Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 20 oktober 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 6.Rectificatie op een aangenomen tekst (artikel 204 bis van het Reglement): zie notulen
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 9.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 10.Verzoekschriften: zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 13.Uitzendarbeid (debat)
 14.Toepasselijk recht in huwelijkszaken – Wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (debat)
 15.Beoordeling van de PNR-overeenkomst tussen Australië en de EU – Europese Unie en PNR-gegevens (debat)
 16.Erasmus Mundus-programma (2009-2013) (debat)
 17.Bescherming van kinderen bij het gebruik van internet en andere communicatietechnologieën (debat)
 18.Herstel van kabeljauwbestanden (debat)
 19.Beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten (debat)
 20.Naar een wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering (korte presentatie)
 21.Governance en partnerschap op nationaal en regionaal niveau en op projectbasis op het gebied van regionaal beleid (korte presentatie)
 22.De wetgeving verbeteren 2006 overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (korte presentatie)
 23.Controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (korte presentatie)
 24.Strategie voor de toekomstige toepassing van institutionele aspecten voor regelgevende agentschappen (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (506 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1297 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid