Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 20. oktober 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget ved fælles beslutningstagning: se protokollen
 6.Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 204a): se protokollen
 7.Modtagne dokumenter: se protokollen
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 10.Andragender: se protokollen
 11.Arbejdsplan
 12.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 13.Vikararbejde (forhandling)
 14.Lovvalgsregler i ægteskabssager – Ændring af forordning om kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (forhandling)
 15.Evaluering af aftalen EU/Australien om passageroplysninger (PNR) – EU-passagerliste (PNR) (forhandling)
 16.Programmet Erasmus Mundus (2009-2013) (forhandling)
 17.Beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier (forhandling)
 18.Genopretning af torskebestandene (forhandling)
 19.Forvaltning af fiskerflåder i regioner i Fællesskabets yderste periferi (forhandling)
 20.Global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 21.Forvaltning og partnerskab på nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik (kortfattet forelæggelse)
 22.Bedre lovgivning 2006 i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (kortfattet forelæggelse)
 23.Kommissionens 24. årsrapport om kontrollen med gennemførelse af fællesskabsretten (kortfattet forelæggelse)
 24.Strategi for reguleringsagenturer(kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (475 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1181 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik