Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2008. október 20., Hétfő - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 4.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 5.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása: lásd a jegyzőkönyvet
 6.Helyesbítés elfogadott szöveghez (az eljárási szabályzat 204a. cikke): lásd a jegyzőkönyvet
 7.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás): lásd a jegyzőkönyvet
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Petíciók: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Ügyrend
 12.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 13.Munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés (vita)
 14.A házassági ügyekben alkalmazandó jog - A házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendelet módosítása (vita)
 15.Az Ausztrália-EU PNR-megállapodás értékelése - Az EU és a PNR-adatok (vita)
 16.Erasmus Mundus program (2009-2013) (vita)
 17.A gyermekek védelme az internet és egyéb kommunikációs technológiák használata során (vita)
 18.A tőkehal-állomány helyreállítása (vita)
 19.A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatása (vita)
 20.Az éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítése az Európai Unió és az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény fejlődő országok között (rövid ismertetés)
 21.Kormányzás és partnerség nemzeti, regionális és projektalapon a regionális politika terén (rövid ismertetés)
 22.„A jogalkotás minőségének javítása - 2006” a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében (rövid ismertetés)
 23.A közösségi jog alkalmazásának nyomon követése (rövid ismertetés)
 24.A szabályozó ügynökségek intézményi aspektusainak jövőbeli rendezésére vonatkozó stratégiáról szóló jelentés (rövid ismertetés)
 25.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 26.Az ülés berekesztése
Viták
HL kiadás (518 kb)
 
Viták
HL kiadás (1174 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat