delegacích
 5.Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování: viz zápis
 6.Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 204a jednacího řádu): viz zápis
 7.Předložení dokumentů: viz zápis
 8.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 9.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz: viz zápis
 10.Petice: viz zápis
 11.Plán práce
 12.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 13.Agenturní zaměstnávání (rozprava)
 14.Právní předpisy použitelné v manželských věcech – Změna nařízení ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech (rozprava)
 15.Hodnocení dohody o PNR mezi Austrálií a EU - Evropská unie a PNR (rozprava)
 16.Program Erasmus Mundus (2009-2013) (rozprava)
 17.Ochrana dětí využívajících Internet a další komunikační technologie (rozprava)
 18.Obnova stavů tresky (rozprava)
 19.Řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství (rozprava)
 20.Založení globální aliance pro změnu klimatu (krátké přednesení)
 21.Vládnutí a partnerství na národním, regionálním a projektovém základě v oblasti regionální politiky (krátké přednesení)
 22.Zlepšení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (krátké přednesení)
 23.Kontrola uplatňování práva Společenství (krátké přednesení)
 24.Strategie pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních agentur (krátké přednesení)
 25.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (484 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1075 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí